ma Szent Miklós ünnepnapja van

Ma egy nagyon szép ünnep van mai nap mikulás ünnep napját ünnepeljük mai napon de ez

hagyománnyá vált ezen napon mikulás napkor meg ajándékozzuk azt embert aki te szeretsz

annak mikulásra veszek neki mikulás csomagot ha épen az illető nem igazán jó ember lehet hogy

épen neki mikulás ad neki virgácsot mást nem kap az illető elmondom én láttam olyat egyik

illető meg lepte másikat egy virgáccsal úgy gondolta ő azt érdemli meg lényege az nem

sértődött meg kellet volna még neki elkelt volna neki menni azon nyomba még ilyet venni

de nem volt ere idő meg mindenki emlékszik ugye régi iskolás kora amikor úgy mondva

nevet húztunk ki meg leptük őt Mikulás csomaggal olyan mint hogy egy nap mikulás

több helyre elmegy azt beszéljük gyereknek takarítsz ki csípőd mert jön mikulás így

mondjuk el gyereknek az mikulás őt csak becsegesük őt nagyon igazából Szent Miklós

púpökrül egy kicsit történet mondok el ő volt szegények párfőgólya ő nagyon szerette gyerekeket

ő rá fordította összes vagyonát .de mi mikulásnak hívja mindenki ami nagy baj semmi köze .

Igazából Szent Miklós püspöknek ünnepét ülni aki minden vagyonát gyerekeknek adta

azt ünnepeljük mai nap így emlékezünk meg nem mikulásnak szólítsuk .mert Szent

Miklós püspök ünnepeljük mai napon

Valószínűleg Kr. u. 245-ben született a kis-ázsiai Anatóliában, Patara városában; gazdag szülők gyermekeként. Korán árvaságra jutott. Kolostorba költözött, ahol nagybátyjának, Patara érsekének felügyelete alatt nevelkedett. Megszeretve a kolostori életet, a papi hivatást választotta.

Anatólia fővárosában, Myrában telepedett le. Nem volt még harmincéves, amikor a város püspökévé választották. A Jacopo da Voragine által összeállított 13. századi legendagyűjtemény, a Legenda Aurea szerint: amikor a myrai püspök meghalt, a környék püspökei összegyűltek, hogy megválasszák az utódot. Éjszaka egyikük egy szózatot hallott: ,,Holnap délben állj a templom kapujába! Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz a neve, őt szenteljétek püspökké.” És valóban, Miklós, aki Isten hűséges szolgája volt, miként előre megmondatott, eljött a templomba, és az égi szózat szerint – ámbár eleinte tiltakozott – megválasztották, és fölszentelték püspökké.

Több mint ötven évig töltötte be a főpásztori tisztséget. 325-ben részt vett

Minden vagyonát a gyerekek és a szegények, a bajba jutottak megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. A betegeknek orvos volt, a szenvedőknek vigasz, az árváknak atya, a veszélyben lévőknek védelmező – mindenkinek minden szükségben gyors menedék. Életéről számos legenda ismert, ezek alapján formálódott az évszázadok során Mikulás alakja.

A hagyomány szerint a Krisztus utáni 342-ben december 6-án halt meg, Myrában.

Tisztelete a 6. században kezdődött Myra városában és Konstantinápolyban – innen az egész görög, szláv és orosz egyházban elterjedt. Kappadókia falusi templomaiban mint orvost, de legtöbbször mint a tengerészek védőszentjét ábrázolják. Oroszországban különleges tisztelet övezi: az ország fő patrónusa. .később terjedt el Szent Miklós tisztelete: a 9. században Rómában egy bazilikában és három kápolnában tisztelték. Németországba a 10. század végén került a Miklós-kultusz a görög származású Theofanu császárnő révén. Franciaország és Anglia területén a normannok által terjedt el tisztelete, a 11. század végén. Ereklyéinek 1087-ben az olaszországi Bari városába történt átvitele Európa-szerte fölvirágoztatta a Miklós-tiszteletet.

A görögkatolikus Egyház számára is különösen jelentős Szent Miklós püspök személye: minden görögkatolikus templom ikonosztázán ott található az utazók, hajózók, megrágalmazottak, házasság előtt álló lányok, nők védőszentje, CsodatévőIrgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására Irgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására őrizz meg minket minden veszélyben, hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját! A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.