egy hagyomány ami elkezdőt 8 ével ezzelőt

Egy 8éve indult  el egy élő rózsafüzér  Tura ,

 

Galgahévíz   ,Hévízgyörkön keresztül Kartal

 

aszód  végállomás Bag  ezt  szakaszt  turátol

 

Galgahévíz   vonalát  én  festem meg   Mária

 

út  jelzést  egyik tagal jó téz ével ezelőtt azért

 

ismerem utat  arra  idei évbe  meg volt

 

szervezve élő  rózsafüzér turán keresztül

 

Galgahévíz,Hévízgyörkre kartalon Bag

 

végállomás este . én turárol tegnap  reggel

 

7orakor  gyülekező  templomnál minden

 

évbe úgy indultunk útra  helybeli atya  meg

 

álld  minket idén hogy más közbe jött neki

 

úgy  gondoltam hogy  imádsággal énekel

 

keresztvetéssel útra indulunk mondtam

 

szervezőnek igy  gondoltam mert atyának

 

közbe jött  valami helyeste gondolatomat .

 

reggel 7:2o kor   tegnap elindultunk útra

 

Galgahévízre volt egy polgár őr ismerősöm

 

aki Hévízgyörkig elkísért minket minden

 

rendbe legyen . turárol ahogy elindultunk

 

azon útvonalon mentünk gyalog amit  még

 

én festem fel utat mentem velük elején én

 

vittem keresztet mondta  valaki erre menjek

 

feledtem tudom merre én festem fel jelzést

 

akkor  elnézést kért  nagyon pontosan

 

indultunk  el   turárol  Galgahévízre azon

 

fel festet  jelen mentünk ami nem igazán

 

nincsen úton . nagyon jó Tartuk magunkat

 

az időhőz én mentem elején imádkoztunk más

 

vezetésével  annyira jól mentünk  meg

 

dicsértek  nagyon jól mentünk előbb

 

érkeztünk oda galgahévizre fél9kor kellet

 

volna oda érnünk de mi  negyed 9kor oda

 

érkeztünk  ottani atya elmondta amit

 

szeret volna imádkoztunk vendégül láttak

 

Galga hévizek finomsággal  kávéval vizel én

 

megittam kávét  egy ismerősöm kávézol igen

 

most kicsit   .beszélgetünk  reggel 9:10kor

 

elindultunk   Hévízgyörk  felé imádsággal most

 

nagyon  jó mentünk én mentem keresztel elől

 

nagyon jó tartuk időt  Hévízgyörk felé oda

 

déllőtt 10:10 oda  érnünk 2percel korában

 

értünk  oda  oda  várjuk bagikat  kartalikat

 

vártuk ők is nagyon időbe érkeztek .meg

 

Hévízgyörkön templomba imádkoztunk ,ott

 

is vendégül  láttak  Hévízgyörkiek

 

finomságokal. holnap  tartsank velem érdmes

 

hévizgyörk Kartal  aszódi bagi vonalon amere

 

jártam  azt fogom  meg osztani önöknek

 

érdmes  velem  tartani  holnap is engem

 

olvasni it  tartsanak velem holnap .is.