bűnökről elmélkedjünk

Loyolai Szent Ignác, amikor a bűnről elmélkedik, azt ajánlja, hogy gondoljuk el magunkat börtönbe zárva,
és képzeljük azt, börtönünk körül vak sötétség van, villámlás, mennydörgés, vadállatok ordítása. Sokáig nem
értettem azt a képet, hogy mi köze van ennek a bűnhöz, de rájöttem, hogy igenis, ha bűnt követek el,
kizárom magam Isten szép világából és börtönt emelek magam köré, egy szánalmas kis világot, amelyben
raboskodom.
Mikor először éltem meg, hogy belöktek egy zárkába és rám csukták a vasalt ajtót, önkéntelenül is az volt
az első, hogy körülnéztem, merre az ablak, hol jut be hozzám a napfény, hallok-e harangszót, hogy lehetne a
zárkából kijutni. Ha bűnömmel kizárom magam a világból és egyetlen pillanat alatt börtönt alakítok
magamnak, halkan, lelkiismeretem oldaláról elindul valami, hogy keresse a fényt, a harangszót, a
szabadulást. És – hála Istennek – van szabadulás, mégpedig a kezünkbe van eltéve, mert az őszinte
bűnbánattal Urunkhoz fordulhatunk és ő végtelenül irgalmas. Egy áldott pillanatban eltűnhet börtönöm és
szabad lehetek, mint Isten gyermeke.
Hogyan válik börtönné a világ?
A Bibliában, a Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy a kezdeti paradicsomi világ milyen meghitt
érintkezésben van a Teremtővel. Azonban kígyósugallatra, sátáni kísértésre az ember elrontja viszonyát
Istennel és külön útra tér. A paradicsomi állapotot szempillantás alatt felváltja a számkivetettség, a halálraítéltség, a verejtékes munka, a keserves küzdelem, a szorongás és a félelem, a mezítelenség, védtelenség
állapota. Krisztus Urunk erre mondja példabeszédét a búzáról és a konkolyról. A jó gazda elveti megmunkált
földjébe a tiszta búzát, de az éjszaka sötétjében jön az ellenséges ember és a búza fölé elhinti a konkolyt. A
kettő most már összekeveredve, egymástól elválaszthatatlanul „együtt növekszik”. A gazda nem is engedi,
hogy szolgái próbálkozzanak a konkolykiszedéssel, mivel félti, hogy a búza is károsodna. „Hagyjátok mind a
kettőt együtt nőni az aratásig…. akkor majd Isten angyalai szétválasztják a kettőt. A búzát begyűjtik a csűrbe,
a konkolyt meg kévébe kötve elégetik

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen