engedelmeség

Mindenható Istenünk, szerető Édesatyánk, olyan nagy csoda az, hogy itt lehetünk ma reggel is. Köszönjük csodáidat: sok, sok szabadításodat. Köszönjük felsorolhatatlanul sok ajándékodat, köszönjük, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogy érdemelnénk, hanem a Te nagy gazdagságod, és szeretetet szerint.

Magasztalunk azért, mert bővölködsz a kegyelemben és gazdag vagy a megbocsátásban, és oly sok bűnünket eltörölte már a Te kegyelmed.

Köszönjük, hogy vezettél a múlt héten is, adtál Tőled való tiszta gondolatokat. Köszönjük, ha indított Szentlelked, és az az indulat lehetett bennünk, ami benned, Jézus Krisztus. Téged magasztalunk Urunk azért, mert kinyitottad előttünk az Istenhez vezető utat és a mennyország kapuját. Köszönjük azt a nagy szabadítást, amit a kereszten végeztél, és köszönjük ígéreteidet. Köszönjük, hogy megígérted azt is, hogy ahol ketten vagy hárman a Te nevedben jönnek össze, ott vagy közöttük.

Mi most itt azért vagyunk Urunk, mert változni szeretnénk. Szabadíts meg minket minden felesleges tehertől, és tölts meg erőddel. Had legyen csakugyan mindenre erőnk Tebenned, Aki minket megerősítesz. Ajándékozz meg a Te békességeddel, amit Te nem úgy adsz, mint ahogy a világ adja. Amit a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem. És tölts meg minket a Te örömöddel, amit szintén megígértél: hogy a mi örömünk teljes legyen.

Hozzuk Urunk szomorú, meggyötört, elcsigázott, kétségek közt hánykódó életünket, bűnökkel megterhelt lelkünket. Adj nekünk szabadulást, tisztulást, újulást, vagy segíts talán éppen most elkezdeni Veled egy egészen új életszakaszt. Elkezdeni Veled az életet. Így szóld hozzánk az életnek beszédét, és könyörülj rajtunk, hogy az Igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk.

Ámen.

Isten mostanában kemény eledellel táplál minket. Boldog ember az, aki alázatosan elfogadja, megemészti és ennek a tápláléknak az erejével megy tovább az útján. Az év első napján munkába hívott, arra serkentett, hogy tanuljunk meg sokkal komolyabban imádkozni az egész nép, az egész egyház, sőt az egész embervilág nagy ügyeiért.

Múlt vasárnap állhatatosságra biztatott minket a mi Urunk, arra, hogy ne csak ímmel-ámmal, langyosan, olykorolykor, ötletszerűen imádkozgassunk, hanem tudatosan, összeszedetten, tervszerűen, kitartóan.

Ma pedig azt az igényét jelenti be Isten, hogy a Benne hívőktől engedelmességet vár. Mégpedig feltétel nélküli és minden esetben azonnali engedelmességet. Ez nem kényszer, a hívők önként ismerhetik fel azt, hogy életük számára, ha növekedni, fejlődni, dolgozni, mások számára áldássá lenni akarnak, nincs alternatíva. Egyetlen lehetőség van: mindenben Isten akarata, Isten igéje szerint élni. Isten jelenlétét, áldást, erőt, a Lélek áradását csak ott tapasztalja a hívő ember, ahol ez az engedelmesség megvalósul.

Azt szeretném először elmondani, hogy mit ért a Szentírás engedelmességen, mik a gyökerei ennek a fajta engedelmességnek, utána néhány példára szeretném emlékeztetni a testvéreket a Bibliából, ahol különösen szépen ragyog ez a fajta engedelmesség emberek életében. Végül pedig azt nézzük meg majd, hogy mit jelent ma nekünk engedelmeskedni?

1% – éljetek vele, élnénk vele!
Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kertészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13