LUNA11 összes bejegyzése

a trehányságról

 

Most trehányságról ejtek pár gondolatot ,ami engem nagyon bánt itthon tesz vesz ember,

 

néha el hagy dolgokat ,de meg vissza tudja helyére rakni amit el vesz ,az ,is kicsit,

 

trehányság ,de az legnagyobb ,össze vissza pakolja dolgait .ami én nem el itthon ember,

 

látja másik dolgozik ő akkor nézi azt ami embereket át formálja ,másik dimenzióba ,ne,

 

foglalkozik ,ő elvégezte dolgát ,mi ért kéne segíteni másik emberen várom ,nézem ő is,

 

dolgozzék .pedig én így fogom besegítek annak embernek tudjon ,piheni ,de ez nem jár,

 

annak eszébe inkább változik ahogy kulturális televízió diktálja ,nyújtom ezeket csatornákat,

 

ember neked művelődjél ,de mással ne foglalkozzál csak velem én többet nyújtok ,ez is,

 

trehányság azzal foglalkozik ,többi ember nem érdekli mi van életébe él mint hal vízen .

 

Ha én ezt tenném biztos hogy jó pár helyről el zavarnak mondanák nekem te trehány,

 

ember vagy minden foglalkozol azzal nem amivel kéne .de ez nálam nincsen éjjel is,

 

fel kelletnének akkor fáradtan neki álok meg tenni .most fáradtan neki álltam apám,

 

kedvébe járni ő is dolgozik .az legnagyobb trehányság hogy szemivel nem foglalkozik,

 

szét dobálja dolgát ,el mondom én voltam ilyen azóta több ember számít rám ezt nem,

 

tehetem meg akkor elveszítem kapcsolatokat .látják menyire át tud változni ember jó,

 

irányba ne legyen trehány egy életen át .

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Tisztító kúra testnek, léleknek

 

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 13-ára esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.

A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.)

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila – írja az MKPK – amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.

Ti is próbáljatok meg ráhangolódni a közelgő húsvétra egy kis lelki megtisztulással!

a meg érdemelt pihenés

 

Úgy érzetem hogy, kicsit meg engedek kikapcsolódást magamnak ,alapítvány összes tagjainak,

 

el döntöttük közösen hogy nem valltunk múlt hét szombaton össze jövetel,mert én kicsit,el,

 

is voltam fáradva ,rengeteg dolgom volt egyik vasárnap délután ,és nem bírtam egyáltalán,

 

piheni. így el döntöttük múlt héten nem leszünk. el lőtte pénteken családi farsangi bálra voltam,

 

hivatalos ami nagyon jó volt ahogy olvashatták naplóba .éjjel 11kor mentem haza ,azért,

 

voltam vele úgy meg beszélem többi tagokkal bent alapítványba ,nektek milyen dolgotok,

 

lenne előző szombaton van mindenkinek dolga otthon rengeteg ,én se leszek mondtam nekik

 

akkor mi legyen válaszoltuk maradjunk otthon végezzük dolgainkat .én azon szombaton végre

 

rá tudtam magam száni hogy pihenek .valamikor otthoni tenni valóimba utol érem magam,

 

azért jó volt tudtam otthon maradni végezni dolgaimat .csekk kéj 2kertet kel meg művelni

 

idén nekem és ahhoz néha erő kel pihenés ,máshonnan ,ki szakítani azt időt ,de nem szeretem,

 

én vala hon el vegyem időmből ,inkább azért van az közös meg beszéléssel otthon maradunk

 

végezzük dolgainkat .nem szeretik azt tagok én közülük hiányzok én össze tartom őket,azért.

 

néha pihenjünk is .otthon .

 

A tettek embere a munka embere, a Folyamnak nagyra becsült Értéke, „dolgos, arany kiskeze”, mely bármit megtehet. Tehetőssége tehetségéből fakad, miképp felismeri azt. Felismerésének ajándéka a Siker záloga. Tesz-vesz, ad-kap, folyik a csere, persze, hiszen folyamatosan üzletel, zajlik a Kereszt tüze. „Ez az Élet, Babocsay néni”, mondaná a magyar ember. Éli mindenki a saját Világát, akár mint „Marci Hevesen”. Méghozzá olyan gazdagságban s pompában, midőn azt Ő tudja, gondolja.

 

Az élet Munka, így hát munka az Élet, csöndes pihenőkkel.

 

Meló+pihi, illetve teremtés és semmittevés (fehéren-feketén)= Élet (kettő az Egyben). A hobby pedig ez a három Együttesen.

 

Ha megfigyeljük – annak dacára, hogy „”ha”-val nem kezdünk mondatot” -, a nagy többség úgy dolgozik, hogy azt nem igazán kedvtelésből, hanem inkább megélhetési kényszerből, pénzért teszi. Méghozzá azért, mert a mai kor kollektív szelleme ezt a divatot diktálja. Ezt az irányvonalat követő emberek általában nem nevezik azt munkának, mikor valaki másképp, hobbyszerűen, netán árucserével és mondjuk még saját szellemével tevékenykedik. Ilyen alapon, akkor senki sem dolgozik, mert, hogy tisztázzuk: MINDENKI A SAJÁT SZELLEMÉNEK TÜKRÉBEN DOLGOZIK!!! Az otthon pelenkázó kismama éppúgy dolgozik (példánál maradva: tisztába tesz), és értéket termel (kellemes közérzetet stb.) – akár mint a kisbaba a pelusába (kiüríti, ami már nem kell) -, mint mikor valaki az irodában ücsörög és emelgeti a telefonokat, mint egy body builder. Nem különb se több egy olyan hivatás sem, mikor bejár valaki egy nagy terembe előadni ezt meg azt, vagy tranzakciókat folytatni egy elektromos dobozon keresztül elintézve különböző dolgokat. Számtalan példa igazolni tudja azt, hogy az értéket szellemeddel teremted, amivel minősítést is adsz.

 

A munka nem más, mint cselekedet. Tenni olyasvalamit, amit tennünk kell. Tehetjük kötelességből, tehetjük szeretetből, s tehetjük mindkettőből. Ha mindkettőből tesszük, biztos örömmel , illetve lóvéval) tesszük. Míg ha csak kötelességből csinálunk valamit, előbb-utóbb belefáradtnak érezzük magunkat. Valahol meggyötör, jogosan, hisz’ nem szívből, hanem kényszeredetten tesszük azt. Miként valaki szeretetből végzi munkáját, gyorsan elrepül az idő, nem úgy, mint ellenpéldájánál. A hobbyt sokan félreértelmezik, mert úgy gondolják, az csak szórakozás. Pedig nem teljes ez a rávilágítás, mivel munkával is jár. A Munka éppúgy Szórakozás, mint Alkotás. Jól érzed magad közben, és septiben elvégzed kötelességed, anélkül hogy tudnád, ez a felelősséged! Oly’ felelősségteljesen dolgozol ilyenkor, hogy tudod, ez a Munkád. Munkád célját felismerni nagy dolog, mert meglátod benne Létezésed Sóhaját.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A betegség

 

Mindenki járt olyan estebe hogy közösség tagjai le betegednek és akkor kel le mondani,

 

dolgokat ,de ezt is csak főnök más hivatalos személy teheti meg .mi alapítványukba ,úgy,

 

működök ,most Erzsike,Horváth Zoli ,pedagógus Marika ,is betegek ,Dávid is nagyon sok,

 

hiányzó ,pedagógus Judit otthon gyerekét ápolja ő is beteg azért ,mondtuk le mai foglalkozást.

 

Én múlt héten voltam benne 3napig betegségbe ,de muszáj dolgokat intéznem ,így esténkét,

 

pihentem ,mert nem járványba benne nagyon azért tetem így dolgokat .ép mondtam, hiába,

 

vannak oltás embernek lehet ugyanúgy el fogja kapni betegséget .ezt nem igazán híresztelem,

 

amikor lázas is volt nagyon rég akkor intéztem dolgokat ,gördülékenyen menjenek ,emlékszek,

 

egyik illető le szidót betegen segítek, de rájött tényleg jó végzem dolgokat ilyenkor számíthat,

 

nak rám .ez az est egy akolalom volt .nagy betegen ágyba fekszem soha nem hagyom el ,

 

magam egyesek tesik .mai is fejfájással keletem nagyon fájna tán be veszem gyógyszert,

 

ha nem annyira akkor ki megyek friss levegőre és tekerek kört ,kerékpárral el múlik,

 

fejfájás nálam de nem így működik .aki ép beteg jobbulást kívánok ,egybe alapítvány,

 

össze tagjainak .de hétfőn lesz foglalkozás csokis vajas kekszet készítenek .

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A szeretet ára

De ez még kicsi”, jegyezte meg a férfi, élet és halál ura, nem barátságtalanul, inkább úgy, mint amikor tehenet vagy borjút mustrál az ember.

Az írnoknő ugyanabban az áruértékelő hangnemben folytatta: „De erős felépítésű. Izmosak a lábai, tud dolgozni. Nézze csak meg!”

Itt hát volt valaki, aki az adminisztrációnak dolgozott, s aki megerőltette magát az érdekemben, anélkül hogy egyáltalán ismert volna. A férfi számára talán kicsit kevésbé volt közömbös, mint én voltam számára, és engedett. Fölírta a számomat, és egy időre meghosszabbította az életemet.

Honnan ered ennek a fiatal nőnek a jósága, aki önmagát veszélyezteti, aki megment egy gyereket, akit nem ismer, aki nem rokona, és akihez tulajdonképpen semmi köze sincs? Olyan helyen és olyan órában teszi ezt, ahol és amikor mindenki megtanulta, hogy a másik barbára legyen. E humánus tett szépsége abban mutatkozik meg, hogy nem lehet megválaszolni eredetének és miértjének kérdését. Ruth Klüger „szabad tettnek” nevezi a fiatal fogolynő viselkedését: ez a tett áttörte az okok láncolatát. Aki a koncentrációs táborban továbbadta lefelé azokat az ütéseket, amelyeket fölülről kapott, csak úgy járt el, ahogyan biológiailag és pszichológiailag várható volt, ahogyan előre meg volt határozva – mondja Ruth Klüger.

A fiatal fogolynőnek nem volt más szándéka a tettével, mint megőrizni a gyereket attól, hogy meggyilkolják. Meglátta az ijedt kislány arcát, és ez elcsábította. Létezik-e más név e saját életét kockára tevő fiatal nő tettére, mint az áldozat szó? Létezik-e olyan irgalmasság – amely megérdemli ezt a nevet –, amely nem jelenti egyúttal önmagunk odaadását is? És lehetséges-e, hogy az áldozat fogalma azért vált olyan hiteltelenné napjainkban, mivel egy nárcisztikus társadalomban hatalmas bálvánnyá vált a saját boldogságunk utáni sóvárgás?
Az irgalmasság Istene áldozattá vált

Legyen szó akár az Ó-, akár az Újszövetségről – az „irgalmasság” az egyik alapneve Istennek, az „irgalmas” Isten egyik alapvető jelzője. Az irgalmasság gyakorlása Isten számára sem ingyenes, ahogyan ama fogolynő számára sem volt az, aki saját élete veszélyeztetésével mentette meg a kislányt. Az elnézésébe, türelmébe kerül. Összeszorul a szíve, amikor látja népét. Irgalmassága „túlságosan fölgerjedt” ahhoz (ahogy Luther fordítja Ozeás 11,8-at), hogy megússza szenvedés nélkül. Senki sem kerül ki ép bőrrel abból, ha irgalmas, még egy Isten sem. Az irgalmasságot és az áldozatot nem lehet elválasztani. Isten irgalmasságának legdrámaibb történetét Jézus sorsa beszéli el: ebben egybeesik az irgalmasság és az áldozat, ahogyan a fiatal fogolynő történetében is.

Isten felfedett arca Jézus. Hogy kicsoda Isten, azt erről a Jézusról ismerjük föl, aki istállóban született, kisemberek fia volt, kisemberekkel állt kapcsolatban, boldognak mondta a szegényeket, sebeket gyógyított, félelmeket űzött el, és élete végén bűnözőként feszítették keresztre.

Isten Jézus által tanulta meg, hová tartozik; ahhoz a rongy népséghez, amelynek szüksége van rá, és amely felismeri őt. Azoknak az isteneknek, akiket mi gondolunk ki magunknak, mindenük megvan, ami nekünk magunknak hiányzik: A mi szűkösségünket tesszük meg az ő gazdagságukká. A mi sebeinket tesszük meg az ő sértetlenségükké. A mi vereségeinket tesszük meg az ő győzelmeikké. Alkalmilag nagylelkűek, kényük-kedvük szerint megadnak nekünk bizonyos adományokat, de semmit nem áldoznak föl, legkevésbé önmagukat. Ez a kicsi király a betlehemi istállóban és a keresztre feszített bűnöző – ők jelentik a nagy tiltakozást a mi istenképeink, a zavartalan ragyogás és a töretlen hatalom ellen. Az „Isten” szó rejtjelezett szövegnek bizonyult az emberiség történelme során: sokféle módon lehet értelmezni. Jézus alakja és sorsa az az olvasat, amely összeköti a keresztényeket: Isten felismerhetetlenné vált Jeruzsálemtől délre, egy kicsi királyba rejtőzve, aki istállóban született. Nem a hatalom és a vakító boldogság köntösében jelentkezik. Titokzatos Isten, aki nem szárítja föl az ő szegényeinek könnyeit, és nem gyógyítja be az élet által ütött sebeket. Titokzatos Isten, aki nem tér ki az élelmet nélkülözők éhsége elől, a megkínzottak kínja elől, és akit az élet keresztre feszít, ahogyan másokat is. Jézusban Isten ragaszkodik megvigasztalhatatlanságához, mert az emberek élete, akiket szeret, vigasztalan. Isten megfizeti irgalmasságának árát.

Nem! Egyetlen halál sem jó, amelyet erőszakosan kényszerítenek rá az emberre, ennek az Istenfiúnak a halála sem. Nem jó a kifolyt vér. De jó a jóság. Jó a szenvedélye ennek az Istennek, aki sehol másutt nem akar lenni, csak ott, ahol meggyalázzák az életet; ahol az emberek megfulladnak gyöngeségükben, és ahol a halál megjelöli őket, mielőtt még megszülettek volna. A kereszténység középpontja az emlékezés annak az Istenfiúnak a passiójára, aki nem hagyta, hogy elűzzék a mi halálunkból. Az irgalmasság Isten számára sincs ingyen. Egy Isten, aki értünk halt meg, a mi oldalunkon halt meg, a mi sorsunkba halt bele. Végre egy Isten, aki miatt nem kell szégyellnünk magunkat!
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot”

Az irgalmasságot és az áldozatot nem lehet elválasztani. Aki irgalmas – mindegy, hogy Isten vagy ember –, az odaadja magát, veszélyezteti magát, és a legsúlyosabb esetben megfosztja magát az élettől. Mit jelent tehát ez a jézusi mondat: „Az irgalmasságban lelem kedvemet, nem az áldozatban”? Az áldozat mechanizmussá válhat – az irgalmasság pótlására. Izajás könyvének 58. fejezete írja le ezt a veszélyt. A nép jámbor, böjtöl, vallási áldozatokat hoz, keresi Istent. De irgalmasság nélkül teszi ezt. Böjtölnek, és ugyanakkor erőszakosak. Imádkoznak, és elviselhetetlen terheket raknak a szegényekre. Zsákba öltöznek, és hamuba ülnek, de nem engedik szabadon a foglyokat. Isten felszólítja őket, hogy hagyják el az áldozatokat, és forduljanak az irgalmasság felé: Oszd meg az éhezővel kenyeredet, vezesd házadba a nyomorgókat, öltöztesd föl a mezíteleneket – és ez lesz a te istentiszteleted! Nincsen istenismeret irgalmasság nélkül. Egyetlen áldozat sem számít Isten előtt, ha célja nem az igazságosság. Az igazságosság az irgalmasság politikai neve.

A második veszély a do ut des, az „adok, hogy adj”, az Istennel folytatott vallásos kereskedés veszélye. Megadom neked ezt meg ezt, megígérem neked ezt meg ezt – és ellenadományt várok tőled; egészséget, gazdagságot, sikeres életet. Ez a tisztátalan áldozat, amely célokkal és szándékokkal kapcsolódik össze. Isten nem lókupec. Nem reagál azokra az eszközökre, amelyeket azért vetek be, hogy érvényre juttassam saját terveimet.

Létezik egy harmadik veszély is, talán ez jár a legsúlyosabb következményekkel minden vallásban: az Istennel szembeni bizalmatlanság, amely az áldozatban lelt vallásos örömként álcázza magát. Isten kiszámíthatatlannak tűnik, az ember nem bízhat benne, legalábbis nem egészen. Ezért az ember levág egy darabot a legjobból, amije csak van, és feláldozza neki. Valamivel ki kell engesztelni őt, mert békétlennek, haragtartónak és veszélyesnek tűnik. Örömét leli az áldozatban, örömét leli a fájdalmunkban, és abban, ha odaadjuk pompás dolgainkat. – Ez az öncélú áldozat és aszkézis, amely nem irgalmasságból fakad, hanem az Isten jóságával szembeni bizalmatlanságból. Ebben a felfogásban úgy tűnik, mintha Isten élvezné az emberek kínjait.

Az áldozat azonban sosem lehet öncélú, önmagában sosem ér semmit. Csak akkor ér valamit, ha irgalmassággal kapcsolódik össze. Akkor azonban számít, s az emberi és isteni szépség és nagyság kifejezője.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A betegség miatt csőkenetet létszám volt.

 

Kicsi betegség után valamennyire helyre jött pedagógus Judit, gyereke ,de kisebbik gyereke

 

el kapta ,de otthon pedagógus Judit férje ő van kisebbik gyerekkel .de éldöntőtűk meg

 

tartsuk ,mai foglalkozást úgy is volt időbe jöttem pont reggel 7:50kor de beszélgetem

 

valakivel ,addig amíg pont 8ora nem lett . Pár perccel 8után meg jött pedagógus Judit

 

cserélek még múltkor legyen pedagógus Marika ,héten hétfőn ,de hogy ő is lebetegedett

 

így mart hétfői foglalkozás,de marat szerdai foglalkozás pedagógus Juditnak,így volt csere.

 

Mondta pedagógus Marika hogy ő vállalja most pénteki foglalkozást .de ma reggel

 

pedagógus Judit közli velem kevesen ,lesünk mert Erzsike ,Dávid ,Horváth Zoli betegek

 

de azért meg tartsuk foglalkozást ,ma .de pénteki foglalkozás nap elején kérdéses volt

 

hátha jön Zsanett .akkor de el döntőtök hogy nem lesz pedagógus Judit is gyerekkel,kel

 

lenni ápolni. Meg nem tudni jön Zsanett akkor ,így úgy voltunk közös meg egyezéssel

 

pénteki foglalkozás el marad betegségek miatt .ahogy mindet meg beszéltünk .neki álltunk

 

tészta saláta elkészítéshez Lacika saláta öntöttet készítette elő ,addig Bagó Zoli hagymát

 

pucolt ,Fecó .közbe Zoli teát öntőt forrót el is pattant pohár ,meg mondtam ne öntsél többet

 

forró teát ez eredmény ,ezek nem tűz állóak . Nagyon finom tészta saláta volt hozzá egy kis

 

sonka jó ízt adott neki .el is fogyott .délelőtt fél11kor szőni kezdtünk ,Lacika ,Erzsike

 

munkáját folytatta ma kivételesen .Fecó nagy szövő keretbe kezdet amit én hoztam ki de Fecó

 

válogatta össze anyagot ő milyenek akarja szőnyeget látni .szépen halad mint 2gyerek szövéssel

 

 

délbe mentünk haza.

 

Hozzávalók:

 

1 kg spagetti

1 kígyóuborka

2-3 fej retek

2 lilahagyma vagy újhagyma

2 pritamin vagy kaliforniai paprika

2 nagy pohár tejföl

kevés mustár

majonéz

cukor

bors

(télen friss zöldség helyett lehet konzerv borsó, kukorica…)

 

Elkészítés:

 

A tésztát szokásos módon megfőzzük, leszűrjük. A zöldségeket apróra vágjuk, ízlés szerint. A tejfölt, majonézt, mustárt, cukrot, sót és borsot összekeverjük, hogy egy tartármártáshoz hasonlót kapjunk. Végül mindent összekeverünk.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

hol az igázáság?

 

Most kicsit igázáságról gondolkozunk el sok ember más kép gondolkodik .mi van olyankor,

 

valaki dolgozik ,teljes odaadással valami terveken és másik ember oda áll ,meg mutatja ,

 

ő valaki mert mindet szabad mert engedi nagyobb ember ,ez is jó ám de ebe hol az ,

 

igazság aki értelmesem meg küzd haladjon azzal dolgokkal fogja másik ő csak ép elé,

 

ötletel hogy ehhez kedve ma de többször nem számíthat-rám, nekem ép más elfoglaltságom,

 

van annak illetőnek aki fel bukkant egy tervel .rendebe van akkor ha valakit felkér hogy,

 

bonyolítsa le tervet amivel előző társa be mutatott nekünk. de akkor nem helyén való hogy,

 

ez meg mutattam ,de nem véghez vannak dolgaim ,csak legvégén majd minden kés van,

 

akkor előbukkanok itt kés tervem .ezzel munkával kapcsolatosan .de más vitte véghez vegyük,

 

pl. engem aki dolgozik segít sok helyen jön ember előbukkan zenei tervel ezt nekem ,

 

engedni kel hogy érvényesüljön az illető ,de ebbe van egy kis igazság mert mindenki ,

 

maradjon amihez ért .itt ebbe van igazság kicsike másik pl. nincsen igazság ő gürizik ,

 

hajt tervekkel ,de jön másik illető neki ez terve így lehet szebbé tenni dolgokat,jó van ,

 

mondják. De mikor kés most mással elfoglalva ,de meg csinálva az terv .el telik 2honap,

 

hire hamva nincsen embernek ,de aki ott volt ember meg azt tervet és véghez vitte.

 

Késen lett terv .de másikat dicsérték meg milyen jó volt terv ,de itt hol igazság .aki,

 

véghez vitte engedményt mindig azt dicsérem ,minden estbe nem azt otthon várja szült,

 

galamb szájába repüljön ,sok helyen igaóságtalanságok mennek .ezt én érzem van tapasztalatom,

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szép

betegeskedések

 

Mindenki szokott beteg lenni,és illik meg kérdezi hogy javul állapota .én ezt tetem múlt,

 

pénteken hogy van pedagógus gyereke ,mondta javul de még mindig nem igazi akkor ,

 

mondtam pedagógusnak ,én mondom múlt pénteken este találkozok bálos napon vele vállalja,

 

el most hétfői foglalkozást pedagógus Marika néni ,mert ,pedagógus Judit gyereke még,

 

mindig nincsen jó .mondta el vállalja ,mondtam te amit meg beszéltél az ifjúsággal ,azt,

 

készítsétek el majd hétfői foglalkozáson ,jó-van azt mondta pedagógus Marika ,mondtam,

 

pedagógus Judit el készíti most szerdán ha úgy alakul helyzet tészta salátát .az nap,

 

pénteken jó érezte magát láttam .éjjel 11kor köszöntem el pedagógus Marikától most hétfői,

 

foglalkozáson találkozunk .ma jön ép készülődésbe voltam hamarosan megyek foglalkozásra,

 

kinyitni termet. pár per múlva jön telefon mai hétfői foglalkozás pedagógus Marika nincsen,

 

jól megy hasa így el maradt foglalkozás .közlik szerdai foglalkozás kérdőbe van pedagógus,

 

Judit gyereke hogy alakul .de már gondoskodni fogunk ne maradjanak el foglalkozás mert,

 

ez hiány .nézünk valakit ilyen esetbe ,meg legyen tartva foglalkozás ha beteg valaki ,

 

mint 2pedagógus legyen tartalék ember. Ezt valamikor fogjuk meg beszélni.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

betegeskedések

 

Mindenki szokott beteg lenni,és illik meg kérdezi hogy javul állapota .én ezt tetem múlt,

 

pénteken hogy van pedagógus gyereke ,mondta javul de még mindig nem igazi akkor ,

 

mondtam pedagógusnak ,én mondom múlt pénteken este találkozok bálos napon vele vállalja,

 

el most hétfői foglalkozást pedagógus Marika néni ,mert ,pedagógus Judit gyereke még,

 

mindig nincsen jó .mondta el vállalja ,mondtam te amit meg beszéltél az ifjúsággal ,azt,

 

készítsétek el majd hétfői foglalkozáson ,jó-van azt mondta pedagógus Marika ,mondtam,

 

pedagógus Judit el készíti most szerdán ha úgy alakul helyzet tészta salátát .az nap,

 

pénteken jó érezte magát láttam .éjjel 11kor köszöntem el pedagógus Marikától most hétfői,

 

foglalkozáson találkozunk .ma jön ép készülődésbe voltam hamarosan megyek foglalkozásra,

 

kinyitni termet. pár per múlva jön telefon mai hétfői foglalkozás pedagógus Marika nincsen,

 

jól megy hasa így el maradt foglalkozás .közlik szerdai foglalkozás kérdőbe van pedagógus,

 

Judit gyereke hogy alakul .de már gondoskodni fogunk ne maradjanak el foglalkozás mert,

 

ez hiány .nézünk valakit ilyen esetbe ,meg legyen tartva foglalkozás ha beteg valaki ,

 

mint 2pedagógus legyen tartalék ember. Ezt valamikor fogjuk meg beszélni.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy farsangi estés napom

 

Február elején nagyon sok helyen tartanak farsangi mulatságokat .én is ilyenre voltam,

 

hivatalos,pénteken este .el is akartam menni egyházközség családi bálra művelődési házba,

 

tavaly nagyon jó volt rengeteg játék zene volt .akkor is az csapat nyert ahol én voltam.

 

Most meg rendezték ,egyházközség családi bált ,most pénteken volt ,el is mentem érzetem,

 

hogy ki kel kapcsolódni nekem is kicsit ,kerék vágásomból ,illik valamikor szórakozni ,

 

nekem is .de azért 1hétel kérdezi kántor szeretnél jönni igent mondtam írassad fel magam,

 

jössz bálba. Elérkezett az bálos péntek .este fogtam magam el mentem ha hívtak ,meg menni,

 

akartam ,akkor az nap este 7kor engem nem érdekelt semmi ,kikapcsoltam telefont és most,

 

szórakozni szeretnék .pénteken este fél8után el is kezdődött farsangi családi bál .ugye azt ,

 

szokták állítani nincsenek véletlen dolgok .na ismét ahhoz asztalhoz ültem ahol tavaly voltam.

 

Oda akartam ott volt pedagógus Marika férjével ott foglaltak helyet nekem .rengetegen voltak,

 

sok zene de 70évekbelőli és néha el játszottak szerelmes dalokat ,de kihagyatlan az bálból,

 

evés ivás ebből nekem is jutott . Kicsit nagy embert játszottam azt italt ittam ,de mértekkel,

 

nem lehet játszanom ott volt pedagógus Marika aki tudja nekem akkor gyógyszert kel venni,

 

azért is nem lehet. másik ott volt Atya aki mindent lát. 3Ok hogy néz-ki az főnök ha baj,

 

lenne .nem szeretem úgy mutatkozni én ilyen vagyok az nem főnök méltó .ha beszélek valaki,

 

vel árad felnőtt dolog számból ,na ezt kerültem ezt nem akartam csak kicsit Engedek .akkor,

 

este pénteken 8kor 1játák tolass labdát párok fejüket össze szorítva el kelet juttatni másik,

 

helyre vissza .most hátszó részre tesszük meg szorítjuk el jutjuk másik helyre .na ilyenkor,

 

én csapatom kapott 8pontot ,volt kép fel ismerős is ,abba 4pontot nyertünk .szék foglalós,

 

párok abba jók voltunk .turista fel ismerős játék volt ,egyik tippelt csapat ép akkor kelet,

 

elem-ni egy helyre ,vissza jöttem közli csapat társam többiek én meg jöttem . Este 10kor,

 

vége játéknak ,de kicsit szoros volt tőzsde játék volt ahol csapatok buktak nyertek,

 

15-20% nyertek buktak 3csapat bukta nyeremény százalékot ,de ki ment,

Polgár mester csaptunk egyből 20%nyertünk így át vettük vezetést .126pontal én, csapatot,meg,

nyertük .ez már este fél11kor eredmény hirdetés .

utána zene és táncé volt terep ,de én éjel 11kor haza mentem reggel keltem .de szórakozás,

hajnalig tartott nagyon jó volt hangulat .

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

A népi hagyomány

 

Minden ember vár valamit életbe ,legtöbb ember azt is várja mikor lesz vége télnek ,az

 

emberek ,nem szeretik telet mert ,egyes illetők nagyon fázós típusúak ,az ért is nem

 

kedvelik telet .el mondom én se kedvelem ,ezt időt mert én fázós típus vagyok. Akkor

 

érezem magam kényelmesen és lazábban magamat ha nincsen rajtam nagy kabát mert

 

az én nem kedvelem .el is mondom milyen fázós ember vagyok ,apám azt szokta mondani

 

hogy szoba hőmérséklet 18fok kel lenni mert akkor tud ember nyugodtan aludni .ezzel én

 

nem így vagyok ,mert én ebbe fázok ,és akkor hajlandó vagyok meleg pulóverbe leni hogy

 

ne fázzak .én már nagyon várom tavaszt hogy el felejtsem ezt téli időt mert el akarom

 

rakni téli holmit . Én is azt várom mikor bízik medve időjárásba ,hogy ki jön nem

 

látja magát jó idő lesz hamarosan és ellehet felejteni téli holmikat hamarosan .ma olvastam

 

medve ma kijött el tehetjük hamarosan téli holminkat .

 

 

 

Gyertyaszentelő (február 2.): ?Gyertyaszentelőn, ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél?. Marad ellenben a hideg, ha ezen a nevezetes napon fényes az idő.  Újabb keletű megfigyelések szerint, ha ekkor az előbújó medve árnyékát meglátja, visszabújik még a barlangjába. Egy másik megfigyelés szerint jó idő esetén ameddig besüt a nap a tornácra, addig fog még később beverni a hó is.

 

A népi hagyomány szerint nem tart már sokáig a tél, ugyanis nem látta meg az árnyékát a borús, esős időben a barlangjából előbújó medve szombaton a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Február másodikán különleges jelentősége van a medvék barlangból való „előjövetelének”, ugyanis e nap időjárása alapján – a népi hagyomány szerint – következtetni lehet a tél hosszára. Ha tiszta, napsütéses idő van, a medve meglátja az árnyékát: ettől megijed és visszabújik a barlangjába, így hosszú télre lehet még számítani. Ha azonban az idő borult, és árnyékot nem lehet látni, a zimankó már nem tart sokáig. A „medveárnyék-észlelés hivatalos eredményét” az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke jelentette be. Vitatható, hogy a medvék mennyire tekinthetők megbízható időjósnak, ugyanakkor több meteorológus azon a véleményen van, hogy a hosszú távú előrejelzések – a légköri folyamatok számos véletlenszerű, kiszámíthatatlan eleme miatt – eleve olyan nagy bizonytalansággal bírnak, hogy ennyi erővel akár a medvék árnyékát is figyelhetjük.

 

A népi meteorológia általában egy-egy jeles nap időjárása alapján következtet egy hosszabb időszakra, s e jeles napok gyakran a keresztény hagyományokkal is összefüggnek: február 2. a katolikus naptárban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A budapesti állatkertben a medveles kapcsán az egész hétvége a macik jegyében telik: játszóházzal, mézkóstolóval, látványetetésekkel és különleges állatbemutatóval várják a látogatókat, valamint a fesztivál ideje alatt a 14 év alatti, brummogva érkező gyerekek díjmentesen léphetnek be az intézménybe. A programok között a barlangterem Dörmögő Dömötör játszóházában macibáb-készítésre és bábozásra várják a gyerekeket, valamint lesz játékmackó-kiállítás, méhészeti bemutató és jelképes medve örökbefogadás is.

 

Látványetetéseket tartanak a barna- és jegesmedvéknél, valamint a kis pandáknak is nevezett vörös macskamedvéknél, az Állatok akcióban című népszerű állatbemutató pedig medvés különkiadással jelentkezik a Varázshegy belsejében. Az árnyékészlelés után

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

dakar rali élményei

 

Kicsit időjárás nem kedvezett nekünk szerdán de meg tartottuk foglalkozást ,szakadt eső

 

mi azért eljöttünk foglalkozásra . én gyalog voltam kénytelen lejönni kinyitni foglalkozásra

 

teremet én szakadó esőbe nem tudok kettőt csinálni fogni kerékpárt vezetni ,meg tartani

 

ernyőt. így úgy döntöttem, hogy legyalogolok. Ép pontba értem oda amikor oda ért pedagógus,

 

Marika néni kérdeztette hogy meddig voltunk szombaton bulin este 7kor ment haza elnök

 

asszony,akkor jó sokáig volt . de pedagógus Marika tudta fontos vendég érkezik ,ő nem

 

bírta meg várni lánya pedagógusnak most volt itthon kicsit ,azért nem marathatott végig.

 

Minket se akart itt-hagyni hogy nem jön el bulira ,így döntött kicsit lesz velünk ünnepségen

 

de nem végig. Ez is nagyon ritka est volt szerdán volt egyszerre érkeztünk meg akkor jött

 

Erzsike is meg ,pár perc múlva meg érkezett Horváthné hozta Lacit ,Horváth Zoli,el mesélte

 

hogy kedden vásárolni voltak kikapcsolódni,meg nézték Dakar rali kocsit ,nagy volt élmény

 

neki. közbe be nézet egy kicsit másik pedagógus hogy Sanyika gyereke beteg és nem jönni

 

pénteki foglalkozást meg tartani .de csere se jött össze Marika pedagógussal ő neki akkor

 

meg dolga van pénteken délelőtt. meg egész nap el van neki foglalva pénteken, így úgy döntöttem,

 

hogy elmarad pénteki foglalkozás. közbe szerdán fél9kor meg érkezett Dávid neki is álltunk

 

cseh kokszos el készítésébe mindenki kivette részt benne ,nagyon finomra sikerült el is fogyott.

 

Később folytatták szövést és játszást manó élő világon .délbe mentünk haza .

 

Cseh kókuszos

 

 

1 kg liszt

50 dkg margarin

20 dkg kókuszreszelék

2 csomag szalakáli

36 dkg kristálycukor

2 doboz tejfel

2 csomag vaníliacukor

2 tojás

 

Díszítéshez

35 dkg porcukor

1 csomag vaníliás cukor

Cseh kókuszos kuglóf képes recept

 

Elkészítés:

A liszt kivételével az összes alapanyagot összekeverem. Hozzáadom a lisztet. Fél óráig pihentetem. Diónál nagyobb nagyságú golyókat formálok belőle és kis fémkosár formába, helyezem. Forró sütőbe halvány rózsaszínűre sütöm. Kihűlés után vaníliás porcukorba forgatom. Jó étvágyat!

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

el veszik kulturális műsor

 

Meg fel háborítóról írok maguknak .kezdetem észre venni tévébe kicsi változás történt,mert,

 

van értelmes műsor kód amibe sok ember tanulhat belőle és nyerhet is tudja kérdéseket.

 

Amit fel tettetek. Nekik. még szép volt emberek hétfő esténként másnak ajánlották fel ,

 

Nyereményt .egy jobban rászoruló alapítványoknak,vagy ép állatkeretnek. Ez ami egy nagyon,

 

szép gesztus volt. ez már sajnos nem sokáig lesz ez értelmes műsor az csatorna inkább elhajlik,

 

vissza szennyműsor felé .ami nagy baj mert emberek ezt tanulják el nem kulturális műsort,

 

volt eddig ,de hamarosan úgy döntött az tévé csatorna hogy nincsen értelme kevés pénz,

 

ere van biztos indok nekik. De ugye arra van pénz annak tévé,csatornának ,meg venni más,

 

magán életébe ,tud majd turkálni meg mutatni ország világ előtt ,ez baj majd nem minden,

 

tévé ilyet szolgáltat .el mondok minden ember magán élete ara embere tartozik akié ha meg,

 

osztja barátaival rá is tartozik magán élete de akkor sem nyitom ki ország világ elé nagyon,

 

csúnya dolog .ifjúság nem magán életére kíváncsi minden este 7kor hanem ara lenne kíváncsi,

 

hogy milyen értelmes műsor kulturális van tévébe. de ez ma napság nincsen majd nem ,

 

minden hol ez megy más magán életébe turkálás .

 

Meg kell teremteni a szellemi élet szabadságát, a szólásszabadság, a közéleti és a szakmai nyilvánosság, valamint a szabad közösségi szerveződések törvényi feltételeit;
Meg kell szüntetni az állami kulturális monopóliumot, a finanszírozási kiszolgáltatottságot, és biztosítani kell az állami elosztás feletti társadalmi ellenőrzést;
A kulturális tevékenység minden – alkotó, közvetítő és őrző – ágazatában biztosítani kell az intézményi, a közösségi és a magánkezdeményezések egyenrangúságát;
Törvényes állami garanciákat kell adni a kulturális értékek gyűjtése, feltárása és védelme érdekében, amihez meg kell újítani a finanszírozási rendszert;
Minden feltételt biztosítani kell a magyarság szellemi egységének megteremetéséhez, a határon túl élő magyarokkal közös nemzeti történelem átélhetőségéhez és az európai kultúrához való szabad kapcsolódáshoz.
Az egyesülési jog újraszabályozása és az alapítványozás joga kiszabadította a közösségi és a kulturális életet az intézményi kötöttségek szorításából.
Az első szabadon választott Országgyűlés idején megtörtént a központosított intézményrendszerek államtalanítása, azaz az intézmények döntő többségének az önkormányzatok tényleges kezelésébe adása. Ez és a magánosítás olyan új helyzetet teremtett, amelyben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szellemi élet nem lehet állami irányítású folyamat.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy borazalmas hír

 

Ma egy kicsit eltérek meg bejegyzéstől ,nem nappali foglakozóról írok ha nem kicsit szomorú,

 

hírt osztok meg önnőkel .fényes nappal egy helyen ahol sok ember meg fordul ,úgy döntőt,

 

embereke hogy el lopja össze csapott. arról helyről így most szünetel víz csap 13részen.ez még,

 

szemi mindenki jön kis hab tortára. El telik 3nap arról helyről már kerékpár őröző el tűnt,

 

el vitték .most még fel felháborítóbb ,mondok el számomra amikor meg azt hírt hogy újabb,

 

lopás akkor kicsit háborogtam ,el mondom mit van ház sokan meg fordulnak ott volt ,

 

egy dagasztó gép,amit nagyon rég nem használtak mert biztos valami baja volt azért volt,

 

kint udvaron .ez is egy reggel lábra kelt el lopták pedig az hely nagyon mozgós terület.

 

És mégis meg lovasították ,de ez nekem magas el mondom mért az gép több mint 200kilo,

 

és egy ember azt nem bírja meg emelni főleg ott kerítés is volt azon át emelni, meg szakad,

 

illető .így nem tudom hogy tűnt el .jön még egy tejére rossz hír van terült és ott is szoktak,

 

mozogni ott kerítést bontották el vitték el . mire fognak emberek fajulni ,de tudják lopás,

 

az bűn .lehet igaza lesz közmondásnak csalásból másokból lehet meg élni ,de törvény bünteti.

 

De becsületesen élsz akkor többet érsz mint azok emberek akik ezt teszik én szerintem,mert,

 

így tuti aki becsületesen él az más bizalmát nem játssza el. Fordítva történik el lesz játszva

 

másik ember bizalma .mehetünk egy helyre .rács mögé .

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Más után pakolás

 

Megint úgy alakult helyzet tegnap reggel hogy pedagógus Juditot kéretem meg nyissa,

 

ki foglalkozásra termet mert nekem dolgom volt reggel 8kor kint másik helyemen .így,

értesítettem pedagógust tegnap reggel 6:45kor ma nyissad ki termet dolgom van jó van .

 

Szokás szerint pedagógust Bagó Zoli várta ő mindig korában érkezik ,ő akkor indul útra,

 

nap fel kel. Üvegezik negyed reggel negyed 8ig meg hallja rádióba ennyi idő elindul be,az,

 

alapítvány felé azért is jön korábban .de mi hozzá szoktunk ,de előbb nem bírunk jönni ,

 

ahogy ő szeretné dolgunk van reggel 8ig .tegnap is reggel 8kor nyitotta termet ki ,közbe,

 

meg érkezett Horváthné,hozta Lacit ,Horváth Zolit foglalkozásra ,meg beszélték milyen,is,

 

volt retro farsangi buli .közbe Kati is meg hozta Fecót neki álltak nagy buli utáni pad,

 

helyre rakásnak .de még kis asztalt se rakta tomi helyére pedig ő vette elő szintinek ,és azt,

 

illene vissza rakni ha használta,de nem történt meg ott marat .kénytelen leszünk mi nekünk,

 

helyre rakni .közbe Dávid meg érkezett meg gyógyult .neki álltak rizibizi sült krumpli el,

 

készítésének .sült krumpli tepsibe szült hal rudakkal így nagyon sok idő telt el amíg,

 

készlet, rizibizi sült krumpli, halrudakkal .délelőtt 11kor lett készen ettük meg nagyon finom,

 

lett el is fogyott .aztán Fecó lük logikai játékkal játszott amit pedagógus hozott be . Erzsike,

 

Horváth Zoli folytatták szövést .meg gombolyítottak anyagot Pirosnak sző otthon. délbe ,

 

mentünk haza.

 

Hozzávalók

 

1 csésze rizs (vagy 20dkg)

20 dkg zöldborsó

5 dkg vaj vagy Rama

2-3 ek aprított petrezselyem zöld

Só, bors

1 kis fej hagyma (opcionális)

Reszelt sajt (opcionális)

Elkészítés

 

A rizst főzzük meg a használati utasítás szerint, vagy pároljuk meg vízben majd gőzben. Ha maradék rizst alkalmazunk, bambusz kosárban gőzöljük át egy kicsit.

A borsót vajban pároljuk meg 2-3 percig (lassú tűzön, fedő alatt), adjuk hozzá az aprított petrezselyem zöldet és 1-2 percig pároljuk tovább. Ízlés szerint fűszerezzük. Keverjük el a rizzsel.

Tálaljuk melegen húsos ételekhez.

 

 

Hozzávalók:

tetszés szerinti mennyiségben burgonya (lehetõleg régi, öreg), ízlés szerint só, olaj a sütéshez.

 

Elkészítés:

A meghámozott burgonyát 3 milliméter vastag, egyforma rudakra vágom és tiszta konyharuhával leitatom róla a nedvességet. Közepesen forró olajba teszem, de egyszerre nem túl sokat, csak annyit, hogy a burgonyarudacskák “úszhassanak” az olajfürdõben. Néhány perc múlva forrósítom az olajat. Amikor a krumpli láthatóan puffadni kezd, akkor a lángról lehúzom és leszûröm. Hagyom kihûlni. Ezután közvetlenül tálalás elõtt az olajat ismételten felforrósítom és a krumplikat újból beletéve, aranysárgára sütöm. Leszûrve azonnal tálalom és csak a tányéron sózom. (Ellenkezõ esetben rögtön összeesik, levet enged.)

 

ki sütött hal rudat tálalhatunk hozzá.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen .

 

 

nagy retro+farsangi buli 2rész

 

Szombaton ugye emléknek nálunk retro farsangi buli volt .ha már meg tartottuk ünnepi ,

 

beszédet ,és zene meg volt ,Tomitól ,meg fel tekertük , szőnyeget amikor meg szólat az nóta,

 

csavard fel szőnyeget. egy két 70évek nótát játszottunk táncoltunk .aztán fel konferáltam ,hogy,

 

most következik farangi ünnepség ki milyen maszkot kapott fel farsangkor ,az most rántjuk le,

 

leplet .Lacika ő kémény seprő jelmezbe ,bújt volt kémény takarító seprűje amivel ,kéményt,

 

takarítják ,de hogy ott alapítványba nem kémény én fel kértem ,karton dobozt ,takarítsa ki ,

 

képzelt belli koromtól .Zsanett ő medve bőrébe bújt azt vette fel,Fecó múmia jelmezt vet fel,

 

régi fáslival tekerte körbe magát. Bagó Zoli ő csak farsangi szemüveget vett fel ,ő azt jelezte,

 

ő papírozó ,de Zoli anyukája itt volt velünk bulin. Tomi is csak szemüveget vett fel ő zenés.

 

Ezt takarta ,Horváth Zoli sportolónak öltözött be, Erzsike ő nem öltözött szemibe nem ,

 

akart jelmezt viselni ,de Erzsike férje is itt volt bulin jó érzeték magukat,ági eljött Lenkével,

 

össze öltözött be farsangkor. ők kicsit késtek .pedagógus 3gyerke be öltözött farsangkor,Matyi,

 

supermen volt, Jucika medve .Sanyi énekesnek öltözött .én meg nekem kicsit elmentek otthonról,

 

magamra vettem szakadt holmit piás üvegkézbe meg mutattam én résség ember. Folytattuk ,

 

70vek szálegereit ,közbe benézet pedagógus Marika .délután 4kor hirdetem ki féléves pontokat.

 

Folytattuk 70éveket ,közbe meg érkezett fontos vendég .vele beszélgetünk jó sokáig este 7kor,

 

mentünk haza .

 

Szalagos fánk

 

Hozzávalók:

 

3 dl tej

3 dkg élesztő

1 evőkanál porcukor

5 dkg vaj

2 tojássárgája

1 pohárka rum

50 dkg liszt

 

Elkészítés:

 

3 dl tejet meglangyosítunk, belemorzsolunk 3 dkg élesztőt és beleteszünk 1 evőkanál porcukrot. Amikor az élesztő megkel, 5 dkg vajjal, 2 tojássárgájával, 1 pohárka rummal, késhegynyi sóval és 50 dkg liszttel közepes keménységű kelt tésztát készítünk. Nagyon jól kidolgozzuk, ennek következtében elég lágy tésztát kapunk. Langyos helyen másfélszeresére kelesztjük. A kelés után nyújtódeszkára borítjuk, és ujjnyi vastagra nyújtjuk. Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk, ruhával letakarva 30 percig kelesztjük. (Ha tovább keleszjük, nem baj). A fánkot középforró olajban egyenletes tűzön sütjük. (Fritőzben is lehet.) A sütésnél vigyázzunk arra, hogy a deszkán fekvő fánk felső része kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az edényt fedjük be. Megfordítás után vegyük le róla a fedőt. A pirosra sült fánkot szűrőkanállal szedjük ki, és még melegen szórjuk meg vaníliás porcukorral.

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Buy Dtlls Essays

As Calhoun disregards the cynical meaning of his congressional counterparts, specifically John Randolph who found urbanization whilst the brutalizing push where the poor are retained poor and “others runin the band of joy, and fatten upon them” he instead believes that, though disunity is actually a really real prospect, the communication grading financial stagnation does not have any redeeming attributes and therefore the former must be followed as opposed to the latter. In actuality, 1812’s War was a complete and complete mistake. Useful8 – Funny 1 – Awesome – Beautiful3 – Interesting3 Previous Alan Taylor’s ” The Colonies” Part Summaries Next Federalist vs. Even though Missouri Bargain could just work to postpone the unavoidable confrontation believed to John Randolph in May of 1820 by Thomas Jefferson in his letter and carried out while in the civil conflict, it effectively instituted a period of ” sensation “albeit a short period. See all 9 photographs View all 9 photos Source Board Using the advent of a widespread devoted attitude, and advancing further to the eighteen-kids, economical arousal and growth was included with the transport and future marketplace innovations that altered the face of American domestic manufacturing. Buy Dtlls Essays bővebben…

nagy retro+farsangi buli 1rész

 Meg  volt  nagy  ünnepség   tartva nálunk .retro ,farsangi  ünnepség  ,én  ezt  napot nagyon vártam,

 izgultam  is  retro  bulit  soha  nem    rendeztem ez  volt  első  retro  buli  redőzésem .ami  bele is,

 kapcsoltam  farsangi   mulatságot.  ÉN mint  szervező  ott  voltam  időbe  1orára ,mert  2óra, hirdetem
,
 meg  buli  meg  nyitását .volt  egy  kis   el  térés amit   el kel   viselnem  hogy  tomi  aki ,

 szintetizátorozni   szeret  minden  ünnepségkor .de én  ezt  elkel  viselnem  ,de én mint  félig  zenei,

 szakértésem   van ,de nem tudtam  milyen  szintetizátoros  zene  van ilyenkor .nem  is volt,

 semmilyen   zene csak  ő  zenélni  akart  hogy  színesébe  tegye   ünnepséget  nekünk ,végül meg,

 szólni  fog  engedni  kel  érvényesüljön .pár  perc  múlva  meg   érkezett ,elnök  asszony  kocsival,

 beszélgetünk  Tomi   addig  készülődőt   bent  zenével .haza  kelet  ugornom  otthon  hagytam,

 Tombolát. Közbe  ,Kati ,Piros ,Horváth Zoli ,Lacika , Zsanett ,Fecó .bent  belső   terembe ment nagy,

 készülődés  ,konyhába  ép  sütötték  ,farsangi  fánkot ,meg  Kati  hozott  puncs italt  ,azt is lehet,

 inni  ünnepség   alatt ,Edina, Ildi  meg  jött  pedagógus  Judit  3gyerkével .el  látogatott  én főnököm,

mert  kíváncsi  volt hogy  milyen   az buli amit  Én rendezek  ,nagyon  tetszett  jó érzete  magát,,

 közbe   Pali Bácsi el    jött    mert  öt is  meg  hívtam  turai  híralapba   is  legyen kis   csík  hogy,

 működik   ,mert  senki  ,nem  mozdul ,ha kéne tenni  valamit  közösség   érdekébe. azért találtam ,

ezt  dolgot  ki .2órakor meg  kezdetem  ünnepi  beszédemet ,mindenkinek  nagyon  tetszett  ,ez,

beszédemet,is  utolsó  pillanatokba   ,jött  fönti  sugallat  ,ezt   kel mai nap   mondani .ezt  ,

elmondtam. volt  Tomitól ,egy zene,és  azt követe  mindenki köz  is mert  zene ,70évekből csavard,

fel  szőnyeget ,ezt  élőbe  fel kelet csavarni  szőnyeget .ezt  nem  más  tette  Lacika  öt  kérdetem,

fel  csavarja fel  szőnyeget .és  fel  mutatta ő  fel  csavarta.   Szőnyeget . Ezt ünnepi  beszéd.

Holnap  lesz  2rész  ennek   retro  farsangi  bulinak    érdekes  dolgok  ki minek  öltözőt  be  ,

farsangkor . Tartsanak velem  holnap   is.

Ez   volt  ünnepi  beszédem

 Szeretettel  köszöntöm az  alapítvány  tagjait  ,és  szülőket  ,és  vendégeket  ,és

         akik   meg  tisztelnek  minket  jelenlétükkel. Imárr  8éve  lesz  lassan

         együtt  ünnepeljük a   farsangi  ,és  minden ünnepségeket de  ez  nem  tud  volna ,létrehozni

         ezek  nincsen  szeret és    hűség   köteléke  ,mert  minden emberbe  ez   két  kapocs tarja

         össze  együtt     ünnepeljük  dolgokat. szeretetben   és  hűsségben ,mi  kitartunk   egy más

         mellet   .  szeretet   és   hűség  nélkül  mai   ünnepsége  jönne  létre. Erre  épül  minden  ,

         emberi   kapcsolat. Épp  ezért  nélkülözhetetlen .mert   minden  embernek  kel  számíthat

         valakire.minden  segítséget    ügyet  érző  melegséget  hozzánk  való  ,hűséget ,szeretném

        meg  köszöni mindenkinek .fogadják  el  tőlünk  ezt  farsangi  ,retro  bulit  .

Farsangi köszöntő

Én vagyok a titkot morgó
Száz éves jövendőmondó.
Tisztes képem rajza ott van
Ó-kalendáriumokban.
Nem hiszitek el? Csodálom.
Van süvegem, van szakállam.
Tegnap óta, sajnos, érzem,
ókuláré kell már nékem.
A titkokat megleshetem
varászlósan, szemfülesen.
Ha figyeltek, megtanítom,
elárulom, mi a titkom.
Tudja meg kicsinye- nagyja:
ez a farsang kezdőnapja.
Itt a köpönyegem alatt
rejtőzik egy ördöglakat.
Mit lakatol?Megtudjátok:
tréfát, nótát, mókát, táncot.
Szabadítsam rátok őket?
Kérlek!Ettől mi sem könnyebb.
Egy kattintás, kulcsfordítás:
kezdődjék a farsangolás!

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nagy meg beszélés retro,farsangi bulira

 

Hogy most szombat ,ami számunkra első alkalomul rendezünk retro ,bulit ,de úgy döntőtök

 

Hogy egybe rendezzük meg farsangi bulit én jóvá hagytam. Múlt hét szombaton ép ezeknek,

 

Dolgát beszéltük meg. 2Óra mentem ,de jön telefon negyed 2kor múlt héten gyere fél2kor

 

Mert Dávid be jön ,anyukája megy dolgozni ,azért hozza be előbb . Rá pár perc múlva ,

 

Jön telefon nem jön Dávid mert beteg . Így már valamennyire nem kelet kapkodnom,

 

Amikkor vissza hívtak engem .ezzel hírrel. rá értem 2óra be menni alapítványba .ép akkor,

 

meg is hozták elnök asszonyt kocsival .pár perc múlva Horváthné ,fia Zolika is eljött,

 

Kati ,és Fecó ,Piros,Lacika ,beszélgetünk közbe meg jött pedagógus Judit neki kezdtük,

 

meg beszélni retro farsangi bulit .de ez nagyon nehezen mert állandóan nagy volt hang,

 

kénytelen voltam ki várni amíg sóhoz jutok .addig neki álltam kávét főzni. Felnőtteknek .

,

De velünk volt beszélgetés közbe pedagógus kisebbik lánya aki elég jó hangja .ő neki állt,

 

Horváthnéval póni lovat rajzolni ,pedagógus lánya színezte ki amíg mi beszélgetünk ,retró,

 

farsangi buliról ,de pedagógus lánya ,nagyon jó hangulatot hozott alapítványba. Így hamar,

 

el is repült az 2óra együtt lét közösen .délután 4kor mentünk is haza . Holnapi bejezésem,

 

farsangi retró buliról lesz .tartsanak velem .

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nagy készülődés,farsangra

 

Időjárás helyzet nagyon ,jó volt így mai foglalkozást meg tudtuk tartani .én tegnap este ara,

 

Jártam alapítvány felé ,de nem mentem be mert dolgom volt láttam ,hogy hóba van láb,

 

nyom ,de kapu bezárva ,akkor minden rendbe van. Ma pont reggel 8értembe kinyitni ,a,

 

foglalkozásra ,termet ,de már ,Bagó Zoli várt ,el bújva ,plébánia nagy kapu mögé el tud,

 

bujni ott van akkora terület még kocsi el búj. de azt ,Bagó Zoli azt nem tudta hogy azt,is

 

tudom várt engem el mondta úton ember menjél ,Sanyi mert vár Zoli téged. Akkor sietem,

 

is mondtam neki rá érsz 8óra 5percre jönni ,mert negyed 9nél előbb úgyse indul foglalkozás,

 

mert akkora ér mindenki be foglalkozásra. Reggel 8után meg jött Erzsike ,pedagógus Judit,

 

mondta neki kelet be jönni ,tegnap nagy hóba mert fel vető fonal kelet ,Pirosnak ,otthonra.

 

Azért volt láb nyom hóba Sanyi. Gondoltam hogy csak alapítványból jött valakibe .rá pár,

 

perc múlva meg jött Horváthné ,Piros ,hozta Lacit , Zsanettot ,Horváth Zolit foglalkozásra.,

 

Amíg meg beszéltük ,nagyon jó tetem hogy szerdai foglalkozást le mondtam ,mert ,

 

Juditnak ,reggel 3/49kor ásta ki hóból kocsiját,nagyon csúszott út akkor .jó gondolkoztál ,Sanyi.

 

Közbe ,Kati is meg jött hozta Fecót foglalkozásra. én akkor ki jelöltem ki marad konyhán el,

 

készíteni borzas Katát. Aba segítetek Zsanett ,Laci ,Bagó,Zoli ,Horváth Zoli ,én mértem liszt,

 

pontosra ki ,Zsanett krémes dolgokat ,készítette borzasba,2 Zoli tészta alapját ők állították ,

 

össze,Erzsike ,Fecó pedagógussal ,pirossal készíttették ,el farsangi szemüveget el. Egész,

 

foglalkozás ara el ment. Amíg többiek konyhába ,tevékenykedtek .készen legyen időre,

 

borzas Kata. Délelőtt 10után kés is volt nagyon finomra sikerült ,el is fogyott . Folytatták,

 

Laci ,Fecó farsangi szemüveg elkészítéséhez . fél11fele neki álltak pakolászni holnapi,

 

bulira ,közbe mondták nekem ki mi lesz farsangkor .Piros,fel mosót rendet közösen végeztük,

 

el. fél12kor mentünk haza .

 

 

Borzas Kata

 

Hozzávalók

 

Tésztához

 

40 dkg liszt

15 dkg porcukor

25 dkg Rama

fél csomag sütőpor

1 csomag vaníliás cukor

3 evőkanál kakaó

1 tojássárgája

Töltelékhez

 

1 kg túró

25 dkg porcukor

5 dkg mazsola

2 csomag vaníliás cukor

3 tojássárgája

4 tojásfehérje habbá verve

 

Elkészítés

 

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és kettéosztjuk. Az egyik felét a Ramával kikent tepsibe reszeljük, sajtreszelőn. A krémhez a túrót villával összetörjük, hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, a tojássárgát, a mazsolát és a tojásfehérjét kemény habbá verve. Ráöntjük óvatosan a tésztára és ráreszeljük a másik adag tésztát, majd megsütjük.

gyermekkel is készíthető

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépe