zarándok lásom 2 rése

Folytassuk a zarándok út második rése .túráról indultunk nagyon pontosan és Galgahévízére

is nagyon pontosan érkeztünk volt 2 olyan szent előtti tisztelt ú gy gondlom ez se mindennapi

esemény egy embernek ilyen előtt rohadhatja le tisztelt és meg érint hetijük ,meg Galgahévízen

le tettük tisztelt utána vendégül láttak minket minden nagyon finom volt köszönjük nekik vendég

látást Galgahévízről reggel 9óra után perccel eltudunk indulni imádkozva énekelve hévrézgyök

re oda nagyon pontosan érkeztünk meg annyira jó időbe érkeztetünk meg jó vezetem zarándok

csoportot elől kereszttel időbe érkeztünk oda eddig minden évbe másik zarándok csoport

minket mi vártunk rájuk egy kicsit templomba volt közös éneklés kicsit én hangommal át vetem

irányítást ének hangommal volt utána meg trésről élmény egy embernek azt mesélte el nekünk

vendégül láttak minket ott is nagyon finom volt minden köszönjünk nekik vendég látást

Hévízgyörknek megint kaptunk egy dicséretet szervezőtől mert nagyon pontosan sikerül indulás

el .Hévízgyörkről ahogy földes úton mentünk nagyon sok erőt kivet most azon résen csinálják

utat most kicsit könnyebb de azért zarándoklásunkba is volt kis nehézség földes úton vagy

konbány akadályozta kicsit zarándoklást meg másik kocsi de lehúzódtunk tudtunk indulni tovább

Kartal felé de idővel itt egy kicsit ingen csak meg csúsztunk pár percet de behúztuk le maradást

fél1kor kartalon voltunk de azért ot is meg kaptuk dicséretet nagyon jó mentünk tartotuk

időt ottani atya nagyon humoros és kedves .vendégül láttak kartaliak zsíros kenyér sütemények

voltak zsíros kenyér ilyenkor nagy hagyománnyá vált kartalon zarándok csoportnak köszönjük

nekik is vendég látást onnan is nagyon pontosan el tudtunk indulni aszodra Szent kereszthez

ott rövid litánia .indultunk tovább gyalog most ez rövid szakas aszódra mentünk egy csodálatos

templomot láthatunk az amikor ott templomba meg szólal orgona te vagy földi éltünk vezér

csillaga ének ember ilyenkor kicsit meg hatodik ezen énnek. Engem át járta ének szívemet.

Vendégül láttak minket aszodon köszönjünk nekik vendég látást .indultunk cél állomáshoz

Bagra oda is énekelve imádkozva értünk Bagra de oda korában érkeztünk meg dicsérték

egész zarándok csoport milyen jó jöttünk egész úton részt vetünk este 6kor misén utána

vendégül láttak minket köszönjünk nekik is nagyon finom volt m inden este 8kor március

mindenki otthon volt családjánál.

 

Te vagy földi éltünk
Vezércsillaga,
Édes reménységünk,
Kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak
Az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve,
Ó, Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy
Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak
Egész folyamán.
Téged rendelt…

Te reménycsillag vagy
Éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú
És baj fellegén.
Téged rendelt…

Te mint reménycsillag
Mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben
Bízva szenvedénk.
Téged rendelt…

És ha elközelget
Éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes
Esti csillaga.
Téged rendelt…