föl támadás ünnepe van

meg ünnepeltük mi Urunk jézus kínszenvedést amikor életét adta  értünk és  meg hallt értünk

 

kereszten meg annyi  kínszenvedést el viselte  sok korbácsot amit  katonák adtak neki ezzel

 

néha bűnt követünk el életbe  őt osztozzuk  de  később eszünkbe     jut  mi meg bántuk Jézust

 

aki életét  adta  világért  hogy jó legyen  nekünk életünk  sok olyan ember van  szenvedélyeknek

 

éli napjaikat  így találja a maggát  boldognak de érette is meg halt jézus kereszten nagy pénteken

 

amikor ki lehelte lelkét Atyám bocsáss  meg nekik mit  cselekszenek ahány bűnt követelünk el

 

életbe  mi is osztozzuk meg őt  de  mi nekünk abból bűnből amit elkövetünk életbe föl kel  támadni

 

belőle újra  meg újra   új élet adjon nekünk .egy angol férfinek orosz felesége volt egy idő után

 

fölvettek egy orosz  szolgáló lányt Annát  azért is feleségének legyen kivel oroszul beszélnie .

 

meg  azért is mert férj felesége  között   akkoriban a hangulat pattanásig feszült jót  tett a családban

 

ennek fiatal lánynak szelíd jelente .asszony  férfi vállára tette kezét és  azt  mondta bocsáss  meg

 

nekem  nagyon  sajnálom ,a férfi  elbizonytalanodott erre  nem számított azok után amit

 

feleségéhez Vágot az nap reggel én meg bocsássak  meg neked nekem  van szükségem  te

 

bocsánatra az  nap reggel  krisztus  valóban föl támadt 2emberi szívben is nálunk fel támadt

 

krisztus mai napon annak ünnepét  üljük ma  jézus föl támadását .egy verset

 

hoztam önöknek

 

Húsvét vigíliáján Pilinszky János versével kívánunk áldott ünnepet! Legyőzte a halált, feltámadt az Úr! Valóban feltámadt.

 

 

Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,

hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek

És szél támad. És fölzeng a világ.

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,

és megszünhetett dobogni szive –

Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, szöveg

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen