egy hagyomány nagy csütörtökről

mi  urunk jézus utolsó  vacsoráját  fogyatja el velük ez nagy csűrtök erről szol  hogy tanítványaival

 

eltöltője  az  utolsó vacsoráját ő meg mondta egyikük e fogja árun  őt ő egyik meg szólat ki fog

 

téged el árulni  meg mondták írásba meg van írva hogy júdás el fogja őt  árulni azon napon .meg

 

mosta  tanítványai lábát  is jézus  ez olyan mozdulat  szeretetből mosta meg az apostolok lábait

 

és eltöltötte  velük az utolsó vacsorát  tanít  ványaival .jézus aki  szeretetből    meg tetet értünk

 

mindent  meg váltotta világot  föl áldozta  magát majd kereszten is magát  de előtte elfogyasztotta

 

tanítványokkal  a húsvéti  utolsó  vacsorát de előtte tanítványai lábát meg mosta szeretetből .mondta

 

közülük el  fog engem majd árulni kérdték az apostolok tőle ki fog téged el árulni válaszok júdás .

 

el árulta őt 30ezüst pénzért.

 

 

Nagycsütörtök – A kereszténység egyik legszentebb időszakának, a húsvéti időszaknak egy fontos napja. A mai napon az utolsó vacsorára, Jézus búcsújára tanítványaitól, ezzel együtt az egyházi rend és az oltáriszentség alapítására emlékeznek világszerte a hívők.

 

 

 

keresztény hagyomány szerinte ezen a napon, az utolsó vacsora napján búcsúzott el a tanítványaitól JézusNagycsütörtök estéjétől szombat estig nem szólnak a harangok sem, a gyászos eseményekre – Jézus elárultatására, elfogására és halálára – emlékezve. Ilyenkor mondják, hogy a harangok Rómába mennek, azért nem szólnak.

Nagycsütörtök napjához kötődő hagyomány, hogy ilyenkor összegyűikl a papság az egyház alapítására emlékezve, illetve az elmúlt évszázadokra visszanyúló hagyomány, a szentelt olajak kiosztása azért is követelte meg a közös egyházi jelenlétet a papoktól, mert ekkor vehették át a szentelt olajakat – a krizmát, a keresztelendők olaját és a betegek olaját – a püspöküktől. Az olajakat egész évben őrizniük és persze, a megfelelő alkalmakkor használniuk kell.

Ilyenkor a püspök és az egyházmegye papjai együtt miséznek a katolikus egyházban, este pedig minden templomban szentmisét tartanak az utolsó vacsora emlékére, illetve az egyház alapítására emlékezve.

Régi keresztény hagyomány az is, hogy ilyenkor bocsátanak meg a bűnbánóknak.

Az esti mise után következik az oltárfosztás: a templomi oltárt a pap megfosztja díszeitől, majd következik az oltármosás, amikor is vízzel mossák le az oltárt.

Ez a nap az alázatosságra is emlékezteti az egyházfiakat: mivel Jézus ezen a napon megmosta tanítványai lábát, ezért a szertartás keretében nagycsütörtökön – az alázatos szolgálat megerősítése végett – a püspökök és papok megmossák a kiválasztott hívek lábát.

 

 

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

 

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen