ne keressük másikiba hibát

olyan dologról elmélkedünk mai  nap ami mai

 

világba előfordul hogy egymásba keressük hibáját

 

és  nem  vagyunk képesek  arra  hogy  be ismerjük

 

magunkba hibát  amit életbe elkövetem hogy azon

 

törekedni  kéne  azon azt hibát kijavítom  ne olyan

 

legyen épen valaki tesz  egy közösségért valamit

 

de  az előző  lehet  máskép  csinálta de  másik

 

illetőnek  nem tetszet  közli  ő nem jó csinálta

 

dolgokat minden  zökkenő     mentes  legyen az

 

meg  töbi embernek mind meg fellő volt ,hogy

 

más lenne  valahol mindjárt  bele tud  kötni

 

másik emberbe  ö hibás  ő nem csinálta jó

 

dolgokat olyan.  egyik helyen mondjuk ember

 

csere lenne más vezető össze  tartotta jól

 

dolgokat  mos mondjuk más neki  az  rendser

 

nem  jó  neki amit  ő csinál  az jó  úgy gondolja.

 

az  ember .közösen  törekednék jó irányba

 

másiknak jó lesz lehet  kicsit  finomítani fog

 

dolgokon jó cél legyen végeredmény .ne az legyen

 

előző  ember  nem jó csinált  valamit . olyan van

 

egyik  ember  mondja  dolgokat  hogy lenne  jó

 

meg csinálva de  nem lépi meg inkább rá hagya

 

másik illetőre  az meg  kicsit ért hozá  de  meg

 

oldja amit  tud  így 3madik ember meg oldani

 

lehet  az fogja mondani ő hibázot bene ő meg

 

oldta 3ember  .jól ne keressük másikba hibát mert

 

mindenkibe  van kis hiba dolgozni kel jó legyen

 

meg oldva   ne fogjuk rá  másik ha  bízót  volna .

 

meg  oldjuk  közösen ne olyan másik hibázót.

 

senki sem  tökéletes  mindenkibe  van egy kis

 

hiba  örömmel kijavítani ne másokra fogjuk ő

 

hibázót. oldjuk közös erővel. milyen lenne egy

 

helyen  vagyunk egyik fél  jól csinálja de ő máskép

 

gondolja  adig  csinálja  dolgokat sét húzás

 

végeredmény  lehet   másikra keni ő volt hibás de

 

ne keressük másikba hibát oldjuk közösen . jó

 

legyen  végeredmény . nem keressük  másikba

 

hibát  úgy    kel hozzá  állni nem kersem másikba

 

hibát  mindenki téved  .  sokan úgy van aki hibázott

 

az felé  nehézkedek rá így  azért  kenem rá

 

dolgokat ő hibás . de  nem így állnák hozzá

 

segítek rajta  meg békülök  vele nem keresem

 

hibáát  magamba van hiba idő kel kijavítom

 

azokat hibákat amit elkövetem erőkel meg oldani

 

ezeket .  úgy gondlom