meg hallgatnak minket

hányan vagyunk életbe tiszta szívből szeretünk valakit azon ugye  ember  segítségre

 

folyamodik ezt meg tiszta szívből lehet hány ember úgy életébe üres  neki lelke teljesen ki

 

ürült neki mert  nem volt benne csend amikor jó Istenhez fordult volna  beszélgettet vele  volna

 

akkor  illető vele érezte volna őt menyire szeretik őt  igazán ez csak csendbe jelentkezik meg amikor

 

beszélgetess jó Istennel meg  köszönd neki dolgokat ez  napi szinten órát szánjál rá; mondjad  neki

 

mi is  bánt  téged  ő meg fog  segíteni  rajtad ezt már sok ember  meg tapasztja  hogy amikor

 

csöndet   termet maga körül lelkére  időt  szán megfogja tapasztalni lelke nem üresedet ki és nem

 

úgy ég mint gyertya el van  amíg lelnem ég teljesen .csendet termetünk életünkbe meg fogjuk

 

tapasztalni életünkbe  igazi  szeret hogy  meg segítnek mindenbe csak imádkozni kel mindig

 

csendet kel magunk körültünk teremteni meg szólni                                                                      lelkünkbe hang mint  hogyan csináld életbe .

 

Isten meghallgat
Egy katolikus iskolában, tanárok számára tartott lelkinap végén, egy fiatalember jött hozzám, akit neve alapján hirtelen nem is tudtam hová tenni. Röviden meséli, hogy már négy éve itt tanít angol nyelvet a gyerekeknek, nagyon jól érzi magát a katolikus intézményben, és most szeretne nekem köszönetet mondani, mert korábban rendkívül jó tanácsot adtam neki. Próbáltam visszaemlékezni, hogy mikor is találkozhattunk, de cserbenhagyott a memóriám. Azt már mondanom is felesleges, hogy a jótanácsra végképp nem emlékeztem. Csodálkozásomra és kérésemre segített, szóról szóra idézte, hogy mit mondtam neki: „Ha minden nap imádkozol azért, hogy szeretetteljesebb, megértőbb és türelmesebb legyél az emberekhez, akkor majd Isten megadja neked, hogy mindenkivel ilyen legyél.” Aztán mindjárt azzal folytatta, hogy ennek a tanácsnak milyen nagy hasznát vette, azóta tényleg minden nap imádkozik ezekért a lelki tulajdonságokért, és most tapasztalja, hogy szeretetteljes, megértő és türelmes tanítványaival, munkatársaival és családtagjaival. Egy kis büszkeség ébredt szívemben, ami elfeledtette velem, hogy még mindig nem tudom, kinek és mikor is adtam ezt a tanácsot. Nem mintha valami nagy bölcsesség lett volna és nem mondtam volna papi életem során száz és száz embernek hasonlót, de jól esett, hogy utólag megköszönte. Tudtam én, hogy mindez nem az én érdemem, ezért evangéliumi okossággal válaszoltam neki, miszerint a jó mag jó földbe hullott, s ne csak nekem, hanem a Jóistennek is köszönje ezt meg. Helyeslően bólogatott, aztán mosolyogva hozzá tette, hogy nagyon hasznos volt számára ez a tanács, csak azt elfelejtettem neki mondani, hogy tíz évig tart, amíg mindenkihez szeretettel, megértéssel és türelemmel tud fordulni, tudniillik még gimnazista volt, amikor egy gyónás alkalmával e szavak elhangzottak.
Ez a kis történet, ez a példa bizonyára jól megvilágítja a mai evangélium mondanivalóját. Jézus története szerint egy ember addig kéri barátja segítségét, amíg az nem teljesíti kérését. Az ezt mondja: „Kérjetek, és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.” Keresztény, hívő emberként így forduljunk Istenhez kéréseinkkel, de sose gondoljuk azt, hogy ezek a kérések azonnal teljesülni fognak. Azt se várjuk, hogy Isten mindent pontosan úgy fog teljesíteni, ahogyan azt mi elképzeljük és elé terjesztjük imáinkban. Meg kell tanulnunk jót és helyesen kérni. Jóért, azaz olyan dolgokért imádkozni, ami lelkünk javára szolgál. Nem csak magunk, hanem mások számára is kérnünk kell Isten segítségét és kegyelmét. E szempontok ugyanis távol tartják az önzés lelkületét imáinktól. Továbbá helyesen kell kérnünk, azaz nem a magunk akaratához és elképzeléseihez kell ragaszkodnunk, hanem el kell fogadnunk Isten akaratát, bíznunk kell abban, hogy ő valóban csak azt adja nekünk, ami lelki fejlődésünket szolgálja. Ezt a szintet akkor érjük el, ha már nem csak mi mondjuk a magunkét Istennek, hanem meghallgatjuk őt is. Ha elcsitulnak fejünkben a gondolatok és szívünkben az érzések hullámai, akkor majd Isten betölti fejünket és szívünket az ő gondolataival és érzéseivel.