a szeret milyen fontos

folytassuk mai elmélkedésünket a  szeretetről ami úgy mondva kimerhetetlen

 

a szerzetről gondolat .hányan vannak  úgy ők mindent tesznek úgy ahogy meg

 

van írva többi meg igazán nem foglalkozik vele épen meg fordul egyik illető

 

mutatja neki annak illetőnek menyire szereti igazán de ez úgy mondva félre

 

vezeti őt mert nem is szereti igazán ,mondjuk aki nagyon szerelmes másikba

 

szerelem gátja akkor igazán kiömlik másik felé védekeznek ellne úszón az

 

ember  aki másikért  igazán  nagyon szereti .gyerek amikor  életét szüleinek

 

köszönheti ő is úgy mondva szeretetből jött  világra akkor még az   gyerekű

 

úgy  gondolkozott  mint egy fiatal ember aki akkor még gyereki tudás volt

 

fejébe akkor volt benne  szeret másik iránt ami nagyon fontos emberek számára

 

egy éle tán át hit  remény  és szeret meg van emberbe de legnagyobb a szeret

 

az emberbe ha úgy él hogy szeret  van másik iránt .

 

 1. A szeretet himnusza.
  Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
 2. Legyen bár prófétáló tehetségem,
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem érek.
 3. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
  S vessem oda testem, hogy elégessenek,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem használ nekem.
 4. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
 5. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
 6. Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
 7. Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.
 8. A szeretet soha el nem múlik.
  A prófétálás megszűnik,
  A nyelvek elhallgatnak,
  A tudomány elenyészik.
 9. Tudásunk csak töredékes,
  Töredékes a prófétálásunk is.
 10. Mikor azonban eljön a beteljesedés,
  Ami töredékes, véget ér.
 11. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
  Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
  De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
 12. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
  Akkor majd színről-színre.
  Most csak töredékes a tudásom,
  Akkor majd úgy ismerek,
  Ahogy én is ismert vagyok.
 13. Most megmarad a hit, remény, szeretet,
  Ez a három,
  De köztük a legnagyobb a szeretet.
 14. Szeretettel fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg
 15. Fiataloknak tovább tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is
 16. Az adományozó szelvényre ezt írja:
 17. Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
 18. Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik