LUNA11 összes bejegyzése

személyi jog

Ma ép mondják nekem egyik ember hogy benne turai Hírlapba ezen pialantra ki voltam,

 

akadva mert én szemi bele egyezésem tudtom nélkül bele raktak képet írtak rólam ,jót,

 

de én ezt nem szeretem ezt nem tudok szemit írnak rólam ha jó is az dolog ír az ember,

 

akkor is kel hozzá járulása hogy engedélyem e rólam írjanak ,mert valaki ilyenen mérges,

 

tud lenni írnak róla máshol tudta-nélkül.ezt hivatalosan úgy hívják személyi jog ,mert,

 

minden ember ő személyi jogával rendelkezik ,hogy máshol ne tudják bántani ez miatt,

 

dolog miatt .vegyünk pl létezik közösség és ép írni akarnak valamit akkor is név,

 

nélkül kép nélkül tenni ez személyi jog tudja védni ember.könnyen ilyen fel kapják ,

 

ezen vizet emberek tudta nélkül van benne újságba ,ez ti pusz vagyok én is én nem,

 

szeretem azt úton mutogatnak rám ez ember benne újságba .velem más hogy ismerni,

 

én milyen vagyok nem kel ahhoz újság mutogassanak rám beteg vagyok ez miatt nem,

 

szeretem újságba szereplést személyesen meg lehet ismerni hogy nem vagyok beteg,

 

mit gondolják mások ,fejlődő képes ezért vagyok úgy nem újságba szereplést,ez,

 

engem bánt el nézést kérek meg írtam meg volna valakit ,

a tömeg

Mindennek ellenére a tömeg csak a 19. század tájékán változott politikai tényezővé. Az iparosodó országokban rendszeressé válnak a tömegdemonstrációk: a megmozdulások oka elsősorban a politikai – hatalmi – gazdasági válság okozta tömeges elégedetlenség – igaz, erre a korábbi évszázadokban is gyakran lehetett volna oka a kisembereknek. A modernizáció előtt mégis jóval ritkábbak voltak az általában kegyetlenül levert felkelések. A 19. században azonban a társadalom tagjai már nem tudatlan, egyszerű emberek. Egyre többen tudnak olvasni – írni, ezért összehasonlíthatatlanul jobban lehet teríteni a körükben az információt, mint korábban, a szájhagyomány alapján. A tömeggel egy időben születik a tömegkommunikáció, egyelőre nyomtatott sajtó, röpiratok, röplapok formájában. Emellett a lakosság növekvő hányada városokban él, nagyobb csoportok dolgoznak együtt a gyárakban, üzemekben, így sok kérdésben hasonlóan is gondolkodnak. Az emberek rádöbbennek, hogy az együttes fellépéssel politikai nyomást tudnak gyakorolni azokra, akiktől függenek.

A korabeli “politológusok”, az olasz Scipio Sighele és a tömegpszichológia klasszikusa, Gustave Le Bon nemigen tudták megőrizni tárgyilagosságukat a tömeg viselkedésének leírásakor. Mindketten úgy vélekedtek, hogy a tömegben megszűnik a tudati kontroll, eluralkodik a barbárság, elhalványodik a civilizáció. Le Bon szerint az egyének ilyenkor “a gerincagy” irányítása alá kerülnek. (Ez természetesen badarság, az emberi viselkedést az agykéreg irányítja). A tömeg – szögezi le Le Bon – türelmetlen, maradi és zsarnok, semmit nem lát előre, bármilyen aljasságra, gyilkosságra kész. Mivel a női egyenjogúság ugyancsak gyermekcipőben járt, abban is egyetértettek, hogy a tömeg nőiesen szeszélyes, szélsőséges természetű.

S. Freud, a pszichoanalízis atyja, nagyra tartotta Le Bon gondolatait, de nem mindenben értett egyet velük. Ő már kevésbé látja a sokaságot amorf tömegnek és arra is felfigyel, hogy az irányítók rendkívüli hatást gyakorolnak, ha sok ember van együtt. Elmélete szerint a tömegbe keveredett egyének felettes énjét – az erkölcsi normákat képviselő énrészt – a tömeg élére álló vezető tölti be. Le Bon kedvelt olvasmánya volt a huszadik század két ördögi diktátorának, Hitlernek és Sztálinnak is. A tömegek viselkedését teljes mértékben azóta sem sikerült megfejteni, bár a politikai és a kereskedelmi marketingben igen jelentős tudás halmozódott fel a tömeg viselkedésével, s a lehetséges befolyás módjával kapcsolatban.A tömeg

zárondok útam 2napja

Folytasuk gyalogos zaránduk útam 2napjával gyülekező volt reggel 8órakor templómtól,

ott olyan 15fő vágott neki gyalogos zarándok útnak .itteni Atya meg álldott minket neki,

álltunk gyalógos zarándok útnak ,közbe Mária énekel dícsértük égiket ,mert ez mária út

hívatalos azért éneklünk egyházi Mária éneket ,azért volt rengteg beszélgetés másik ember

társal aki úgyanugy gyalogos zarándok úton volt .családos fiatal nő melltem és nagyon jót

beszélgetünk együtt sor elején keresztel vezetem többi zarádok társzamat ,az illtős családi

fital nő anyira beszélgteünk hogy hívott engem menjek majd velük máriacselbe ,de ott nem

voltam meg nem is mondtam választ neki el megyek ,ez számomra hirtelen volt,de

gondolkozok rajta úgy vagyok vele.9óra útán szomszéd községbe voltunk galgahévízen

nagy fogadtás volt számunkra ,kicsi enni vetünk magunkhoz legyen erőnk fojtani útat

gyalog .jön felém gyalogos társam felém hogy ő akaraja vinni keresztet elől mondtam

szemi akadája átt adtam ,folytatuk Mária dicsőítés énekbe ,rengteget beszélgetünk.délőtt

11kor hévízgyörki régi új templómba imádkoztunk egy kicsit mert nem volt sok idönk

mert bagon várt másik gyalogos zarándok csoport minket .hogy idöből kicsit kicsuztunk

de bagon meg álltunk .déli 12előtt pár percel ,de akor másik gyalogos zarándok csoport

úton volt .az néni vitte keresztet mert ő akarta vinni . innentől csoportos beszélgetés volt

de anyira ki tudtunk lépni hogy másik gyalogos zarándok csoportba bele olvatunk ,folytatuk

csoportos beszélgetést. Délután 13órakor már petőfi forásnál voltunk ott kicsit pihetünk meg

vendég látásbol mart enni valot .déltán 13:30tól 14óráig picsit pihetentünk volt idő ,de helybe

volt olasz fagyizo kocsi mindenki meg kosztolta fagyit milyet árul onnan negyed 3kor

idultunk tovább .elérkeztünk út legnezebb fogozatához amikor hegyeken völgykön majd

cél írányba .legnehezeb most jön kis 60cm széles helyen átt vinni Jézus szive állványt 4ember

vitte mindig válon meg döltve el érjen célhoz. Volt előttünk nagy lejte humor képen

mondtam fel kel nagy lendületből futni én nem bírtam fel gyalogolni csak nagy nehezen

olyan nagy volt lejtő .ott be vártuk egymást pihetentünk picsit ,neki vágtunk újbol útnak

most domony völgyi forásnál álltunk vettünk magunk vizet .de családos fiatal nő kereszetet

elől ,ő szeretet volna .kérdzetem mikor adod vissza mondja Máriabesznyőn amikor

célba érünk ,de nem akartam hinni játszotam humorizáltam hogy meg sértötem volna

rá,de nem vete be ezt humort egyre jobban valamenyire meg ismertünk egymást beszélgetésel,

délután ¾ 5kor Máriabesznyőn voltunk időbe voltunk úgy voltunk menjünk oldalról de

közölték ünnepélyesen jövünk be székely kapútol harang is meg kondul úgy volt székely

kaputol jöttünk mindig az nő keresztet ő akarta jól meg ismertük egymást ,oda értünk

székely kapu be vártunk le mardt gyalogos zarándok csoportot úgy mentünk énnekel be,

ezt ünnepélyes be vonulást én elől az nő .be értünk .délután 5kor al templómba voltunk

nézelődtünk kicsit tudtunk házi gazdátol tudni valót templomrol .úgy mentünk fel nagy

templomba ,azt ünnepi be vonulást 75fő én vezetem be 4szervező csapatnak .ott részt

vetünk Misén akor látam meg régi gyalogos zarárádok szervező embert most másik

csoportot vezete .vácrol ,aszódrol ,csömöröl ,jászapáti ,helyekről jöttek gyalogosan ide

Máriabesznyőre. Ez 3-4nap gyalogos zarádook út ez de pihenésel ,de nekünk csak

2nap előző nap nem értünkrá dolgunk volt .Misének este 7útán volt vége ,el köszöntem

családos fiatal nőtöl

gyalogos zarádok utam 1napja

Mai egyes fiatalokal nagy baj szemitevés nekik és nem hajlondoak mozogni világba ,

inkább tévét számitógépel vannak el foglalva. Ez ami nagy baj vannak kivételes fiatalok,

aki mozognak szokat .el mondom most én olyanon voltam múlt hét péntek ,szombat egy,

gyalogos záránok ,úton vetem részt .pénteken reggel fel vitek kocsival egyik ismerős ,

fia kocsival jászapáti ,kerekudvar ott le rakta anyukáját fital lányt, engem másik embert,

ott meg reggeliztűnk de ott várt ránk 2fő gyalogos zárondok társ aki szerevezük voltak,

egyszerün mindneki el volt foglalva de mi 4en el mentünk részt vettünk gyalogos zarándok,

úton reggeli után fél9kor neki álltunk gyalogos zárándok útnak első pihenő hely kis kápolna,

volt rövidd imádság ének mentünk tovább gyalogos zarádok úton én mentem elől valaki ,

kiszéreje keresztel gyalogos zarándok részt vevőket ,azért érdekes dolgot ami engem egy,

picsit meg érintete lelkemet az fital lány mondta ő nagyon szokat gyalogol évente 2ser is,

ő elmeszélete hogy évi 150killométert gyalogolt ami én szívemet meg érintete ez tőle,

egy nagyon szép teljesítmény ha lehet csínálja több fiatal meg ,eről én nem hallotam eről,

lányról hallotam mesélte zarándok út közbe enyit gyalogolt .én azt mondom maguknak én,

2011be volt 65killo méter évi 60killo méter gyalog ,meg plusz most 2napos gyalogos út.

Délbe vártak jászberénybe jó gyümölcs levessel picsit jót beszélgetünk .indultunk tovább,

gyalog 3óra délután boldogon voltunk erdőkbe pihentünk volt indőnk bővenn .közbe érkezünk,

tura hátárohoz tallálkotunk tura nagy emberével kezet fogot velünk csodál kozott ,

ilyenbe részt vesznek .5kor délután tura határán voltunk volt időnk bővenn úgy telefonáltunk,

haza itt vannak gyalogos zarándokok . 6fő aki részt vet út közbe csatlakozot 2fő,

így lett 6fő turára gyalogos zarándokok ezt mária útnak hívják amin részt veszünk.

Este 6kor fogadatak turaiak minket .beszélgetünk misén részt vettünk .ott volt ünnepi,

hangulat mint én mint tura képviszelte nekem részt kelet vennem az 9kor vége úgy,

mentem haza piheni az nap gyalog 24killo métert tetem meg .holnap folytatdik gyalogos,

zarándok útam turárol indulunk mária besznyőre .holnap 2nap gyalogos zaránok útamrol,

írok tartsznak velem holnap is lesz érdekeségek útamon .részt veszek .

nagyon régi korszak

Mihail Szemjonics, az intéző, későn ébredt, körülnézett a háza táján; az asszonyok – a felesége meg özvegyasszony lánya, aki látogatóba jött az ünnepre – öltöztek, templomba készülődtek; a béres befogta a lovakat, misére mentek, hazajöttek, a szolgáló behozta a szamovárt, Mihail Szemjonics is megjött, nekifogtak teázgatni. Jól teleszítta magát teával Mihail Szemjonics, pipára gyújtott, aztán hívatta a sztarosztát. – No, kirendelted a szántásra a parasztokat? – Ki, Mihail Szemjonics. – Mind kimentek? – Mind, magam állítottam be őket. – Beállítani beállítottad, de vajon szántanak-e? Eredj ki, nézz utánuk, aztán mondd meg nekik, ebéd után kimegyek én is, felszántsa ki-ki a maga fél gyeszjatyináját, de tisztességesen! Ha mulasztást látok, ünnepnap se kímélem őket! – Igenis, Mihail Szemjonics. Már indult volna a sztaroszta, de Mihail Szemjonics megállította. Tartóztatta, látszott, hogy még valamit akar mondani, de hímez-hámoz, sehogy se tudja, hogyan fogjon hozzá. Addig-addig kerülgette, míg végre kibökte: – Mit akartam még: figyeld meg, mit beszélnek rólam azok az akasztófáravalók. Aztán mondd el, ki ócsárolt, ki mit mondott. Tudom én, nem akaródzik dolgozni azoknak a semmirekellőknek, inkább heverésznének a hűvösön és lopnák a napot. Falni, ünnepelni, azt igen, de arra nem gondolnak, hogy a szántást is idején be kell fejezni, másképp elkésünk mindennel. Szóval hallgasd ki a beszédüket, aztán pontosan mondd el nekem, ki mit fecseg. Nekem azt tudnom kell. No, lódulj, aztán nyisd ki a füledet, s mindenről számolj be, semmit el ne hallgass. Sarkon fordult a sztaroszta, kiment, fölült a lovára és kiment a zabföldre a parasztokhoz. Meghallotta az intézőné, mit beszélt a férje a sztarosztával, bement hozzá és kérlelni kezdte. Szelíd, jólelkű teremtés volt az intéző felesége, békítette a férjét, ahol tudta, s mindig a parasztok védelmére kelt. Most bement hát urához és kérlelni kezdte: – Édes jó uracskám, Misenykám, ezen a nagy ünnepen ne vétkezz a Krisztus ellen, bocsásd haza a parasztokat! De nem hallgatott rá Mihail Szemjonics, hanem kinevette. – Talán már elfelejtetted a korbács ízét, hogy így nekibátorodtál, olyasmibe ütöd az orrod, amihez semmi közöd? – Misenykám, édes jó uram, olyan rossz álmot láttam, hallgass rám, ereszd haza a parasztokat! – Úgy, úgy – mondta a férje. – Én meg azt mondom: elhájasodtál fenemód, s azt hiszed, a vastag húsodon már a korbácsot se érzed. Vigyázz magadra! Feldühödött Szemjonics, égő pipáját az asszony foga közé bökte, aztán kikergette s megparancsolta, tálalják fel az ebédjét. Jóllakott Mihail Szemjonics kocsonyával, piroggal, sertéshússal, főzött káposztalevessel, malacpecsenyével, tejes tésztalevessel, ivott rá meggypálinkát, lenyomtatta süteménnyel, azután behívta a szakácsnőjét, odaültette nótázni, maga meg elővette gitárját, azon pötyögött hozzá. Széles jókedvében üldögélt ott Mihail Szemjonics, a gitár húrjait pengette, s a szakácsnővel cicázott. Akkor visszajött a sztaroszta, illendőképpen üdvözölte, s beszámolóba fogott, hogy mit tapasztalt kinn a földeken. – No, szántanak? Elvégzik, amit rájuk osztottál? – Már felén túl vannak. – Nem hagynak semmit felszántatlanul? – Nem láttam mulasztást, rendesen szántanak, félnek. – Aztán jól megdolgozzák a földet? – Jó porhanyó a föld, szétmállik, mint a mák. Elhallgatott az intéző; kis idő múlva újra megszólalt: – No és mit beszélnek rólam… szidnak? A sztaroszta feszengett, köntörfalazott, de Mihail Szemjonics rászólt, hogy mondja meg a teljes igazságot. – Mondj el mindent, nem a saját szavaidat mondod, hanem az övéiket. Ha megmondod az igazat, megjutalmazlak, de ha takargatod őket, megkeserülöd, ellátom a bajodat. Batyusa lelkem, adj neki egy pohár vodkát, hadd kapjon bátorságra. A szakácsnő térült-fordult, vodkát hozott a sztarosztának. A sztaroszta illendően felköszöntötte gazdáját, megitta, megtörölte bajszát s azután rákezdett. „Édes mindegy – gondolta magában. – Végre is nem az én hibám, hogy nem dicsérik; megmondom az igazat, ha már úgy kívánja.” – Zúgolódnak, Mihail Szemjonics, erősen zúgolódnak – mondta tehát. – Mégis, mit mondanak? Ismételd el. – Mind azt hajtogatják: „Pogány, istentelen.” Elnevette magát az intéző. – Ezt melyik mondta? – kérdezte. – Mind azt mondják. Azt mondják, a sátánnak adta a lelkét. Megint csak nevetett az intéző. – Ez igazán szép. De mondd csak el egyenként, melyik mit mondott. Mit mondott Vászka? A sztaroszta nem akarta beárulni a parasztjait, de közte meg Vaszilij közt régi háborúság dúlt. – Vaszilijnek a legnagyobb a szája – mondta. – Mit beszél? Mondd el. – Még elmondani is rettenetes. Azt mondja: bűne-megbánatlan fog meghalni a cudar. – Nagyszerű! – nevette Mihail Szemjonics. – Mit halogatja, mért nem végez velem? Úgy látszik, nem ér e1 addig a keze! Jól van, Vászka, még számolunk. No és Tyiska mit beszél, az is megéri a pénzét! – Mind csúnyán beszélnek. – Mégis, mit mondanak? – Elismételni is rettenetes. – Ugyan mi rettenetes? Mondd csak, sose félj! – Hát azt kívánják, bár szakadna ki a hasa, fordulna ki a bele. Úgy megörült Mihail Szemjonics, hogy hahotázni kezdett. – Majd meglátjuk, kinek szakad ki a bele elsőnek. Ezt melyik mondja? Tyiska? – Jót egy se mondott, mind szitkozódnak, fenyegetőznek. – No és Petruska Mihejev mit beszél, a ronda? Biztos az is szitkozódik, ahogy kifér a száján! – Nem, Mihail Szemjonics. Pjotr nem szitkozódik. – Nem-e? – Az összes közt ő az egyetlen, aki egy mukkot se szól. Fura egy ember az! Nem győztem rajt csodálkozni, Mihail Szemjonics. – Ugyan min csodálkoztál? – Hát azon, amit csinál. Még a többiek is ámuldoztak rajta. – De hát mit csinál? – Igen-igen furát művel. Odamentem hozzá. A Turkin-féle földön szánt, odafenn a lejtőn. Hát ahogy közeledem hozzá, hallom, hogy énekel, de olyan szépen cifrázza, hogy csuda, az eke szarván meg valami fénylik. – Ugyan! – Igen, fénylik, mint a lámpás. Hát ahogy közelebb érek, látom: ötkopejkás viaszgyertya van az átfára ragasztva, ott világlik szépen, a lángja meg se rebben a szélben. Pjotron meg patyolat ing, úgy szántogat, s közben ünnepi zsolozsmákat dalol. Fordul is, meg ki is emeli a földből az ekét, s a gyertya nem alszik el. Ott előttem is kiemelte, átigazította, újra bevágta a földbe az ekét, s a gyertya meg se rebben, ég szépen tovább. – És mit mondott? – Nem mondott az semmit. Amint meglátott, Krisztus feltámadásával köszöntött s énekelt tovább. – Beszéltél vele? – Én nem, de mások odamentek hozzá, csúfolták: „Lám, azt mondják, Mihejics haláláig se fogja levezekelni, hogy ekkora bűnt követett el, húsvét hétfőjén szántott!” – És ő mit felelt rá? – Csak ennyit mondott: „A földön békesség, és az embereknek jóakarat.” Azzal megint megfogta az eke szarvát, megnógatta a lovát és vékony hangján rázendített a zsolozsmára, a gyertya pedig égett, soha ki nem aludt a lángja. Elhagyta a nevetést az intéző, letette a gitárt, lehorgasztotta a fejét, gondolkodóba esett. Ült, üldögélt, aztán kikergette a szakácsnőt, a sztarosztát, hátrament a függöny mögé, lefeküdt az ágyra és akkora nyögésbe, sóhajtozásba fogott, mint hogyha valaki nehéz terhet cipel. Odament hozzá a felesége, kérdezgette, nem válaszolt. Csak ennyit mondott: – Legyőzött! Most aztán rám kerül a sor. A felesége kérlelte: – Eredj ki hozzájuk, bocsásd haza őket. Nem lesz ebből semmi baj! Ennél nagyobb gyalázatot is elkövettél már, mégse féltél. Mért vagy most úgy megszeppenve? – Elvesztem – hajtogatta Mihail Szemjonics. – Legyőzött. A felesége ráförmedt: – Egyre azt hajtogatod: „Legyőzött, legyőzött”. Menj ki, bocsásd haza a parasztokat, és minden el van intézve. Menj csak, mindjárt szólok, hogy nyergeljék meg a lovad. A lovat elővezették, s az intézőné rábeszélte az urát, menjen ki a zabföldre s küldje haza a parasztokat. Mihail Szemjonics fölült a lovára és elindult. A falun át vitt az útja. Odaért az egyik végéhez, egy parasztasszony kinyitotta előtte a kaput, belovagolt a faluba. Mihelyt meglátta őt a nép, úgy elbújt előle mindenki, mintha a föld nyelte volna el, ki hová bírt – udvarba, szegletbe, veteményesbe. Végiglovagolt az egész falun, odaért a másik végén a kivezető kapuhoz. A kapu be volt zárva, lóhátról nem tudta kinyitni. Kiáltott, hogy nyissa ki valaki, de a kiáltására nem jött elő senki. Akkor maga szállt le a lováról, kinyitotta a kaput, és mindjárt ott a kapuban újra lóra akart szállni. Egyik lába már a kengyelben volt, fölemelkedett és éppen át akarta vetni a másik lábát, mikor a lova megijedt egy disznótól, megbokrosodott és nekiugrott a karóból csinált kapuszárnynak; az intéző meg súlyos, kövér ember volt, nem a nyeregbe huppant, hanem hassal a kapuszárnyra. A kapuszárnyban csak egyetlen felül kihegyezett karó volt, a többinél magasabb; Mihail Szemjonics éppen arra a karóra esett, és a karó átdöfte a hasát. Leesett. Megjöttek a parasztok a szántásból; a lovaik megtorpannak a kapuban, prüszkölnek, nem mennek tovább. Jobban odanéznek a parasztok: hát látják Mihail Szemjonicsot, amint ott fekszik hanyatt, a karja kitárva, a szeme fennakadt, a bele meg mind kifordult a földre! A vére tócsában állt körülötte – nem itta be a föld. Megrémültek a parasztok, meghátráltatták a lovaikat, csak az egy Pjotr Mihejics ment oda az intézőhöz, látta, hogy meghalt, lezárta a szemét, befogta a szekerét, fiával együtt föltette a holttestet és elvitte a kastélyba. Megtudta a földesúr a történteket, s annyira bánta, hogy attól fogva nem követelt többé robotot a parasztjaitól, hanem megengedte, hogy obrokkal, természetben fizessenek.

Egéséges élet mond szombati napunk .

Nyári szünetbe hétköznap nem jövünk össze mert nincsen foglalkozás de nyáron minden,

 

szombaton ként lesz majd össze jövetel és meg beszéljük mi történt azon héten velünk.

 

Múlt hét szombaton így történt .én hogy zufolt fárasztó heteim voltak nem volt nagy,

 

kedvem lemeni meg tárgyalni dolgokat de, mégis le mentem meg tárgyaltuk .sokás,

 

szerint én voltam első utanám jött pár perc mulva Elnök aszony ,beszélgetünk ,pár,

 

perc el teltével meg jött Horváthné ,Horváth Zoli ők folytaták meg beszélést amíg,

 

meg nem jött Kati ,Fecó ,Laci ,Zsanett ,kimentek játszani meg mutaták milyen merések,

 

voltak teválást ki bírtak ,én el újszágoltam nekem ki vetek 2fog gyökeret elején ezt ,

 

nem érdekelte senkit úgy vetem észre.meg ittuk kávét felnőtek meg én .el mentünk ,

 

3óra felé kondi termbe hívtak ki bórolbáljuk ezt új kondi 2gépet midenki ótt volt,

 

elző meg beszélésen azok próbáltak ki mindenkinek volt tíz perc porba meg mozgata,

 

az gép összes teszt részünket mindenki nagyon bírta én nem akartam adig beszéltek,

 

velem rám beszélték hogy én ki próbáljam,nem akartam hogy rám kicsit csökenet idővel,

 

egyből minden rendbe közöltem semi bajom nem lesz .mondta valamikor amikor többiek,

 

próbáltak kondi gépet ,van nagyobb fogozat de azt nem akarta ki próbálni ,én mint nagy,

 

ember bele vágtam ebe ez tíz perces volt elzőnél könyebb nél volt 5percem hátra ,de kértem,

 

nehezebet ara tíz perces volt hogy lejárt 10perc ,de könyebb vátozatnál 5perc pulszba ,így,

 

át teték nehezbre meg kértem nem érdekel lejért 10perc múlt kori könyebb 5percem át,

 

tettem nehezemb fogazatra 5percet pulszba így összen 15percet kondiztam meg mozgtam,

 

magam mindenki érdeklödőtt egyből nehezet lehuztam könyebb 5percet minden rendbe,

 

mondtam nekik szemibajom nincsen ,ne akodjanak .én voltam végére utána fagyiztunk,

 

jótt mindenki délután 5kor mentünk haza.

 

Egéséges élet mond szombati napunk .

2napos pihőni tervem

Idén nyáron most 2napot piheni fogok de akor müködni fog bejegyzésem im itt .olyan

 

pihenésem lesz el mondom pár gondolat . Ki emlékezik ara visza amikor gyalog tetem meg

 

turárol ,vác hét kápolnáig utat pár nap pihenővel .most ugya nilegyen lesz de most fesztük

 

fel jelet mária utat régi ismerőkel aki 2éve teték meg utat vác hétkápolnához azok voltak

 

itt nem olyan rég fesztetük fel jelzést tura galgahéviz közt ,ez csak rövid szakas töbit mások

 

végezik festés jászberény tura közt ,galga hévíz közt Máriabesznyő közt ez gyalogos zarándok

 

út lesz június27től 29ig én idulni fogok gyalogos zarándokon mert amikor fesztetük út

 

akor el határoztam én megyek gyalogos zarándokon jászberény ,mária besznyő közt és ez terv

 

sikerült enegem mást segítsünk szervezésbe eleget tetünk hamarosan menni fogok ara ,de

 

most első napon nem tudunk dolgunk van ,de jászberényből idul csapat turára június28án

 

ara ott leszünk jászberénybe reggel azon napon úgy fogunk el indulni gyalog turára ez jó

 

22km méter táv de én aki akkar velünk jönni végig teszik.összen Máriabesznyő ig 46killó

 

méter ezt végig teszem tartszank velem .erről zárándok utamról bőveben jővőhét hétfő,és

 

kedden írok tartszank velem akkor milyen volt nekem gyalogos zárdok utam ,ez lesz

 

2nap nyári píhenésem .több ez is szeminél higyék el nekem tavaj enyim se volt ,de most

 

enyi pihenőm lesz. Gyalogos zarándok úton veszek részt .

 

Nyári pihenős 2napom de blog nem pihen megy tovább

Micsoda népség!

Micsoda népség! Nem is emberek vagytok ti, hanem verebek. „Összefogunk, összefogunk…” aztán mikor itt az ideje, akkor hess! az eresz alá. Így volt, amikor a verebek összefogtak a héja ellen: „Nem áruljuk el egymást, összetartunk mind egy szálig!” S mikor jött a héja, elbújtak mind a csalán közé. Így aztán a héja lecsapott arra, amelyik éppen kellett neki, elvitte. Mikor elrepült, előbújtak a verebek: „Csivit, csivit!” Számbaveszik egymást: eggyel kevesebben vannak. „Ki hiányzik? Ványka. Eh, úgy kell neki! Magára vessen.” Ilyenek vagytok ti is. Ha összefogunk, hát fogjunk össze! Mikor nekiesett Szidornak, akkor kellett volna leszedni a lóról, végezni vele. Ti meg: „Összefogunk, összefogunk, el nem áruljuk egymást!” – s mikor jön a héja, bújtok a bokorba.

 

Egyre sűrűbben emlegették az intéző halálát, míglen aztán istenigazából elhatározták, hogy elteszik láb alól. Nagypénteken kihirdette az intéző a parasztoknak, úgy készüljenek, hogy húsvét szent ünnepén zab alá szántanak, robotba. Felháborodtak ezen a parasztok, nagypénteken este összejöttek Vaszilij hátsó udvarán s megint összedugták a fejüket.

 

Ha már ilyen istentelenségre vetemedik – mondták –, és így akar velünk elbánni, akkor csakugyan el kell tenni láb alól. Ha pusztulni kell, pusztuljunk együtt.

 

Eljött közéjük Pjotr Mihejev is. Ez a Pjotr Mihejev békés természetű volt, és máskor nem vett részt a parasztok tanácskozásában.

 

Most eljött, végighallgatta őket s azután így szólt:

 

Nagy bűnre szántátok magatokat, testvéreim. Nagy szó ám egy élő lelket elveszejteni. A máséval nem törődni könnyű… de hát a ti lelketek üdvösségével hogy álltok? Az az ember rosszul cselekszik, rossz vége lesz. Tűrni kell, testvéreim.

 

Nagyon megharagudott Vaszilij e szavak hallatára.

 

Te csak azt hajtogatod: embert ölni bűn. Bűnnek bűn, csak az a kérdés, hogy miféle emberről van szó? Jó embert megölni bűn, de az ilyen gazembert eltenni láb alól Istennek tetsző cselekedet. A veszett kutyát az emberek iránti szánalomból kell lepuffantani. Ha nem öli meg az ember, nagyobb bűn származik belőle. Mennyi kárt tehet még ez az intéző az emberekben! Ha megszenvedünk is tettünkért, a társainkért szenvedünk. De ha eltátjuk a szájunkat, mindenkit halálra gyötör az a gaz. Nincs igazad, Mihejics, abban, amit mondasz. Az talán nem lesz bűn, ha Krisztus feltámadásának szent ünnepén kimegyünk munkára? Magad se mennél, úgy nézem!

 

Miért ne mennék? – felelte Mihejics. – Ha küldenek, megyek. Nem magamnak szántok. Számon tartja a Jóisten, hogy kinek a vétke, csak mi ne feledkezzünk meg róla. Nem a magam eszétől szólok – azt mondja. – Ha úgy lenne helyénvaló, hogy a rosszért rosszal fizessünk, akkor erre Istentől is volna törvényünk; csakhogy nem ez van rendelve nekünk. Aki maga lát neki, hogy kiirtsa a rosszat, annak a rossz beleszáll a lelkébe. Nem nehéz egy embert megölni, csakhogy a vére a lelkedhez tapad. Aki embert öl, a saját lelkét fertőzi meg a vérével. Azt hiszed, rossz embert öltél meg, azt hiszed, irtottad a rosszat, de lásd, magadban nagyobb rosszat neveltél. Tűrd el a bajt, s a baj is türelmes lesz veled.

 

Nem jutottak hát megegyezésre a parasztok, megoszlottak a vélemények. Némelyek úgy gondolkoztak, mint Vaszilij, mások meg Pjotr Mihejiccsel értettek egyet, hogy ne kövessenek el bűnt, hanem tűrjenek tovább.

 

Megünnepelték a parasztok húsvét első napját, a vasárnapot. Este kiment hozzájuk a sztarsina az írnokkal, kihirdették Mihail Szemjonics parancsát, hogy másnap valamennyi paraszt menjen ki zab alá szántani. Végigjárták a falut, közhírré tették, hogy mindenkinek ki kell mennie, kinek a folyó túlsó partjára, kinek az országút mentén levő földekre. Siránkoztak a parasztok, de nem merték megtagadni az engedelmességet, másnap reggel egy szálig kimentek a faekéjükkel, s hozzáláttak a szántáshoz. A templomban reggeli misére harangoznak, mindenfelé ünnepel a nép, ők meg, szegények, szántanak.

nehéz dolgok de el látom

Én hogy sok dologom így nagy felelősség rajtam de ezt sok ember nem tudja el képzelni,

 

temetjük más dolgom nincsis ,sok ember ezt gondolja agyába szeretném ki javítni gondolat,

 

világát ez téves esme amit el képzet magámba .azon kívül még sok más dolgom van temető,

 

segítőnek pl nyár rendezkedés fű ügybe máris úgye nem könyü ember dolga mert mindig,

 

képbe keleni nekünk.vegyünk pl én el sogtam menni piheni akor össze fogásal meg tudjuk,

 

oldani az helység én segítek rendbe legyen .adig amíg pihenék ne legyen sok dolog kicsi,

 

dolgok egy ember el tud végezni úgye így már kicsit fáraszto dologok én meg aki itt ,

 

tevékenykedik azok mindig képbe vagyunk ,nagyon figyelni kel hogy semi -féle baj gond,

,

ne legyen .hogy én itt vagyok .sír keretbe ez nagy felelősség és mindig készen létbe kel,

 

lenünk mikor van gondja főnöknek .bármikor szolhat máris lépni kel amit mond ,

 

mindig úgy kel tenni mint rendes segítő még fáratan is kel végezni dolgokat.így mint

 

mondom úgye nem le ányálom .de végezük dolgunkat amit ránk bíztak .

egy nagy szenvedésem

Emlékezik mindenki ara milyen kemény dologba vágtam magam május28án hogy ,

 

új fogakat csináltatok.sok embernek el meséltem hogy mibe vágtam fejszémet hogy,

 

fogamat újitom fel közlik hogy ők ilyenél félnének én így vagyok ezel de meg mutatom,

 

sok embernek én ezeket kínokat is el viselem .és merem mondani 1lépésbe amikor nagy,

 

nehezen rászantam magam ere el megyek készültem rá és jó is volt .emlékeznek ara olyat,

 

hoztak ki fog győkért 3egybe és kicsit se fájt ,mert zembe volt rozsafűzér segítet ebe ,is,

 

ne nagyon szenvedjek sikerült.azon napon olyan is volt ki emlékezik rá hogy ki vetek fogat,

 

és közöloték hogy ösze kelt varni hogy ezt csak szájszebés tete volna meg doktor az végzet,

 

csége meg csinálta és ese fájt eltelet egy nap akkor csak elenörizték fog helyeit hogy ,

 

gyúgyulnak ,kérdezete doktor hogy húzni kéne fog gyökeret 2tőt mondtam neki szajnos,

 

nem kézültem rá ezt meg értete május útulso napon mentem ki huzta azt 2fog gyökeret,

 

amit kelet volna 2nappal elötte amikor sajnos nem kézsültem ere ,de azon május útolso,

 

napján készültem ki huzták nekem ,utána gyógyulgatam mondták jöjök visza junius első,

 

keddjén úgy is történt de elötte napokba hétvégén sok kintól nem látam mert be gyúlat,

 

ínyem és nem mertem szólni pedig mindig mondja sok ember engem szeret hogy bármi,

 

van szóljál ne halgasak most forditava történt hogy nem szoltam meg történt baj föl kelet,

 

szúrni ínyemet tővel hogy le menjem daganat valamenyire onantol meg fogtam hogy ,

 

szólok ha mondtam volna biztos nem történt meg több kény szenvedés napokig ,és,

 

meg úztam volna íny szúrást lehet .mostamtol már szolok mindig azota gyógyulgat,

 

helye nagy galibát okozot ez is én butaságom nem szoltam ez ügybe azota már mindig,

 

kérdezek bajom orvostol .múlt hét pénteken nagy kíny szenvedés végéhez ért ,volt 2db,

 

fog gyökerem azt is ki húzták készíteteték fogot kalapácsot ütni kel de fog meg ilyet ,

 

kalapácsotol egyből ki tudták húzni fogoval amihez kalapács kelet volna ,de anélkül,

 

sikerült . Jobb is másik hamar ki huzták fog győkeret ,ma már gyógyulgat ,és majd,

 

érkezik új fogam lassan agusztusba új fogaim lesznek .

Jóel halála

És Jóelhoz eljött a Daemon és így szólt
– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– Ha meg kell lennie: a szaglásról – mondta aztán.

A Daemon eltávozott, és Jóel nem érezte többé a szagokat.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani.

Jóel töprengett.

– Az ízlés képességéről – mondta.

A Daemon elhagyta és Jóel többé nem érezte az ízeket.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– A tapintásról – mondta végül.

A Daemon eltűnt és Jóel körül a tárgyak megnémultak.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– A beszéd képességéről – mondta és felnyögött.

A Daemon elhagyta és Jóel többé nem tudott beszélni. Ha kedvese szólt hozzá, csak jelekkel válaszolt és szemével integetett.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A látás, a hallás, a járás és a nevetés közül kell választanod.

Jóel a látásról és a nevetésről még nem tudott lemondani. Tehát a hallás és a járás képességéről gondolkozott. Szeretett sétálni a völgyben, s a madarak énekét és kedvese hangját is szerette hallani. Hosszas vívódás után, immár némán, így felelt:

– Lemondok arról, hogy halljam a madarak énekét, a fák zúgását és kedvesem hangját. Járni, látni és nevetni akarok.

A Daemon eltávozott, és Jóel nem hallotta többé a madarak énekét, a fák zúgását és kedvese hangját.

Elmúlt egy év s a Daemon megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A látás, a nevetés és a járás képességei közül kell választanod.

Jóel sokáig gondolkozott. Aztán jelt adott:

– Lemondok arról, hogy járjak.

A Daemon elenyészett és Jóel többé nem tudott járni. Csak ült a kertben és szemével nevetett, ha megjött a kedvese.

De elmúlt egy év és a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A nevetés és a látás képességei közül kell választanod.

Jóel maga elé emelte kezét és sokáig nézte szétnyitott ujjait. Aztán így szólt a szeme:

– Látni, látni akarok Daemon! A hegyeket, a fákat akarom látni, a lombon csillogó napsugarat és kedvesem arcát. Látni, látni akarok, mindörökké!

A Daemon eltűnt és Jóel látott ugyan, de többé nem tudott nevetni. Ekkor kedvese is elhagyta őt, mert nem szerette a komor arcokat. Jóel egyedül ült a kertben és nézte a fákat, a hegyeket, az eget, a völgyből felszálló párát és a lombon csillogó napsugarat.

De elmúlt egy év és a Daemon újra megjelent. Bejött a kertbe és így szólt:

– Eljöttem a szemedért, Jóel!

Jóel felállt. Tágra nyitott szemmel körülnézett. Látta a fákat, az eget, a hegyeket, a völgyből felszálló párát és a lombon csillogó napsugarat.

A Daemon eltávozott és Jóel többé nem látott semmit. Feküdt a lombok között, teljes sötétségben.

Aztán – nagy sokára – valami derengés támadt lényének középpontjában. A derengésből fény lett, a fényből ragyogás, s Jóel meglátta azt, amit eddig a hegyek, a fák, az ég színei és kedvese arca eltakartak.

a nagy örőm

úgy gondolom, hogy ez a hosszú év, mindannyiunk számára ajándék volt. Nem úgy érzem, hogy „hála Istennek végre eltelt egy év”, hanem öröm van bennem, amiért Isten méltónak talált arra, hogy ezt az évet megélhettem nagycsaládomban. Az évzáron a gyermekeknek elmondtam, hogy a kis hernyó, miután bebábozódott, átalakul pillangóvá, majd jön a születés keserves erõfeszítése, ki kell bújni a fölöslegesé vált bábból. Ez a születés vergõdéssel, erõfeszítéssel jár, de azáltal, hogy kis lábaival, szárnyaival próbálja szétfeszíteni a határait, életnedve belepréselõdik összecsukott kis szárnyaiba, melyek így szépen kisimulnak, majd a levegõn megszilárdulnak, és alkalmassá válnak arra, hogy e kis élõlényt magasba emeljék. Ha egy jó szándékú ember megkímélné a kis pillangót a születés erõfeszítésétõl, és finoman kibontanák a bábból, a pillangó szárnyai nem nyílnának ki, és nem tudna soha a magasba emelkedni. Úgy gondolom, hogy elsatnyul az a gyermek, az a nép, amelyet megkímélnek az élettel járó harcoktól, küzdelmektõl, és soha nem bomlik ki az a szép szárnya, amely a mennyek országába emelhetné. A szeretetbõl vállalt küzdelem szül meg bennünket. Lehet, hogy úgy érzi az édesanya, hogy gyermeket szül a világra, egyúttal azonban egy édesanyának és egy édesapának is életet ad a gyermekét világra hozó nõ. Munkánkban nemcsak gyermeket nevelünk, hanem önmagunkat, népünket is kibontakoztatjuk. Azáltal, hogy jót teszünk, jobbakká válunk, megszentelõdünk. A szeretetbõl vállalt tettek megtisztítják nemzetünket, felemelnek, szárnyat bontanak.

 

Örvendek ennek az évnek, öröm volt minden nap tanévet zárni. Érzem a terheket, tudom, hogy az ármány, az ördög, mint ordító oroszlán itt jár körülöttünk, és keresi, hogy kit nyelhet el. Nem babra megy a játék. Szavainknak, tetteinknek súlya, következménye van. De azt is jó volt megérezni, hogy az Úristen a tenyerén hordoz bennünket.

tanév záró ünnepség nálunk 2része

Térjünk visza rend hagyó tanév záro ünnepséghez hogy zennével kezdte Tomi és, Meg volt aztán illő volt szerevezőnek ünnnepi beszédjét elmondani ,ez meg történt, el mondtam verset az ép pedagógus napi azt meg ünnepeltük egybe.de ha pedagógusok, Aki el jöttek meg nézni régi tanítványaikat ,meg itteni pedagógusok is kaptak egy szál, virágot ,szeretetünk jeléül enyi idöt ránk szánt tanitani .meg köszönték hogy ünnepség, létre jött .utána ünnepi beszédem után jött beszélgetések nyári tábor ügybe ,elnök volt, pár szava főnökömhöz .folytaták délután fél5ig nagy meg beszélést ,közölte elnök aszony, többet kéne szombaton ként lenni .ha dolga van embernek akor múszáj le mondani , össze jövetelt le fújni ezt mindenki meg érti.közbe kint folyt játékos vetélkedő ,ez, gyerek nap el mard eddig most be potóltuk jákokal ,kötél húzás ,csélba dobálás , sajtos karika evéset spárgárol ,ez is mindenkinek tetszet .közbe fél5kor jött újabb, 2pedagógus hatvabol .vendég gyerek jött műsor előtt nagyon jó érzete magát.de , nekem mint ép nagyon zufolt hónapom van mindig rohanok várnak ,most meg, ép templomnál vártak ott gyógyitó evangelizációs Szent Mise volt az érdekelt, azért mentem legyen lelki erőm célja imat befelyezni ,de ez imátdság nélkül, nem megy .azért templomba át gyógyito evangelizációs Szent Misére , Imátkozni. Többiek folytaták este 6kor már bab gulyást ettek amit főztek. Játokos vetélkedő folytatodot este fél7ig .közbe idő is el repült a tombola, játék el terveztünk át tetük most szombati össze jövetelünkor játszani. Jó hír volt nővérke aki turán lakot régen ,de pestre ment vissza kis, időre dolga volt ,most újbol haza jött turára végleg ő is segíteni fog, foglalkoztatókba ,így könyebb lesz nekem kicsit edig majd nem mindet, egyedül csináltam de segítetek szülök is pedagógusok ha szoltam neki, szeptembertől már nővérke teljes újult erővel nappali foglalkoztatókba, segíteni fog ennek hírnek mindenki meg ürölt. Pedagógusnapra Ma, amikor az egész ország hálás szívvel néz ide, szeretetet, köszönetet ver mindnyájuk kis szive. Azt a sok jót, amit kaptunk meghálálni mint lehet? Kérdezgettem a virágot, kérdeztem a levelet. Nem feleltek, de a virág felém intett vidáman, amit a szó el nem mondhat, itt van egy szál virágban

fogászati jo tanács

szájüregben élő baktériumok egy része a cukros vagy keményítőtartalmú élelmiszerek lebontásával olyan savat termel, mely megtámadja a fogzománcot, és szuvasodást okoz. A fogfájásnak azonban más okai is lehetnek.

Előfordulhat, hogy egyszerűen beragad egy ételdarab két fog közé, kilazul egy tömés, letörik egy fog, tályog keletkezik, de akár arcüregbetegség is állhat a dolog hátterében. Akárhogy is legyen, a fogfájás rendkívül kínzó dolog, melyet azonnal enyhíteni szeretnél.

 

Fűszerek más szerepben

 

A szegfűszegolaj eugenolt tartalmaz, mely kiváló baktériumölő és érzéstelenítő hatással rendelkezik, ezért nem csoda, hogy régóta használják fogfájás ellen. Az 1800-as években, amikor még nem nagyon ismerték a fogkrémet, a fogorvosok pedig különféle kínzóeszközökkel igyekeztek gyógyítani, igen kedvelt fájdalomcsillapítónak számított. Kend az olajat közvetlenül a rossz fogadra – eleinte ugyan csípni fog, de később áldásos enyhülést nyújt.

 

Ezenkívül azt is megteheted, hogy néhány szem egész szegfűszeget veszel a szádba. Hagyd őket átázni és felpuhulni, majd rágd össze az egészséges fogaiddal, hogy kiengedje az olaját, végül hagyd a fűszerdarabkákat a fájó fogadon legfeljebb fél óráig.

 

Más fűszernövények is remekül alkalmasak a fájdalomcsillapításra. Tegyél egy kevés porított gyömbért és Cayenne-borsot egy pohárba, és néhány csepp vízzel keverd össze. Itass át vele egy kis vattalabdát, és helyezd a fájó fogadra. A fűszereket külön-külön is hasonló módon alkalmazhatod, mindkettő remek fájdalomcsillapító hatással rendelkezik.

 

kisebb normál nagyobb

 

 

A szájüregben élő baktériumok egy része a cukros vagy keményítőtartalmú élelmiszerek lebontásával olyan savat termel, mely megtámadja a fogzománcot, és szuvasodást okoz. A fogfájásnak azonban más okai is lehetnek.

 

Előfordulhat, hogy egyszerűen beragad egy ételdarab két fog közé, kilazul egy tömés, letörik egy fog, tályog keletkezik, de akár arcüregbetegség is állhat a dolog hátterében. Akárhogy is legyen, a fogfájás rendkívül kínzó dolog, melyet azonnal enyhíteni szeretnél.

Házi gyógymódok

 

Fűszerek más szerepben

 

A szegfűszegolaj eugenolt tartalmaz, mely kiváló baktériumölő és érzéstelenítő hatással rendelkezik, ezért nem csoda, hogy régóta használják fogfájás ellen. Az 1800-as években, amikor még nem nagyon ismerték a fogkrémet, a fogorvosok pedig különféle kínzóeszközökkel igyekeztek gyógyítani, igen kedvelt fájdalomcsillapítónak számított. Kend az olajat közvetlenül a rossz fogadra – eleinte ugyan csípni fog, de később áldásos enyhülést nyújt.

 

Ezenkívül azt is megteheted, hogy néhány szem egész szegfűszeget veszel a szádba. Hagyd őket átázni és felpuhulni, majd rágd össze az egészséges fogaiddal, hogy kiengedje az olaját, végül hagyd a fűszerdarabkákat a fájó fogadon legfeljebb fél óráig.

 

Más fűszernövények is remekül alkalmasak a fájdalomcsillapításra. Tegyél egy kevés porított gyömbért és Cayenne-borsot egy pohárba, és néhány csepp vízzel keverd össze. Itass át vele egy kis vattalabdát, és helyezd a fájó fogadra. A fűszereket külön-külön is hasonló módon alkalmazhatod, mindkettő remek fájdalomcsillapító hatással rendelkezik.

 

Fájdalomcsillapító szájvizek

 

A mirhatinktúra összehúzó hatásának köszönhetően szintén jó a gyulladás ellen, és baktériumölő tulajdonsággal is rendelkezik. Lassú tűzön forralj egy teáskanálnyi porított mirhát két deciliter vízben körülbelül harminc percen át. Szűrd le, és hagyd hűlni. Önts a keverékből egy teáskanálnyit fél pohár vízbe, és öblögess vele.

 

A borsmentatea nemcsak finom, de némi érzéstelenítő hatással is bír. Tegyél egy teáskanálnyi szárított levelet egy csészényi forrásban lévő vízbe, és hagyd állni húsz percig. Miután a tea kihűlt, szűrd le, és öblögess vele. Ismételd szükség szerinti gyakorisággal.

 

Keverj egy teáskanál sót egy pohár meleg vízbe, majd öblögess vele legfeljebb fél percig, azután köpd ki. A só egyrészt letisztítja a fog környékét, másrészt csökkenti az íny duzzanatát. Ismételd a kezelést szükség szerinti gyakorisággal, naponta többször is.

 

Enyhítő borogatások

 

Bugyolálj egy kisebb méretű jégkockát nejlonzacskóba, majd vékony ruhába, és tedd a fájó fogra 15 percre. Az is jó megoldás, ha kívülről tartasz az arcodon – a fájó fog fölött – egy jégtömlőt.

 

A tea érösszehúzó hatású csersavat tartalmaz, mely csökkenti a fájdalmas duzzanatot, és ideiglenes enyhülést nyújt. Tegyél egy beáztatott, meleg teafiltert a sajgó fogra. A legjobb választás a sima fekete tea.

 

Nagyanyáink módszerét követve márts egy kis darab barna papírt ecetbe, majd az egyik oldalát szórd meg feketeborssal, és nyomd az arcodhoz. A bőrödön tapasztalt meleg érzés elvonja majd a figyelmedet a fogfájásról.

Kezedben az enyhülés

 

Akupresszúrás technikával gyorsan csillapíthatod a fogfájást. A hüvelykujjaddal nyomd az ellenkező oldali kézháton, a hüvelykujj és a mutatóujj tövének találkozásánál lévő pontot körülbelül két percig, majd szünetet tartva ismételd meg többször is. Ezzel elősegíted az úgynevezett boldogsághormonok, az endorfinok felszabadulását. Terhesség alatt azonban ne alkalmazd ezt a módszert!

Óvatos fogmosás

 

Az érzékeny fogakra ajánlott fogkefe jelentősen csillapíthatja a fájdalmat, amennyiben a visszahúzódó fogíny okoz problémát. Amikor a fogzománc alatt található rendkívül érzékeny dentin szabadon marad, a hideg és a meleg, az édes és a savanyú íz, illetve az érintés fájdalmat válthat ki. Megelőzheted a fogínypanaszokat, ha a lehető legpuhább sörtéjű fogkefét választod.

 

Ne feledkezz meg az orvosról!

 

Mihamarabb menj el a fogorvoshoz, még akkor is, ha a probléma javulni látszik. Az itt felsorolt gyógymódok csak ideiglenes enyhülést nyújtanak, de nem alkalmasak annak kiderítésére, hogy mi okozza a fogfájást. A szakszerű kezelést – melynek híján romlani fog az állapotod – semmiképpen sem pótolhatják.

tanév záró ünnepség nálunk 1rése

Ha már mindenütt meg történt tanév záró ünnepségek .múlt vasárnap nálunk meg történt,

 

Elöbb nem tudtuk be ütemezni anyi tenni valóim hogy hova menjek ,meg egyzetetünk,

 

is szülökel nekekik jó lett volna juniús 8szombat de javábol ment tanítás akkor ne legyen,

 

közölte a elnök aszony mondta szülök legyen bármelyik vasárnap ,én nem szeretem hogy,

 

vasárnapi napot meg bojgatják én pihenek így vagyok de most egyszer jó csél érdekébe,

 

legyen úgy gondoltam június16vasárnap amikor pedagógusok se tanitanak mert nincs iskola,

 

ez gondolat sikerült is.maradtunk június 16ba kicsit minden szűlőnek akkor az hét zufolt,

 

volt de betudtunk ütemezni ezt tanévzáró ünnepséget ,én lenék ennek ötlet hozója,

 

de mindenkinek tetszet öttletem létre jött ez tanévzáró ünnepség tavaj volt első ilyen,

 

nálunk ünnepség hogy mindenkinek tetszet tavaj akkor úgy voltam vele legyen idén,

 

is ünnepség meg tartva .és szikerült most vasárnap volt. Délután 1kor jött meg Tomi,

 

Elnök aszony beszélgetünk ,közbe jött Edina ,ildi ,be adta lányát ment is tovább dolga,

 

akadt.közbe meg érkezet ,Horváthné ,Fia eljött ,közbe meg érkezet Bagó Zoli ,Kati,

 

Feco ,Lacika ,Zsanett ,piros .felnötek neki álltak bab gulyást el késziteni ,kérték,

 

hogy készüljünk bográcshoz hamar készen legyen étel tudjon főni ,de senki nem

 

tüzet rakni így én álltam neki félig sikerült ,közbe vendég érkezet én főnököm,

 

nézet meg hallgta ünnepséget .pali meg jött .folytatodot éttel el készitése ,de,

 

tűz nem éget nagyon így főnököm segítet be ne jó nagy tüz legyen hamar,

 

fel tudjuk rakni ételt főzni .közebe újból vendég érkezet 2pedagógus jött el,

 

hatvanból meg nézni hogy vanak fitalak akitt ők tanitotak .nagy meg lepetés,

 

ifjocsoknak . közbe pedagógus Marika be nézet ,el köszönt mert nyáron ,nem,

 

igazán fog be járkálni .közbe pedagógus judit itt volt át vetük mi lesz ünnepség,

 

üteme terve. Bagó Zoli anyukája itt volt ,Erzsike féje ő is itt volt anyukája el jött,

 

ági ,lenke is itt volt .délután fél 3kor mindenki itt volt .olyan volt 3pedagógus közül,

 

2jött el 3madik kocsiba mentek ki ifjoncsok hozá mert ő balesztet érte ,igy tudta ,

 

meg nézni ifjoncsokat ment is tovább . 3/4kor vasárnap ünneplyesen be zártam,

 

tanév zárot .kicsit más hogy zártam ünnepséget ,nem beszédel kezdtem tanév záro,

 

ünnepséget ha nem szintizátoron játszot Tomi nép éneket ünnepség nem múl hat ,

 

zene nélkül úgy van elnök aszony vele .nekem enged nem kel mindenkit érvényesülni,

 

azért így .de mint szervezője ennek enekedtem hagy járjunk neki kedvébe zenél heszen,

 

kedvére azért ünnepségeken zene .most tanév záro ünnepséget zenével kezdtünk,

 

nép , dalt hallotunk töle. Tanév záro ünnepség 2része most szombaton irom le,

 

önneknek le tartszanak velem akkor is ,ott is érdekeség .

a régi múlt

Amit elmondok, még a jobbágyság idején történt. A földesurak sem voltak ám egyformák. Volt, amelyik gondolt a lelke üdvösségével, észben tartotta Isten törvényét és jól bánt az emberekkel, és volt közöttük vérszopó gazember, akinek Isten legyen irgalmas. De senki sem volt rosszabb az olyan úrnál, aki jobbágysorból küzdötte fel magát a hatalomra, aki szolgából lett úr! Ezek csigázták legjobban a népet.

Ilyen intéző került az egyik földesúr birtokára. A parasztok robotban voltak. Föld volt elegendő, és jó zsíros, fekete; víz, legelő, erdő, minden volt bőségesen, jutott az úrnak is meg a parasztoknak is; de akkor az úr odatette intézőnek egy másik uradalomból való cselédjét.

Nagy hatalomra tett szert az intéző és ráült a parasztok nyakára. Családos ember volt – felesége volt, két asszonyleánya s már a régi helyén takaros vagyonkát szerzett, élhette volna világát, s mást is hagyhatott volna élni, de kapzsi volt és a bűn elhatalmasodott a lelkén. Azzal kezdődött, hogy a parasztokat időn túl is robotoltatta. Azután téglagyárat épített, férfit, nőt agyondolgoztatott benne s a téglát eladta. Felmentek a parasztok Moszkvába a földesúrhoz panaszra, de dolgukvégezetlen tértek haza: az úr nem váltotta le az intézőt, elküldte a parasztokat. Az intéző megtudta, hogy a parasztok panaszra mentek, s bosszúból csak annál jobban sanyargatta őket. Akadtak a parasztok közt is megbízhatatlanok, azok aztán följelentgették az intézőnél a társaikat, de még egymás ellen is áskálódtak. Egyre jobban elkeseredett a nép, egyre ádázabbul tombolt az intéző. Egyre jobban elmérgesedett a helyzet, a végén már odáig jutottak, hogy félt a nép az intézőtől, mint a dühöngő fenevadtól. Ha végigment a falun, futott előle mindenki, mint a farkas elől, mindenki bújt, ahová tudott, nehogy a szeme elé kerüljön. Látta ezt az intéző és még jobban dühöngött, amiért félnek tőle. Veréssel, munkával sanyargatta a népet, sokat szenvedtek tőle a parasztok.

Megtörtént néhol, hogy az effajta gazokat eltették láb alól. Egyre többet emlegették a parasztok az ilyen eseteket. Összejöttek valahol titkos helyen s a bátrabbja nyíltan kimondta:

– Meddig tűrjük még ennek a bitangnak a garázdálkodását? Fogjunk össze; az ilyet agyonverni nem vétek.

Egyszer húsvét előtt kimentek a parasztok az erdőre; az intéző meghagyta, hogy ritkítsák ki az urasági erdőt. Ebédidőn összejöttek, megint összedugták a fejüket.

– Nem is élet ez már! – mondották. – Halálra csigáz minket ez a szörnyeteg. Agyondolgoztat, se nappalunk, se éjjelünk, még az asszonyoknak sincs egy szusszanatnyi idejük. És mihelyt valami nincsen ínyére, deresre húzat. Szemjon belehalt az ütlegekbe. Anyiszimot a kalodában kínozta halálra. Mire várunk? Ha kijön ide este és megint rákezdi, rántsuk le a lóról, aztán elő a fejszét és egy csapásra el van intézve. Ássuk el, mint a kutyát, s azzal vége. Csak egy a kikötés: tartsunk ki egymás mellett, egyik se árulja be a másikat!

Vaszilij Minajev volt az, aki így beszélt. Mindenkinél több oka volt, hogy haragudjék az intézőre. Minden héten megbotozta, és a feleségét is elszerette, odavette a házába szakácsnőnek.

Így folyt a szó a parasztok között. Estére kijött az intéző lóháton, s nyomban szidni kezdte az embereket, hogy nem úgy vágják az erdőt, amint kell. Felfedezett a farakásban egy fiatal hársfát.

– Nem megmondtam – ordította –, hogy hársat nem szabad kivágni? Ki vágta ki? Mondjátok meg, máskülönben valamennyit elverem!

Kutatni kezdte, kinek a sorában van a hárs. A gyanú Szidorra terelődött. Az intéző úgy elverte Szidort, hogy csupa vér lett az arca. Vaszilijon is végigvágott a korbácsával, amiért kicsi a rakás. Azzal hazament.

Este megint összeültek a parasztok, megint Vaszilij vitte a szót:
elnézést kérek olvasoktol   holnap irok  tanév záro  ünnnepségről.

tartsznak   velem.

dolgok

Manapság így június honap elején mindenki el szokott havaz lenni így vagyok én is,

 

június1szombatján amikor ép Úranpjára készültek ara kelet segítségem azért kelet azon,

 

szombaton lemondani össze jövetelt én el kelet mennem máshova segíteni templom kertebe,

 

Úrnapi sátrat fel állatni én nagyon jó érezetem ott sátor készítés közbe .mások dolga akadt,

 

azon szombati napon így kénytelen voltunk le fújni azt szombati össze jövetelt ,otthoni ,

 

munkálatok miatt .egy hét elteltével úgy szisztéma újra fel jött akor én kaptam elnöktöl,

 

miez hogy hónapja nem látom ifjoncsokat mert minden szombatot lefújátuk munkálatok,

 

miatt . Egy hét múlva június8án kóros találkozo akor el marad össze jövetel sok dolgok,

 

miatt másoknak .nekem kóros talákozo volt azért fújtuk le azon héten össze jövetelt ,én is,

 

készűltem lelkileg rá hogy milyen is lesz kóros találkozo mások dolga volt azért maradt,

 

el azon héten össze jövetel.montam szüleimnek én igazán nem emlékezek enyire el volt,

 

foglava minden szombaton vasárnap be volt táblázva ,valami dolgokal ,mondták nekem,

 

adig jó fiam .de elnök aszonynak ez nem igazán tetszet egy honapig nem láta ifoncsokat,

 

ez nem tetszet telefon közöltem ez közös döntös el marad azok össze jövetelek dolga ,

 

mindenkinek ,egyből mondja én ifjocsokat nem látom csak tanév záráskor június16án volt,

 

akor találkozott vele ifjoncsokal ,mert adig mindenki el volt foglava még én is azon ,

 

június16volt tanév záro ünnepség akkor találkoztunk mindenki adig hónapig nem látta,

 

elnök ifjoncsokat mert el voltunk foglalva .de most vasárnap meg volt tanév záro ünnepség,

 

nagyon jó sikerült bőveben holnap olvashatnak itt róla hogy zajlott nálunk tanév záró ,

 

ünnepség alapítványba .nálunk.

.

elfoglatság

Manapság így június honap elején mindenki el szokott havaz lenni így vagyok én is, június1szombatján amikor ép Úranpjára készültek ara kelet segítségem azért kelet azon, szombaton lemondani össze jövetelt én el kelet mennem máshova segíteni templom kertebe, Úrnapi sátrat fel állatni én nagyon jó érezetem ott sátor készítés közbe .mások dolga akadt, azon szombati napon így kénytelen voltunk le fújni azt szombati össze jövetelt ,otthoni , munkálatok miatt .egy hét elteltével úgy szisztéma újra fel jött akor én kaptam elnöktöl, miez hogy hónapja nem látom ifjoncsokat mert minden szombatot lefújátuk munkálatok, miatt . Egy hét múlva június8án kóros találkozo akor el marad össze jövetel sok dolgok, miatt másoknak .nekem kóros talákozo volt azért fújtuk le azon héten össze jövetelt ,én is, készűltem lelkileg rá hogy milyen is lesz kóros találkozo mások dolga volt azért maradt, el azon héten össze jövetel.montam szüleimnek én igazán nem emlékezek enyire el volt, foglava minden szombaton vasárnap be volt táblázva ,valami dolgokal ,mondták nekem, adig jó fiam .de elnök aszonynak ez nem igazán tetszet egy honapig nem láta ifoncsokat, ez nem tetszet telefon közöltem ez közös döntös el marad azok össze jövetelek dolga , mindenkinek ,egyből mondja én ifjocsokat nem látom csak tanév záráskor június16án volt, akor találkozott vele ifjoncsokal ,mert adig mindenki el volt foglava még én is azon , június16volt tanév záro ünnepség akkor találkoztunk mindenki adig hónapig nem látta, elnök ifjoncsokat mert el voltunk foglalva .de most vasárnap meg volt tanév záro ünnepség, nagyon jó sikerült bőveben holnap olvashatnak itt róla hogy zajlott nálunk tanév záró , ünnepség alapítványba .nálunk. .

egy balagás

Minapokba volt tanévzáros mindenütt sok iskolákba is el balagták ha ki járták iskolát.

 

Én is ilyenen voltam múlt hét pénteken .alapítványukból is 3személy balagot el egy iskolábol,

 

és el akaratam menni volt hely egyik kocsiba .éreztem digtálta lelki ismert hogy menjek el,

 

balágásra nekik mert ha már életbe egy helyen vagyunk jobban ,rosszban együtt vagyunk,

 

mint egy barátom lenne petig beteg társam azért éreztem azt hogy illik elmeni balagásukra,

 

és sikerült nekik meg lepetést okozni el mentem és meg tiszteltem öket jelen voltam ,

 

balagásukon .azon napon pénteken volt reggel 9kor nekem nagyon meg hato volt ott igazán,

 

meg tisztelik gyereket .ha már ki kerül életbe és olyan helyzetbe mint egyes emberek valaki,

 

le is nézi ami nagy baj .minden embert tisztelni és becsülnikel. El mondom én ilyenen ,

 

át jár bennem régi korsak én balagtam akkor csak népszerü közismert balagmár véndik dal,

 

volt ma már több olyan volt ami embereket szívhez szolitja mitha balagó zene petig más,

 

tipusu ifjusági zene volt azon balagáson ,de engem nagyon meg hatót ,és ismeretem azokat,

 

zenét .amikor meg gyerekek helyüket hol ültek edig olyan volt én pedagógus képen jelentem

 

meg de ez nagy tévedés .,csak értek gyerekekhez én más iskolába jártam felszőbb fokozton,

 

jártam iskolát 8csat mást tanultam azért tudok gyerek nyelvén ,meg voltam táborok segítő,

 

azon helyen tutam tudni gyerek nyelvén bánni.azért is ismerenk engem nagyon . Szép,

 

balagás képek késültek .volt csoport kép jöttünk haza fél 12kor délelőtt itthon volt mindenki,

 

balagok közül ,

a boldogság kulcsa

Egy alternatív boldogságkoncepció

 

Kutatásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a HLY maximalizálás posztulátumának veszélyeire, valamint hogy olyan egyéb szempontokat vessek fel, amelyekkel pontosabban felmérhető az egyén boldogsága és kiküszöbölhetőek az empirikus boldogságkutatás anomáliái. Egy élet ugyanis lehet hosszú és szubjektív jóllétben gazdag – pl. úgy hogy valaki hedonista életvitelt folytat – de ugyanakkor tartalmatlan. Ez esetben – feltételezésem szerint – az egyén élete végén rádöbben erre, és rátör a boldogtalanság, ami egész addigi „boldogságát” is mintegy idézőjelbe teszi. Ezt fejezik ki Gyökössy Endre szavai: „… Ezért van olyan sok depressziós öregember, aki nem tudja pontosan, hogy mi a baja, de homályosan érzi: tévedés volt az egész élete. Valóban az, mert… nem tudta megélni önmagát, nem az lett, aki lehetett volna.” [5]

 

Hipotézisem szerint az egyén boldogságnak egyetlen kritériuma van: kibontakoztatta-e élete során a benne rejlő tehetséget vagy sem? A boldogság az egyén élete értelmének – tudatos vagy tudattalan – megtalálásában, és az ennek megfelelően való cselekvésben áll. Úgy vélem, hogy az így értelmezett boldogság keresése, illetve megtalálása minden egyéb törekvést háttérbe szorít. Tehát lehet az ember szegény, nyomorék és szubjektív jóllétének szintje is lehet alacsony; ha a fentiek alapján boldognak mondható, akkor célfüggvényét maximalizálta.

 

Ahogy Selye János írja: „… az élet célja az, hogy… a benne rejlő képességeket és ösztönöket kifejezésre juttassa.” ([11]: 95. o.) Rogers is hasonlóképpen vélekedik: „… élőlényekként természetünktől fogva arra törekszünk, hogy a lehető legjobbat kihozzuk magunkból.”

 

Ez a boldogságkoncepció jelentős hasonlóságot mutat Arisztotelész nézeteivel. Magam is úgy vélem, hogy az egyén boldogsága csak élete végén állapítható meg. Tehát az ember csak akkor mondható boldognak ha teljesítette a küldetését – elfogadván, hogy minden embernek van küldetése vagy legalábbis hogy minden ember képes arra, hogy megtalálja küldetését. Nem értek azonban egyet Arisztotelész alábbi szavaival: „Mert semmiképp sem lehet boldog az az ember, akinek förtelmes alakja van, aki nemtelen származású, vagy aki magára van hagyva és gyermektelen…” ([1]: 25. o.) Az én felfogásomban ugyanis adottságaitól függetlenül mindenki számára elérhető a boldogság, ha – a bibliai történethez hasonlóan – jól sáfárkodik a rábízott tálentumokkal. További kutatásom célja a bemutatott boldogságkoncepció empirikus igazolása az életút-elemzés módszerével (különböző emberek élettörténetének holisztikus értékelése), valamint a jóllét és az én értelmezésem szerinti boldogság összefüggéseinek vizsgálata (mennyire marginális jelentőségű a kettő közötti inkongruencia).