egyéb érdekeségek mainap folyamán

szent kuton jártam mainap sok érdekeségek ,bucsújáro helyen  sokan összejütünk ország szerte zarándokoltak elnyerjék  teljes bucsut  ezeket érdekeséget ara járnak nézék  meg nagyon  ajálom

A Szentkút-patak völgyét követve kellemes sétával érhetjük el a Szent László- hasadékot, vagy ahogy a környékbeliek nevezik a “Szent László ugratását”. A legenda szerint az országra tört kunok ellen harcoló királyt egyik alkalommal az üldözői el akarták fogni. A Szög nevű paripáján menekülő László életét az mentette meg, hogy mögötte hirtelen szétnyíltak a hegyek, mély szakadékot hagyva, útját álva ezzel a kunoknak. A ló patáinak nyomán gyógyerővel bíró, csodatévő források fakadtak. A legismertebb ezek közül a hasadék mélyén felfakadó Szent László forrás volt, amely mára kiapadt. A forrás foglalatát jelképező kőrakás mellett ma is látható egy összecementálódott homokkő, melyen lópata formájú lenyomatot fedezhetünk fel.
Ez a kisebb mészkőhasadék (lajtamészkő) geológiailag is érdekes, mivel kagyló és csigavázakat is találhatunk itt.
MÁTRAVEREBÉLY kiemelkedő jelentőségű műemléke a 21-es útról is jól látható római katolikus TEMPLOM. 1329-ben említik először és a Verebi család volt a kegyura. 1380-ra készült el. Kis román építményből a XIV.-XV. században gótikussá formálták, majd később barokkra alakították át. Háromhajós, torony nélküli ,tetején csak egy újabbkori huszártorony látható. Kapui kőkeretesek és gótikusak, barokk boltozata több részletben készült. Régi 1605-ös harangtornyát a Nemzeti Múzeum őrzi.

A láda sok ajándékot rejt. Kérlek benneteket, hogy ne csak elvigyetek, hanem hozzatok is bele valamit ! ( Ne kindert, köszi!)

 

Teaházról mondók párszórt hogy kerültembe mint segítő álláskeresésről

Ma arról mondanék pársort júniusba, nagyon magam alatt voltam, eljött nő,

Gyere, beszélgessünk, közbe rendezzük, át kicsit a helységet, mert tea ház lesz.

Abba lehet beszélgetni meg tea ázni, Legvégén meg kérdezték tőlem, jönnék

Máskor is igent mondtam .elmenetem legközelebb is az 2hét múlva volt ,akkor

Már látták rajtam mosolyogok. Onnantól minden 2hetente teázgatunk, közbe.

Nagyon sokat beszélgetünk benne az idő alatt, sokat lehet tanulni eltelt másik.

 

Teázgatás, beszélgetés. Kérdeztem, valamit tőle segítsek könyvtárba ezen állás,

Keresőn mert én. Értek számítógépek, ha kell valakinek valamit tenni gépnél, akkor.

Szegitek 8alakolmsor kelet, egyik al kallómmal jön oda nő könyvtárba, úgyis érttess.

Gépekhez, kellene regisztrálni tesco keresnek munkaerőt meg tetem, amit kért tőlem.

Felvették tescoba dolgozni azon kívül, akinek 3iletö mondta küszi, képzeljem neked

Segítő képességeddel találtam munkát az óta dolgozok. Vannak emberek, aki azt

Gondolják 1elmegy könyvtárba, ott van, 3segitö ember seggit, másokon meg legyen

Helye máshol dolgozzon. Ha nem jönne őse illetőnek keresés fölagya, nem illik szemit

 

Föl adni, küzdeni kel célodat elérd. Látják 3embernek, ahogy írtam sikerült mindeknek

Sikerülni fog csak küzdeni, járkálni kell hetente könyvtárba meg tálja munkáját, egyszer

 

Majd fog sikerülni nem kel 1sőnél föl adni esélyt.

egy boldogszág

Milarepa mindenütt kereste a megvilágosodást, de nem talált választ – míg egy nap látott egy öregembert, aki lassan lefelé sétált egy hegyi ösvényen, nehéz zsákot cipelve. Milarepa azonnal megérezte, hogy ez az öregember ismeri a titkot, amelyet ő kétségbeesetten keresett éveken át.
– Öreg, kérlek, mondd meg nekem, amit tudsz: mi a megvilágosodás?
Az öregember rámosolygott egy pillanatra, lehajította a nehéz súlyt a válláról és kiegyenesedett.
– Igen, most már látom! – kiáltotta Milarepa. – Örökké hálás leszek. De hadd kérdezzek még valamit: mi van a megvilágosodás után?
Az öreg, újra elmosolyodva, ismét felvette a zsákot, a hátára vetette, megigazította terhét, és ment tovább az útján.

Egy esős keddi napom kicsi ügyintézés beszélgetés

      Kedden, reggel sokkot időbe, felkeltem, bementem anyámék, szobájába megittam kávé

      Matt, kijöttem szobámba, kinéztem ajtón, látom, szakad az eső nagyon, rögtön vissza.

      Feküdtem az ágyba, reggel 8orakor keltem fel ágyból, bevetem ágyamat, újból megittam.

      Kávét, belenéztem tv be milyen időjárás várhatónapokba, akkor látom, ma egésznap esni,

      Fog, kikapcsoltam tv, picit lementem internet helységbe, nézem oldalt leveleimet 10elött.

      Csörög telefonom, nézek meg valamit pont azon helyen meg nézni valamit véletlen pont.

      Azon kell meg nézni valamit. Kikapcsoltam gépet elmentem elnök ö kereset nézek el,

      Vittem neki, kiderült csak nem kell neki most később, haza vittem, azóta magamnál,

      Tartom. 11orakor elmenetem csevegni valahova délután 1orakor haza jöttem, meg ebédel.

      Tem.  Pihentem délután fél5ig utána elmentem templomba. Előtte volt fél óra hosszam.

      Pont nő újra fent volt msn elmondtam neki hivatalos személynek, küldtél üzenetet folyton.
 
      Zaklatsz engem magához kapott hivatalos szemilyi dolgok ér, bünteti törvény azután  
   
      Rögtön abba üzenetküldést, zaklatást. Mise után fél8kor menetem haza meg vacsorázni
 
      Elmentem aludni.

 

Én én vagyok.

Én én vagyok.

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam.

Én rendelkezem mindenemmel –

a testemmel és annak minden mozdulatával;

az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel;

a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz;

az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, vagy izgalom;

a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem;

a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes;

minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul.

Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim.

Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.

Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam.

Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe.

Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat.

Én én vagyok, és így vagyok jó.

egy szakitás mással nagyon nehezen fogadata el


Nő: Miért?

Férfi: Sajnálom!

Nő: Csak azt mond, miért!

Férfi: Egy apró villámcsapás volt csupán,
nyári vihar, szalmaláng.
Én sem értem. Testem átjárta a magány.
Nélküled szenvedtem, a vágy szürke verembe taszított.
Hideg volt, átfagytam, de a lángja feltámasztott engem ott.

Nő: Egyetlen hetet kértem, míg érzéseim renoválom,
azt hittem megérted, ígérted, megvárod.
nem kellett sok idő, s kihunyt a lángod!

Férfi: Dehogy! Ettől még szeretlek!
Mint a nap forróságától fonnyadó szilva,
úgy aszalódtam én is,
szakadatlan érted epedeztem végig!

Nő: Hazudsz, még magadnak is!
Többet jelent neked, mint lenyugvó napjaink.

Férfi: Nem! Semmit nem jelent nekem!
Szeretlek! Kezdődjön tisztán a reggel!

Nő: Hogy is tehetném? S egyáltalán: miért?
Nézd! Szentélyünk csendjébe kiált az áruló vér,
mintha vihar kavarodna szerelmünk tengerén,
mennydörgésként hat e fullánkos rém!

Férfi: Túldramatizálsz egy apró hibám!
Talán újra próbálkozhatnánk
mint vad, zúgó folyó, melyet kettévág egy hatalmas szikla,
ám mögötte a hullámok eggyé válnak újra!

Nő: Olajt öntöttél ebbe a folyóba. Nem válhat eggyé már soha!

Férfi: Nem! Apró porszem kizárólag! Az idő kimossa!
Elfelejted, ígérem hamar!

Nő: Nem hallgatom többé hazug vallomásod!
Gyönyörű, fák övezte, macskaköves utunk
kettéválik, s mi más irányba futunk.
Szeretlek, mint megannyi hal a tenger minden cseppjét,
csalódtam, mintha korbácsolnád érzéseim nyugvó csendjét.

Férfi: Bocsásd meg gyarlóságom
emelkedj felül egyetlen galambom!

Nő: Becéző szavaid intézd most már másnak,
csendesen távozom,
keserű fájdalmam itt hagyom vágyadnak!
Reményvesztetté lettem általad,
tetted szívemben gyarló tüske marad!

Férfi: Emlékezz, kérlek, a boldog időkre!

Nő: Emlékek lesznek már örökre!

Férfi: Nem akarom, hogy így legyen…

Nő: Nem számít már, mit akarsz velem!

Férfi: Álmunkban együtt váltunk időssé…

Nő: Vágyunk az álmok be-teljesületlenségébe vész.

Férfi: Kérlek…Annyira szeretlek!

Nő: Ég veled!

Hétfői dolgok intézése esete gyűlés utána 1üzenet nekem

  Tegnap, reggel felkeltem, a sokkot időbe, bementem, anyámék szobájába megittam kávémat.
 
  Kijöttem, szobámba, elkezdtem, felöltözni és elpakoltam, ágyneműmet, tartóba, ahova kell,

  Reggel 6elött elmentem, tetem, egy kört jöttem haza, itthon voltam reggel 7elött párperccel.

  Tv, be belenéztem, mi újság, nagyvilágba, azután fél9kor volt egy kis dolgom, elintéztem,

  Haza, jöttem délbe, meg ebédeltem, kicsit pihentem olyan 1orafele délután, átmentem mamá

  Hoz, áthoztam gallyakat, amivel, meleget, teszek majd itthon hidegebb nappalokon, avval,

  Munkával, délután 2kor végezetem, átmentem, szomszédba, ahol bácsit már rég eltemettük.
 
  Csak, abba kertbe, volt, fóliaváz, amire, rég óta, vágyunk ilyen egyik hozzátartozója, meg

  Kérdezte anyám, régen mit szeretne hozzátartozó avval, fóliavázzal, mondata, anyámnak

  Szemit mert, nekünk, kéne. Pont ráértem átadogattam kerten keresztül, végezet vele gyere.

  Anyám, nézd meg nagyot nézet, hogy Idát van fóliaváz. Utána 5ora előtt délután elmenetem.

  Templomba, misére a vége volt 7elöt rögtön 7kor este karitász gyűlésem, volt így csak este

  9óra éretem haza, kapcsolom be telefonomat, kapok 1üzenetet atoll nőtől, akinek érthetően

  Meg mondtam msn ez kapcsolat, nem működik de, ő tovább zaklat üzenetekkel, de nem

  Válaszoltam azt atya ne válaszoljak, majd meg unja, félig úgy tűnik vége, nem beszélek
 
  Vele agyáig még nem jut el nőnek ez mondat.

Netrandi dilemmák

Az internet rengeteg lehetőséget kínál ezen a téren is.
A társkeresést zászlajukra tűző weblapok között alig van ingyenes szolgáltatás, de az 1000 forint körüli összegeket még könnyedén fizeti ki a gyanútlan nethasználó. A kínált tagság többnyire abban merül ki, hogy tudunk levelet küldeni, pénz nélkül pedig maximum a levélfogadásra van lehetőség. Az általános gyakorlat az lett, hogy a fiúk fizetnek, a lányok nem. Egy népszerűbb társkereső oldalon regisztráló lány napi 20 levélre biztosan számíthat.
De mit érdemes írni egy ilyen levélben? Vicces legyen vagy komoly? Küldjön sablon szöveget, avagy igyekezzen személyre szabott üzenettel előállni? És mit ér a szellemes üzenet, ha nem elég lehengerlő a fotónk? És ha a lány csak poénból regisztrált? Sokan csupán önértékelésüket szeretnék javítani azzal, hogy elolvasnak száz levelet arról, milyen szépek és különlegesek. A regisztrálók egy része nem is létezik.
És ha válasz érkezik a levélre? A lány válaszol, majd megint, és akár jöhet a személyes találkozó… A szembesítésnél azonban két súlyos probléma merülhet fel.
Az egyik, hogy a fényképen jobban nézett ki, a másik, hogy nehéz túljutni a „de aranyos smiley-t küldtél” mondaton.

Klubtagoknak könnyebb?
Az internetes lehetőségek mellett háttérbe szorítva, de azért még azért még léteznek ellenőrzött, leinformálható tagokkal rendelkező, modernkori kerítő klubok. Pénzért szinte mindent vállalnak – garancia nélkül. Hazánk leghíresebb tanácsadója ötvenezer forintért kínálja szolgáltatásait. Az elsőre horribilisnek tűnő összeg valójában baráti, ha szemrevételezzük a versenytársak ajánlatait. A nemrégiben könyvvel is jelentkező tanácsadó klubjában ugyanis addig lehetsz tag, amíg nem sikerül megtalálnod álmaid párját. A többi hasonló klub ezért az összegért fél-, illetve egyéves klubtagságot biztosít csupán. Kiemelt ügyfeleknek akár 150 000 is lehet a beugró, de a tehetősebbje a félmillió körüli vagyonokat is képes megadni, hogy csinosabbnál csinosabb partnerekben reménykedhessen. A hagyományos társkeresőkön regisztráltak jelentős hányada azonban éppen olyan megbízhatatlan, mint az interneten bóklászók. A szolgáltatótól kapott listákon szereplő telefonszámok jó része nem kapcsolható, de az is előfordul, hogy nincs is a vonal másik végén előfizető. Az is megeshet, hogy a listából nem találunk megfelelő hölgyet, mert korosztályunk nem képviselteti magát. A randevúk száma viszont határozottan több, mint az internetes keresés esetén, persze nagy részük vakrandi. Az alternatív társkeresők közül a rapidrandik a legnépszerűbbek. A hét fiú és hét lány közreműködésével, meghatározott játékszabályok szerint lefolytatott rendezvény sok kíváncsiskodót vonz mindkét oldalról.

Továbbképzés ismerkedni vágyóknak
Egyre több férfi folyamodik külső segítséghez, hogy megtalálja párját. Erre találták ki a PUA tanfolyamot (pick up artist). A képzést vezető „randiguruk” azonban nagyon messze esnek a Will Smith által megformált filmbeli karaktertől. A korra való tekintet nélkül szinte minden hímneműt vonzó előadásokon többek között pszichológiát, testbeszédet és stílusismeretet oktatnak. A több tízezer forintot kóstáló fejtágítókon konkrét csajozási szövegek is szóba kerülnek, valamint modell hölgyeken lehet gyakorolni a leszólítást. Terepgyakorlat gyanánt tapasztalatgyűjtésre is lehetőség adódik. Az oktatott anyag 60%-a használható, de sok a sallang, a nagyzolás, és az is megesik, hogy olyan randiguruval kerül szembe az ifjonc, aki még nála is nagyobb lúzer, és lehet, hogy otthon egy házsártos asszony vagy csak egy aranyhörcsög várja őket.

Tünde adminisztrátor egy nyelviskolában, 30 éves. „Naponta emberek tucatjaival találkozom. A munkahely azonban szerintem nem jó terep az ismerkedésre. Mi van, ha összejövök egy munkatársammal, aztán szakítunk? Nagyon ciki utána együtt dolgozni.” Tünde szabadidejében evez. „Talán ez a legjobb módszer az új emberek megismerésére. Amellett, hogy jó a társaság, a sportot is nagyon szeretem, és ha nem is jön össze semmi, akkor is legalább edzettem.”

Egy társkeresés házasságról mondanék párgondolatot önökkel.

Ma arról, szeretnék, párgondolatot, önökkel, meg osztani, társkeresésről, házasságról.

Mondani. Ismerek, olyan oldalakat, segítenek, meg találják emberek, partnerüket, ismerek.

Aki ilyen oldalba, bejelentkezet, nem lett jó, vége a nők, akik ilyen oldalakon vannak,

Legtöbb, aki csak 1alkalomra, keresi, partnerét. Több ember bele is meggy, van valaki.

Életembe, sok ember, nem jut lelki ismeretéig, most ami belerágatnak, bűn megy tovább.

Esze után van nőm, meg volt kapcsolatteremtés ,és idő elhagyott, akkor, fel világosítják.

Igenis van ilyen, elhagy a gondolta ő meg találta nőbe, igazpartnert, de nagyot tévedet, ebe.

Elkövette, így bűnt, mert nem hallgatott, lelki ismertére meg van problémája, embernek,

 

Másik amiről, mondanék házasságról, sok ember, úgy gondolkodik, éljünk együtt csak.

Nem köt szemi féle kötelék egymáshoz, csak a baj, evvel6 parancs ellen vétünk emberek

Nem, nézik sokan ezt követi, kell bűnt. ,vannak csak egybe kelnek, mint túros tészta.

Ezek, azt gondolják ez is párkapcsolat, de nem is házasság bűn. Házasság azon alapul.

 

2ember szereti egymást, kis idő eltelik oltárhoz, vezeti holtomiglan, szeretlek szemi,

 

Baj nem hagylak el. Ez igazi házasságnak. Isten előtt ígérik szemféle bajban, nem hagylak.

 

El életem végig szeretni foglak.

Tegnapi egy ifjúsági találkozón vettem részt abból párgondolatot

Tegnap nagymaroson volt. reggel9orára érkeztünk meg, 5000fiatal volt találkozón részt.

780 kicsi gyerek jött el találkozóra annyi sok fiatalt, látni, hogy ott tudnak igazán szeretni.

Embertársukat. Mise alatt meg fogják kezüket, és úgy mondják miatyánk imát ez nagyon.

Ritka, így ezt teszik vagy egy talán nem fognak kezet, még békeköszöntésnél, se fognak.

Ott azon találkozón működik, szertetel, fordulnak ember társaihoz. Arról szeretnék,

Mondani, egy pármondatot, mi volt találkozóba most párkapcsoltról volt téma vannak.

Több száz oldal társkereső, oldal legnézettebb, ez love hu ennek oldalnak, több ember.

Meg találta ő szerinte az igazit. Mondók, pl. az ember több420 kilométere van másik.

Egyelőre, barátnak, mondja illetőt, de valójában van egy férje, ezt, kapcsolatot most.

 

Titkolni akarja, probléma az nem működő kapcsolat lenne ilyen esetbe szakítani kel.

 

Házasság törés ezek csak alkalmi kapcsolatra bolondítják, gyere, szeretlek téged csak.

Szeres engem valójában ez nem szertelene. Másik együtt élésről mondanék pármondatot.

 

Evvel csak, a baj csak ugyanúgy 6parancs ellen vétünk. Az igazi házasság szeretet alapul

 

Egymásnak, megígérik holtomiglan szeretlenek. Tudok, pl. ez házasság érvényes épp

Betértem imádkozni nagymarosi templomba ott mondák ki egymásnak boldogító igent.

 

Szemféle bajban nem hagylak el. Többi kapcsolat csak 6parancs ellen vétenek. És

 

Ez bűn.

Egy szombati napom egy ifjúsági találkozón egésznap.

      Szombaton reggel, fél6kor felkeltem megittuk, kávét szüleimmel, elmentem fürdőszobába

      Meg mosakodni, felöltöztem, elmentem, pékségbe 10perc múlva, itthon voltam átöltözöm.

      Ünnepi ruhába. Elindultam fél7után cserkészházhoz, onnan, indul busz fél8kor reggel.

      Nagymarósra. Ott egy ifjúsági találkozó, van én is részt, szoktam venni benne meg sokan.

      Mások ilyenkor eljönnek ere ifjúsági találkozóra, aki fiatalok, idősebb korosztály eljön
 
      Részt vesznek külön féle programokon, fiatalokra, más program várja, mint kicsit idősebb

      Korosztályt. Ha ismerős vagy együtt jöttek ere ifjúsági találkozóra, és mégis szétválasszák

      Ebédszünetbe, találkoznak, egymással. Utána csak misénél találkozik fiatalok idősebbik

      Korosztály, összejön meg hallgatyák, misét, azután, este 6ora fele van egy gitáros zenekar

      Elkezdik meg hallgatni őket, az eltart este 7ig mindenki, mehet haza csoportjával. Sok  

      Ember, mondja ifjúsági találkozó után, fel van töltődve neki, tud kezdeni fojtatni nehéz

      Munkáját, másnap feltöltődőt. Találkozón, merem én is, mondani én is igazán fel szoktam

      Töltődni ez után ifjúsági találkozó után sokall fiatalabb, érezem magam könnyebben
    
      Megy segítés ezután ifjúsági találkozó után, merem minden kinek elmemenyen .

 

     mainap  tartalmábol holnap irok kicsik böveben.

EGY SZOMORÓ CSÜTÖRTÖK.

MÚLT KOR  SZOMÚRÓ  CSÜTÖKÖM VOLT OLYANTOL KELLET BUCSÚT,VENEM AKI KÖZELI ROKON VOLT,

NAGYON SZERETEM ,SOKAT VART  RUHÁT  NEKEM ÉS MOST ELKELET BÚCSÚZNI  MERT ELKÜLTÖZÖTT A

VILÁGBOL SZÓMORAN VETEM DE ELFOGADOM ,NYUGODJON BÉKÉBE  EVVEL GONDOLAtal KIVÁNOK

HOZÁTARTOZONAK  ÖSZINTE RÉSZVÉTEMET.

Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk
Por és hamu vagyunk
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? …
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt
A „ pillangó ”, a „ gyöngy ”, a „ szív ”- már nem az, ami volt
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké
A gyereknek T o l d i – t olvasod és azt feleli, o k é
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„ A halál gyötrelmei körülvettek engemet ”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed
A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon
A tested is emlékezik, mint távoli rokon
Még felkiáltsz: „ Az nem lehet, hogy oly szent akarat …”
De már tudod: igen, lehet … És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?… Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„ Az nem lehet, hogy annyi szív …” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek
Még azt hiszed, élsz? … Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „ Testvért testvér elad …”
Egy hang aléltan közbeszól: „ Ne szóljon ajakad …”
S egy másik nyög: „ Nehogy ki távol sír e nemzeten …”
Még egy hörög: „ Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, m i é r t?
Vagy: „ Rosszabb voltam mint e z e k ? …” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román … Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet
A radioaktív hamu mindent betemet
Tűrd, hogy már nem vagy ember i t t, csak szám egy képleten
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet
Köszöni a koporsóban is, ha van, ki eltemet
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat
Ne mukkanj, amikor a b o s s megszámolja fogad
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet
És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk
Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk
Íme, por és hamu vagyunk

MESE KI HOHYAN SZERET

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem
határos a gyűlölettel.
Van, akinek számára a szerelem
határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti
a szeretettel,
s nem érti, hogy mások feleletül a
gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra
tévedt nyúl,
amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi
azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost,
amelyre bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők
útját vezeti a levegőben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja,
hogy megszopja az éhező kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába
nyelő amőba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke
a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban,
s van, aki önmagában azt a másikat,
akivé maga is válik általa.

Szerdai napom nehéz bútorpakolással pici pihenés délbe.

Szerdán felkeltem, reggel, fél6után öt perccel bementem, konyhába, lefőztem, kávét.

Bevittem, anyámék, szobájába, megittuk, kávét, elmentem, szobámba elkezdtem fel,

Öltöztem, bevetem, az ágyamat, elmentem, itthonról reggel6elött, de hamar meg jártam.

3/4negyed 7kor, itthon voltam kicsit belenéztem, tv be az 5percig tartott 7után meg szólal,

Apám szobájába, gyere be kicsit, szobámba van egy kis problémám, dígi tv ével, meg,

Néztem, újra kelt indítanom, beprogramoztam, neki ahogy, szereti. El kellet mennem,

Itthonról családsegítőbe, mert 9ora után, jött egy ember, megint, bútort, kelet cipelni, az.

Egyikhelyről, másik helyről. Bútorokat az kap, aki rászorulnak, most olyan helyre vittük.

Egyik szújós szekrényt, pont kedvenc helyünkre, aki, amit meg kap párnap múlva,

Elégetik tűzbe, ennyire nem becsülik. Dolgot, amit kapnak, bútorpakolással 11ora fele,

Végezetem, itthon cserepeket igazizottam, apámmal 12ora fele meg ebédeltünk, kicsit.

Pihentem 3orakor lementem kinyit Internetet, helységet ott voltam 6oráig haza jöttem.

Onnantól, otthonvoltam most már tv néztem, meg vacsoráztam elmentem aludni este,

9ora fele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Férfinak és nőnek teremtette őket”

Ajándék vagy. Az ajándék önmagában is értékes, mégis akkor tölti be igazi rendeltetését, amikor átadják. Ugyanígy életed is akkor lehet élet forrása, ha odaadod valakinek, örökre és visszavonhatatlanul. Egy kispap vagy szerzetesnövendék erre hosszú évekig készül, és elöljárói is segítik őt, hogy végül teljesen átadhassa magát Istennek. Ehhez képest házasságot bárki köthet, akár néhány hét után is. Nem is csoda, hogy sokan nem olyan ajándékot kapnak, mint szerettek volna, és inkább visszakérnék, amit maguk ajándékoztak oda a másiknak. A következő Nagymarosi Találkozó alkalom lehet a felkészülésre is, hogy amitől boldogságot vársz, ne szenvedés forrása legyen számodra.

Mindannyian tudjuk, hogy nehéz megtalálni az Igazit. Talán még ennél is nehezebb azonban Igazivá válni, hogy aztán valaki ránk találhasson. A teremtésben férfiak és nők lettünk, egymás kiegészítői. Ahhoz azonban, hogy a fiúkból igazi férfiak, a lányokból pedig igazi nők váljanak, hosszú és soha le nem záruló utat kell megtennünk. Ez pedig nem más, mint önmagunk keresése, személyiségünk kibontakoztatása. A találkozó alkalom a továbbfejlődésre, hogy újabb lépést tegyünk önmagunk megismerésének útján.

Isten jelen van, nemcsak a házasság szentségében, hanem a jegyesség alatti felkészülésben és az együttjárásban, sőt már a párkeresésben is. Az is lehet, hogy Isten más úton hív bennünket. Az viszont biztos, hogy bármelyik helyzetben az Ő akaratát kell fürkésznünk. Akkor is, ha ez fülig szerelmesen, épp reményvesztetten vagy a napi gondok között elmerülve egyáltalán nem könnyű. A találkozó alkalom a megállásra, hogy újra megtaláld életed helyes fókuszát.

Múlt, hét, keddi napom, intézkedésszigetelésekkel, pici munka.

Múlt hét kedden, sokkot, időbe fölkeltem bemenetem, anyámék, szobájába, megittam.

Kávét, utána, elmenetem, meg mosakodni, fürdőbe, kijöttem onnan elindultam szobámba.

Felöltözni. Reggel6elött útra kelletem kerékpározni onnan, fél, 7kor haza jöttem pihentem,

Akkor lemenetem, piactérre, tejér onnan, haza jöttem 8ora fele, utána lemenetem internet.

Helységbe, picit berakjam bejegyezést, kicsit lent voltam, megnézem, dolgaimat, haza,

Jöttem, szol, telefon menyek, valahova jön, valaki engedjem be, amíg ott tartózkodik.

Maragyak, ott, onnan haza jöttem délután 2ora fele, akkor fel menetem pékségbe, mert.

Kelet valami gyorsan, meg jártam, 10perce, rá már itthon voltam neki kezdtem, meg,

Ebédeltem, onnan tol 5ig, végeztem itthoni tenni, valóimat fél6után este elindultam.

Templomba, és részt vetem hétköznapi misén fél9kor jöttem haza, mert beszélgetem

Addig másal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétfői napom, intézkedésszigetelés dolog ügybe. Fenyegető sms.

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, időbe, egy kicsit 10percet nyújtózkodtam, ágyba.

Fél6kor, kikeltem, ágyamból, bemenetem anyámék, szobájába ott megittam reggeli.

Kávémat, elmentem, fürdőszobába, meg mosakodtam, kijöttem szobámba, fölöltöztem.

Reggel 6ora előtt elmentem. A kerékpározni, hamar meg jártam, itthon voltam fél7kor

. lefőztünk, még egy kávét, mert anyám kért egyet. Akkor megittuk meg beszéltük dolgot.

Fél8kor el kellet mennem, itthonról, tegnap elkezdtek bevakolni hátul abból hiányzót.

Anyag után rohangáltam. 9orára hazajöttem, itthon végeztem dolgomat 10ora fele temetőbe.

Ott meg locsoltam, egy sírt, amire meg kértek, utána, meg kelet még egy sírt, amit körbe,

Kelet haza jöttem délután 1ora kor meg ebédeltem. Ledőltem picit, piheni, akkor megint

 

Kapok, egy üzenetet telefonomra, attól nőttől, aki meg fenyegetet engem, túljár eszemen.

De nem riadtam meg. Előtte 1 Atya ellátott, tanáccsal, ez, amit a nő kezdene veled az nem.

Szeretet, hanem 1egyházi parancs meg szegése nem dűltem neki, ráhagytam. Egy idő, abba

Hagyni. Várd ki.

Evvel, gondolattal zárom mai napot, elmélkedést.

Mindaz, aki csak egyetemes szabályokat, különféle paragrafusokat lát az Istentől kapott,

Törvénybe, mint az evangéliumi törvénytudó, annak kicsúszik az élet a kezéből.

De aki embersége legmélyén az elméjében (elmélyülés)

Ahol az emberek végső dolgait illetően nem hagyatkozik csupán a rációra ,a

Mindennapokban használt értelemre, hanem -az örökkévaló Isten szavát hallja.

És azt cselekszi, az megtalálja az örök életet .Aki meghallja az Úr szavát a

Személyes kapcsolatban az átéli saját és mások élete mélységeit. Az megtartja

Az Isten és a felebaráti szeretet törvényét.

A törvénytudó meg akarja határozni a „felebarát” fogalmát, hogy elnyerhesse az

 

Örök életet ,ezért megkérdezte: , de hát ki az én felebarátom.

 

 

 

 

 

 

A tanúságtétel hivatásokat ébreszt"

A pápa a 47. világnapra kiadott üzenetében – melynek témája összhangban van a papságnak szentelt év alapgondolatával – arra szólítja fel mindazokat, akiket az Úr meghívott szőlejébe, hogy újítsák meg hűséges válaszukat, különösen ebben a papi évben, amelyet a Szentatya az arsi plébános halálának 150. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Vianney Szent János ugyanis a papok és plébánosok számára mindig időszerű példaképet jelent.

Az ószövetségi próféták tudatában voltak annak, hogy életükkel tanúságot kell tenniük mindarról, amit hirdetnek. Jézus küldetésével arról tett tanúságot, hogy Isten mindenkit szeret, megkülönböztetés nélkül, különös figyelmet fordítva a legkisebbekre, a bűnösökre, a kirekesztettekre, a szegényekre. Istennek és üdvösségtervének legfőbb tanúja Jézus.

Péter hivatása is testvére, András tanúságtétele nyomán született. András, miután találkozott a Mesterrel, szükségét érezte, hogy Péternek is elmondja: „Megtaláltuk a Messiást, vagyis a Fölkentet – és elvitte Jézushoz.”

Isten szabad és ingyenes kezdeményezése várja azok tanúságtételét, akik elfogadták meghívását, hogy így az isteni meghívás eszközei legyenek. Ma is ez történik az egyházban: Isten a küldetésükhöz hű papokat új hivatások ébresztésére küldi Isten népe szolgálatában.

Vasárnapi napom, itthon szigetelés +templom, szakitás 7gyére

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, végre engedte az, időjárás reggeli bicikli túrámat.

Újra meg, kezdetem 2napig szüneteltetni kellet, rossz idő miatt tegnap újból elővetem.

Kerékpárt, és reggeli túrámat elkezdtem, 6orakor, gyorsan meg is jártam fél7kor itthon.

Voltam már. Picit pihentem reggel 7utánig. jöttek mesteremberek hátsó falat beszigetelni.

Az munka eltartott délután, 4ig itt voltak mesteremberek. De én közbe reggel fél10kor el,

Mentem, templomba, részt vetem, Szent misén az eltartott délután 1oráig haza, jöttem, meg.

Ebédeltem, délután 4kor lemenetem internet helységbe beszélgetni valakivel az egy nő,

Akinek 6sor mondták neki, engem ő, nem érdekli társkeresése belém, akar szeretni, de én.

Nem elcsavarja fejemet akkor. 7gyére rászánom magam, kiadom utászt neki, hátha 7gyére.

Meg érti vége, nem akarom, meg ismerni de, nem nagyon érti meg. De lerázom ő, fenyeget.

Tovább túljár eszemen de, tudják, aki túl akar járni eszemen előbb keljen fel, mint én. Még

Este 8kor folytatta sorozást, fenyeget, túljár eszemen stb. de, sms küldte nekem, elolvastam

Töröltem. Mindenki azt mondja, hagyd, rá majd meg unja úgyis történt 1nap nem zavart.

Tegnapi alkatrész beszerezése, biciklinek meg alapítványos napom..

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, időbe. Kinéztem az ajtón, látom, esik eső gyorsan.

Vissza, feküdtem, az ágyba el is aludtam, gyorsan reggel fél7kor keletem fel utána.

Elmentem, konyhába lefőzni, a kávét. 5perc múlva, lejött, kávét bevittem az anyámék.

Szobájába ott közösen, megittuk kávét. Elpakoltam, poharakat helyére, kimenetem az.

Anyámék, helységéből, kijöttem az én szobámba ott bele, néztem tévé hírekbe, ki is.

Kapcsoltam tévét, utána 8ora után el kellett, meni egy kerékpár szaküzletbe, mert volt,

Folyamatosan ugrott, kerékpár amikor, hajtottam. Elmentem oda szaküzletbe, elmondtam.

Mi bajom biciklivel elmondtam, neki azt, mondta 88bajam, van.(az agy van kikopva, kikel

Cserélni) meg vetem alkatrész, amit mutattak haza vittem és fel egyik ismerőst, kitudnád.

Cserélni ezt, alkatrészt, mondata, igen csak vigyem el haza vittem hozzája, utána haza.

Jöttem, 11ora kor meg, ebédeltem neki indultam kinyitni fél12re internet helységet.

Délután 2re, pedig jöttek beteg gyerekek, akik igazán tudnak szeretni fele barátját.

Evvel, gondolattal zárom mai napot

A keresztény lét, ilyen gyakorlati helyzetben, bontakozik ki, és lesz szeretetközösség.

Ez a szeretet civilizációja .

Csak akkor tudunk felemelkedni erkölcsi elesettségünkből, ha szívünk mélyén meghalljuk.

Krisztus szavát, és az örök élet titkát megismerve, egymás szeretetére tamáskodva,

Igyekszünk, élni. Látni, hallani az elesettet, felsegíteni, vele közösséget, vállalni – ez Isten

Szava. Aki meghallja és cselekszik ,az Krisztus szeretetét is, megkapja is, megkapja .

És az Istenember szeretete, minden akadályt legyőz, még azt is, ha az elesett, aki ránk.

Szorul ellenségünk A szeretet az örök életet szerezni meg ,mert a szeretet maga Krisztus,

Aki mindenkit elér és összetart.