LUNA11 összes bejegyzése

új évi gondolat

Szerencsemalacka farkát, ha megfogom,
Az új évre kívánok valami jó nagyot.
Csillogjon szemünkben öröm, s ne bánat,
Minden rossz messziről kerülje e házat.
Szebbet és jobbat mit is kívánhatnék,
Adja meg az Isten, hogy ezt hozza az új év. “

 

 

Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: Higgy, remélj, szeress. Hozzon az új év örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!

 

 

Örömöd sok legyen. Bánatod semmi

segítsen az Isten boldognak lenni.

Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek

én így kívánok neked boldog új évet!

 

 

Rendeltem egy bérletet
néked egész évre,
elő vagy ott jegyezve
örök egészségre.

Kapsz hozzá örömöt,
boldogságot bőven.
Semmiben se szűkölködj
az új esztendőben.

Dobd félre a gondokat,
legyél boldog végre!
Ezt kívánom szívemből
most a jövő évre.

 

z új évnek küszöbén
csak annyit kívánok
jövőre váljon valóra
minden apró álmod.
A jó Isten adjon
erőt, egészséget,
örömöt, boldogságot,
lelki békességet.
Anyagiakban se
legyen hiányod,
Boldog új évet kívánok.

 

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom esendően,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt esztendőben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nekünk.

 

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

sok ember így zárja évet

évége  fele  sok helyen  van  olyan   helyeken

 

ahol  csapatos  össze fogással dolgozik az ember

 

így  év  végén  sokkot  egy  kis  össze jönni  és

 

elbúcsúztatni ide évtől  hány  olyan évet  zártamű

 

hogy  amikor   be mentem  évegén dolgozni

 

reggel   idei  év búcsúz tatot  zárásig  úgy  van

 

mindenki  aki   szeret  mindenki   meg  hívott

 

egy pezsgőre  .hányan  úgy  évé ge  fele  minden

 

jót  kívánunk  egy  másnak  legyen  sikeres új évük

 

életbe  de  előtte  mai  nap évet  sokan úgy zárják

 

ahol  épen  több  ember  dolgozik  és  csak  akkor

 

tudnak  találkozni  épen  másikat  váltják úgy

 

gondolják  évet  ősze   jönnek  meg isznak

 

egy  pezsgőt  el  búcsúztatik  idei évet sok

 

ember  igazán így   teszi   idei  évet   igy zárják

 

el felejtik dolgokat  ezzel  le  zárják  eredményesen

 

idei évet  sok  ember  kis pezsgővel ki rugnak jót

 

mulatnak  sokáig eredményesen  zárják idei évet.

A képen a következők lehetnek: szöveg

öt kenyérről

Hát kereken kimondom, szomszéd: nem mintha valami kifogásom volna a tanítása ellen. Szó sincs róla. Egyszer végighallgattam a prédikálását és bevallom, kevés hiányzott hozzá, hogy tanítványául szegődjem. Nagyon szépen beszél, Amikor hazajöttem, azt mondtam az unokaöcsémnek, a nyergesnek, hogy ember, ezt neked is meg kéne hallgatnod; szavamra, az az ember a maga módján valóságos próféta. Nagyon szépen beszél, annyi szent; a szíved mintha megremegne, megtisztulna tőle; amíg hallgattam, csupa könny volt a szemem, a legszívesebben becsuktam volna a boltomat és követtem volna, hogy soha többé ne tévesszem a szemem elöl. Oszd el mindened, amid van, mondta, és kövess engem. Szeresd a felebarátodat, istápold a szegényeket, bocsáss meg mindazoknak, akik vétettek ellened, és más efféléket. Egyszerű pék vagyok, de amikor őt hallgattam, olyan furcsa öröm és fájdalom volt bennem, magam se tudom, hogyan magyarázzam meg: valami súly nehezedett rám, hogy legszívesebben a földre borultam és sírtam volna, emellett azonban olyan szép és könnyű érzés vett rajtam erőt, mintha lehullott volna rólam minden gond, harag. Meg is mondtam az unokaöcsémnek, hogy te tökfej, egyszer végre magadba szállhatnál; állandóan csak a kapzsiságodról beszélsz, hogy ki mindenki az adósod, meg hogy fizetned kell a mindenféle tizedeket, az illetékeket meg a kamatokat; oszd szét inkább a szegények közt, amid van, hagyd faképnél a feleségedet meg a gyerekeidet és eredj utána…

Azt se rónám fel hibájául, hogy meggyógyítja a betegeket és a gonosztól megszállottakat. Nem mondom, különös és természetfeletti hatalom ez; de hát mindenki tudja, hogy a mi seborvosaink mind egy szálig kontárok, s a rómaiak se jobbak náluk; a pénzt elszedik, ahhoz értenek, de ha egy haldoklóhoz hívod őket, csak a vállukat vonogatják és azt hajtogatják, hogy miért nem üzentél előbb. Előbb! Megboldogult feleségem két évig szenvedett vérfolyásban; én meg egyik orvostól a másikhoz vittem, fogalmam sincs róla, szomszéd, mennyi pénzembe került, de egyik se segített rajta. Ha ez a próféta már akkor járta volna a városainkat, térdre estem volna előtte: Uram, gyógyítsd meg ezt az asszonyt! A feleségem megérintette volna a köntösét és meggyógyult volna. Szegény asszony, szóval el se lehet mondani, mennyit szenvedett… Amint mondtam, csak dicsérném őt, amiért meggyógyítja a betegeket. Persze, a felcserek acsarkodnak ellene, azt hajtogatják, hogy szélhámosság meg kontárság az egész, el akarnák tiltani az orvoslástól, de hát ez már nincs másképp, ha valakinek az érdeke forog kockán. Aki segíteni akar az embereken és meg akarja váltani a világot, mindig beleütközik valakinek az érdekeibe; mindenkivel egyszerre nem tehetsz jót, ez már sohase lesz másképp. Amondó vagyok, csak gyógyítgasson nyugodtan; ha akarja, a holtakat is feltámaszthatja; de azt a dolgot az öt kenyérrel nem kellett volna megtennie. Becsületes pékmester létemre kereken kimondom, hogy igen nagy igazságtalanságot követett el vele a pékek ellen.

a család milyen fontos

egy  család  az  ember  életébe  nagyon

 

fontos  a  család   ha  bajod van épen mindenbe

 

segít neked az életbe  meg  épen  be mész  egy

 

helyre  épen  dolgozni  ahol  elvárják dolgokat

 

tőled  az  is  neked  az hely  mint  neked  munka

 

hely  szűk  család  neked  akivel  most  jelen

 

pi lantilag   össze  tartoztok együtt  kel  lenni

 

ha  haza mész otthonodba  le  teszel  mindent

 

ami  épen  nyomassa  lelked  a  család  segít

neked  meg mondja  dolgokat  neked a család

 

ha  válásos  család  akkor   imádság  erejével

 

meg  Oldodnak  dolgok  családba .család  igenis

 

nagyon fontos  egy  család  ha  össze tart  közös

 

erővel  meg Oldodnak dolgok .ha  család tagja

 

épen Sét húz  semmivel  nem  akar  foglakozni

 

épen  nem érdekli fogni kel imádság  erejével

 

össze    tartani  családot  közösen könyebb .

 

A karácsony utáni vasárnapon Egyházunk a Szent Családot ünnepli, gyermekek, édesanyák és édesapák figyelme irányul ma a kis Jézusra, Máriára és Józsefre.
A mai ünnep evangéliumának első jelenete a Jézus születése utáni eseményeket mondja el. A szent családnak menekülnie kellett Heródes elől egy távoli országba, Egyiptomba. Jézusnak tehát úgy kezdődött az élete, hogy nem volt otthona. József és Mária Názáretben éltek, ebben a városban voltak otthon. Amikor Jézus megszületett, nem voltak otthon, mert a népszámlálás miatt éppen Betlehemben tartózkodtak. Jézus tehát nem otthon született és az ő születése után sem térhetett vissza otthonába családjával. Egyiptomba mennek, itt élnek évekig, de nem gondolják, hogy itt fognak véglegesen letelepedni. Alig várják, hogy hazatérhessenek Názáretbe, az otthonukba.
Az evangélium második jelenete már néhány évvel később játszódik, Heródes halála után. József, aki korábban, Jézus születése előtt is kapott Istentől üzenetet, most újra üzenetet kap álmában, amelyben Isten felszólítja őt, hogy térjenek vissza Názáretbe. Ettől kezdve itt élnek, dolgoznak, itt nő fel Jézus, ebben a városban van az otthonuk. Jézus, Mária és József egy családot alkotnak, családban élnek.
A család az emberiség egyik legrégebbi intézménye és közössége, amely a gyermekeknek biztonságos otthont, a felnőtteknek pedig társat, házastársat ad. A családban olyan alapvető tapasztalatok érnek minket, mint a valakihez tartozás, valakiért való felelősségvállalás, valakinek az elfogadása. A családot olyan alapvető cselekvések jellemzik, mint valakiről való gondoskodás, egymás támogatása, egymás védelme. A családban olyan alapvető élmények érnek minket, mint a boldogság, az öröm, a szomorúság, a szeretet, a megbocsátás. Mindez szép és ideális, de a gyakorlat sok esetben sajnos mást mutat, mintha megrendült volna a családnak, mint intézménynek az alapja. Ebben olyan külső erők játszottak, játszanak szerepet, mint a válás lehetővé tétele és megkönnyítése a jogban, a válás elfogadottságának növekedése a társadalom megítélésében, valamint olyan kísérletek, amelyek újszerű együttélési formákat kívánnak ugyanarra a szintre emelni, mint a házassággal megpecsételt hagyományos család. A külső hatások mellett bizonyos belső erők is megrendítették a család intézményét. Az értékek rangsora felfordult, háttérbe került az egész életre szóló elköteleződés és hűség, túlzottan rövid időre korlátozódik a felelősségvállalás. Az értékek rendjének felborulását jellemzi az állandó újdonságkeresés, az önmegvalósítás elsőbbrendűsége, a személyes szabadsághoz való túlzott ragaszkodás mások kárára, azaz mások szabadságának korlátozásával, a karrier és az egyéni érdekek önző elérése a másokért való élet helyett. Ezen erők egyaránt hozzájárultak a házasságról, a családról, a gyermekvállalásról, a nemi szerepekről, a házastársak és a családtagok kötelességeiről való gondolkodás gyökeres megváltozásához. A gyorsan változó és a sokszor kiszámíthatatlan világ a maga váratlan kihívásaival és nehézségeivel egyre gyakrabban hozza lehetetlen helyzetekbe a családokat, főként, ha a vallásosság megtartó ereje is hiányzik a családtagokból.
A szent család példája segítsen mindenkit az elköteleződésben, a hűségben, a megbocsátásban és egymás segítésében! A szent család példája segítse a családtagokat, hogy a közös házban otthonra találjanak, ahol egymásért élnek és egymás boldogságáért fáradoznak.

 

 

érdekes dolgok

szoktak  ember életébe  érdekes  dolgok

 

történi  amikor  ember  igazán  csak meg tud

 

csodálkozni  iskolába  előre úgy mondva  meg

 

állapítják hogy  mikor  legyenek szünetek úgy

 

értesítik ki  szülőket  ekkor nem  lesz  tanítás

 

iskolába én     december  13 pénteken  össze

 

találkoztam   egyik  szülővel hogy  december16

 

hétfőn  lesz  idei év  utolsó foglakozása bent

 

elkezdődik téli szünet  az alapítvány foglakozásba

 

is  december 16án volt  Mancika  néni is

 

volt  ő  el is köszönt  mindenkitől jövőre

 

már  nem  tart  foglakozást ifjoncoknak .pár

 

napja  ünnep közt  találkoztam pedagógus

 

Judittal  ő  volt  bent  nálam  dolgát  intézte

 

mondta  ünnepséget  úgy  gondolták december 29

 

vasárnap  délután  2kor  gondolják de  szertetel

 

 

várnak  de  erre se tudok  menni ez utolsó

 

pi lantokba  értesültem  meg dolgai miatt  nem

 

válom ünnepségre  elmegyek ezt  meg lehet

 

érteni . ha  mondjuk úgy  mondva december

 

közepén előre  jelezne meg hívottat  ekkor  buli

 

meg  tudja  szervezni dolgokat ember ezt úgy

 

mondva másikat kér helyiesít  se  őt  akkor neki

 

meg  kel oldani dolgokat ő  arra eltudjon meni

 

december 13án volt  luca  napkor  volt  idei év

 

utolsó  előtti   foglakozás  bent  december 13án

 

pénteki  foglakozást  pedagógus Judit  Mancika

 

néni  tartották  foglakozást ifjoncnak jól érezték

 

magukat.

 

2019.december.13.péntek. Bagó Zoltán, Sára Edina, Gerhát Lenke, Orosz Tamás, Szilágyi Erzsébet, Tóthné Julika, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon készültünk a karácsonyi ünnepségünkre, Julika néni segített kivágni kartonból a karácsonyi ajándékokat. Varrtuk tovább az Ózhoz a jelmezeket. A szövéseket folytattuk, Bagó Zoli, Edina rongyszőnyege szépen haladt. Tomi a gyapjúszőnyeget folytatta. Edina segített Manci néninek a konyhában. Lecsót főztünk rizzsel.

 

 1. 300 ml víz
 2. 200 g rizs
 3. 0.5 csapott teáskanál só
 4. A lecsó alaphoz
 5. 2 fej vöröshagyma
 6. 2 gerezd fokhagyma
 7. 320 g lecsópaprika
 8. 370 g paradicsom
 9. 100 g szalonna – császár (húsos)
 10. 50 ml étolaj
 11. 30 g fűszerpaprika
 12. 200 ml víz
 13. 2 teáskanál só
 14. A vizet felforraljuk, sózzuk. Mikor a víz felforrt hozzáadjuk a rizst. Kb. 10 percen át főzzük lefedve, kis lángon, majd félretesszük.

 

A paprikákat megmossuk, kicsumázzuk, majd félbevágjuk, és 1-1,5 cm-es darabokra szeleteljük.

 

A paradicsomok szárát kivágjuk, és felkockázzuk őket

 

A vöröshagymát is felszeleteljük, és a fokhagymát vékonyra szeleteljük.

 

elkezdőt  idei év utolsó  foglakozása  ez  egy

 

kicsikét nagyon fájó  volt  elkelt  köszöni Mancika

 

nénitől  ő   december 16ai hétfői foglakozáson volt

 

utoljára  tartotta  foglakozást  ifjoncoknak

ünnepek   után  elköltözik turáról .  jövőre

 

hirek szerint egyenlőre  pedagógus juditnak

 

szülők  segítenek foglalkozásra be . december16

 

pénteki  foglakozást  pedagógus Judit,  Mancika

 

néni  tartották idei év utolsó  foglakozást ünnepek

 

allat  magamról fogok  írni . de  ha év záró bulit

 

ami  bent  lesz meg fogom írni .ünnepek allat

 

őn  magomról  meg gondolataimról olvashatnak

 

tartsanak  velem  akkor  minden nap .

 

2019.december.16.hétfő. Sára Edina, Orosz Tamás, Szilágyi Erzsébet, Horváth Zoltán, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon Edina, Tamás, folytatta a szövést. Erzsike a kötést folytatta. Edina befejezte a szőnyegét és levágtuk. A számítógépen játszottunk a legyen ön is milliomos játékkal és sokat tanultunk. A konyhában sütőtök krémleves és káposztás tócsni készült. Horváth Zoli fűszerezte a levest és Edina tálalt

 • Hozzávalók:
 • 1 kg burgonya
 • 50 dkg káposzta
 • 1 tojás
 • köménymag
 • bors
 • fokhagyma
 • olaj a sütéshez

Elkészítés: A nyers krumplit lereszelem, majd sóval, borssal ízesítem. Hozzáadom a zúzott fokhagymát, majd a köménymagot.

A megmosott káposztát is lereszelem, ezt is és a tojást is hozzákeverem a krumplihoz.

Forró olajban kis lepénykéket sütök a masszából, lecsepegtetem, és forrón tejföllel, reszelt sajttal tálaloms

 

 1. A megsült sütőtök húsát kikaparjuk (süthetünk külön ehhez is tököt, de ez egy tökéletes maradékfelhasználó recept is egyben).
 2. A vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát és zsályát, kicsit kevergetjük.
 3. Mehet mellé a kikapart sütőtök, ezzel is összekeverjük, majd felöntjük az alaplével.
 4. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd 15 percig kis lángon főzzük.
 5. Ha elkészült, botmixerrel pürésítjük, majd beleöntjük a tejszínt, és még egyet forralunk rajta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

így is lehet álni dolgokhoz

hogy  állnak  egyes  emberek dolog hoz  épen

 

neki  valami  megy  tévébe  őt  ilyennel  ne

 

zavarják  neki  elsődleges  az  műsör épen  van

 

ha  már  elmúlt  akkor  jön következő úgy  van

 

vele  ő  úgy  van  vele  az  illető  ellátja  dolgot

 

ami  kel úgy  gondolja  vagy mégse  meg  oldja

 

másik .egy  karácsonyi  nagy  öröm  van  bennem

 

hoztam   haza  fát  majd  be állítjuk   erre  közli  az

 

ember  most  én  nem bírok  vele  foglalkozni

épen   karácsonyi  pásztor  játékra  indultam  volna

 

de  erre   meg szólat  egyik  ember épen itthon

 

lakik  ugyan  már  rá  érünk  még  karácsonyfa  fől

 

állításához  úgy  van  azon  napon illik délután úgy

 

gondolom ki  mondta  dolgot  rá érünk vele mikor

 

amikor  este  fél  7kor  állítom be  sötétbe ennek

 

úgy  gondlom nincsen  értelme  úgy  voltam vele

 

ki mondta  az  illető  rá érünk vele  meg  csináltam

 

5perc  alatt  mert  utána  gyorsan ki találja  most

e  miatt  nem érek rá fa föl állításba  azért úgy

 

meg  csinálom eltelt  2 nap  mindig  nem lett volna

 

föl állítva ha  nem csinálom meg  aki  ismeri pató

 

pál  mondást  ő  mindig  úgy  állt  dolgokhoz ugyan

 

már  rá  érünk  mi vele  tologatta  addig    amíg

 

másik  meg  nem  csinálta .és  mondhatja  az illető

 

aki  mondta  rá  érünk  vele   ő menyire el fáradt

 

abba  dologba és csak  mondta  azt meg tévézett

 

elfáradt . hogy  egyik ember úgy állik hozzá menyi

 

dolga van el fáradt de  semmit  nem tett  nagyon de

 

ennek van  hátul  ütője  ő  azt nem csinálja meg

 

másiknak  elkel végezni e másik helyet  dolgot

 

ő  arra nem ér rá  azért mondani ugyan már

 

rá érünk vele  majd  meg  oldja  valaki ez is  jó

 

meg  oldás  de  ennek másik  issza  meg levét.

 

 

 

karácsony 2napja titka

Folytassuk   elmélkedésünket   karácsony első

 

napján  amikor  Jézus  meg születik nekünk de

 

nekünk  így  kezdet  legyen   Jézus  születése  aki

 

őn  magát  értünk  adta   meg  mentse  világot

 

majd  hányan  vannak úgy  ők úgy vannak hogy

 

karácsony van de  többiről semmit  igazán nem

 

tudnak élnek de  ha  Jézus  karácsonykor meg

 

születik  mindenki ért  hogy   majd  meg mentse

 

világot értünk  szeretetből  jött világra   hány

ember  úgy  karácsonykor  hogy  semminek nem

 

tudnak örülni  életbe  karácsony  Jézus születése

 

igazán  öröm ünnep világnak értünk Jézus  meg

 

születet  meg  váltsa  majd világot  hány  ember

 

úgy  élik életüket  és  nem tudja  azt Jézus  érte

 

is   meg születet  karácskor  nekünk  helyet kéne

 

adni  lelkünkbe Jézust  be fogadjuk lelkünkbe ott

 

is éljen köztünk .meg ünnepeltük  karácsonykor

 

Jézus  születését  karácsony 2 napján  szent

 

István  első  diakónus ál  elénk aki vértanúságot

 

halt  népéért  ő  is  szeretetből halt népért.

 

Ma karácsony másnapján Szent Istvánt, az első diakónust és vértanút ünnepeljük. Mire is tanít minket ez az ünnep, mi a legfőbb mondanivalója, s miért éppen karácsony másnapján ünnepeljük? Azért ünnepeljük karácsony másnapján, mert szorosan összefonódik magával az ünneppel. István diakónus élete példájával mutatott rá arra, hogy azt a szeretetet, amit a karácsonykor világba született Jézus hozott el nekünk, azt meg lehet valósítani. Meg lehet valósítani, hogyha rendelkezünk egy nagyon fontos és lényeges tulajdonsággal, erénnyel. Ez pedig nem más, mint az állhatatosság.

Szent István diakónus élete, sok mindenre példát adhat nekünk, de a mai korban, a mai világban leginkább az állhatatosságra, az állhatatosság erényének helyes kimunkálására tanít minket.

Élete tanúság, hogy az evangéliumot, a Jézus által hirdetett örömhírt meg lehet, és meg is kell valósítani, még életünk árán is.

Jézus mondja az evangéliumban: „Aki állhatatos marad mindvégig az üdvözül.”

Mi is az állhatatosság?

Úgy lehetne megfogalmazni, hogy személyiségünknek egy nagyon pozitív jellemvonása, sajátossága; tulajdonképpen egy lényeges emberi és keresztény erény, bár kifejezetten nem szokták a klasszikus erények (hit, remény, szeretet) közé sorolni. Valahogy úgy lehetne elképzelni, mint egy társerényt, kísérőerényt, ami az összes erénynek velejárója, hiszen az állhatatosság nélkül nem lehet sem hinni, sem remélni, sem szeretni. (Nem lehet ideig-óráig hinni, remélni, szeretni, hanem csak folyamatosan, állhatatosan.)

Nagyon érdekes magának a szónak az etimológiája, ugyanis az áll igéből származik. S ha az ember jellemét nézzük, akkor azt jelenti, hogy képes a saját lábán megállni, kitartani, hűségesnek, szilárdnak, kitartónak lenni valami pozitív érték mellett.

Ha pedig állhattalan, akkor ingatag, ingadozó, változékony, labilis, megbízhatatlan. Ahogy a közmondás is mondja: „olyan mint, a széltől lengetett nádszál” – ide-oda csapódig, ahogy éppen az érdeke kívánja.

Sajnos a keresztény életünkre is nagyon jellemző az állhatatlanság. Ezért is hangzik a figyelmeztető szó: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.” Minden szónak nyomatéka és súlya van; csak az üdvözül, aki állhatatos marad, mindvégig, és nem az, akinek olykor-olykor vannak fellángolásai….

De nemcsak Jézus figyelmeztet minket az állhatatosságra, (fontosságát jelzi az is, hogy a szinoptikus evangéliumok mindegyikében megtalálható) hanem az Apostol, Szent Pál is, amikor ezt mondja: „Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.”

Illetve, amikor a korintusiakhoz írt levelében: „Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot, amit hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké.”

 

Érdekes az Apostolok Cselekedeteinek leírása Istvánról: „István pedig telve kegyelemmel és erővel csodákat és nagy jeleket művelt a nép között. … Nem tudtak ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, amely által szólt.” Igen, ha hiszünk az Úr Jézusban, akkor minden gyöngeségünk ellenére megtelünk ezekkel az erőkkel.

Sok keresztényt ismertem, akik hittek. Az egyszerű falusi emberektől a magasan képzett, művelt városiakig. Annyi csodálatos emberi érték tud összejönni bennünk, keresztényekben! Annyi kincs, annyi erő! Megtelünk mi keresztények ezekkel a kegyelmekkel, erővel, Szentlélekkel, szeretettel. Erre törekednünk is kell!

Nagyon kell bánnunk minden olyan lépésünket, amely gátolja, hogy megteljünk ezekkel az erőkkel! Ujjongva kell áldanunk az Atyát, amikor felfedezzük, hogy tőle jövő erők vannak bennünk! Az élet, az örök élet erői ezek. Isten országának erői, amelyek lassan belénk táplálódnak.

Tudnunk kell nekünk, keresztényeknek, hogy mi növeli bennünk ezeket az erőket, és mi csökkenti. Tudatosan, gonddal kerülni kell mindazt, ami csökkenti keresztény erőnket.

Tudatosan, gonddal kell ápolni az életünkben az imát, a jó cselekedeteket, amik ezt az erőt fokozzák. A Szentírást igazi hittel olvasni. Isten iránti odaadás, egymás iránti szolgálatok, szegények fölkarolása, az Anyaszentegyház életében való részvétel, az isteni jelekből töltekezés kegyelemmel és erővel… legfőképpen az Eucharisztián át. Azon a csodálatos égi kenyéren át, amelyet az Úr Jézus végtelen gonddal és szeretettel készített elő, és adott nekünk át. Cselekedjük ezt, mert együtt cselekszi azt velünk Ő, a föltámadt élő Üdvözítő. Együtt cselekszi velünk, és akkor erőbe öltözünk a magasságból. Öltözzünk azokba az erőkbe, amelyek itt fölszabadulnak, mikor együtt vagyunk az Eucharisztia körül.

Ebben a közösségben is egészen különös erők vannak! Itt töltekezünk ezekkel. Azokat a kegyelmeket, amelyeket egyesek kapnak, Isten a közösség javára adja.

Nekünk, keresztényeknek tudatosan kell az égi, az Istentől jövő erőket fokoznunk magunkban. Anélkül, hogy kifelé fitogtatnánk azokat, gondoskodnunk kell arról, hogy mindig meglegyenek bennünk – a lelkiismeretünk helyreállításával, a bűnbánat szentsége által. A szeretet által, hogy mindig Isten oldalán álljunk.

Mert ezek az erők, amelyeket az Úr Jézus, ez a kisded hozott a világra, mind arra valók, hogy ezt az eszeveszett vakságot, sötétséget, Istentől elrugaszkodott, méltóságunkat megalázó állapotot megfordítsák. Ez a kisded Jézus az egész emberiséget az Atyához akarja fordítani; az Atya engedelmességére, szeretetére, hogy higgyünk, reméljünk az Atyában.

Ezzel az erővel van tele ez a kisded. Így száll szembe mindnyájunkkal – a mi érdekünkben.
Ha engedjük, hogy győzzön – és ezt saját érdekünkben engednünk kell –, akkor lesz igazi karácsony. Akkor ez a kisded uralkodni fog rajtunk – mert azért jött, hogy uralkodjék.

Áldott légy, te Kisded! Minden lélek a világon egyszerre föllélegzik, fölujjong a te látásodra. Arra a tudatra, hogy itt vagy velünk.

Egyszerre eldőlt a sötétség és világosság harca, hiszen karácsony előtt, december 21-én van a téli napforduló, amikor hosszabbodni kezdenek a nappalok, és fogy a sötétség.

Áldott légy, te Kisded, a jobbik énünk. Áldott legyen a te drága ajándékod, akit elküldtél nekünk, akiben megkeresztelsz minket, a Szentlélek. Eltölt minket erőkkel, biztonsággal, boldogsággal – Nálad, benned, veled. Áldott légy! Magasztalunk, örvendünk, ujjongunk, alleluja! Köszönjük mindezt, köszönjük.

 

 

 

 

 

 

 

JÉZUS születése

Jézus  szültését  igazán pásztor játék adja

 

elő  hogy  születik meg  jézus   részt vetünk

 

pásztor  játékon   karácskor  akkor már rá

 

tudunk  készülni  éjjeli  szent  misén amikor

 

Jézus  születését ünnepeli meg világ .részt

 

veszünk  pásztor játékon  van olyan is  ők csak

 

elmennek  pásztor játékot meg nézni  így

 

készülődnek  fel  Jézus  születésére  hány olyan

 

ember  van  elmennek ezt pásztor játékot  meg

nézni   sok szór úgy adják  elő jézus   születésétű

 

a  emberek akik ezt  be  gyakorolták hogy  mást  is

 

 

igazán  meg  érinti  szívét  Jézus szültése .RÉSZT

 

vettünk ezen    készülődőnk  otthon jézus

 

születésére   elérkezik   éjjel amikor  JÉZUS

 

meg  születik istállóba  ő értünk  jött világra

 

hogy  meg mentse  világot  hogy  nekünk jobb

 

legyen  . mi  csak úgy  vagyunk vele  karácsonykor

 

jézus  születéskor  meg ünnepeljük  JÉZUS

 

születését  ezzel úgy   vagyunk vele    itt a

 

karácsony  ahol  jézus   értünk is  meg szülelett

 

hogy  meg mentse  világot . úgy gondlom ember

 

úgy boldog karácsony részt  vesz  éjjeli szent misén

 

ő  meg  tudja  jézus  születése  misztériumát nincs

 

sebb részt vettél éjjeli szent misén meg hallgatod

 

jézus  születését  meg  is  ünnepeltük  .  szép

 

karácsonyi verset  hoztam önöknek

 

 

Legyen minden nap karácsony,
minden óra a szereteté.
Legyen Béke a nagyvilágon.
Legyen a szíved mindenkié.

A mosolyod legyen a hírnök,
és bátran nyújtsd a kezed,
Szálljanak el a gond felhők,
fújja világgá szereteted.

Legyen végre az egész világunk
egy hatalmas nagy család
és öltöztessünk fel, amerre járunk
minden élő fenyőfát.

És égjen a házunkban adventi gyertya
és sohase aludjon el,
mert Hitnek, Békének, s a Szeretetünknek
örökké élnie kell!

A remény lesz benned az útmutató
az iránytű szemed elé,
Bár hová mész, bár merre indulsz
az utad a szereteté.

A boldogság legyen örökös vendég,
s az ország egy nagy család.
Ha szeretetünkkel gazdaggá tennénk,
olyan szép lenne ez a világ.

Legyen minden nap karácsony,
minden óra a szereteté.
Legyen Béke a nagyvilágon.
Legyen a szíved mindenkié.

 

 

 

 

 

 

 

karácsonyi készülődés

sok  helyen  biztosan folyik karácsonyi készülődés

 

hogy  mit  is vegyünk  annak illetőnek akit  ő nagyon

 

szeret igazából sok helyen meg  volt olyan is

 

aki épen idő tesztvérünk ahhoz  karácsonykor meg

 

szoktuk látogatni kis csomagot  szoktak adni pár

 

évig  ezen  részt  vettem olyan helyre kerültem ahol

 

csak dolgozok sokat  ott  szeret lehet adni  minden

 

nap  nem csak karácsonykor .hány olyan hely  van

 

nagy lázas  készülődés  folyik  mit  vegyünk másiknak

 

karácskor sokan  úgy vannak vele utolsó pillantónkba

 

hagyom azt másikat  meg lepjem valamivel akit igazán

 

szeret hányan úgy  életbe  karácsony az szeret ünnepe

 

lenne  másikat  szeretjük elfogadjuk  amiien hányan

 

vannak  nem tudnak tiszta  szívből adni másiknak ő

 

igazán nem szereti de ő venne  valamit  neki de  nem

 

szívből adja az  nagy baj az nem szeretetből van .így

 

karácskor  jézus  születéskor mindenkinek  szívébe

 

szülessen meg szeret  másikat szívből tudja szeretni

 

igazán így más kép fogja látni dolgokat hányan úgy

 

karácsonykor  meg lepje  mondjuk egy  angyalkával

 

másikat szép  szokás  karácsonykor  úgy gondlom olyan

 

volt  meg  lepek ilyennel  nem kel  neki semmi ilyen

 

akkor  mit adjunk neki egyértelmű akkor  szinte nem

 

venne szemit  neki lehet semminek nem örül ez  nagy

 

baj  karácsony  szeretetről szol csak sok ember

 

ajándékozásra gondol karácskor azt kel másiknak

 

meg lepem őt de  nem viszek bele  szeret  ami nagy

 

baj  .karácsonykor  szülessen  meg lelkünkbe a

 

szeret és  tudjuk ember társunkat mindig .

 

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben

 

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték

Image result for karácsony fák képek

 

 

 

 

 

tévések voltak náluk

nem olyan rég kaptam hírt hogy  az egyik

 

önkéntesünk aki  pedagógus Judit  mellet

 

segítet az  úgy  tervezte  dolgokat ő nagyon

 

gondolkozott  mi tévő legyen most nem olyan

 

rég elhatározta  hogy ő innen  családjával el

 

megy máshova  lakni  idén december 16 án

 

amikor  utolsó  tanítás  nap lesz  bent

 

foglakozáson Mancika lesz  utolsó foglakozása

 

az   ifjoncokkal . meg nem olyan  rég  volt

nálunk tévések meg  nézték hogy működik az

 

alapítvány  aki  emlékszik  jó  5-6 ével  ezelőtt

 

volt nálunk téve  akkor  meg nézték  alapítványt

 

hogy  megy  foglakozást  most úgy volt december

 

6ai foglakozáson  azt  nézték hogy működik

 

foglalkozás  . aki emlékszik tudta hogy december

 

8án  vasárnap volt müv házba   egy  rövid mikulás

 

ünnepség  egyet  zenét Tomi  meg 5fő bulin .ki

 

osztották  csomagot  vége tért  ünnepségnek. a

 

rá  következő nap december 9én  héfőn

 

volt  foglakozás  készültek karácsonyra is bent

 

december 9ei hétfői  foglakozást  pedagógus

 

Judit  Mancika  néni   tartották  foglakozást

 

ifjoncoknak  nagyon jó érezték magukat.

 

2019.december.9.hétfő. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Orosz Tamás, Sára Edina, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon készültünk az Óz előadásra. Elővettük, felpróbáltuk a jelmezeket, Lenkének varrtunk ruhát, javítottuk amit szükséges volt. Edina, Bagó Zoli, Tomi szövésüket folytatták. Erzsike kötött. Az adventi koszorúnkon mai 2 gyertyát gyújtottunk meg, és hallgattuk a karácsonyi dalokat. A konyhában krumpli főzelék készült. Edina segített tálalásba

Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a krumplifőzelékre!

hozzávalók / 4 adag

 1. krumplit megmossuk, megpucoljuk, felkockázzuk, vagy karikára vágjuk – ahogy szeretjük.
 2. Az olajat egy közepes lábasban felhevítjük, hozzáadjuk a fűszerpaprikát, és 1 percig kis lángon melegítjük, majd hozzáadjuk a krumplit, és összekeverjük.
 3. Felöntjük annyi vízzel, amennyi pont ellepi a krumplit, megszórjuk majorannával, sózzuk, hozzátesszük a babérlevelet, és lefedve főzzük kb. 25 percig, míg a krumpli megpuhul.
 4. Közben a tejfölt kikeverjük a liszttel, és belemerünk egy merőkanállal a főzelék levéből. Csomómentesre keverjük, majd visszaöntjük a főzelékbe.
 5. Elkeverjük, és még 5 percig főzzük kis lángon, hogy kicsit besűrűsödjön.

 

holnap már bejezésem karácsonyról  egész  december végig

 

ünnepkről    irok  tartsanak velem deceember 11ei  szerdai

 

foglakozást  később  számolok be  eről   napról ha  ünnepek

 

alat lesz karácsonyi  ünnepség  arról  is  be  fogok számolni meg

 

tudom mikorra  tervezik karácsonyi évzáró  bulit bent . tartsanak

 

akkor is   velem mindent nap várom ünnepeket friss hírek el itt .

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek és belső tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humor milyen fontos

egy kicsit  életünkbe  nagyon   fontos  humor

 

mert  an nélkül  igazán  meg lennék hallva  nem

 

viszünk  életünkbe  kicsike humort . ugye

 

sok  ember  játszott   az  életbe  hogy  ő mennyire

 

beteg  lehet hogy  nincsen  semmi baja épen egy

 

olyan  hely ere  megy   ahol az ember jól kel

 

érezni  magát  vinni kel humort életbe én is ilyen

 

helyre  hívtak  tegnap olyan dologra hivatalos

 

mindenki szokott  ugye  munka társaival jól

 

érezni magát  és  ilyenkor  lehet  humort bele

 

vinni én  ültem egy helyen úgy  mint  nagy ember

 

másik  illető   elő adja  nagyon beteg se  mi baja

 

de  humort kel  vinni életbe úgy vagyunk  vele

 

milyen  ember  az aki  elmegy valahova ő  csak

 

úgy éli hogy  be zárkózik és éli média által

 

éljük  életünket hány olyan ember van füg töle

 

úgy  akarja élni   életét  komoszan ahol  nincsen

 

semi féle humor ami  nagy baj  nagyon ha  egy

 

olyan  helyen  van humor élet akkor úgy élni és

 

mégis épen  beteg lennél akkor humort vini .

 

életbe ahol  vagyok ott is humor  élünk ha kel

 

egy máson segítünk.

 

 

 

 

a szeret milyen fontos

kicsikét  arról  szeretnék beszélni hány ember

 

úgy  éli  életét  megy  világ  után  amit  épen az

 

világ diktál neki  hányan  vannak úgy életbe

 

valakivel akivel  nem igazán jössz  úgy össze

 

azt  úgy  vagy  vele te  nem igazán szereted

 

úgy  vagy  vele lehet minden meg tenél  szinte

 

azt diktálja lehet ellen kezött   nem  szereted hogy

 

te  szerinted őtt  nem igazán lehet  szeretni te úgy

 

vagy  vele  neked  azt  diktálja szíved  az  nagy

tévedés mondjuk akivel  össze veszel és úgy

 

vagy  vele lehet  innentől nem  vagyunk haverok

 

és  nem is szeretlek ezt  le kel zárni meg tud

 

valamit le  szid lehet utána újból kel  szeretni

 

az  ember  társunkat  nem úgy  mint  mai média

 

métis  diktál  aki nekem épen  rosszat  tetet  azal

 

vége mindenek  haragba  leszek végig  mindet meg

 

tesz  ne úgy  menjenek dolgok  ahogy  gondolja

 

mert  harag  erre képes  de  ez  nem igazán

 

vezet  szemire .akivel épen nem igazán szereted

 

meg  kel  szeretni életbe hányszor úgy életbe

 

te  azt nem vagy képes  szeretni de  mégis szeret

 

téged  jót  akar ezért  is kel minden  ember

 

társunkat  szeretni .

 

 

időbe jelzés milyen fontos

mondjuk tervezünk  valamit  életbe  valakit  egy

 

vendégségbe meg  szeretnél hívni egy  embert

 

valahova  ahol  épen  van egy buli  ő neki ugye

 

meg  kel  szervezni  dolgokat neki  hogy jó legyen

 

hogy  ha  szeretne elmenni  arra ünnepségre

 

akkor   azért kéne  idő  jelezni dolgot   mert ha

 

úgy  áll hozzá hogy  mindenkit a  utolsó

 

pillantókba  értesítem  ekkor  ünnepség szertetel

 

várjuk hányszor  úgy ember  meg értesítik  őt

 

hogy  nemet  kel neki  mondani  mert van neki

 

egy olyan  helye  ahol  mondjuk helyt kel állnia

 

és  mégis  meg hívják  valahova ilyenkor időbe

 

meg tudta  utolsó  időbe  ekkor kapta  értesítést

 

ilyenkor  vagy utolsó   pillatokba fel kérek valakit

 

helyettesítse  őt ha meg tudja oldani így dolgokat

 

lehet  hogy  nem  sikerül  ezt  se  meg oldani sok

 

sor  van így  emberek helyzetébe meg hívják

 

nemet  kel  mondani utolsó  pillatokba semmit

 

igazán  nem lehet tenni  mást nemet  mond meg

 

hívásnak  tán azért kéne időbe jeleni .engemet

 

úgy  írtak rám december 4én pénteken mikulás

 

vonat lesz turán azt követően december 8án

 

meg buli van a  könyvtárba mikulás   ünnepség

 

hogy  ilyenkor  kaptam értesítést   nemet kelt

 

mondani  meg hívásnak ezért kéne időbe jelezni

 

ünnepségre  meg hívást  úgy  gondolom .

december 6 pénteki foglakozáson készültek

 

a  mikulás ünnepségre .december 6ai pénteki

 

foglakozást  pedagógus  Judit  Mancika néni

 

tartották  foglakozást  ifjoncoknak.

 

2019.december.6.péntek. Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Orosz Tamás, Sára Edina, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon takarítottunk, készülődtünk a Mikulásra. Varrtunk kis mikuláscsizmákat a maradék piros anyagokból. Edina és Lenke szőttek, Tomi a hegedűn és furulyán Mikulás dalokat játszott. Vártuk a TV-seket, mivel felvételt szeretnének készíteni az alapítványról. Ma sütőtököt almát ettünk, teával. Edina és Erzsike tálalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyon fontos segítség

aki emlékszik  beszéltem arról hogy  önkéntesek

 

is  nagyon szükséges fontos  ember  egy

 

alapítványba aki emlékszik hogy  kerültem én

 

oda  valójában engem még akkor oda  hívtak

 

egy első  farsangi ünnepségre 2005be  elmentem

 

részt vetem  ezen ünnepségen akkor be  fogadtak

 

úgy mint  egy ifjonc pár  év elteltével ki alakult

 

egy számítógépes net helység  abba kérték

 

segítségemet meg kaptak volt olyan emlékszik

 

volt idő amikor  be  voltam pánnikolva de az

a  barátok segítségével meg oldott dolog .

 

mai nap köztük vagyok ha időm van akkor

 

be nézek közéjük így van most már idő olyan

 

fontos életbe legyen hátérbe egy olyan segítő

 

én olyan lettem mások is eltudnak menni közéjük

 

önkéntesnek közénk napokba értesültem

 

amikor beszélgetem egyik szülő vel ő  mondta  nekem

 

 

hogy  az egyik önkéntesünk aki  úgy mondva igazán  ki vette

 

dolgokba részt foglalkozásba rengeteget segítet  pedagógus

 

Juditnak az nem más mint Mancika néni  sok ifonc meg kedvelte

 

meg tanultak főzni  ő igazán otthonosan mozgott az  alapítványba

 

Mancika néni terve volt hogy  családjával   együtt legyen ahhoz  sajnos

 

elkel  költöznie de egyenlőre kérdesse volt napokba kaptam meg hírt

 

egyik szülőtől  Mancika néni sajnos január ba nincsen köztünk . hogy

 

ki lesz helyén  azt nem tudni lehet meg oldják szülök segítségével

 

foglakozásokat  januártól . idei év december 4ei  szerdia

 

foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak

 

nagyon jó érezték magukat.

 

2019.december.4.szerda. Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Orosz Tamás, Bagó Zoltán, Sára Edina, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon a Mikulásra készülődtünk, papírból mikulásokat készítettünk. Edina és Lenke folytatta a szövést. Tomi a gyapjúszőttest. Erzsike folytatta a kötést. A konyhában zöldséglevest főztünk, Edinának külön a diétáját figyelembe véve, az ő tésztájával. Edina segített tálalni.

 1. Egy nagyobb lábasban a finomra vágott vöröshagymát, a közel egyforma méretűre aprított sárga-és fehérrépával, zellerrel az olajon megdinszteljük.
 2. Felengedjük kb. 2 l vízzel, hozzáadjuk a csokorba kötött petrezselymet, a babérlevet és a borsszemeket. Sóval ízesítjük.
 3. Közepesnél kicsivel gyengébb tűzön főzzük.
 4. Amikor a gyökérzöldségek már majdnem megpuhultak, hozzáadjuk a külső leveleitől megszabadított, félbevágott kelbimbókat és  a megpucolt, felkockázott karalábét.
 5. Tovább főzzük, míg az összes zöldség megpuhul. Szükség esetén utóízesítjük.
 6. Legvégül a maradék, fél csokor, egészen finomra vágott petrezselymet is beleszórjuk a levesbe.
 7. Tűzforrón tálaljuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

téli időjárás be köszöntöt

 

aki  emlékszik időre  az igazán  nem  volt  olyan

 

nagyon hogy   december elején be köszöntőt sok

 

helyen téli  idő  járás   elő lehet  venni  hólapátot

 

egy  kicsit  havat  lehet hányi sok  ifjonc  és felnőtt

 

 

ürül hogy neki  állt  egy kicsit hót  lapátolni olyan

 

 

van  sok  ember  nem igazán szeret havat lapátolni

 

vagy épen  nem igazán  szereti téli  idő  járást  épen

 

ő  olyan típus  ő fázós illető akkor  elkel   fogadunk

 

hogy  december  elején  sok emberhez  be köszöntőt

 

téli  idő járás  ez  téli  idő járás ahogy készültünk milyen

 

hideg idő van  meg hó  lehullott  pár napig  tartott  ez

 

öröm hogy  meg érkezet  téli idő pár nap múlva ragyogó

 

idő let  sok helyen úgy kérik ez  téli  idő járás jó lenne

 

ha  karácsonykor  esne hó  akkor meg tapasztalnák

 

milyen  szép  karácsony ünnepe  fehéren sok ember

 

vágya  ez  . épen december  elején  sok helyen neki

 

 

kezdet  esni  hó  így  december 2 foglakozáson úgy

 

voltak bent  is  december 2án neki álltak hó pihékkel

 

fel  díszíteni  a alapítvány ablakát jelzi hogy itt téli

 

idő járás . december 2 ai hétfői foglakozást 

 

pedagógus  Judit  Mancika néni  tartották

 

foglakozást  ifjoncoknak .

 

2019.december.2.hétfő. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Orosz Tamás, Gergely Dávid, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon hópelyhekkel díszítettük az összes ablakot. Kint is nagy pelyhekben esett a hó. Bagó Zoli folytatta a lila csíkos szőnyeget, Tomi a színes szőttest szőtte. Készültünk a december 6-ra. Énekeltük a Mikulás dalokat. Mivel nem volt Manci néni, Tomi vásárolt kenyeret a pékségben. Ma zsíros kenyér volt hagymával és teával. Erzsike segített tálalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkétesség milyen fontos

hányszor  panaszkodunk életünkbe  hogy

 

nincsen  munkák életbe amikor   úgy van adódna

 

inkább  neki  állunk úgy  hogy itt  ő nem  fog

 

dolgozni mert őt  ez  dolog nem igazán érdekli

 

akkor  ne  panaszkodjunk nincsen munka életbe

 

inkább  úgy  van vele majd  csak neki  olyan akad

 

kezébe  dolog  amit  nagyon érdekli azt csinálja

 

akkor  van  neki munka  úgy gondolja az  nagy

 

tévedés munka van csak meg kéne keresni a

 

lehetőséget ahol munka erő hiány van  azt amit

 

mondjuk nem csípjük azt dolgot akkor meg  kel

 

ragadni  csinálni dolgot  munkát  becsülni kel

 

ez  olyan önkéntes  dolog   is egy  helyen be

 

megyünk körül nézni  és  látja közösség  nagyon

 

jó  akkor biztos  jó fogja érezni magát az illető.

 

ugye  sok sor    mondtam amikor  jártam  be  az

 

alapítványba   akkor  rengeteg  ser  mondtam

 

szivisen várnak önkéntes  embereket akik tudnak

 

és  szeretnek ifjoncokkal   foglakozni pár évig

 

igazán  volt  náluk önkéntes segítő aki emlékszik

 

az  tudja  Mancika néni önkéntes képen  jött

 

közéjük    segítet   rengeteget  foglakozásba

 

évek óta  tervezget valamit hogy el szeretne

 

menni a családtagokkal más hol lakni ez még

 

egyenlőre kérdéses ha úgy van keresnek lehet

 

önkénteseket  akik szeretnek ifjoncokkal

foglakozni  akor  előre jelezni fogom vagy

 

maguk közt  meg oldják  dolgot  november 29

 

pénteki foglakozást  pedagógus  Judit  Mancika

 

néni  tartották foglakozást ifjoncoknak  jó

 

érezték magukat.

 

2019.november.29.péntek. Bagó Zoltán, Horváth Zoltán, Sára Edina, Szilágyi Erzsébet, Orosz Tamás, Gerhát Lenke, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon leszedtük az őszi dekorációt az ablakokból és a faliújságról, Horváth Zoli és Lenke segítségével. Edina és Bagó Zoli a szőttesen dolgozott. Erzsike a kötésen dolgozott. Tíz órakor indultunk a művelődési házba, Ma a könyvtárteremben próbáltunk. Mindig alakítunk egy kicsit, az előadásunkon. Ma zöldségpörkölt készült tésztával. Horváth Zoli pirította a hagymát és fűszerezett. Edina segített a tálalásban.

 

A zöldborsópörkölthöz

A galuskához

 1.  zsíron (kis lángon) kisütjük a kis kockákra vágott bacon szalonnát, majd hozzáadjuk a félkarikára vágott hagymát és a szétnyomott fokhagymát.
 2. Apró kockákra vágjuk a zöldpaprikát és paradicsomot, majd a cseresznyepaprikával együtt a hagymához adjuk, és így dinszteljük meg alaposan.
 3. Az edényt a tűzről félrehúzzuk, és a hagymára hintjük a pirospaprikát. Alaposan elkeverjük, hogy szép színe legyen az alapnak.
 4. Az alapra rátesszük a borsót (felengedés nélkül), az apróra vágott petrezselyem zöldjét és a cukrot. Sózzuk, borsozzuk.
 5. A fedővel lefedve, 5-10 perc alatt puhára főzzük a borsót. Víz vagy egyéb folyadék nem kell alá, enged elég levet a borsó.
 1. galuskához a lisztet a tojásokkal, egy nagy csipet sóval és némi vízzel összekeverjük, hogy keményebb galuskatésztát kapjunk.
 2. Lobogó, sós vízbe szaggatjuk, majd ha már feljött mindegyik kis galuska a víz tetejére, leszűrjük.
 3. Tálaláskor bőven locsoljuk meg tejföllel a tetejét.

 

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek és belső tér

 

 

 

 

 

 

 

 

akibe nincsen szeretet

folyamatosan készülnek bent az óz nagy varázslót

 

elő adni  napokba értesültem róla hogy óz

 

nagy varázslót  szeretnék elő adni ünnepek alatt

 

de  idő pont  mikor adják  elő  azt még  nem tudni

 

így  november vége  felé karácsi dolgokra

 

készülnek bent a   karácsony a szeretet ünnepe

 

hány  ember úgy már  november vége felé  ki

 

gondolja  akit őt  szeret  mivel lepje meg őt

 

karácsonykor szeret ünnepén hányan vannak

úgy  mai világba egy merő üres lelkük és csak

 

úgy mutatja egyik embernek őt menyire szereti

 

lehet ad  neki valamit  karácsonykor de nem  lehet

 

szeretetből adja . hányan úgy mai világba épen

 

készülődnek meg lepjék illetőt nincsen benne

 

szeret amit kapna az illető hányan vannak minden

 

értékes  dolgot  meg vennék neki de nincsen

 

benne szeret az már nem szívből adja .karácsony

 

kor  minden értékes  dolgot  meg vennék akit

mondjuk szeretünk ahhoz valóban is kel szeretni

 

és  úgy odaadni  szeret ünnepén majd  bizonyos

 

ajándékot  majd előtte gondoljuk meg mit veszünk

 

neki annak illetőnek valójában szeresük és ne úgy

 

adjunk üres  lelkünk és  nem tudunk még szeret

 

is adni másiknak emberek igazán kivannak éhez

 

ve  szeretetre nekünk adni kéne igazából szeretet

 

másik felé . az alapítványba november óta

 

készülődnek  karácsonyi dolgokra  bent most

egyenlőre folyamatosan az óz nagy varázsló

 

darabot  de  idő pont  még  nem tudni mikor

 

adják elő  . mindenkinek  november 27 szerdai

 

foglakozást  pedagógus  Judit  Mancika néni

 

tartották foglakozást ifjoncoknak .

 

 

A képen a következők lehetnek: szöveg

 

2019.november.27.szerda. Bagó Zoltán, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Orosz Tamás, Sára Edina, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. Ma Horváth Zoli és Manci néni felvetet egy új keretet. Bagó Zoli folytatta a szövést. Tomi a gyapjúszőttest folytatta. Beszegtük a színdarabhoz szükséges sárga anyagot, és mikor minden szereplő megérkezett a próbához, átsétáltunk a művelődési házba. A nagyterem foglalt volt, ezért a könyvtárban próbáltunk. Alakul az előadásunk. Ma lebbencsleves készült, Horváth Zoli fűszerezett, Edina tálalt.

 

 1.  zöldségeket és a szalonnát előkészítjük, kockákra vágjuk.
 2. Előveszünk egy nagy lábast, amiben a levest is fogjuk főzni, és lepirítjuk a szalonnát.
 3. A megpirult szalonnát egy szűrő segítségével kiemeljük a lábasból, majd a kisült zsírjában a felaprított hagymát üvegesre pároljuk.
 4. Jöhet a csuszatészta, amit egy picit megpirítunk a hagymán.
 5. Hozzáadjuk a fűszereket, óvatosan megkavargatjuk, és felöntjük kb. 2 dl vízzel. Egy rövid ideig hagyjuk az alapot párolódni.
 6. A felkockázott burgonyát hozzáadjuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a burgonyát.
 7. Amennyiben szükséges, utóízesítünk.
 8. Ha a burgonya és a tészta is megpuhult, petrezselyemmel és a lepirított szalonnával megszórva tálaljuk!

 

 

 

 

 

 

 

 

lelki vakság

ma  arról  elmélkedjünk  Szátánk járnak  sok

 

ember  meg  tapasztalta  életébe  amikor az

 

ember  épen  eltörik neki lába és szinte sántának

 

érzi  magát  és  nem is tud  szemit  kezdeni az

 

életbe  bizakodik hogy  meg  fog gyógyulni járni

 

fog  egyszer  .életbe  olyan van  amikor  az ember

 

nem igazán  tud  meg  szabadulni  rossz  sokasaitól

 

szinte él  benne  amikor erőt  vesz  magába le teszi

 

azt  terhet   ami valójában bűn és sok embert

 

igazán meg bénitja úgy hogy lelki szánta lesz

 

az ember úgy tud  meg szabadulni az ember

 

belőle le teszi azt  rossz  szokást amibe szinte

 

él benne lelke szánta  lesz mert  él benne bűnbe

 

és  amikor le  teszi azt bűnt ami őt meg bénítja

 

akkor  újra élni kezd és nem lesz szánta ember

 

újra járni tud  elhagyta rossz szokásait újra járni

 

tud  nem lesz szánta bűn igazán  meg szántit

 

minket lelkileg meg Bénit minket bün ha

 

le tesszük újra tudunk járni nem leszünk szánták

 

életbe csak elkel hagyni azt rossz szokást életbe

 

amit üz ember ha elhagyjuk újra tudunk járni .

 

és nem leszünk bénák lelkünk bün igazán meg

 

bénítja az embert csak nem igazán vesszük észre

 

le teszük azt szokást új élet kezdünk újra tudunk

 

járni életbe máskép látjuk dolgokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a szeretról gondolat

Szeretet. Persze, létezik. Sőt! Mindenkiben megvan, ha akarja, ha nem. Ami nem mindegy az az, hogy mennyire irányítja, vezérli a szeretet az adott ember cselekedeteit. Sajnos, a mai világban viszont az tapasztalható, hogy minden üzletté válik. Ennek az „adok-kapok” kapcsolatnak a megnyilvánulásai az érzelmeinkre is rányomja a bélyegét. A szeretet és az ünnepeink viszonya is egyféle sztereotípiába ment át. Szerintem ma már az sem meglepő, ha egy 2-3 éves kisgyerek egy margarin vagy mosópor reklámból tudja meg, hogy Karácsonykor az emberek „szeretik” egymást. Egész évben alig látni hasonló célzatú reklámokat. Puszta logikával és tárgyilagossággal ebből mi következik? Szóval máskor nem szeretjük, és ne is szeressük egymást? Máskor ne figyeljünk oda egymásra? Ne próbáljunk örömet okozni, akár ajándékkal (pl. bon-bon, csokoládé, stb. lásd reklámok) Ha egyszer csak közénk csöppenne egy lény, akinek a mi világunk teljesen idegen, nem tudom, milyen következtetést tudna levonni rólunk, ha mondjuk csak a „mindennapi” életünket látná kívülről…(Megjegyzem: azért hozom fel a reklámokat, mert az ún. „mindennapi” életben mindenhová „betették a lábukat”. Akár azt is mondhatnánk, hogy az ember valószínűleg a születésétől a haláláig folyamatosan reklámokkal van bombázva. Kérem, itt új fogalmak születnek: reklám-szeretet, reklám-ember, reklám-ünnep) De mit is lehet erre mondani, aki eddig úgy gondolta (vagy legalábbis úgy hitte), hogy nem fontos neki az igaz szeretet, annak a mai világban már nincs is sok esélye a feleszmélésre. SZERETET=FELESZMÉLÉS”

ami nem szép dolog

kicsit  olyan  dologról osztom meg dolgokat  ami

 

embereknek  nem esik jól egyik  mondjuk oda

 

szólna  másiknak meg mondaná neki hogy

 

elvégeztem  dolgot  helyetted  lehet pont  akkor

 

te  értél rá  azért  végezted el  ezt úgy  mondva

 

nem  kel  másik fejéhez  vágni  mert  az  nem

 

szép  dolog  milyen  lenne valaki   meg  mondaná

 

dolgot  szemit nem igazán csinálsz amit szeretne

 

azt  csapkodva ugye   ezzel  nem  oldunk meg

dolgokat úgy  tanultam épen  neki lenne annak

 

embernek fél perces idő  le söprené lépcsőt  oda

 

szólna munka  társához  akit meg látott  te

 

dolgodat végeztem neked időd neked meg lehet

 

oldani és  ezt  se kel másik fejéhez vágni nem szép

 

dolog az  meg oldás meg kérdezed  főnöktől  dény

 

leg ez dolog  ha  nem akkor meg  mondja neki

 

dolgokat  helyre  teheti azt  illetőt nagyon

 

gyorsan és  akkor  nem vágja másik fejéhez

dolgot  az  nem szép dolog úgy gondolom.

 

örömmel csináljuk meg azt dolgokat ami meg

 

maradna . milyen lenne  valaki meg kért  téged

 

mosón ki arra gyerekre az korházba van feledte

 

az lenne rád tok mostam meg válaszolni ugye

 

szeretetből tette meg kérték akkor nem kel

 

fejéhez vágni más tol hallani mosott rá meg

 

válaszolni nem est le karika gyűrő kezedről.

 

aki szeretből tetszi dolgot  nem hánytorgatja

 

fel mert az  nem szép dolog .