LUNA11 összes bejegyzése

az életről gondolat

Az álom valami,amire igazán vágysz,ami igazán fontos neked.Az álom valami,amit elképzeltél,és amiről nem szabad lemondanod.Mindegy, hogy nem érti senki,mindegy, hogy mit gondolnak róla.Ez a Te álmod,és mindet meg kell tenned érte,hogy valóra váltsd!Mindent.Nem szabad, hogy érdekeljen,mit gondolnak róla az emberek,nem szabad, hogy hagyd elrabolni álmaid.Ha a szíved szólít, követned kell szavát.

. “Inkább megéri merészen dönteni, és vállalni a hibázás kockázatát, mint hosszasan habozni, és túl későn megtalálni a jó megoldást.”

“Inkább vállalkozzak valami nagyra és valljak kudarcot, mint vállalkozzak a semmire és legyek sikeres. Rendkívüli emberek olyan átlagemberekből lesznek, akikben az elkötelezettségnek egy rendkívüli mértéke van meg.”

 

Egy mondás szerint, onnan tudhatod, hogy fontos dolog történt az életedben, hogy utána már nem tudsz úgy élni, mint azelőtt. Kaptál valakit, vagy éppen elveszítetted, nagyon megbántottak, vagy te tetted, aztán pár pillanatra kívülről láthatod az életed. Érzed, valami végérvényesen megváltozott. Mélységeid kékje, magasságaid zöldje egymásra borul a távolból, apró pontok az emberek. Aztán belekortyolsz a kávédba, visszarepülsz a földi reggeledbe. Érzed a szemetelő esőt, de ma valahogy még ennek is örülsz. Mert változol.”

mi az igazi barát

kicsit  elmélkedjünk baráti dologról ami  egy mának meg  tesz  barát  másiknak ha épen rászorul

 

segítségre  mondjuk egyik barát  épen nagy bánat nyomja lelkét mert  valaki épen meg bántotta

 

őt  ugye ilyenkor  barát ismeri az illetőt  tudja  látja valami nem stimmel nála  meg kérdezem tőle

 

mi újság nála  ez  baráti  gesztus és olyan dolog  van tud segít neki amibe tud lehet hogy pár Soho

 

amit  mond neki  annak  jól fog esni neki  annak embernek .olyat  láttam éltembe elmondja valaki

 

ha  valami van  szívesen segítek  el is jött az idő amikor az  illető  kéne hogy segítsen elvan keseredve

 

úgy szolt  hozzá valaki oda  megy ahhoz  illető hőz segítsen ígérte     erre  felette következő     lenne

 

hogy  most  evvel ne idegesíts  márt  fáradt vagyok ugye  ilyenkor   elfogadja mit mondott  az

 

ember  innentől  úgy  gondlom nem szívesen az  ember másikhoz ilyen ügybe  az nem mondható

 

barátnak sem úgy  gondlom  a  barát  épen látja  bajba van az  barátom meg hallgatom segítek

 

rajta  az  igazi barát  és  nem  azt  mondja hogy  fáradt vagy  ne  idegesít ezzel                                             ilyet nem mond

 

úgy  gondlom egy  barát ha nem látja  segít neki  kedves  szóval ez igazi barát  úgy gondlom  én.

 

 

a barátság

“Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó

A barátság nem élet-halál kérdése, annál sokkal fontosabb.

Az igaz barát olyan, mint az egészség, csak akkor értékeled, mikor már elvesztetted.

A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

A végtelenhez mérve nem is létezünk. A csillagévek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, ha nincs barátunk, elvisz a szél!

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatra kész barátság. S nincs ritkább Barátság

„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás, csak visztontlátás. Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.”

“Az igaz barát a kezedet fogja, és a szívedet simítja.” (

Az igazi barát az, aki ismer, de ennek ellenére szeret is.

Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a barátaink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná.

nemzetünk össze tartója

Nemzetünk egyik legjelentősebb ünnepe Szent István napja, augusztus 20. Az egyetemes magyarság ezt az ünnepet a földkerekség bármely országában megünnepli és emlékezik első szent királyunkra. A Kárpát-medencében is természetes, hogy megemlékezünk az államalapítóról. De ahogyan másfélék vagyunk, mi emberek, úgy ünnepeinket is másféleképpen tartjuk meg.

Szent István király minden időben, minden történelmi korban, minden politikai rendszerben utat mutatott, a Szent Jobb óva figyelmeztette a magyar nép vezetőit minden időben! A többségük hallgatott rá, de voltak olyanok is, akik csak legyintettek egyet és puszta muzeális darabnak, régi korok letűnt tárgyának tekintettek Szent István jelképeire. Voltak, akik eladták volna a Szent Koronát, mert azt hitték így megszabadulnak Szent István örökségétől. A történelemből tudjuk nem sikerült a kísérletük.

Vannak olyan politikusok, akik Szent István ünnepén „érdekből vagy számításból”, a pulpitusnál magasröptű szónoklatokat tartanak fejből vagy papírból olvasva. Szépen beszélnek, de tetteik inkább másról árulkodnak. A nép előtt mutogatják magukat, de közben éppen a Szent István-i eszmét csúfolják meg, amikor nyelvünk, kultúránk, hagyományaink és megmaradásunk zálogát dobják el, vagy csak félrerakják a polcra és a fontossági sorrend legvégére hagyják. Nekik csak az aktuális helyzetkép a fontos, az őket megtapsoló tömeg, a róluk készült fénykép és az újságcikkek az udvari sajtóban. Ünnepeink tele vannak sokszor ilyen önjelölt politikusokkal és csak jönnek és mérgeznek. Elhitetik magukról a szépet, de a közösség csupán másodlagos számukra. Pedig, ha csak beleolvasnának Szent István királyunk Intelmeibe, életébe – akiről egyébként magasztos dolgokat mondanak el – minden bizonnyal megütné a szemüket pár fontos kifejezés és gyakran használt idézet. Mondjuk például a következő: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” De sorolhatnánk és idézhetnénk első szent királyunk Intelmeiből számos más gondolatot is. A lényeg a tett, a cselekedet, a szolgálat közösségért, valamint az ősök tisztelete.

A hagyományok ugyancsak fontosak népünk, nemzetünk életében. Ragaszkodunk a régihez, de ha újítani kell rajtuk, először megfontoljuk és lehet kétszer is megfontoljuk, hogy mitévők legyünk. Az István a király című rockopera 30 éves jubileuma kapcsán is új köntöst kapott. A klasszikus darabot újraértelmezték és szinte kiforgatták önmagából a mű elbeszélést és látványosnak szánt, de sokszor inkább megbotránkoztató jelentekkel dúsították fel. Vajon ezt követeli meg a modern

ne keressük másikiba hibát

olyan dologról elmélkedünk mai  nap ami mai

 

világba előfordul hogy egymásba keressük hibáját

 

és  nem  vagyunk képesek  arra  hogy  be ismerjük

 

magunkba hibát  amit életbe elkövetem hogy azon

 

törekedni  kéne  azon azt hibát kijavítom  ne olyan

 

legyen épen valaki tesz  egy közösségért valamit

 

de  az előző  lehet  máskép  csinálta de  másik

 

illetőnek  nem tetszet  közli  ő nem jó csinálta

 

dolgokat minden  zökkenő     mentes  legyen az

 

meg  töbi embernek mind meg fellő volt ,hogy

 

más lenne  valahol mindjárt  bele tud  kötni

 

másik emberbe  ö hibás  ő nem csinálta jó

 

dolgokat olyan.  egyik helyen mondjuk ember

 

csere lenne más vezető össze  tartotta jól

 

dolgokat  mos mondjuk más neki  az  rendser

 

nem  jó  neki amit  ő csinál  az jó  úgy gondolja.

 

az  ember .közösen  törekednék jó irányba

 

másiknak jó lesz lehet  kicsit  finomítani fog

 

dolgokon jó cél legyen végeredmény .ne az legyen

 

előző  ember  nem jó csinált  valamit . olyan van

 

egyik  ember  mondja  dolgokat  hogy lenne  jó

 

meg csinálva de  nem lépi meg inkább rá hagya

 

másik illetőre  az meg  kicsit ért hozá  de  meg

 

oldja amit  tud  így 3madik ember meg oldani

 

lehet  az fogja mondani ő hibázot bene ő meg

 

oldta 3ember  .jól ne keressük másikba hibát mert

 

mindenkibe  van kis hiba dolgozni kel jó legyen

 

meg oldva   ne fogjuk rá  másik ha  bízót  volna .

 

meg  oldjuk  közösen ne olyan másik hibázót.

 

senki sem  tökéletes  mindenkibe  van egy kis

 

hiba  örömmel kijavítani ne másokra fogjuk ő

 

hibázót. oldjuk közös erővel. milyen lenne egy

 

helyen  vagyunk egyik fél  jól csinálja de ő máskép

 

gondolja  adig  csinálja  dolgokat sét húzás

 

végeredmény  lehet   másikra keni ő volt hibás de

 

ne keressük másikba hibát oldjuk közösen . jó

 

legyen  végeredmény . nem keressük  másikba

 

hibát  úgy    kel hozzá  állni nem kersem másikba

 

hibát  mindenki téved  .  sokan úgy van aki hibázott

 

az felé  nehézkedek rá így  azért  kenem rá

 

dolgokat ő hibás . de  nem így állnák hozzá

 

segítek rajta  meg békülök  vele nem keresem

 

hibáát  magamba van hiba idő kel kijavítom

 

azokat hibákat amit elkövetem erőkel meg oldani

 

ezeket .  úgy gondlom

 

 

 

mit jelent búcsú kifejezése

mai elmélkedésünket  napokba volt nagyboldog asszony ünnepe ez templomunk búcsú  napja. hányan

 

vannak úgy életbe nekik búcsú kifejezés nála azt jelenti hogy  elmegy  búcsúba és sergőzik  egyet

 

búcsúba és jól érzi magát és kikapcsolódik egyet hányan úgy életbe ha már búcsú  van ahol van épen

 

ki  megy búcsúba épen vagy szergőzik egyet úgy érzi  ezzel kicsit boldogabb   lesz mert épen kijutott

 

búcsúba és jól érezte magát életbe hányan úgy ha már épen búcsúba mennek valahova vagy sergőzni

 

szertne  vagy épen csélövöldőzni  szeretnének  azt gondolja abból áll  neki búcsú ahol van lehet úgy

 

fel  fogni ha valaki tudja ahol van tudja náluk búcsú van poénosan meg szollal gyere sergőzünk egyet

 

búcsúba közli hogy  eleget  seregek én ahol vagyok nem kel azért búcsúba menni fel ülni szegőre  hogy

 

jó érezze  magát és  egybe boldog lesz az illető kijutott búcsúba .de búcsú ki fejezése onnan ered

 

elmondom  mi  templomunk Nagy boldog asszonyról van   fel szentelve így születés nap égi édes

 

édes anyáknak eről nvet kapta meg turai temlplom így szentelték

fel  ez búcsú napja templomnak

 

ahol meg szokták  ünnepelni úgy hogy körment van azon helyen . búcsúba illik lelkileg rákészülni .

 

életbe boldog legyünk tiszta legyen lelkünk búcsú napkor.

 

az igazi barát

A jó barát az az ember, aki az emberiség azon részéhez tartozik, akivel emberi módon tudunk viselkedni.”

„A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne.”

Egyedül vagyok…

Veletek…

távoli, ismert, s ismeretlen barátok…

S ha azt érzed, hogy senki sem gondol Rád,

ha azt érzed, hogy egyedül vagy,

valaki akkor is figyel és szeret a távoli ismeretlenség homályából…

„Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük.” (

“Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó.” (

A barátság nem élet-halál kérdése, annál sokkal fontosabb.

Az igaz barát olyan, mint az egészség, csak akkor értékeled, mikor már elvesztetted.

A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

A végtelenhez mérve nem is létezünk. A csillagévek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, ha nincs barátunk, elvisz a szél!

 

z igaz barát a kezedet fogja, és a szívedet simítja.”

Az igazi barát az, aki ismer, de ennek ellenére szeret is.

Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a barátaink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná.

Sosem lesznek barátaid, ha hibátlan embereket keresel.

Az igazi barát érzi, mikor a szükség hívja.

A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és elfogad annak, aki vagy.

Aki barát, az szeret, de aki szeret, az nem mindig barát.

nem világ rossz

nagyon rossz  világot  élünk  kicsit  az  gond  is

 

hogy  rossz  világba  mi  is közben járunk rosszá

 

tesszük  világot  . hányszor  van úgy életbe  hogy

 

szeretünk  kéne  másik  ember társunkat de  mi

 

akkor  is  inkább úgy  vagyok  vele hogy ő  ide  nem

 

való úgy  gondolom mert  jót  tett volna lehet  de

 

valaki  inkább  úgy  van vele nekünk ne játssza jót

 

mi  tudjuk mi jó de  ellenkezőt  teszi  ami  nem

 

szép  dolog  elkezdi gyűlölni  őt  pedig  ez  nem

 

szép dolog  meg nem ezt  tanítják egyes  emberek

 

szeretetről  beszélünk  világba  de  világ  amit

 

média  oktatja az  embereket  rossz  felé  mi

 

hallgatunk  rá  követjük  azt  rossz példát    amit

 

média  tanácsol egyes  embernek ne hallgassunk

 

ilyenre  szeretünk kel életbe másik  társunkat és

 

nem szabad  gyűlölni  társunkat ezt média tanítja

 

ne  hallgassunk  ilyenre rossz így tesszük rosszá

 

mi  közösen fogjunk ösze  szeret legyen világba

 

ne  tegyük rosszá világot  amit tanítnak    egyesek

 

az  nem vezet jóhoz azt  én mondom  szeret

 

mindig győzni  fog  nem elenkező győzni meg kel

 

tanulni  embernek hogy roszat  jóval fogjuk

 

legyezni  tedjünk érte közösen.

 

 

 

 

a döntést ember hoz

ember életébe  meg  próbál  alkalmazkodni  és

 

elfogadni és dolgokat  amit  úgy  mondva  elvárják

 

tőle  egy  élő példa  legyen  közösségbe  élünk

 

tudjuk  milyen  volt  helyzet abba  életbe igy az van

 

te  már  alkalmazkodtál   ahhoz  csapathoz  tud mi

 

helyzet  van ott  milyen  lenne valaki  fogná  és át

 

venné  az  irányítást  és  úgy alakitja  dolgokat

 

ahogy  ő  szeretné  te mondjuk  ismered azt illetőt

 

de  mondjuk ellenkező  irányba fordult  ami  neki

jó majd  akkor derül ki amikor  meg  ismeri

 

embert  de  tud  mi helyezet  csalódtál mondjuk

 

de lehet  hogy  nem tudja  elfogadni  hogy olyan

 

helyzet van ot  nem alkalmazkodás baj van anál

 

illetőnél  aki  nem tudja elfogadni  dolgot lehet

 

hogy  jó felé kéne indulni másik embernek . milyen

 

lenne  aki tudta ez volt régen  most  ez  van látná

 

rossz felé  megy valaki lehet  idő után  gondol

 

valamit  ami  ön maga döntése  és azzal nem be

folyásozhatja senki  döntését  neki dönteni

 

mindenbe  jó  rossz döntések lehetnek ember

 

életébe .

tábor 3napja befejezés

terveztük vasárnap hogy berek fürdőre  megyünk strandra ahol egy nagyon fejlett és népszerű

 

fürdő  hely lenne templom  útán  vasárnap  rögtön berekfürdőre  indultunk el is tévedtünk 2napba

 

nagyon sok gólyát  láttam  lehet családunkba történi fog Valami azért látok ennyi gólyát de  ez majd

 

kiderül  mert nem hiszek babonába .elé tévedtünk oda felé berekfürdő felé  de oda  jutottunk  oda

 

érkeztünk helysínre   nagyon sokan voltak úgy döntöttek az  alapítvány tagok meg szülök  át megyünk

 

majd  helybeli strandra  oda  meg nem szeretek volna vissza  menni de  más megoldás  nem volt oda

 

mentünk Tiszaörsre  helybeli  standra ott  voltunk déltől egész délután 5ig mentünk haza elkészítettük

 

vacsorát  ami paprika meg tojás volt sütve  beszélgetnünk utána dolgokat este fél9fele elmentünk

 

rövidet sétálni másnap  hétfőn  reggel   mindenkinek  nagyon korán kelt kelni útnak indulunk haza.

 

de  hírek szerint  az alapítványba  megint  változás lesz elfáradt . hétfőn haza indultunk de pedagógus

 

juditól  el bocsoztunk mert neki ott  dolga volt de  mi közösen haza indultunk én időbe  haza érkeztem

 

nagyon jó vezető volt egyszerre  levezte   hosszú utat  én már  hétfőn délelőtt 10kor itthon voltam

 

pihengetem képeket  táborol most nézék milyen volt .

 

A képen a következők lehetnek: 12 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, túra/szabadtéri és természet

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, közeli

 

A képen a következők lehetnek: égbolt, ház, fa, túra/szabadtéri és természet

 

 

A képen a következők lehetnek: 5 ember, , mosolygó emberek, ülő emberek, asztal és túra/szabadtéri

egy beteg ifjonc gondolata táborol

2019.augusztus.10.szombat. Bagó Zoltán,és anyukája,Horváth Zoltán,anyukája és apukája,Gergely Dávid és anyukája,Sára Edina és anyukája,Lukács Sándor,Orosz Tamás,Zséli István és felesége ani,Farkasné Mancika és Csörgi László,Csörgi Katalin,Tóthné Julika,Barnáné Sümegi Judit,ifj Barna Sándor,Barna Judit,Barna Mátyás,Szilágyi Erzsébet. Reggel 7 órakor gyülekeztünk a templom előtti parkolóban.Együtt elindultunk Tiszaörsre és közben megálltunk egy benzinkútnál piheni.Utána folytattuk az utat Tiszaörs felé és közben Poroszló után megnéztük a Tiszát és tízórai után folytattuk az utat Tiszaörs felé.Megérkeztünk a szállás helyünkre és mindenki megkapta a szobáját.A csapat egy része strandra ment és a csapat másik része előkészült a főzésre.Paprikás krumpli készült virslivel.Amikor elkészült a csapat másik része visszajött, együtt elfogyasztottuk.Utánna a csapat fiatal tagjai felfedezték a falut.Vasárnap megkaptuk az egyforma pólót.Közösen elmentünk a nyolcórási szentmisére.Utána elmentünk Berekfürdőre strandolni,ott sokan voltak,visszafordultunk és a helyi strandra mentünk fürödni.Egész délután pancsoltunk,ott elfogyasztottunk egy finom ebédet.Kora este visszamentünk,közösen megvacsoráztunk és jót beszélgetünk.A csapat egy része megint elment egy nagy sétára.Lefeküdtünk

 

Lefeküdtünk és másnap reggel a reggeli elfogyasztása után,elindultunk hazafelé. Mindenki szerencsésen hazaérkezett.Köszönjük mindenkinek,hogy ilyen szép helyre elmehettünk.Reméljük,hogy jövőre is megismételjük.

tábori nap 2rése

első idei tábor  ami részre  jött  a polgár mester támogatásával  készült  el a  az új alapítvány tagok

 

meg szervezték az    idei tábort  ezt dolgokat évzárókor mindent  meg beszélték engem hívtak én az

 

utolsó pi lantokba határoztam úgy  hogy  elmegyek velük táborba .szombat este séta  kápolna felé

 

nagyon jó sikerült esti látni való nagyon szép volt  amikor kápolna meg volt világította a hold

 

kápolnát meg azon napon meg vettük dolgot  amit szeretünk volna ezt szombaton meg érzékezés

 

után azt  követe strandolás aki   szettet volna azok elmentek este 6ora fele szombaton akik ott

 

maradtak azok elkészítették  Pa paprikás krumplit bográcsba .lemozogtuk vacsora után dolgokat

 

esti sétával ami nagyon jó sikerült tíz órakor  este szombaton le mentünk piheni másnap korán

 

keltünk fél 7kor  meg reggeliztünk közösen  elindultunk vasárnap 7:40kor templomba részt vetünk

 

egy  misén volt  egy keresztelő mise kertébe . mise után  felnőttek kávéztak meg vizet  vetünk .

 

A templomba egyen pólóba  mentünk .mise után strandolni akartunk egy 13metencébe de hogy

 

el is tévedtünk oda fele meg érkeztünk   fél12fele ara helyre  nagyon sokan voltak azon helyen

 

így úgy döntöttek hogy  menjünk vissza helybeli strandra Tiszaörsön oda délre értünk át öltöztünk

 

gyorsan neki álltunk fürödni  később meg ebédeltünk tovább strandoltunk este 5ig ép meg figyeltük

 

a büfést  egyedül volt azon terülten büfést és most nagyon sokan voltak nála . este 5kor vasárnap

 

föl öltöztünk mentünk szálás helyre el készítettük vacsorát ami  paprika volt meg tujás sütve .az

 

után  meg beszélték az alapítvány dolgokat kicsit  tömören mert augusztus 20 történi  fog valami

 

amiről később  számolok be  tartsanak velem addig is este8kor rövid Séta  volt 9óróra haza

 

értünk piheni mert hétfőn  már  haza indulunk vége tábornak .lefeküdtünk fél10kor aludni .

 

holnap tábor 3napja érdmes velem tartani  holnap is

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy, mosolyog, ülés, autó és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy, ülés és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: étel

 

A képen a következők lehetnek: 3 ember, köztük Judit Barnáné Sümegi, evő emberek, ülő emberek, asztal, étel és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember

 

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, közeli

A képen a következők lehetnek: 12 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, túra/szabadtéri és természet

tábor 1napom

amit  nagyon vártam tábort  szombaton elérkezet  .úgy  indultunk útnak Tiszaörsre hogy  Turán

 

templomnál gyülekeztek  21fő létszámmal neki indultunk kocsikkal Tiszaörsre  egyik szülő úgy volt

 

engem egyik  társamat össze szedtük   mi is útnak keltünk utánuk  reggel 7útán indultunk közösen

 

templomtól  azt 2gyreket fel  vették lakáson ők útnak indultunk hogy csoport és alapítvánnyal voltam

 

érdeklődtünk   egy más iránt hol tartunk amivel én mentem mi Ajkádon meg  álltunk kicsit piheni

 

mert  az út  hosszú  fárasztó az út azért álltunk meg  piheni másik meg álló porszló  volt előte  meg

 

véletlen   nem jó útvonalra mentünk eltévedtünk kicsit de csipires helyre igazítót jó útra tértünk hogy

 

tartottuk kapcsolatot  mindenki egy kicsit  eltévedt egyszerre indultunk pedagógus judit hív minket ők

 

elhagyták ahol meg álltak tartanak  Tiszaörs felé ahol eleszünk szállásolva 21fő ez szálás mátai szeret

 

adott helyet nekünk kitudunk kapcsolódni egy kicsit délelőtt fél 12kor közösen meg érkeztünk

 

elhelyeztek minket nagyon jó szálás helyünk volt szép volt minden át öltöztünk beszélgetünk kicsit

 

kajáltunk át beszéltük dolgokat épen ahol voltunk ott van helybeli strand meg kérdezték ki szeretne

 

oda  menni 12fő oda ment strandolni. többiek Mancika néni is ott volt pár szülő meg új tagok közül

 

martak szálás helyen el készítették paprikás krumplit bográcsba Horváth Zoli volt  fő segítője Mancika

 

néninek ő volt tűz fellelőse meg ő felt jó izü legyen paprikás krumpli bográcsba .aki strandra ment

 

azok jót lubickoltak délután fél3tól egészen fél6tig strandolok usztak egy párat   közbe meg

 

érdeklődték hogy ál paprikás krumpli este fél6késen volt meg érkeztek fürdőbe voltak este6kor

 

neki álltunk meg  enni paprikás krumplit ami nagyon jó sikerült mindenki  nagyon jó lakot

 

beszélgettünk úgy  voltunk vele kicsi esti séta nagyon jó fog esni lemozogjuk amit etünk.este8fele

 

azon napon  elmentünk sétálni  egy kis temetői kápolnát   néztük meg ami nagyon szép volt hold

 

volt  temetetői kápolna felt fél10kor  este haza érkeztünk rendbe szedtünk magunkat mert holnap

 

korán fogunk fel kelni mert 8kor misén veszünk rést az én szoktam vasárnap templomba leni most

 

elvoltam utazva bele iktatunk vasárnap  reggel misén rész vételt .tábor 2napja holnap számolok be

 

képeket készítem   nézék meg

 

 

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, felhő, növény, túra/szabadtéri és természet

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy, ülés, állás és túra/szabadtéri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a tisztelt szertet

engem menyire lehet  befolyásolni  valaki aki tisztelttel és   szeretettel van  felém annak lehet hogy

 

amit  kér életbe nem igazán szoktam nemet mondani ha nem kedvére  járok hány ilyen van nálam

 

ahol jelen vagyok egy közösségbe ahol sok ember  meg fordul épen jött  dolgozni az nagyon szeret

 

engem tudja  hogy ő ki mond nekem valamit  mindig  kedvére járok meg  teszem  kedvébe  járok

 

ő is  boldog legyen  vissza  kapja azt  szeret  amit kapott  másik ember társától  ha közösségbe vagyunk

 

várják  embert szertetel   arra  ember  mindig készül  hogy találkozón velük kedvébe járjon engem amikor

 

tanév  záró bulira voltam hivatalos  amikor beszélgetek idén augusztus 10-11-12 én táborba  megy az

 

alapítvány  engem is  nagyon hívtak erre  én meg   nagyon  kérdéses voltam megyek de  addig gondolkoztam

 

ezen dolgon hogy   hallgattam egyik társamra aki vel együtt dolgozom igen menjél onnantól beszéltem

 

pedagógus  Judittal   megyek velük táborba augusztus 10-11-  megtudták   meggyek nagyon örültek

 

hogy  velük  leszek táborba .elmondom hogy én már honapja készülőkre  erre  tábora kicsit időm

 

engedi úgy  csinálom velük legyek  amikor olyan helyzet együtt  legyen régi csapat az  alapítványba

 

ez  tervem  feltudjak  lelkileg töltődni. tábor  amikor elmegy piheni kikapcsolódik félre tesz dolgokat

 

táborba  mentem hétfőn lesz bejezés meg értésükelt előre  köszönöm

 

fel tudjon  töltődni én azért  megyek táborba velük szeret  ad hasunk egymásnak tábor agusztus10-11

 

táborba  leszek 12én valamikor érkezem, haza  így agusztus 11 bejezés tábor  miatt  1nap nem lesz

 

bejegyzés  meg értésüket kérem amikor tábornak vége tábori napokról számolok önöknek be agusztus12én

 

már  lesz  bejegyzés IT  akkor  haza  jövök táborból  tábori napok képet készítek tartsanak velem mindig. itt .

as szerelem

Na jó, ez nem chat, így ha már nagy levegővétel után is, de megosztom veled az én storym, mely az Interneten szövődött és a nagyon rideg valóságban ért véget. Ezzel talán ellőttem a “poént”, de kezdjük az elejéről:

2001. nyarát nem felejtem el nagyon sokáig – talán sosem. Májusban kezdtem el aktívan chatelni a Trefort nevű chaten. Itt megismerkedtem rengeteg emberrel, barátságok szövődtek és történt egy csalódás is, amit mások is rengetegszer tapasztaltak. Csak itt én voltam a személy, aki nem küldött magáról képet, és a lány bizony egyből visszakozott, és az addig becéző szavak és kedvesség egy szempillantás alatt emlékké váltak.

Ez nagyban visszariasztott a chates ismerkedéstől, de nem tágítottam. Nem elsősorban partnert kerestem, hanem egy jó társaságot, akikkel a virtuális világon kívül is össze lehetett járni és jól megértettük egymást. Ezért lógtam fenn továbbra is minden éjjel, és az egyik éjszaka bizony egy magát “gyongyke”-nek hívó emberke kért segítséget a szobában bárkitől díszgyertya ügyében. Én rögtön rápriviztem és segítettem keresni pár díszgyertyás oldalt és azokat belinkeltem. Erre reagált egy olyat, amit soha életemben nem fogom elfelejteni: “Imádnivaló”. Azt hittem először, hogy a gyertyákra gondol, mert hiszen az előzőkből kiindulva nem nagyon voltam bőviben az önbizalomnak. De nem, ezt nekem és csakis nekem mondta, mindenféle bemutatkozástól, meg képküldéstől eltekintve, hiszen akkor kb. 15 perce beszélhettünk.

Egész éjjel chateltünk, és rengeteg gondolatot megosztottunk, és nem az átlagos csevegés volt, (honnan írsz, hogy nézel ki, hány éves vagy, van kocsid, tanulsz) hanem mindenféle témáról beszélgettünk, nevettem nagyokat. Ezután elárulta, hogy 38 éves. Azt hitte, hogy ennek hallatán majd gyorsan lerázom és kilépek. De nem. Ez nálam nem számított (én voltam 21), mert érdekelt az a nő. Mert nő volt, hogy félreértés ne essék.

Sokat beszélgettünk ezután, és úgy adódott, hogy Miskolcra utazom pár napra, és akkorra megbeszéltünk egy találkozót.

Nagyon izgultam és már az elején jól kezdtem: késtem vagy egy órát. Nem volt gond, az egész napot együtt töltöttük, majd egy véletlen esemény folytán úgy alakult, hogy nála töltöttem az egész éjszakát is. Végig beszéltünk, és egy percre sem lanyhult az egymás iránti figyelem. Életem legizgalmasabb éjszakája volt. Fura ezt leírni, de akkor nagyon szerelmes lettem. Elfogott a vágy, hogy vele maradjak, hogy együtt töltsük napjainkat, hogy együtt legyünk amennyit csak lehet. Rengeteg akadályozó tényező volt, a legfőbb persze az, hogy nem tudtam ő mit gondol rólam. De ezt a találkozásunk után éreztette: jött az  hogy “Hiányzol”. Ment a válasz. Elkezdődött…

egy várakozás éltbe

ember úgy szokott  hogy amit nagyon szeretne életébe arra úgy vár rá hogy számolgatja napokat

 

mi kor jön  el az nap amire nagyon szeretné hogy be következzen  egy  gyerek ép  nagyon várja

 

azt bizonyos tábori napokat amikor elmegy otthonról és nem foglakozik semmivel   úgy van vele

 

hanem  lelkileg mondjuk készülődik   arra  tábori napra hány olyan gyerek van ép mondjuk pár

 

nap választja el tábortól gyereket  meg mondják neki hogy ennyit   alszol és táborba mész és

 

kikapcsolódok  ugye  ezt meg nagyon várja úgy  van vele  táborokat meg kel fogni piheni kel

 

mert tábor után szórakozhat gyerek szeptembertől újra indul iskola azt néhány gyerek azt nem

 

várja  inkább  táborokat szórakozást  szereti .akim emlékszik az tudja 1 2napra én elmegyek

 

szombattoll piheni de  blog csak  bejezés egy napot pihen azért elnézést  kérek vasárnap  amikor

 

táborba ott  vagyok nem tudok bejezést tenni   meg értésüket előre köszönöm most vasárnap

 

kivételesen     nem lesz bejezés mert nyaralok de már hétfőn lesz bejezés bővebb  meg értést előre

 

köszönöm  én nagyon várom azt 2napos pihenőt  sok ember mondja  pár nap mész piheni én nagyon

 

várom  de tartsanak velem addig is mindig tartsnak

mi is szabály

hány ember van úgy életbe hogy neki mindent szabad ahol meg fordul életbe és elkezdi osztani

 

azt észt  hogy neki  mindent szabad elmegy  egyik ember  úgy van vele ő meg kávázik és   el

 

fogyasztja  amit ő szeretne  de ugye  az illetékes  vagy egy meg bízott  személy  igenis meg

 

mondhatja  dolgokat  és szabályt   hogy tudja hol határ azzal  ember ne takarózón olyan dolgokkal

 

amit  ő akarna mert  ő így jó neki nem úgy viselkedne azért szol valaki egy illetés ember nem azzal

 

kéne  jönni tisztelt  mert  ő ennyi éves mindenki úgy gondlom tisztelt  meg adjuk mindenkinek ha

 

mégis  úgy van egyik mi tisztelt nem, tudja de  meg magyarázza dolgokat ami nem igaz ilyeneket

 

helyre  tenni egy  szóval hogy  meg tanulja szabályt  azon helyen valahova elmegyünk vendégségbe

 

ott  szeretnék tölteni időt  tudni  kel etiketet  meg szabályt amit illetékes szab meg túl lépi az  ember

 

nem szabad neki vissza  feleszelni  mert könnyen    olyan  dolog történhet az hogy elzavarják onnan

 

mert  nem tudja dolgokat  is vissza feleszel másiknak ami igazából hivatalos személy úgye  meg

 

lépi  bajba lehet oda nem igazán  mehet nem tanult lehet viselkedni azért húzták szabályt  meg

 

annak embernek tudni is kel minden   embernek hol szabály  .

 

 

 

néha igazságot meg kel mondani

kicsit  olyan  dologról  osztom  meg hány  ember

 

igazán  nem  szokta  nagyon  meg mondani igazat

 

úgy  van  vele  inkább  fogja  és  el hallgassa

 

dolgot  amit  ő  tud  de inkább hallgat róla ilyen

 

voltam  én  is  tudtam dolgokat  de  inkább mindig

 

féltem  kimondani  az igaságot  de  most  hogy

 

más  helyen vagyok  ahol  mindenki nagy szájú

 

amit  elakarnak érni  lényegre törnek meg

 

mondják  dolgokat  olyan  van valaki tud  valamit

másik illetőről  vagy szemébe  mondjuk  ez

 

nem  nagyon  szeretik azt  ha igáságot  meg

 

mondja  illetékes  embernek könnyen  meg

 

sértődhet het  az ember  ugye  ezt  kerülni kel

 

sokan úgy  vannak  hogy  ne okozunk másiknak

 

fájdalmamat  embernek     igaságot mondunk de

 

néha  képes  az  ember  igaságot  meg  mondani

 

ember  tudja meg  mondani  aki  nagy szájú  meg

 

meri  mondani  igazat  aki meg  mondta másiknak

 

ismeri hogy  nem sértődik  meg  ezen ha igen meg

 

mondták  neki igaságot  neki fájt  de  elnézést

 

kérünk  ha igazat  tudunk  másikról de  hallgatjuk

 

képesek  legyünk  meg mondani  ne takargassuk

 

dolgokat  úgy  gondlom      én  olyanra képes is

 

voltam látam  valaki milyen nagy dolgozó

 

vicc képen  még  írtam  neki  ö  az év dolgozója

 

el  tedte oklevelet érte viccet  amit mondtam

 

tudni igaság  határt  amivel  lehet nem bántom

 

meg azt embert .

 

 

 

fontossági szempont egyeseknél

nekem mint egy  majd  nem  családtag  láttam egy

 

dolgot  egyik  illető  úgy  van  vele ha már lejön

 

neki   unokája  őt  szivisen szertetel  fogadom   őt

 

az  neki  úgy  van  vele  elég legyen ,máshogy kéne

 

úgy  gondlom  lejött  vendégségbe hozzája meg

 

vendégelem örülök neki  itt  van velünk kel  és

 

gyerek  van  kicsit  fogalakozok  vele érezze hogy

 

törődök  vele  meg  kel akkor mint nagy mama ha

 

azt  tőltibe akkor  én ismerem  azt  körzet ahova

 

lejöttek  vendégül  látom tán őt  gyerek van

 

kedvére  járok  és  nem úgy  mint  egyszeri  ember

 

lejöttek  hozzám jó  érezd  magad és nincsen időm

 

nem  megyünk  sehova  neki mindennél

 

fontosabb  tévé  és közösségi oldal  ez  csak egy

 

darabig  jó  utána  bezárkóztak leszünk és jönnek

 

betegségek  hegye  ha  így  gondolkozunk mert

 

vendégségbe  van valaki kicsit  törődjek vele és

ne  zárkozunk be . nyitni  kel  elkel vinni  gyereket

 

sétálni  kel fagyízni vigyük  volt olyan valaki ott

 

volt  nála gyerek játszón el mert  én  nekem

 

fontosabb  televizio  és közösségi oldal úgy

 

gondolom nem jó van összetéve fontosági

 

szempontok  annál embernél kel kérjen tanácsot

 

olyan embertől ért hozzá. elmondom nekem mi is

 

est  jó a gyerek oda  szol  apjának menék segíteni

 

bácsinak mondta jól van segítsél neki egy dolgot

 

kerestünk de ő boldog  volt segít hetet  nekem

 

amig  lehet  másik jól tévézik és nem igazán

 

érdekelte  vendég ifjonc kint  segít nekem ő neki

 

segítet  volna máskép látná dolgokat vendég van

 

meg mutatom neki hol lakom én nem tévé másik

 

fontos úgy gondlom én   .

a vágyaink hegye

mai Világba úgy vagyunk éljük életünket keressük boldogságot  és úgy vagyunk vele amit ki

 

nézzük  mai világba azt annak nem igazán akarunk határt húzni vágyainak  teszünk is róla életbe

 

meg tudjuk szerezni életünkbe  amit  nagyon szeretnék   amikor gyereke vagyunk életbe szülőinek

 

elmesüljük  mit is szeretnék életbe meg vegyenek nekünk első ilyen  vágyunk mindig  gyerek korunkba

 

kezdődik akkor  még kicsi vágyaik vannak de  ezt is minden képen meg szeretnék kapni nagyon

 

vágyódunk rá  mai világba  meg látunk valamit akkor már nagyon vágyódunk rá meg szeretnék

 

venni vagy kapni életbe mondjuk annyira vágyódik egy  ember leptopra mert életbe nagyon

 

szeretné  de  ugye   ezt  össze kel spórolni neki  meg legyen neki boldogsága amire vágyódik

 

nagyon .de  amikor vágyaink hegyét  halmazuk fel  boldogok legyünk be teljesedet vágyunk

 

de  ettől még vágyainktól amit szeretnék meg szerezzük egy kis időre leszünk boldogok mert

 

vágyunk be teljesedet akkor boldog vagyunk   kis időre .de boldogság igazán szeredbe alapszik

 

őt igazán szeretik boldog ö is életbe .életünkbe mindig isten kel  keresni akkor boldogok leszünk.

 

Jézus azt ajánlja a mai evangéliumban, hogy ne a gazdagodás, ne a földi javak gyűjtése legyen a legfőbb életcélunk, hanem az Istenben való gazdagodás. Tanításának elmondására az ad alkalmat, hogy valaki kéréssel fordul hozzá, segítséget kér tőle, hogy egy örökösödési vita rendeződjön. A testvérek közti vita tárgya az örökség, a vagyon. Amikor ezt Jézus megtudja, akkor rögtön kijelenti, hogy nem akar foglalkozni az üggyel, nem szeretné megismerni a helyzetet, nem akar ítélőbíró lenni egy olyan ügyben, amelyben emberek esnek egymásnak minél nagyobb vagyon megszerzése érdekében. A kérés elhangzásának pillanatától érződik Jézus ellenállása, meg sem fordul a fejében, hogy ilyen anyagi ügyekkel foglalkozzon. Aki ismeri életmódját és elvárásait tanítványaival szemben, az nem csodálkozik ezen. Ő maga mindig egyszerűen élt, nem volt semmilyen vagyona, nem volt háza vagy földbirtoka. Vándorbotján kívül semmije nem volt. Pénzt nem hordott magánál, mert nem volt neki, még a templomadót is csak úgy tudta megfizetni, hogy csoda révén jutott pénzhez. Arra az esetre gondolok, amikor Kafarnaumba érve a templomadó szedésével megbízottak számon kérik Pétertől: „A ti Mesteretek nem fizeti meg a két drachmát?” (Mt 27,24). A kérdést hallva Jézus utasítást ad Péternek, hogy menjen a tengerhez, vessen horgot vízbe, és az első horogra akadt hal szájában találni fog egy pénzt, ebből fizesse meg a templomadót. Szegénységére jellemző, hogy reggelente, amikor elindul, még nem tudja, hogy este hol fog nyugovóra térni, szállást találni. Egy követésére lelkesen vállalkozónak ezért mondja: „A rókának odúja van, az ég madarának fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa fejét” (Mt 8,20). Szegénységére jellemző továbbá, hogy vándorútjai során mások gondoskodnak róla, főként jószándékú asszonyok, akikről név szerint is megemlékezik Lukács evangélista (vö. Lk 8,1-3).
Ugyanezt az egyszerűséget kívánta meg tanítványaitól is. Amikor útra küldi őket, akkor kifejezetten kéri, hogy semmit ne vigyenek magukkal, ne az anyagi javakban, hanem tőle kapott hatalomban bízzanak. Ezt mondja nekik: „Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut!” (Lk 10,4).
Az evangélium második felében Jézus példabeszédet mond egy gazdagról, aki semmi mással nem törődik, mint vagyona gyarapításával. Az Úr figyelmeztetése azoknak szól, akik ehhez az emberhez hasonlóan élnek: „Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad?”
A vagyonodban bízol vagy Istenre bízod az életed? A gazdagság által nyújtott biztonságban bízol vagy Isten gondviselésében? A vagyon féltése van a szívedben vagy Isten él benne? Kié a szíved?

 

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt ajánlod tanítványaidnak és minden követődnek, hogy az Istenben való gazdagodásra törekedjenek. Ugyanezt tanítod nekünk is. Elismerjük, hogy hiába van rengeteg pénzünk, valójában végtelenül szegények vagyunk, ha a lelki értékeket semminek tekintjük. Hiába gondoljuk magunkat gazdagnak, ha közben nincs szükségünk rád. Hiába gyűjtögetjük és nézegetjük földi kincseinket és javainkat, mert a gazdagság elvakít minket, és nem látjuk meg a szükséget szenvedő embereket. Segíts minket, Urunk, hogy ne az anyagi javakban, hanem az isteni gondviselésben bízzunk! Segíts minket a lelki kincsek gyűjtésében, a jócselekedetek gyakorlásában!