irgalmaságrol gondolat

kicsit  arról elmélkedjünk az  irgalomról mi ugye

 

ha  véletlen  meg  bánt  téged  az ember előtte

 

sok  sor  úgy  van  vele  az illető  hogy  meg bocsát

 

felé  és  irgalmas  lesz  felé  meg  bánta dolgot  az

 

illető másik  iránt  és  irgalmas  lesz  felé mert meg

 

bocsátott  neki  életbe  hányszor  elő fordul  hogy

 

az  illető  nagyon  sok sor  meg  bánt  téged

 

gondolkozol rajta  hogy mit is tegyél vele de ott

 

áll az  evangéliumba hogy  ha valaki téged  meg

bánt  téged  nagyon sor  meg  kel neki  bocsátani

 

felé  és  irgalmasnak  kel  felé  leni a felé az illető

 

felé .gondoljunk  bele  amikor  úgy mondva Jézust

 

nagyon sok sor  meg  bántjuk életünkbe és mindig

 

elé  állunk  és  kérjük  égiktől  irgalmazzon nekünk

 

Jézus  bocsássa  meg  nekünk  amit ellene

 

véttetünk  ő  amikor  mi  esedezünk kérjük

 

menyei atyánk  irgalmas bocsánatát .

 

»És Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél.« – Szent Benedek szerzeteseinek írt szabálykönyvének (Regula) az egyedüli célja, hogy az evangélium megélésére adjon útmutatást a hétköznapokban, de nyugodtan mondhatjuk, hogy nemcsak egy szerzetesi, hanem bármely emberi közösségben. Mindjárt az elején, a 4. fejezetben, amely Melyek a jócselekedetek eszközei? címet viseli, rövid mondásokban fogalmazza meg a Krisztust követő ember számára a követendő utat. Maga a cím is az evangéliumra utal, amikor a gazdag ifjú megkérdezi Jézust: »Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?« És mit kell tenni: Szent Benedek felsorolja a parancsokat, és közülük is az elsőt: »Szeresd az Úristent teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, aztán felebarátodat, mint önmagadat.« Ezután következik további 71 megfogalmazás, amelyek mindegyike az evangéliumok szellemiségét fordítja le a hétköznapi életre, utolsóként a legnehezebbek: »Ellenségeidért Krisztus szeretetében imádkozzál. Haragosoddal még napszállta előtt békülj ki.« Vajon meg lehet-e ezeket tartani, van-e a szerzetesben, vagy bármely emberben ehhez elég erő? Nyilvánvaló, hogy nincs: a gyenge, esendő ember magától erre képtelen, bele-belefog, de gyakran elbukik. Szent Benedek azonban egy vígasztaló mondattal fejezi be: »És Isten irglma felől soha kétségbe ne essél.« Isten megbocsátó irgalma erőt ad a mindennapi újrakezdéshez, ezért ne adjuk fel soha, hogy újra és újra elkezdjük az evangéliumot megélni, ugyanis ezt nem pusztán saját erőnkből tesszük, hanem »velünk az Isten«, Szent Pál megfogalmazásában: »nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem az irgalmas Istenen.«”

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen