EGY HALOTI GONDOLAT

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

A GONDOLAT AZ EMBEREKBÖL

Gondolok valakit,
Akivel összefügg az életem.
Lehet: nem ismerem,
Lehet, nem fogom ismerni soha.
Lehet, hogy egy más csillagon lakik.
És mégis összefügg az életünk
Rejtelmes, örök rendelés szerint.

Nekem kárhozni kell,
Romolnom napról-napra, –
Hogy napról-napra üdvözüljön ő

Nekem vétkezni kell,
S a vétkem súlya alatt roskadoznom, –
Hogy ő állhasson a szentség fokán.

Nekem szenvedni kell,
Őrlődnöm gyötrő nyughatatlanságban, –
Hogy Isten békéje vele legyen.

Nekem nehéz követ kell hordanom
A szívem helyén, – hogy könnyű legyen
Az ő szíve és szárnyas és szabad.

Nekem a tétlenségnek mocsarában
Kell vergődnöm, – hogy ő oltárt emeljen
A munkának s titáni templomot.

A föld nehéz és kesernyés szaga
Kell hogy körüllebegjen engemet, –
Ő csak úgy érzi rózsák illatát.

A mindenség roppant lépcsőzetén
Egy lépcsőfokot le kell szállanom, –
Hogy ő hághasson egy lépcsőfokot.

Mikor ő a világ-zenitre ér,
S én a nadiron szétmorzsolva fekszem:
Akkor telik be kettőnk végzete.

TÁBOROZTATÁSOM 3RÉSZE

Ahogy, elköszöntem, tegnap úgy, ígértem, hogy ezen bejegyzésen, kívül még 1alakalomal.

Írok a táboroztatásról ez, a nap múlt hét szombat történt reggel fél6kor fel kelt 5felnöt.

Meg, mosakodódót, utána, meg ittuk 1kávét mentünk gyerekeket ébreszteni negyed 8kor.

És fél8ra ügyeletes csapatnak lent kelet leni, mert elkészítették reggelit mindenkinek meg.

Tízórait is elkésztették, utána 8orakokor, reggeli 9kor szoba vizit hogy minden rendbe.

Volt, szobaviziten. Utána délelöt10kor elindultunk 24gyerekel gyalog Turára, éresekvadkert.

Tőll más fél kilo méter gyalog ,ott van egy Kiss falu, úgy hívják csestyre értünk délbe ott .

Meg néztünk Egy Múzeumot, utána meg néztünk egy régi templomot eltöltöttük az időt.

Abba, Kiss faluba, ahova mentünk egészen délután fél3ig minden rendbe volt akkor.

Meg szólat 2kiss lány, az egyik felnőttnek, hogy megyünk újra strandra, mert ott van.

Barátom, mondja 2kiss lány felnőttnek de, ö nem engedet szemiből hiába könyörgött.

2kiss lány neki, mert haza kelet meni a Kiss faluból a csestyrérül indultunk gyalog

éresekvadkertre az 2orás út volt. Haza értünk fél5fele éresekvadkertre ott kicsi pihenés

Utána 5ora fele uzsonnázás közösen, 6tol egészen este fél8ig játék utána vacsora olyan

este9ora fele számháború gyerekekkel az eltartott este 10oráig utána fürdés, fél11kor

Gyerekeknek villanyoltás és egybe alvás mi felnőttek beszélgetünk egy kicsit utána

Kimentünk a csillagos égbe gyönyörködni utána éjszaka fél1kor elmentünk piheni.

Befejező rész táboroz tatásból most szombaton írom le ide

öröktüz

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, – én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.

Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott;
És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.
Én égve hazavittem.
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A viharfújta, széllengette láng,
És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven…

 ma még fogok jelent kezni táborotatásrol

TÁBOROZTATÁSOM 4RÉSZE .

Ahogy, elköszöntem, tegnap úgy, ígértem, hogy ezen bejegyzésen, kívül még 2alakalomal

Írok a táboroztatásról ez, a nap múlt hét pénteken történt reggel fél7kor fel kelt 5felnöt.

Meg, mosakodódót, utána, meg ittuk 1kávét mentünk gyerekeket ébreszteni negyed 8kor.

És fél8ra ügyeletes csapatnak lent kelet leni, mert elkészítették reggelit mindenkinek meg.

Tízórait is elkésztették, utána 8orakokor, reggeli 9kor szoba vizit hogy minden rendbe.

Van, gyerekek ágyai utána 9: 20kor útra keltünk buszmegállóhoz, és 9ora56kor indult busz

Balaszagyarmatra a strandra oda értünk negyed11kor átöltöztünk irány a vízbe mindenkinek.

Fürödtünk ott két fiatal lévő kislány köztünk, akit elvittünk strandra a 2kis lány meg ismer-

Keddet meg egy fiatal gyerekkel, pedig mind 2elösör találkoztak de már 1oramula fülig.

Szerelmes lett a 2kis lány másba minden áron hozzá be kart meni, pedig kicsi pihenő.

Utána lehet, bemeni 13oráig utána ebéd fél2ig utána, öltözködés negyed3kor irány busz-

Megállóhely utána indulás tábor, helyre oda értünk 3ora pihenés 20perc mindenkinek

És délután 4kor uzsonna, utána felnőttek elkészítették vacsorát addig gyerekek játszottak

És 7kor vacsora mindenkinek, utána játék mindenkinek egészen este fél10ig utána fürdés.

Mindenkinek, 10kor villanyoltás volt gyerekek számára utána mi felnőttek, meg beszéltük.

Mi legyen holnap az eltartott éjfélig utána nekünk is pihenés kicsi.

Folytatjuk

TÁBOROZTATSOM 2RÉSZE

Ahogy, elköszöntem, tegnap úgy, ígértem, hogy még 4alkalomal a táboroztatásomról.

Beszélek, reggel, gyerekek 7: 15kor keltek, meg mosakodtak, 5felnöt 7kor kezdtek.

Felébredni, utána, meg mosakodtunk külön a férfiak és külön nők, magunkhoz tértünk.

Egy kicsit, meg ittuk kávénkat reggel 7: 15kor utána ügyeletes gyerekek lejöttek el.

Készíteni, a reggelit, meg tízórait, az útra. Addig többi gyerek meg igazította az ágyát.

Meg, szobáját, mert szobavizit is volt, háromnegyed 8kor, utána. 8orakor reggeli,

Bepakolás, azt, tízórait, meg fürdő csúcsot, ez meg történt játszottak egy kicsit.

Gyerekek, és reggel, 9: 15indulás buszhoz a busz 10elött jött párpereccel, busszal

15perc strand ott voltunk már fél11kor strandon átöltözve mindenki, aki rosszvolt.

Ugrált vízbe annak a nap már nem ment vissza vízbe, mert kiküldtük, mert így.

Veszélyes ugrálás vízbe, 2gyerek nem értette, meg küldtük ki öltözőt át és neki.

Már az nap nem mentbe. Az ebéd strandon, volt mindenkinek pontba 13kor végeztek.

Gyerekek, ebédel, nem mehetek be, egyből addig amíg, nem mentbe az egyik felnőtt.

Meg történt be ment egy fél órát lehet strandolni és fél3kor délután irányhaza meg.

Érkeztünk fél, 4kor táborozó helyre. Utána meg mosakodás 20perc pihenés utána.

4orakor délután uzsonna, utána, szabadfoglalkozás, gyerekeknek addig mi felnőttek.

Elkészítettük a vacsorát mindenkinek este 7kor vacsora utána megint játszottunk.

Gyerekekkel, de mi felnőttek is beszálltunk, játszásba, egészen este fél10ig utána.

Gyerekeknek, fürdés meg nekünk is 10orkor villanyoltás, volt gyerekeknek, mi

Pedig 5felnöt meg beszéltük holnapi dolgokat, egészen éjfélig utána mi is elmentünk

Piheni egy kicsit, ha baj lett volna, akkor fölkelt volna kelni gyerekeknek, de nem volt.

Szerencsére így éjféltől reggelig pihentünk mi is.    

FOLYTATYUK HOLNAP

a jo cselekedet

Minden kissé erélyes cselekedet után a lelkiismeret ment fel bennünket, mivel ezer kitűnő mentséget kínál fel nekünk, amelyeket egyedül saját magunk bírálunk el. És ezek a mentségek, bármilyen kitűnőek is arra, hogy nyugodt álmunkat biztosítsák, a törvényszék előtt talán még arra sem volnának elegendőek, hogy mentsék az életünket.

           ma még fogok  irni táboroztásom 2napjárol.

TÁBORZTATÁSOM 1NAPJA

Múlthét szerdán elmenetem táboroztatni 24gyereket rajtam kívül volt még 4felnöt így egyel

Több felnőtt vitte, gyerekeket, táborozni, Érszekvadkert, re reggel, 8kor indultunk 24,

Gyerekkel és rajtam kívül még 4felnött vitte gyerekeket táborozni, amikor elindultunk.

Nagy elköszönés volt szülőktől gyerekek, mert 4napig nem látják gyerekek, szüleiket

Úgy kezdtük el gyereket táborozni, hogy, Visegrádon, meg néztünk régi kiáltást, mondják

Gyerekek hogy. Sanyi bácsi mikor érkezünk meg táborozó helyre mondtuk, gyerekeknek

Hogy, megnézzük Visegrádon kiáltást, onnan lementünk bobozni egy kocsifajta látszott.

Gyerekeken, hogy, nagyon élvezték bobozást, mert, mind 5felnötet kérdezte hogy neked.

Sanyi bácsi meg, többi4felnött kérdezte gyerekek, hogy tetszet bobozás, mint felnőtt módra.

Válaszoltunk, mind 5felnöt, gyerekeknek, nagyon, tetszet mindanyuiknak, mert nem akarjuk.

Meg, bántani, gyerekeket mind 4felnöt meg én is, felnőttnek mondtak el is, fogadtam így.

Szólítanak engem még felnőttek is meg gyerekek is, kérdezik, mikor érünk táborhelyre.

Mondtuk, gyerekeknek, hogy délután1kor indulunk Visegrádról el egyenesen,

Táborozóhelyre, Érszekvadkertre, meg érkeztünk délután 3után fociztak gyerekek.

Felnőttek, meg ittuk kávét, hogy átültőztünk, én, pedig kimentem gyerekre vigyázni

Focipályán, én is beálltam focizni, utána este 7kor közös vacsora gyerekekkel utána

Játszódtunk gyerekek +5felnöt is gyerekekkel utána este 9ora felé tábortűz utána este.

Fél10kor gyereknek fürdés utána 10kor villanyoltás volt alvás, mi mint felnőttek meg

Beszéltük mi, lesz holnapi nap utána mi is elmentük aludni, de az már éjfélvolt.

                         bejegyzést  folytatyuk még  3alkalomal!!

elnézést kérek számitogép tuljárt esemen

Elnézést kérek mindenkitöl aki utánam  érdeklödöt   meg jöttem  táboroztatni voltam gyerekeket  és számitogép tul

járt esemen én  megirtam bejegyzéseket csak minda négy nap juni30tol juli4ig  belyegyzést  a  többi bejegyzésbe

keresék  elöre is  köszönöm   most  4napig táborztatásrol fogok  irni.

EGY BOLDOGSÁG TÖBB SZEMBÖL.

Ma egy kicsit fura, mert nem én vagyok, aki itt ö önkel adnám meg a mai híreket.

Ha, nem mást kértem meg, hogy tegye, fel addig híreket amíg, én egy párnapig.

Nem, leszek magukkal, itt csak lékbe, magukkal, vagyok, mert el mentem táborozatni

Fiatal gyereket, hogy ö Kiss egy kicsit kikapcsoljanak, a sok tanulás után rájuk is.

Ráfér, pihenés. Most arról szeretnék írni, maguknak hogy én nekem az volt kívánságom.

Hogy, én is eltudjak, meni egy kicsit, piheni. Nekem minden ember nevébe akkor igazán.

Boldogok az emberek, ha ember társának, meg tudják azt, boldogságot adni, amit ö.

Szeretne akkor elérte azt, boldogságot, amit ö szeretet volna, de boldogsága valóra vált.

Egy életre. Akkor is igazán boldogok az emberek, ha amit ö szeretne célul elérni, az,

Valóra válik. Én ismerek egy embert, aki nagyon boldog, mert meg találta barátját.

Egy életre. Én azért vagyok boldog, mert oda eljutottam a hova szeretem, volna.

EGY ISMERKEDÉS TELEFONON KERESETÜL

Régen egy, portás, voltam, ott volt egy 35év körüli nő aki, meg ismerkedet, régen.

Időseb, férfival, és elkezdtek, napi szinten, telefonálni, de ez még szemi, ha nem,

Most, jön a kezdet, beszélgetést soha, nem főnök előtte tette, ha nem meg, várta.

Amíg, főnők átadta, a céges, telefont hogy, addig, ügyeljek rá amíg, éjsakki portás.

Meg, érkezése előtt 5órával, mindig én vigyáztam telefonra, és akkor szokta fel.

Férfit, elkezdtek, beszélgetni, telefonon, eltelik 15perc, de nő meg férfi még mindig.

Mondják a magukét, telefonon, de ez még szemi minden egy merő, szava férfi felé.

Tiszta, egy merő, mocsok, beszélgetés volt köztük de, nagyon, szerették, egy mást.

Mert. Mindig, hívták, egy mást, telefonon, ez azt jelente, hogy meg barátkoztak egy

Mással, telefon, elfogadta nőt, amilyen, terméshete volt, nekem, mint portásnak

Nagyon nehéz volt, eltörni, hogy így beszéljenek telefonon szóltak, neki hagyja

Abba, beszélgetést, csúnyát, nagy nehezen abba hagyta. Eltelt 2év férfi meg nő

Összebarátkoztak, pedig 1láták egymást, többit telefon oldotta meg barátok

Lettek.

MILYEN KÖNYÜ LENE ROSSAT JOVAL LEGYÖZNI .

Én régen, egy nagyon rossz ember voltam, de ez már múlté hálásan, köszönöm.

Aki, ezt megtette. Hogy rosszat, sikerült jóvátennem de ezek, idő kérdése volt.

Mert, mindig, ördög, soha, nem alszik, ha nem körüljár hogy, kilegyen áldozata.

Bennem, is lakozott, egy darabig, de most már nem szerencsére, másoknak, de.

Voltam egy olyan, helyen, akit igazán meg tudta kísérteni, ördög, mert mindig.

Rosszat tette, de ö úgy volt vele, hogy amit. Ö tett ember társával, jó tévedt. Mert.

Utána, mondta el nekem, hogy ez ember, megint, rosszat tett velem én meg hallgattam

Rá, buta, fejel. Én meg tanácsot adtam, neki, hogy máskor ne hallgass rá, mert látod

Megint rosszat tett veled, meg fogata, nem hallgat rá és le tudta győzni rosszat a jó

Vall, de ez nagyon könnyű dolog lenne, rosszat, legyőzni jóval de az emberekbe

Benne, hogy amit ö tesz az mindig jó de, rosszat te sí csak késő jön rá rosszat

Tett, másik, emberel. Egy, kisidő, eltelik, le tudta győzni, magába rosszat jóvá.

AZ INTERNETES SZERELEM LÁTÁSNÉLKÜL

Ma, reggel felébredtem, elkezdtem, imádkozni utána, meg ittam kávémat,

Gondolkoztam, mi legyen a mai, Kiss gondolatunk eszembe, jutott hogy,

Igazán, szeretek, beszélgetni, másokkal, hogy neki is jobb, ha meg hallgatja.

Valaki és tudja, hogy, ara embere, számíthat. Dolgozok bent netthelységbe.

Bent, van egy kollegám és elkezd ö is beszélgetni, msn oda hiv. engem hogy.

Nézem, meg a szerelmét, akivel ő cseveg, fent kérdezem tőle, hogy láttok.

E egy mást életbe, felette az volt hogy nem csak itt szoktunk csevegni és.

Szokta mondani szerelemem, ez minden rendbe van, hogy beszélgetnek.

De azt nem éretem, hogy lehetséges, hogy szerelmének mond olyat, akivel

Nem is találkozott soha, se mert sok a kilométer köztük így nem láthatják

Egymást életbe, de mégis szerelmének mondja, illetőt be vallom én is

Próbálkozok, ebe csak internetes szerelmembe nem hiszek, amíg nem

Találkozok vele élőbe avval illetövel.

EGY VÁGYKOZOS TIPOS VOLT HOGY INTERNETHELYSÉGET VEZESEM

Régen egy vágy kózos típus ember, voltam, az, volt vágyam hogy internet helységet

Vezessek, ez álom, nagyon, könnyen, össze is, jött csak 2emberen függött, hogy az.

Helységet, én vezessem, el is mesélem, hogy történt egyszer, aki előttem, vezette.

Helységet, eljátszotta, az esélyt mert, kiderült, hogy soha, nem volt, ott a helyén.

Nyitva tartási, időbe egyszer beállítót, netthelységbe egy ember az azt, illetőt.

Keresem, aki ezt, helységet, vezeti. Az volt csikki hogy pont engem kért meg

Az illető, hogy, legyek, helyette, mert, dolga van el is váltam, hogy helyettesítem.

Addig, amíg, ö nem jön, egyszer, pont a nagyobb ember jött be nála, kérdezte hogy.

Hogy hol van az ember, akinek itt, kéne leni, akit, én meg bíztam. Akkor nem engem.

Kért, meg mert dolgom, volt egy másik embert, csak ott kezdőt, a baj, hogy, pont egy

Vendéget, kért fel helyettesítse, öt csak nagygóré bejött akkor ,amikor vendég ott volt

Kereste, azt, embert, akit megbízott, nem találta meg unta, meg köszönte, és meg kért engem

Elfogadtam, igy jött valóra egy vágyakozásom.

az ágak

Alattatok megyek
Aranyló ághegyek
Megint, –
Ködön át s mély borún,
Tündérin, szomorún
Valami tűnt varázs
Int.

Mit kezdjek veletek
Aranyló ághegyek
Én?
Nekem már minden szép,
Lomb-arany, égi kék:
Illanó hűtlen kép
Holt tünemény.

Járna Ő köztetek
Aranyló ághegyek
Rögzítni imbolygó,
Illanó színetek –
Ihletné Képre a csend –
Napszeme kinyílna,
A napra kinyílna,
Még egyszer kinyílna -:
Őszi bánat helyett őszi öröm nyílna –

S alunnék helyette lent.

EGY SZERLMI BÁNATJA NÖNEK MERT NEM KAPTAMEG AMIT SZERETET VOLNA.

Régen hallgattam a kollegámra, aki internet helyégbe, segít és fölrakott.

Egy ismerkedő oldalra, el is töltöttem az időt voltak nők, aki rendesen.

Mind végig egyszer, csak nagy nehezen sikerült, onnan az oldalról.

Magam de egy nő, mint a pillant ragasztó úgy rám tapadt és nagyon.

Nehéz, terméshete, volt és eltörtem, mind, addig, amikor odáig fajult.

Helyzet, hogy a bizonyos, nő azt mondta, hogy, szerelmes belém ezt is.

Eltörtem de én valójában, én nem vagyok szerelmes, belé kikértem.

Tanácsot, a 4Atyátol, ki kértem véleményét tüllűk, mindegyikük azt.

Mondta, ez kapcsolat, nem fog, működni, mert nem szereted igaziból.

Mégis, írtam, neki hogy nem fog működni, ez kapcsolat ö szerinte fog.

Működni, és ne keressen, ő azért folyta kereset, engem tovább és közölte.

Hogy, működni fog válaszom, az volt amit, Atyák mondtak, el is fogadtam.

Amit ,Atyák mondtak ,közöltem nő nem működik ö a életét ki akarta végezni.

Mert, nem kapott, meg engem én meg senkinek, nem leszek futótársa ez nő.

Ara akadt volna, de leráztam, azóta, veszi gyógyszert, és szidja embereket.

Hogy, rá hallgattam az emberekre, nem ö rá nagyon bántja nem hallgatok rá.

Mondta, Atya nyugodj meg, ha mégis meg tenné, ezt beszedi gyógyszert, kimossák.

Gyomrát ez alibi, a szerelmesek, tesznek ilyet, ha mindenképen meg akarja kaprintani.

Férfit de, nem megy nekik, akkor szoktak ehhez, módszerhez de ezt orvosok, kezelik.

Ne, tőrügyek, evvel ezt teszi magával, úgy se tenné meg. Csak evvel fenyegeti férfiakat.

Ha, nő nem kapja, meg amit szeretne tőlem se kapta meg.

EGY EGÉSZNAPOS EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZO VOLT

Tegnap, reggel 9kor átmentem galgahívízre mert ott, egy egész napos.

Egyházmegyei, találkozóvolt ott, érdekelt engem és átmentem meghallgatni

Mi, megy ott tele volt, az egésznap, kulturális programmal, engem meg ez.

Nagyon érdekelt, hogy milyen a program náluk egésznap ott volt kerestek.

Telefonon, hogy hol vagyok de, nem értekkel, mert ki voltam kapcsol de.

Ott helybe meg találtak, hogy kéne cd árulni, nem mondtam hogy nem,

Árulok cd, mert aki é cd az tudja, hogy rám, lehet számítani és evvel.

Cselekedettel, bizonyítottam hogy megint lehet rám számolni nem.

Csak ifjúsági találkozzon, lehet ,rám számolni ha ,nem mindig.

El is adtunk 4cd, de meg tiszteltetés engem ért hogy én agyam.

Át tulajdonosnak pénzt, nagyon, ürült, hogy ennyi cd eladtunk.

És mise után haza vitt engem, hogy ne menyek gyaloghaza, hanem.

Haza ,visz meg is köszöntem hogy haza vitt volt este fél 7amire haza

Értem de jol éreztem magam de nagyon kivoltam fáradva aznap.

egy csalodás mások iránt.

Nap hevében lelkem didergőn fázik,
éjenként zord ősz fénye lobban fel már,
álmunkat űzőn beteg világ rám vár,
rőt parázsként az ítélet felizzik,

emlékek suhannak ott, sebzett szárnyak,
igaz szavak vesznek most szennyes árba,
a fájó tehetetlenség ránt sárba,
fényekkel birkóznak éjsötét árnyak,

ne szólj, hallgass, mért vársz, siess, menj tovább,
ne kérdezz, nincs válasz, látod: ostobább
vagyok én annál, hogy megőrizzelek,

nyomom sem maradhat, csak arra vágyom
ne legyen se szám, se írás fejfámon
menj, feledj, temess, még emlék sem legyek

EGY ÜGY HOGY KIHOZA KI FÜNYIROT

Tegnap, reggel fölkeltem, kinyitottam, temetőt, és kikelet tolnom fűnyírót, az új, temetőbe.

Mert, idebent volt, és, nincs, aki, kivigye, kocsival. Lenne, egy, illető, aki kivinné kocsival.

De, az illető, mindennel, törődik, csak temetői, dologgal, nem mert, őszerinte, az nem hoz,

Pénzt, neki, ebbe nagyot, téved, mert ha elhunyt, van akkor, ősszokott kimeni, érte házhoz.

És, ö neki ebül, hass, na van, de ö azt alítja, hogy temető, nem hoz pénzt, neki. Így mindig.

Én sokkom, kitolni, mert, én nem, sokkom, ügyet tenni ebül, hogy, kitolja ki fűnyírót, ha.

Nem, örömmel, teszem, a dolgomat. akinél ,van fűnyíró, meg ,is kérdezi szoljak ,valakinek.

Szoktam, mondani, ne, mert mindenki azt foglya mondani, most nem, érek rá, mert dolgom.

Van. Inkább én kitolom, csak, itt csak baj onnan, kezdődik, hogy, mindig, ígér, valamit de

Abból, sincsen, szemi, mert, össze visszarohangál, csak azt, dolgot, nem végzi el, amit kéne.

Minden, be belekapkod, de a munkájával soha nem törődik helyette, más végzi el Munkáját.

EGY ZENE TANÁR TEMETÉSE

Tegnap reggel fel riadtam 5orakor, leföztem, kávét, mert anyám is ment.

Segíteni egy idős néni takarítani. Én meg itthon elmentem reggel 6ora.

Kor kinyitottam temetőt kollegámmal, ahogy vissza, jöttünk nyitásból.

Utána rendbe rakott egy sírhelyet addig, én elmentem meg locsolni

Egy sírt, mert meg kértek rá azt, munkát is befejeztem akkor reggel 8kor

Hazamentünk elintés tűk, dolgainkat, utána 11köröl visszajöttem kitakarítani.

Ravatalozót, mert délután temetés volt, ahogy meg kitakarítottam, ravatalozót.

Haza mentem, egy kicsit meg ebédelni utána, vissza, jöttem, mert temetés.

Van olyan embert, kísértünk az utolsó útjára, aki nagyon szeretete a zenét

Tanítani, másoknak. És ők szívesen vették tőle tanagyagot, mert, nagyon.

Örömmel, tanította másoknak a zenét, még halála előtt zenét, tanítót másnak.

Temetésére is a nagyon sokan ott voltak, akit, ő tanítót, zenét tanítani azok.

Elkísérték az utolsó útjára, nyugodjon békébe minden hozzá tartozónak.

Őszinte révétemet evvel, veressel.

,, VISZONTLÁTÁSRA -MONDOM ÉS MEGYEK,

ROBOGNAK VONATOK ÉS ÉLETEK,

S BENNEM LEGBELÜL VALAMI REMEG,

MERT NEM TUDOM, SOHASEM TUDHATOM,

SZORITHATOM -E AZT, KEZET, AMIT ELENGEDEK.

VISZONTLÁTÁSRA – MONDOM MÉGIS, MÉGIS,

VISZONTLÁTÁSRA HOLNAP,

HA NEM HOLNAP, HÁT HOLNAPUTÁN,

VAGY, HA AKKOR SEM, HÁT AZUTÁN,

VAGY HA NEM, HÁT EZER ÉV MÚLVA.

VISZONTLÁTÁSRA a FÜLDNEK PORÁBAN,

V ISZONTLÁTÁSRA AZ ÉGI SUGARÁBAN,

VISZONTLÁTÁSRA a HOLDNAK UDVARÁN,

VAGY a TEJÚT VALAMELY CSILAGÁN.”