LUNA11 összes bejegyzése

RITKA BETEGSÉGEK NAPJA VOLT TEGNAP

Tegnap ritka  betegszégek napja  volt  elmentem  megnézni  öket én  meg elfogatam  meg  hivást   elmentem   meg nézni  jovolt  azt nézni   ahogy  többi  sérült  ember elöado müsor  szereplövel  beál  vezényleni és   ezt
nem  küldik el  maradjon  vezényeljen  többi  sérült  együt voltak   mert  ez   egész naposz   program  volt 
voltak  jobb  progmok voltak   mindenki   válogat hatot  ami hez  kedveve  volt ada   ment  meg  nézni  müsort
minden program  után  volt  esély  nyerhesen  ember  tobolán  jo volt  azt  nézni  hogy beteg  sérült  ember
hogy  veszi át  ajándékát örömel  veszi  át amit  ö  nyerete igy minden    beteg  nagyon  jol  érzete   magát
segitetek  nekik  hogy öket is ember számba  nézi többi ember  aki  nem beteg azis  és  felegycsékel
adig  kisz  idöre  betegkek ök minedenki  nagyon  magukat  lehet látni  többi sérülten   hogy  mindenki szereti
felebarátyát  itt  nicsen  olyan  ember  ott nem  szereti  barátyát mindenki  örömel  volt  ott  nagy  örömel
tapsztalom sérült  emberek  igázántudnak szeretni  ezt  be bizonyitoták  programok   alat  meg élöbeis
merem  ajálani aki   nek sérüt gyereke van  vigye el majd  leközelebbi rendezvényre  figyelje  meg megyire
öremel meszéli  majd otthon  nagyon  jo érezte  magát    evel  zárom  gondolata  imat

                  SZERET

a  szeret sohasem  teszi ki  veszélynek  a másikat

a  szeret  olyan meg  becsülést  jelenet, a  amelyet   a  mindennapi  életben  kell gyakorlni.
a szeret  legromantikusabb  helyezetek  teszi   probára,  és  nem   azok   igazolják,
hanem  a  legnehezebb  és leghétköznapibb  körölmények   hoszú  sorazata

RÉGGEN EZT IZT CSINÁLTAM

Én 1portás ként  szegitem  éjsaka  reggel  meg   csomagolos  ként  végeztem  fel  adatomat  ott   volt  3nö   nagyon
rendes  nök voltak   1egyiket  haza   kisértem   anyának   ez   nem fogodot   el  csak   barátként  ö  meg  nekem
ahogy 2tesbe   voltunk  monta  nekem  nem  szeretné  ha  ésjakását  folytatnám   én   mint  nagy  erös   ember
igenis  tovább  folytatam   ésjakását   el mentem  küzülük   1honap  mula  öszefuntunk   minda  3nö  vel
mondják   nekem   gyere  fisa  kell szegit  széged  elismenten  nekik  visza  szegiteni  jo   szivüségem böl
utána  közli  2nö  haza  kéne  kiszérnem  enek szebirtam  elánálni  igent   montam  haza  kisértem  betig  délután
2kor  lejárt  munka  idöm  de én azért   haza  kisértem  mamjához   azis  körbe  ujongot igy  ment  este  ig
folytam tolgom   ez 5honapig  birták  mind  3man   bejártam 2naponta   hozájuk   utána  elhelytek   hétvégis
portásnak ez  nem  tetszet  ez az  ütlet  3nö nek  de  elfogadák  el megyek  portásnak  hétvégenete ez  ismét2  honapig birták  solnak  nekem nem szegitenék  ismét  igent  montam  nekik  elmentem visza  szegiteni  nekik
3nö  meg szolat   gyere  visza  heti  2alkalomal  mert kell  szegitséged nagyon  munka  után mi   iskolával   folytatuk
mind ketten  és  csak   szüntek be   találkoztunk  elméséltük  mi volt   bent  iskola  terembe ezt 1évig  folytatuk
elkerveredet bizonyit  ványom   utána  már  nem találkoztunk  pár  év mulva   minda 3muk  nak  meg  találták
igazit  engem azota  is   nagyon   tisztelnek  szerettnek  sok  sor  emleget nek mind 3man szeret  jele képen  

evel zárom gondolataimat   
        szeret
a  szeretet   sohasem  teszki  vesznek  másikat  
a  szeretet   olyan  meg  becsülést   jelent ,amelyet   a   minden napi  életében  kell  gyakorolni.
a  szeretet  legromantikusabb helyetek   teszi  probára ,   és  nem  csak   igazolják ,  hanem  a
legnehezebb  és  leghétköznapibb  körmények  hoszu  sorzata

ezt csinálom mostanába

Már  2éve  szegitek  internet termet  van  2szegitöm rajtam kivül  ök  akor  szoktaleni ha  nekem   dolgom  van
én  ezt  2szegitöt  én  kértem  meg  amig szegitek máshol  adig  valahogy  intertes számitogép terem   müköd
gyön  3man  szeretyük  végezni dolgotbent  én  meg  montam  meg nálab lévö nagyobb ember meg kértem
2 szegitömet  szegitszenek  nekem  nem vagyok  bent  énis  csak  szegitö  vagyok  aki  meg bizot   hogy  
számátogépterem  folyamatosan   legyen   kisolgálás igy  van 2  szegitöm  engedelmes kettek  ez igy
ment   1évig  mert  minda  2szegitöm   lebetegedet  és egydöl  csinálom   hogy möködgyön   számitogép
terem én   nagyon szerettem  ha  rendesen möködik  minden  evel igy   voltam   számitogépteremel is
aba helységbe   öröm  benézni  mert  mindig rend van  minden érdek lödött  szerettel   várok ide  
hogy megy számitogépterem   kezelése lehet netezni    nyitva :szerdán 14-16ig
szombaton  11:30-16ig minden  kitt szerettel  várok turára  tabbán 44be     minden  érdeklödött szerettel  várom
kulturált helyen.

A NAGY BÖJTI LEMONDÁS

Vanak  emberek    valamilyen   rabja let ez  pl  szeszittal pl  számitogép  tv  ezeket   szent  40napa  mondjol  lerola
vagy vegye  viszább  ezek böl  hátároza  el  most  nagyböjti  idökbe  kevesebet isik  vagy   tévézik  számitogépezik
ehez nagy  akart erökel sok lemondás  akarlyuk  lemondani valamilyen fögöszégröl   nagyböjti idökbe nehéz
lemondani ezekröl   csak   akarlyuk  lemondani  vagy csököntcsök ezeket   nagyböjti idökbe  határozuk el
kevesebb ölök  ami  enegem rábá tet  azt  csököncsök  le  keveseb legyen fordicsuk  imára   egyes eberek 
nek lemondás nagyon nehéz   lemondanák  töbször nem kéne  számitogép  enek gyereknek   már
ezis  lemodást gyakorols szokal ünnepélyesebb  lesz husvétod  lemondást gyakorols  probáld meg nekem
van ismerösöm aki  nagyböjti idökbe  kihuza tévét nem kapcsolyba  csak husvét  után mi  is csinályunk  lemondást
és  gyakorolyunk ezeket  nagyböjtbe ünnepélyesebb legyen husvétunk

A GYÁS HÁLOJÁBAN

Egyembernek  .olyan  rossz  valakit  hirtelen nyébe  halál ér  ez  embereknek  nagy  fálydalom  amikor   elvesztünk
valakit  legyen egy  jobbarát  legjobb ismerös  ezt  mindenkit  nagyon  meg   meg viszel  evel  minden meg halt 
ember nyugodjon békébe

EGY TEMETÉS MÁSHOL

szerdán  temetésen ,voltam  idösbácsit ,vetek  bucsut  meg  kértek   nem  emenék  el  temetésére   igent  , 
montam mert  csaldtaglya  nagyon szeretet,  egy kicsi fájdalom  benem volt  mert   szalynáltam   2gyereket
akit   látam   szirni  temetésen a  gyerekek nagyon szivem hez   nötek  azétis   atam  meg  neki  tisztelett
a temetésen  szép  köszöntel   testvérünktöl,      amikor    kiszértük  az  utolszo   otjára  embert   2gyerek 
nanyon  szomoruk  voltak     mert   nagy  fálydolom  embernek ha  valakit  elvesztünk életünkbe  ezt
2gyereket  meg  családját   szalynálom  amikor  vége  volt   temetésnek   oda  menetem  hozályuk
öszinte  résztvétemet  kiváni  ahogy  vége  volt  minden  szertartásnak  jütünk   mindenki  2gyerek
oda jöttek  hozám  fogatam  kezüket   azért mert ök  barátaim szokat  jelentenek nekem
evel   gondolatam,zárom szavamat   szenki  nem  szeret   jobban  aki  életét  adlya  barátaér
ez  2 gyerek  barátam   ha   valami  bánto őket  mindig  hozám  fordoltak  én meg     tisztelttböl
voltam   lerugni kegyeletet  anak  ebernek   nyugodjon  békébe.

EZ VOLTAM RÉGEN

Ahogy    montam    régen  szakács   voltam    abol  vizsgáztam ,  le  ott  volt  egy ,fönököm    aki   ,mindig   bent  volt
amikor   dulgoztunk.  a  fönök   ugydöntöt   mellém  tesz  nöt  ,aki  azis  szakács   szágbol   vizsgázot  le
egyszer   karácsony  elött   mind  2ten .be  voltunk  oszta   dolgozni   az  és  beglyit  szütök  mert karácsony   közeled
és  szütés   éjsakába  huzodot   és  szokat  nevetünk  hölgyel  aki   mindig  melletem  volt   mert   fönököm
ugy  csinálta   be  osztász  melletem  legyen nö  sok  éveket  lehuztam  vele  munkába  meg   volt  elégedve  vellem
fönökis azért  tette  mellém  nöt  pár év mulva elkerütem  2004  tavaszán  amikor     korházba   voltam  ott  volt  az
egyik    haverom  monata   nekem  azotais  emleget  az  nö  hogy  milyen  jo  volt  vellem együtt  dolgozni.  mindig
jo  volt   hangulat  amikor 2ten dolgoztunk   szokat   nevet  géltünk   igy  el telt  idö velünk  amikor hirt  kaptam
nöröl hogy  jo   van  jobban éreztem magam  otis  amikor  dolgoztam csak küztünk  barátszág volt  és  migisz
embert  aki  mellete  volt  dolgozni  hiányolta  sokat jovolt  együtt igy monta  haverom látyák ez  emberi tiszttelett
és szerettet  tegyünk sokat ilyet,emberkel  ne csak  rosszat  nézünk emberekbe.

AZ ÉN ÉLET TEM

Engem  ugy  mentett  meg  egy  ember   játszotam   nagy   vagyok   be   ugrotam 200liteteres  hordoba    az  ember,
felénk  járt    szegitett  . rajtam   mi  szegitünk  embereken,  ne azt   érzse  ember   ralytuk   nem  szegit  ,szenki.meg  
nehéz   élet  mások nak   szegitszünk  neki  ha   nekem  segitetek   mi  is  szegitszünk  másokon  ezt  tegyük   szerettel emeberek  félé vanak  emberek    aki  irigyeli   másikat  hogy  több  helyen   segit  mi  ne   irigyellyük  ezt
ha  nem  segitsünk ember társunkon   Jézus  azt  monta ,bármint  testek az   én nevembe  tegyétek  igy  nagy  lesz,
jutalmunk  végezetül ,elmélkedésünk  nek   azt  kérte  ember  fentiek  töl   hogy ,hamarab kelyen fel  mint   az  óra
csörögne mert neki   mindig   rossz volt  egyszer   ugy is  történt  elöbb  fel kelt ember   minta   óra  csörögne  és 
és  revete  hogy egy  órával  készöbb re  álitto .ta  valaki órát lyátyák  ö     kért  szegitetek   milet  volna  elkészet  volna    mi  is   imát  kozunk  sokat kérlyünk  fentiek töl  meg  hallgatásra   tallál   bizunk emberek ,FENTIEK   BEIS. 

HIVÁTÁS

2  ember  dolgozik  bent egy . helyen  azt  monlya ő  tőbbet   nem  dolgozik itt  többet  mondlya  fönöknek   másik  
ember  elakart  meni  de  nem  ment  mert  ö  tiszttelik   itt  ő  nem  ment el  másik  elment  monta   fönöknek hogy
otthon   jobban   érzsimagát   elttelt  3hét  jön  visza     szerettne itt dolgozni  van  e  számára  munka  itt    fönök 
válaszolta  igen  látyák   őkis    érzték  hivatásukat   nem megy el azota  se  hova    mert itt  joll érzik  magukat
látyák ez 2ember  érezste  hivatását  ez  est olyan volt   mint  tikozlo ember története  de mégis  visza  talált
ök is  azota is becsülik  tiszttelik  öket  azért nem  akarnak  elmeni  és  ők is  nagyon  szeretik hivatásukat  ahol
vanak egyik  ülyük  se  szeretne  elmeni  mert becsülik tisztelik   ezek éréztek mi a  hivatásuk,az  életünk   sorszunk,
érteme  az : isten  kegyelme.ne  maradjon hatástalanul bennünk.azt  tegyük ,amit    ő tenni  akkar  bennük, 
általlunk  mint  2embere  tette  ők is  érzseték  hivatásukat ,azota ,is  minden ,hivatásban  ott  vibrál  ez   a  kettőség,
a  lehetetlen   vonzása   nagyon  szeretném  minden ember elenálhatlan  legyen  hivatása  után  soha ne adlya  fel
hivatását  mint ez 2ember  tette  mindenki érzse mi hivatása  itt földön

AZ EMBERI TISZTELET

Ha  egyik  ember  elkezdi   szeretni  másikat  akor is  van több  ember  aki  becsüli  azért  egy ember   kedvért
ne adlyon szenki     fel  szemit  mert  tudja  másik  ember  szereti és tiszttli  másikat   valaki ilyen   estekbe  nyugotan
fordulyun  másik emeber  hez  és  szegit  másik   emberen  és ha   mégis  ugy érzsi  bántlyák 1emberét  ne  adlyon
soha ne odjon szemit fel  imát  kozon érete  aki  széretegeti  másik  embert   higyékel   imát   cságos   hátér  sokat
jelent    soha  ne anlyanak  szemit fel   egy ember  kedvé ért  mert lehet hogy  többi ember szereti   becsöli
ezért  sokat  kel  imát koznok  emberért  föleg  ilyenekért  kezdlyünk minden  embert  tisztelni  becsülni jobb
lesz   közérzetünk     egy emeber  kevért soha  ne  adjon fel  szemit   fordlyon bizalomal másik   emberhez
aki  szivesen segit    embereken    soha ne adjunk fel   szemit  egy  ember kedvért  imát kozanak  érte   sokat.

fele baráti szeretet

2 fogyatékos   ünnepli    ünnepet   meg  kéri  anyukálya   adlya   át  neki  ajándékot   meg   is   türtént  aki   kapta  ajándékot      az    kapot   puszit     másik  anyuka    aki   meg  szolalat   meg  akarta  ürökiteni  volna   de  nem 
szikerült  monta  lemaratam  ere  válaszolta  aki  kapta  ajádékot  neki  se    szikerült   mert   öis  elvolt   foglalva
látyák     ük  mint     fogytékosok  ük  is  tudnak    szeretni   
 szeretet   joságos     szeretet   türelmes      nem  kérkedik    
 nem  is   keresi  javát         mi  is  kezdjünk    szeretni    minden  ember  társunkat
ahogy   ez  2fogytékos   tette   tanitoták   emberek  ők   hallgatak  lelki  ismeretük  szavára     mi is   kezdlyünk
szeretni  mindenkit  jobb  lesz  köz  érzsetünk higyékel

Láttam egy filmet

EGY NAP ESTE MEGNÉZTÜNK EGY FILMET EGY FIATAL HÁZAS PÁROLSOL NÖ DOLGOZIK MINT ORVOS
FÉRJE BETIG TÜZOLTOSÁGNÁL ALADOAN ÉS AMIKOR OTTHON VOLT INTERTNETEN FÜGÜTT ÉS EGY NAP

MIND 2 OTTHON VOLTAK MEG KÉRTE FELSÉGÉT FÉRJ MOSA KIINGÉT FELESÉGE DE EZT Ö NEM TETE MEG

MERT FÉRJE ÁLADON INTERNETEN FÜGÖT ÉS NEM SZEGITET FELSÉGÉNEK KIFIZETNI SZÁMLÁKAT ÉS

NEM SEGITETT FELESÉGÉNEK SZEMIT EGY NAP NAGY VITA ALAKULT KÜZTÖK MIND 2TEN AHOZ

FOLYAMOTAK MAGUKBA ELVÁLNAK ÉS MENETEK MIND 2TEN TANÁCSOT KÉRNI ELIS MENTEK SZÜLEIK

HEZ TANÁCSOT KÉRNI TÁNCS KÉRÉS UTÁN NÖ NAGYON SOKAT DOLGOZOT FÉRJE DOLGOZOT SOKAT

FELESÉGE PETIG MEG ISMERKEDET DOKIVAL BENT MUNKA HELYEN DE NEM VOLT KÜZTÖK SZEMI

ADIG VÁLO LÉVÖ FÉR ELMENET TANÁCSOT KÉRNI APJÁHOZ KÉRNI TANÁCSOT HOGY FELESÉGÉVEL

SÉTNE MENLYENEK FELESÉGNEK MEG KIMONTA EGY NAP ADJA BE VÁLO FÉLT DE FÉRJE GYORSAN

TANÁCSOT KÉRT APJÁTOL SZEMÉLYESEN AZT TANÁCSOLTA KÉRJÉL MÉG 40 NAPOT DE FELSÉGE

AZT MONTA FÉRJÉNEK EGY NAP REGGEL VÉGE MINDENEK DE VÁLO FÉLEBEN LÉVÖ FÉRJ HIVTA

APJÁT ELMESÉSÉLTE HOGY MIVAN ÉS Ö PETIG KAPOT KÖNYVET APJÁTOL MICSINÁLJON GYEREKE

40NAPIG HOGY VÁSÁROLJON BE FÖZÖN MEG EGY NAP MUNKA KÖZBEN FEL HIVTA FELESÉGÉT

HOGY BE VÁSÁROLJON NEM KELL MINDENRE NEMET MONDOT DE FELESÉGNEK FURA EZ AMIT

CSINÁL FÉRJEM MONTA BENT EGY NAP AZT MONTA OTTHON FÉJÉNEK NEM SZERETLEK DE VÁLO FÉL-

BEN LÉVÖ FÉRJ GYORSAN HIVTA APJÁT TOVÁBB KÉRTE TANÁCSOKAT AZ ÁLT BENE FÖZÉL MEG

CSINÁLD MEG OTTHONI MUNKÁT HELYETE DE EGYIK NAP HAZA JÖTT FELESÉGE NAGYON MEGLEPŐDŐT

EZEN MENYIRE ELVÁLTOZOT FÉLRJE HOGY UDROLT UJRA NEKI NAGYON MEG LEPÖDÖT EZEKEN

DOLGOKON MEG FÖZÖT KITAKARITOT MUNKA HELYEN MEG ELMESÉLNI MI TÖRTÉNT FÉRJÉVEL ÉS

VÁLO LÉVÖ FELESÉG MESÉLI DOKINAK MIKÉNE MERT ANYUKÁJA ÁLOPOTA ROSSZ VOLT NAGYON

MÁSNAP ANYA MEG IS KAPTA GÉPET DOKI SZEGITET NEKI MEG LEGYEN KI ISVITIK HÁZ

ADIG VÁLO LÉVÖ FÉRJ AJON KÜLDETÉSEVOLT HOGY BÁLVÁNYOKAT TÜNTESE ELKÜRÜLTE EL

MEG IS TETE KIDOBTA SZÁMITOGÉPJÉT ADIG FELESÉGE BE MENT DOLGOZNI ELMONTA NÖR

BENT ELIS SITET MEG KÖSZÖNI DOKI NAK SZEGITETE GÉPHEZ JUTNI MONTA NEKI NAGYON

RENDES VAGY ELIS SIETET MEG NÉZNI ANYÁT HOGY VAN ÖRÖLÖLT HOGY JOBBAN VAN

EGYNAP BEMENT VÁLO FÉLBEN LÉVÖ FÉRJ OLVASTA PAPIRT DOKITOL KAPOT VIRÁGOT MEG

MONTA HAGY BÉKÉN FELESÉGÉT MÁSNAP MENT DOLGOZNI KÉRDZTE KIFIZETEKI MÁSIK RÉSZÉT

ANYUKÁLYANAK LÉVBÖGÉPHEZ MEG MONTA NÖVÉR FÉRJED ELSIET ELSIRTA MAGÁT OTTHON

MÁSNAP LEPETEGET FELESÉGE NEM MENT DOLGOZNI TAGATA FÉRJÉNEK HOGY NEM LÁZAS

VISZA FORDULT EGY ROGYAL ELÖTE MEG NÉZTE KÉZEL LÁZAS E AZ VOLT ROGYAL EL KEZTE

LEHUZNI LÁZAT LÁTA MEG VÁLTOZOT FÉRJE BOCSÁNATOT KÉRT FELESÉGÉTÖL DE MÉG

NEM MONDOT IGENT DE LÁTOT KÖNYVET ETÖL VÁLTOZTÁL MEG IGEN MÉG FELESÉGE BETEG

VOLT MÁSNAP IG DOLGOZNI OTT EBÉD KÖZBE KÉRT TANÁCSOT ANNA NEVEZTÜTÖL AKOR ÉBRET

RÁ MÉGIS FÉRJE KELL NEKI HAZA MENT MEG KERESTE GYÜRÜT UJÁRA HUZTA ROHATNT

FÉRJÉHEZ MUNKÁBA BOCSNATOT KÉRNI MEG BOCSÁJTOT FÉRJE FELESÉGÉNEK ELKEZTE

ULYRA HINI MIND KETTEN ÉS EGY NAP ULYRA MEG KÉRETE FELSÉGÉNEK MÁIG IS BOLDOGON

ÉLNEK EGYÜT MINT FÉRJ FELESÉG EZ ESET MEG TÜRTÉNT MINDEN KINEK ÁLYALOM NÉZE MEG

NAGYON SZÉP FIL EZT CSINÁLJA EMBEREKEL INTERNET HOGY FÖGÖVÉTESI.EZÉRT MEGY

TÖNKRE EGY HÁZASÁG .

A szeretetről

Kétt fogyatékos beteg szerette

egyik beteg ülgép nél gonoldgozik hogy mit irjon
de másik beteg oda megy meg kérdezi mibánt
aki gépnél ölt azt monta szemi de igázábol bántota
valami csak nem monta meg neki másik beteg tárásá-
nak de ö észre vete mégis hogy beteg társát valami
bántaja ö ere azt válaszolta ne szomorkodj én szerettl
ek mint barát ö betig csak 18 éves volt másik meg
33éves volt mégis szerette egymást mint barát látyák
kétt fogyatékos szereti ember társát és mindet és reveszi
hogy beteg társa valami bántja rögtön ment oda szegi-
teni mert szomuru volt ö szegitet ember társán és
re vete hogy bántaja valami őt monta monta szeretlek
mi is szeresük ember társunkat mint ez kétt fogyatékos
szerete egymást mint bárát ként és re vete hogy valami
bántaja ött mi nyulycsuk ebmber társunk felé kezünket
vegyük másokon bántya valami szegitszünk ember társ
unkon és szeresük ember társunkat vegyük és re hogy
kell neki szerett ezel jott cseletlek szünk ember tásunk
felé hirdesük evel jézus mint tanitot nekönk szeresük
ember társunkat mi is vegyük és re kell embereket
szeretni mint ez kétt fogyatékos te ezel.

Beköszönő

Köszöntök mindekit ezen oldalon engem lukács
Sándornak hivnak ezen üdv minden kedves olvasot
midenkinek kellemes kikapcsoldást kivánok mindenkinek
én 1976 születem fiatal ember vagyok én szakács
végeztem szerettek betegekel foglalkozni egyszer szép
nap meg kértek ilyam le foglalkozást amig elnökönk
távolt volt és szenki nem volt halylando meg irtam
nagy meg lepetés érte amikor közölték hogy amit
irtam nagyon sokan olvasák ezenel szerettném meg
ragadni sot hogy minden kedves olvasonak az aki
edigi belyezést olvasta másikol dalon ugyanugy változat
lanul mindenki kitt szerettel várok ide köszönöm elfog
nak itt közölhetem hireket maguknak elnefelyt keze
nek minden ember társunkat szeretni mert nagyon
sok helyen vanak a hol szét huzások szerettlen ségek
menek probálják meg egy mást szeretni minden ember
társunkat nics nagyobb üröm és figyeljék meg jobban
fognak hozátok folyamodni egy vicsel szerettnék
meg köszöni elfogadják irásaimat

Pistike egy nagy egyesel megy haza az iskolábol.
az anya kérdöre vonja :
hogy lehet , hogy ilyen rossz jegyet kaptál ?
Egy sajnálatos hiányzás miatt ,
de hát nem is hiányztál a sulibol !
Én nem padtársam igen
köszönöm olvasták oldalt remélem máskor
is fogják olvasni irásomat remélem szenkit nem
szérettem meg ezekel itt talál kozhatnák velem
olvasahatják bejegyzéseket minden kedves olvasonak
kellemes kikapcsolodást kivánok remélem
fogják továbbis oldalamat üdv küldöm lukács
sándor

A Tesco titka

LUKÁCS SÁNDOR VAGYOK
MINDEN KEDVES OLVASONAK
KELLEMES KIKAPCSOLDÁST KIVÁNOK
EGY MEG HIRDET DOLOGRA
ELMENTÜNK LEG 1 NAP MEG VEGYÜK
LEJÁTSOT KINT TÁBLA AKCIOS EZ
LEJÁTSO MEG ÉRDEKLÖDJÜK
SEHOL NICSEN DE AZÉRT TÁBLA
KINT VAN MONTÁK JÖLYENEK VISZA
VISZA MEGYÜNK LEG 1MUNKANAP
KINT TÁBLA MINDIG NICSEN NEM
ÉRKEZET BEVETÉK UTÁNA TÁBLÁT
ISMÉT MEG VAN HIRDETVE AKCIOS
LEJÁTSO PÁR HÉTEL TÖRTÉNT
UTÁNA AHOGY LEZAJLOTT MÁSIK
ARA ELMENTEK MEG NÉZIK NICSEN
ELFOGYOT 3DB HOZTAK MEG PROBÁL
TA MÁSHOL EGYEMBER UGY ANUGY
KINT TÁBLA MEG ÉRDEKLÖDI ELFOGY
OTT AKOR MÉRT VAN KINT TÁBLA
GYORSAN BE VETÉK AHOGY SOLT
A ILETÉKES EMBERNEK MINDEN KEDVES
OLVOSONAK KELLEMES KIKAPCSOLDÁST
KIVÁNOK KÖSZÖNÖM OLVASÁK HIREKET
MINDIG MEG FOGJÁK KAPNI IDÖBE
FRISS HIREKET.