nemzeti ünnep

ma nemzeti ünnep van ilyenkor az emberek kicsit  meg pihenek le teszik munka dolgokat félre

 

teszi egy kicsit családjára szánja ezt nemzeti ünnepet és együtt töltik le nemzeti ünnepet ,most

 

azokra emlékezünk meg ezen napon aki ezen napon március 15én elesztek nemzetünkért béke

 

legyen földön  vétik is ezerrel harcot  legyen béke de sokan elesztek ebbe  hogy meg védjék

 

nemzettet  ezért ilyenkor ezen napon föl vonják nemzeti lobogott meg szólalnak himnuszok ezen

 

napon meg  emlékeznek ezekért  emberekért akik életüket veszették harcba nemzetért ők

 

szeretetből   harcoltak és védték nemzetüket és elesztek meg haltak értünk .ezen napon nemzeti

 

ünnepen meg születet  12pont  amit meg osztok önnőkkel itt .kicsit ma  arra  szánjuk időt  csendbe

 

legyünk egy kicsit emlékezünk meg  nemzeti ünnep elesztek ért aki szeretetből haltak meg értünk

 

béke legyen ők így veszték életüket nemzetért értünk béke legyen illik meg emlékezni róluk.

 

 

 

táptalaja a saját nemzeti kultúra volt, célja pedig ennek független politikai kibontakoztatása, a nemzeti értékrendnek az európai szabadelvűség nemes tradícióihoz igazodó megfogalmazásával. A nemzeti liberalizmus egyszerre kívánta eltörölni a rendi kötöttségeket, és elősegíteni egy politikailag szabadabb nemzet virágzását. Az egyénekre vonatkozó kötöttségek mellett egyre inkább a nemzeti függetlenség princípiuma került a középpontba, mely folyamat végül az 1848-as politikai forradalmakhoz vezetett Európában.

Ezen reformtörekvések képviselőinek sorából kiemelkedik a politikus-író, polihisztor Széchenyi István (1791–1860), aki 1848 tavaszán hazánk első felelős kormányában, a Batthyány-kormányban közlekedési miniszter lett, és akit politikai ellenfele, Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarként” méltatott.

 

Aznap korán reggel Petőfi Sándor a Pilvax kávéházba sietett, ahol az ifjak összegyűltek. Vasvári Pált és Bulyovszky Gyuláttalálta ott, Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a kitűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt rájuk s ott rögtön széket hoztak Petőfi és Jókai számára, itt Petőfi újból elszavalta előző éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen az Újvilág utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az egyetemi előadásokat és az előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron, később pedig a mérnöki és bölcseleti kar hallgatói előtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.[7]

Elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció első pontját, a sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe veendi, amit meg is tett, 10 óra után a siker és lelkesedés hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába (később Petőfi javaslatára a Hatvani utcát Szabad Sajtó utcának keresztelték át[9]). Ekkor már ötezres tömeg követte őket.[10] A rend és béke fönntartása tekintetéből választmányi tagokul Petőfi SándorVasvári PálVidats János és Jókai Mórküldettek be. Landerer Lajos nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontot tartalmazó program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba.

 

Image result for 1848 március 15

 

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen