MEG BOCSÁLYTÁS TÖLEM MÁSOK FELÉ

Egy nap meg kértem valakit illetöt hogy szegitcsen igent mondot jo van,

szegitek neked mert rendes ember vagy képzelYék el az volt szerencsém

akitől kértem az nem ottlakik ahol én ha nem máshol városba telet
Múlt idö kérdezetem töle, akor szegitesenekem akor már azt monta hogy nem

tudunk együtt soha dolgozni. Mert ö szerinte aki monta nemtudunk együtt dolgozni

az ilettö amit mondot nekem egy kicsit rosszul est de nagy nehezen    folytattam   dolgomat
Amit életbe kivan adva nehéz élet  de tudom hogy fog szegitcséget kérni,   tölem,

Evel azt akarom mondani hogy ésre vet rajtam egy nagyon jo hitnos társam

Hogy téged valamibánt engem nem tudasz be csapni mert jol ismerlek téged,

Nem tudsz becsapni akor montam neki mibánt valolyában ö akor gyorsan

Szegitet nekem ez bánt téged hogy nem tudok dolgozni szenki vel ere azt,

Válaszolta aki hez fordoltam, hogy láttuk együt pasió filmet én ere igent

Montam neki . válasza az volt   tudod hogy menyit szenvedet  , Jézus,

Hogy ostorzták és vádolták Jézust veled ugyanezt tette illetö de tudod,

Nekönk keresztények nek többször meg kell bocsálytani nem 77szer hét

Szer 77ezerszer mert mindenkinek van hibálya mindenki valamilyen szinten

El követ hibát meg kell bocsálytani aki hez fordultam az volt válasza

Hogy figyeld meg egyszer fog kérni valamit de neked meg bocsálytani,

Neki ahogy montam válaszom az volt igen meg bocsálytok neki . eröl

Meg bocsálytásrol, lene pár gondlatom , gyerek otthon van támad neki

Jo ötllete de szülök azt gondolyák nics igaza szoha se gyereknek

Készöbb rályönek téneg igazavan gyereknek kérdezném maguktol hogy

Milyen szép lene ha eszébe juttna minden embernek hogy meg kéne

Bocsálytani mindenkinek egyes emberek nem teszik meg bocsálytás .

gondolyák el akibe meg szértik neki az ugy eset be belerugot.

Valaki oda megy az ilettö meg bocsálytok tudom hogy egyszer

rád is szorok ez legyen minenkinek gondolatába bocsálysunk meg

Ember társaink nak ha meg szért énis meg bocsálytok mindenki,

Aki meg szért szokal szebb ha meg bocsálytát ember aki mást

Meg bánt nem lene enyi ideges ember ha mindenki meg bocsály

tana másik illetönek.

HAGYOMÁNY ILYENKOR

Amikor 16éves voLtam . Láttam

Menek, fiatalok, meg apukák gyerekek , neki

keztek korán LocsoLkodni Nökhöz, teLmuLt az

Idö délutánra járt már akor eLmeséLik gyere-

kek Menyit kerestek ez Idö alat mesilék a

Apjának de feLnött LocsoLkodoknáL iLyenkor

már Lehet ésre veni van benük egykiss aLkohol

de azért foLytaták LocsoLkodást estére jár idö,

Mogyák otthon nöknek mennyit kereset gyerek.

És gyerek mondgya ezt meg azt fog veni pénzböl

TeLnek, MuLnak évek és LocsoLkodás kiment eszökböl

heLyete mindeki aki teheti otthon töLti az idött

Vagy mondgya családfő elmegyünk piheni máshova.

Igy töLtik a husvét hétfön pihenésel , Másnap uLyuLt erö

vel elkezdenek dolgozni munka helyükön nekik igytelt

huSvéthétfölyök és veszem és re minden husvéthétfö

igytelik embereknek locsolkodásnélkül.

HÚSVÉTI VERS .

Most itt fekszel, mint lőtt “vad FELTÁMADÁS!Jézusom! – élet vagy előttem!
“, a “bűnös” pára,
szíveknek kegyetlen parazsa!?
ontottad, szeretet “lángodat”, szórtad villámodat,
vigaszt kérő akaratok, porba hulló szánalmak
akarnak tőled, mit, – a “férgek” ?
Tudtad, mégis hagytad, önmagad erejét “eladtad”?!
földi életed, gyarló emberekre bíztad!
Talán több létű vagy, végtelen mélységű tó lénye…?
az ég tiszta fénye!
Hullámok vihar verte sodródó pusztító ereje,
tört rád…
elvette nyugalmad, kiforgatta minden szavad…
Jámbor élted, mint az őzé,
mégis
válladon az egész világ terhe.
Isteni gondolatokat ültettél át agyakba?
szíveddel, lelkeddel tápláltál, éjt nappallá téve gyógyítottál.
Jött a vihar, a pusztító villám, dörgő kardokkal,
husángokkal, szívszaggató jajszókkal
rád tört egy áruló, csókkal…!
bánta vagy nem bánta eltiport, a gyáva!
több ezer évre került halhatatlanságba, a gonosz pára.

Élet vagy előttem, követnem lehetetlen?
Akarod? Istenem! Szeretned kellene engem…
Zúgolódó szellemek menjetek, ne kövessetek!
A szívem öklömnyi húsdarab,
mozsárba széttöröm, ott őrlődöm,
mint búzaszem a malomkövek között.
Kegyetlen kétszínű, álnok világ,
halomra bút, bajt, keservet,
gyászos tetteket ne keressetek!
Majd, ha nyílik értelem ott azon a helyen…
jön el, az emberek, romba döntő, vagy reményt keltő
ítélő helye,
akkor lesz felismerve éltetek tiszta, világos értelme!
Feltámadott!
Jöjj, siess értem, bárány, megtalált “jószág”,
Isten földi mezején, az akarok lenni,
égi kenyeret, tenyeredből enni,
f e l t á m a d á s fényében ÖRÖKKÉ tartó élettel élni.

KÖZSÖSIGI SZERETETT EMBEREK KÖZÖT.

Egyes     emberek    be     hiányzik , Szeretett  ,  egyes   emberek   ara  is   képesek  hogy    amikor    oda   jutt  

Ember   , másik  illetö   elébe  ,  belemosolyog      szemébe    illetönek   akit    valolyában   nem    szeretti  ,  csak

Azt    mutatta   szeretti    másik  ember  társát     betig  Evangéliumbol  idézek    szeresed  fele  barátotad  mit    ön,

Magadad  ez  azt    jelnti   valolyában   szerettni   kell   az   elenszégünket   is   de   ez   egyes  emberek  nek   nagyon

Nehéz     probályuk   meg  ezt  is   mert   vanak  emberek   aki   szeretett   éhesek   és   valamenyire  tovább is  tugy-

ák  Adni  szeretett  másik  embernek  de  ez   legnagyobb  öröm   ha   másik   embernek    tovább   adgya    szeretett

Mi    is   kezgyük   el   szerettet    tovább   adni   egyik   embernek   az  tovább   adgya   másik   embernek   ezt   ugy

Hivják   valolyában   külcsönös   szeretett   ember    társaim   felé   és   olyan   jo  ha   ember    társaimnak   adhatu-

nk   valamit   amit    minden   ember   tovább  ad   hatya  másik  embernek  ez   szeretett   nagyon  nehéz  elkezdini

Gyakorlni  de  mi  kezgyük el   ezt  szeretett   gyakorlni   nehéz  dolog   de  imátcságal   meni  fog és  mi  is  tovább

tugyuk  adni   szeretett  emberek  felé  .  Evel    szeretnék  minden  kedves  olvosonak    kivánok    mindjatoknak

Áldott   husvéti    ünnepeket   kivánok.

A SZENVEDÉS

Az  emberek,  néha    Megondolatlanul  is   ,   meg   bántyák    .  Ara    szegondoldolnak.   Hogy   lehet   , hogy  ezneki

fályt.  Tovább   bántya  az  ilettöt   És   másik  ember  elvan  keseredve  .  szenved  magába    de  ez    nagyon    .

Fálydalmas  de  aki   is  , Istenben  . az  könyen  veszi  a     Szenvedést    de      ara      gondolyunk   hogy    mi

Amikor  büntkövetünk   el   hogy    menyire  fáj    De  gondolyunk   ilyen    estebe   hogy   valaki    meg   bánt,

Hogy  menyit  szenvedet   Jézus  kereszten    meg    ara  gondollyunk  sok   bünükért   evel   ossztorozuk.   igy  

Kerestfán  értünk   szenved   sok  rossz  akaratu  emberekért   szenved   Jézus   .  Mert  judás  30 elárulata  és 

Meg  tagata  . Jézus   azért  szenvend  hogy  minket  üdvözicsen     evel  versel  kivánok   gondolgodást  mindanyiuk

nak.

  Gyütrö  fájdalom   amit  most   magam  ba  érzek,

  Gyütrö   fájdalom  mely  nem  mulik  el   sohasem,

  Mely     minden    percben   marja   szivemet,

  Mely   nem    nyugodva    térnem,

 Gyötrö  fájdalom  melyet    te   okoztál   nekem,

 Gyötrö  fájdalom   mely   nem   mulik    el   sohasem,

 Gyötrödöm  éjel,   nappal,

 Gyötrödöm   az   emlékeidel,

 Amelyeket    együt  éltünk   meg  ,

És   amelyek   miatt   most  itt   állok  némán,

Muzdulanul , egy  szál  magamban,

KISS KUTYÁM BUTASÁGA

Pár   hétel  ezelött ,   Bementem  orvoszi  rendelöbe   be  jelentem   hogy  jönki ,   Hozánk     Elisz  jött     be   Ata  

Éves   ,  Inekcsiott   ,  2kutyának    Ámult  hogy    régebi  kutyám    hogy     milyen    sokáig    élmég     Másik   kutyán

iss  meg   lepödöt  hogy  ilyet   találttam   egy  reggel   udvaromba .  Azota    kiss     kutyám     meg       van  köttve

Amilyota   oltást   meg  kapta     Nehezen    szokta   meg   meg    köttést    nálunk    ,  Azotais   folyton    szabadlábon

lene   ,   csak   nem   lehet   neki   .   ha     ez   neki     nem   tettszik    hogy     meg    van    köttve   akor     foglya   

Magát   kicsavarja    karabinert   de   mi    és    revesük   és   rásulunk   neted   .megint   kiss  idö    elttelik ö   foly-

tatya  tovább   ha    nem   azt    csinálya   akor   másik   kutyát   háborgatya   betig     már  egyszer   külön  válaztottuk

mind  2ten külön    vanak    olyuk   van    egyszer   szembe   nézet   2   oll   de   mindig    háborgatya    idösebbik

kutyát  igy  egyszer  juttunk ázásal  majd  nem  összes  keret   fel   ástam    szikerült   fel  ásnom  akor  Anyám,
.
Esébe  jutott   tegyük   ,  mesebb  re   2  kutyát  egymástol  igyis   történt  de  a  kutya   miat  az  egész   kiss

kertet  átt   kellet  rendezni ez neki    utba   volt    neki  akor   kisetük  el  ültetük   máshova   nagy  nehezen

Meg  szokta    helyét   , de  másik  kutyát   háborgatya  betig   már   pampam  füvet  ültetem  hogy  ne  háborgasa

Másik   idösebbik  kutyámat  igy  egész keretem  fel  ásva    átrendezveze   kutyám    Miat  folyton nem hagyabékén

idössebik  kutyát  igy most  már  mind  2kutya   kert   rendezis miat  meg talállta  helyét.

KICSIT ÉLETEMBÖL ,MIVEL VAGYOK ELFOGLALVA MOSTANÁBA

Ami  otta   ,   Küzélték  velem  hogy  ember,  nem   kell   Szegitcségem    igy   Már   nem   kell   Korán   kellnem.

Elég  7ora  fele  fel   kellnem    nem    idegeskedve   hogy   mikor  bozastanak   fel  stb  Szép   nyugotan   felkelek.

Utána  eltervezem   az  napi   tehedömet,  mostanába  otthoni    kertel   vagyok   elfoglalva   olyan  délutánig   azt,

Csinálom   utána  .  Lemegyek ,  inetertenethelységbe   ahol  elvégezem  ,  Tehendöimet   mert  ott  engem  ,

Kineveztek  kissfönöké  de ralytam   kivül  ,  Lene 2szegitöm  van  koleganöm   ,Aki  beteg   néha   belyár  kál  ha   ugy

Érezimagát.  meg néha   eliszhagyamagát  nem   kell  fell  nem jönnbe   másik  illettö  23éves  fiatal  emeber.

Aki be  egyszer  néha  lehetet .  számitani  de  mostanába  nem  lehet  számolni   rá   mert  volt  ön   bizalom  vesté-

sünk   És  ott  küzölte  velem   nagyobb  ember   hogy  ömár  csak  netezni   jár  de  gyerek  ugy foglya  fel  hogy,

ide  dolgozni jön igy  mondlya  uton  nem is  szulonk rá  hagy   mondgya  monta  nekem  nagyobbik  fönök hagyrá.

mert  csak  netezni jár  de azért  hagy  mondgya  másoknak   elégha  mitugyuk minek  van itt   ha   meg   kérném

Hogy  szegitcsen  nekem  ö  válát  vonya  elkezd nagy  nehezen  szegiteni . de  azért  sokta  mondani  lehet  rá

Számolnii  mindig  ha  valaki  voná válát  maguk  szerint  lehet  ilyenekre  számitani nem igazán   igy   egy magam,

Vezetek  nethelységet  ha  betér  valaki  az  mindig  ámul   hogy  Embernek  egy  maga   Vezetni  Intenethelységet.

nagyon   nehéz  de  én  mint  kissfönök nek  kineveztek  mégis  birom  csinálni  kivánok  mindenki  ilyen  telyesitést

Minden  embernek   ahogy  én  csinálom  . rám  mindig  számitnak  emberek.

A SZERETET ÉS IRGYSÉG EMBEREKEBE MALYD NEM MINDENNKI BE LAKOZIK

Ha   egyik  ,  Helyen    jo  megy    dolga , Ílletönek   .  meg van    mindene   meg   kaplya    szeretet  és  akor   nicsen ,

Baj  amig    meg   nem  halja  másik  ember   hogy     milyen   jo  neked  ott  ez   illetö  elkezd  jo  indulatbol  mond,

mond   jott  utána  ha   kérdeznél     valamit    máskor   Másik  embertöl  valamit    aki   meg  hallota  jol megy   ,

Dolgod    illetö  meg  szolal  ide   figyely    ahol   vagy  téged  kihasználnak   nálnak   kérdezném    maguktol

Ha  mindent  ember    és   legnagyobbat is   szeretet is  meg  becsülést   másik  helyen   az   maguk  szerint  az

Egy  meg   becsülés   azon   helyen  igy  ez  nem  kihasználsz  illetö  ez   csak    biztos     féltékenységböl  monta   

Ott  kihasználnak .  Szerintem   az ért  monta  hal  hata  anak  kicsit   nagyobb  meg  becsülést  kap  ott  ,  kinevezik.

Egy  fönök  meleti  szegédnek   ,  ez  meg  halya  másik  ember  elkezd  néha  rossz indulat  besszélni  belöle,

ide   figyely  másik  helyen  meg  türt  személy  vagy    nem  igaz akit  kineveznek  valaminek   az  élettbe hivatalos.

Személy másik  helyen   az  már   meg    becsülés  jele  másik  helyen   az  nem  kihasnálás   ez  emeber  szerin-

félytékeny  lehet  ,  illetöre  hogy   másik  helyen  jo megy  dolga  , egyes   emberek  be   ott  lakozik  rossz  indulat

Ezért  irigylik  ha  meg  van  mindene  másik helyen  , ezért emberért    Imátkozni kell   hogy  egyszer  ö is  meg 

Kaplya  meg  becsülést  valahol  lehet  meg  van   neki   csak   irigyli másik tol.

EGY ROSSZ HIR MEG JO HIR EGYNAP

Egyik  nap  kapok   egyrossz  Hirt     ez  kicsit    Elkeszeretem  azért   folytattam  azt  napot  Elkeserde  ve  utána,

Kicsit    szomoruvoltam  de   azért   egy  kiss  idö   eltelt  kaptam  délután    Petig  kapok  jo   hirt  hogy   hallotam  ,

Hogy  szerettszes   a  kertekel   foglalkozni  ere  én  válaszom  az   volt   igen  mert   régen   egy    Idösnénik  is

szegitettem    az  is   meg   volt   elégedve  velem  látyák   rossz  hir  után   az nap     Kapahat   jo  hirt  is   hogy  kéne.

Máshol  szegiteni   keretett  rendezni  ásni  stb  ere  nagyon   meg  ürületem  hogy  kell  egy  szegitökéz     máshol

is   . Sok   ember  csak  egy  folytába  nem  szeretik  egy  mást   ez  televen  orság    velük  is    csak  más  szemébe.

nem  meri  meg  mondani  nem  szerettrelek   meg   bántya    vélettlen  ez kért     Imát  kozunk   sokaT  térlyenek.

Evel  imával  felyezembe mai napot.

                    Uram ,   tégy  engem    a   te  békéd   eszközévé,  hogy

                    ahol    gyülület   van   oda   szeretetet    vigyek,

                    ahol   sérelem   van,    oda     megbocsájtást ,

                    ahol   széthuzás  , oda    oda   egyetértést   ,
   
                   ahol   tévedés ,     oda    igázságot   ,

                  ahol   kétség   ,      oda    hitet

                 ahol  kétségbeesés   ,  oda   reményt ,

                ahol   sötétség,  oda    , világoságot

               ahol  szomorúság   ,   oda  örömet.

Hogy  ne   vigaszt  keresek ,  ha  nem  vigasztaljak,

hogy   ne   megértést    keresek   ,  hanem  másokat   értsek  meg,

hogy    ne   engem   szeressenek  ,  hanem  szeretetet  nyútsak.

Mert    amikor  adunk  ,  akkor  kapunk  ,

mikor  megbocsájtunk ,  nyerünk  bocsánatot.

mikor   meghalunk,     születünk  meg  az  örök  életre.       Amen

A FELEBARÁTI , SZERETETT, GYAKORLÁSA.

Felebaráti ,  Szeretet  gyakorni,  kell  .   Akor  is  , Felebarátunk , Néha  meg  Haragszik,  kis Idö  eltelik  figyeld  meg.

hogy  Utána    feléd  fordul  ,  meg   bánya  amit  elkövetett  ,  mi  meg  bocsálytunk  neki   mert   Tugyák   minden,

Ember   Rászorol  mindenkire  ezért   is  kell   ,  Meg  bocsálytani  ha  Véletlenül  olyat   mond   amit  nem  is   

akart  volna   meg  Bántani  téged  akor  aki  meg  bánta   elköveteté  lehet    hogy   meg  szolat  Lelki ismerete

legbelü hogy    Bocsálysál meg   neki  mert  illetünek  Rossz,  Naplya  volt  mi  betig  ilettünek meg  bocsálytunk

mert ez   igy , Igylik   igy  tanultuk  ,  szüleiktül  meg  aki tanittya  ha   mégis  Nehezen   megy  illetünek  imát,

érte .   Töbre  megy vele  kis  idö  után meg   bocsájt   figyeld   meg  és  tanuld  meg   szeresz  fele  Barátod   mint

ön  magad  engyenek    meg  kis   verset  átadni  maguknak   szeretrül szol.

“   Az  öreg  kút   csendesen  adja   vizet,

   Igy  telik     minden  napja.

   Csak   adni   minden    napon…

  ilyen  kúttá  kellene  lennem,

  Csak  adni  egész    életemben.

 Csak  adni  terhet  is  jelent,

 Jó  kút   nem  érzed   ezt?

Belenézek , tükre  rám   ragyog,

Hiszen   a   forrás   nem  én   vagyok.

Árad  belém  ,  csak    tovább   adom,

Frissen ,  vidáman   ,  szabadon.

Hadd  éljek  ilyen   kút  -  életet,

Osszuk  áldást  ,  szeretetet.

Nem az  enyém   Kirsztusztól kapom,

Egy szerüen   csak  tovább   adom…

MEG . BOCSÁLYTÁS ELENÜKVÉTKEZÖKTÖL.

Vanak  Olyan   , Eberek     aki     Az    gondolya   hogy   ő   Tökéletes     Ember   is    Elkezdi      Megszolni   Másik,

Embert  ,Gondolyuk .   Át   amikor    megszolnák   meg   Bántanák ,   Fele  barátunakat   hogy   ez  menyire   fáj.

Sok  ember  ezt   át    se   gondolya  ,Dolgokat    Folyton   Megszolya   fele bárátlyát,     Ingább   amikor   meg   ,

Szértené  fele      Barátlyát .  Vegyük    és  re  Magunkun    Hogy    Mindenkinek   van   hibálya.    Evagélumbol

Venék   kis   részletet    az   vesze   elszökövet    másikra ,  Aki  küzülünk  büntelen   egyböl   ott  hagytak   nöt 

mert    Mindenki  nek       van     Hibálya   küzülünk    Szenki  nem     Tökéletes  ha    eleszik    Ember  ,   Ott.

Van  lehetöség  hogy    beis    Merlyük    Vétkeztünk   Isten    Meg  bocsolyátot    nevétkezél.

Evel  veresel    zárom   gondoltaimat.

                                             Reményik     Sándor   (   Ne  itélj)

                                                    Istenem  ,   add    hogy     ne   itéjek-

                                                   ,Mit   tudom   én  ,  honnan   ered,

                                                    Micsoda     mélységböl   a   vétek,

                                                   Az  enyém   és   másoké,

                                                  Az  egyesé,   a   népeké.

                                                Istenem ,  ad ,  hogy    ne  itéjek

                                                De  egyre  ingább   csak   igen.

                                               Mindenre   ámen  és   igen.

                                              Szelid    lepke ,   mely a  szivek  kelyhére  ül.

                                             Ámen .  igen .  És   a   gonosztól    van

                                            Minden   azanfelül.

És  ha elkezdenél  idél  ni  másokat   meg   bántani   ez  joszon   eszedbe.

                                              
  
                                                   
                                                 

                                                

                                               

Vendégbelyegyzés barátomtól, aki most tervezi saját netnapló indítását

Tegnap az unoka húgom és én felmentünk édesanyukámért a kistarcsai flór ferenc kórházba mert véglegesen haza adták. Nagyon jó hogy haza adták mert nagyon unalma volt anyukám nélkül az itthoni élet és nagyon hiányoltuk. Tegnap voltunk még a csömöri Auchan-ben és én kaptam anyukámtól egy nagyon szép arany zsebórát és egy nyakláncot is. Az unoka húgom pedig kapot egy szép cicás medált a nyakláncához. Én még kaptam egy mobile feltöltést is miután hazaértünk és anyukámnak vettem egy szép szivecskés plüst is ajándékba.

EGY FÁLYO ÉRZÉS.

Reggel sokot ,   idöbe   Felkeltem  ,Elöte  egy   Párnapal  monták    hogy   Éllet  erös  fiatal ember  meg  halt.

és  monták  hogy mikor  temetik    ugyis  kelltem  fel  akor  hogy  Eznap   egy kicsit  fájdalmas  lesz  , Kicsit  ,

ismertem  is   az  Embert  nagyon  , Rendes  volt  Mindenki   hez   nagyon  Szerete  embereket  az  ,Emberek

ugyis  Fordultak  hozá   Bizalomal . elérkezet  Fájdalmas ora   amikor  látni Sok  embert  hogy  Menyire , Szerették üt.

Sok  siro  ember  aki  Meg  rázta   hogy  élet  erös   Embert   elveszitetünk  Csak fent   Fogunk  vele  talákozni.

Akit   meg  rázta   hirek  fogadgyák  el  Ezt  verszet   meg    Aztis  szeretném   mondani   üszinte  részvetem  aki  

Elvestet   valakit  azis  fogadgya   el   Ezt   Verset.

    
                                                    “   Viszontlátásra   -  mondom    és  megyek ,

                                                             Robognak  vonatok   és   életek 

                                                          S  bennem    legbelül   valami  remeg,

                                                      Mert   nem   tudom,   sohasem  tudhatom,

                                                 Szorithatom  e  azt  kezet  , amit   elengedek.

                                                Viszontlátásra   -  mondom   mégis ,  mégis

                                                              Viszontlátásra  holnap,

                                                   Ha   nem   holnap   hát   holnapután,

                                                  Vagy ,  ha akkor    sem  ,   hát   azután 

                                                 Vagy    ha  nem  ,  hát   ezer  év  múlva.

                                                 Viszontlátásra  a  földnek     porában,

                                               Viszontlátásra    az   égi   sugarában,

                                           Viszontlátásra     a    holdnak    udvarában,

                                                 Vagy    a  tejút    valamely   csillagán,

Mindenkinek  kültem  ezt   verset  aki  elvesztet   valakit             fogadgyák    üszinte  részvétem.

                                              

NÉVNAPI , KÖSZÖNTŐ.

Mais ,  Korán    Kelltem  fel ,   Éreztem ,   Hogy  itt .  Tavas   ugyis  Volt ,  Nagyon   jo  , Idö  volt   egésznap.

Minden    Kedves ,   Sándor  ,Jozsef  ,Benedek, Ünnepelteket ,Meg  aki  mostánba  Tartota   névnapját,  Kivánok.

Boldog , Névnapot   , Azoknakis   Boldog,  Névnapot   kivánok  nekik.  Egybe  Sok egészéget .  Kivánok  minden.

Ünnepelteket   és  Szeretném  meg ragadni  evel  veres  kivánok,    Boldog  Névnapot    Sándoroknak ,  Jozsefeket,

Benedeket  meg  aki  mostánba  ünnepelték  névnapjukat   Fogadgyák   ezt  vereset  tölem   el.

Boldog   nénapot,     neked   csak    jot    Kivánhatok .

Az   ünnep     igy     szép  ,  ahogy     ránk   talált ,   hisz   együtt    éljük  át!

Hát   boldog   névnapot   ,  ma     boldog    mind   aki   adhatott

Ki  hozzád    eljött ,  mit   is   mondana   .  boldog   névnapot!

Ma   csak  élvezd  életet,

Örölj   aminek   csak   lehet !

Dallai  köszöntelek    téged

Pohár   csendül  ,  Isten   éltet!

Boldog   névnapot  ,

Legyen  egy  szép  napod  !

Amibe   ma   belefogsz  

sikerni  fog

Mineden   most  ünnepeltek   nek  kivánok  boldog   Névnapot.

A KUTYÁM CSINTEVÉSE.

Mostis  korán  kelltem  harangszoval .Utána   kávét  lefüztem  ,meg  iszom,  kávét  kiss  Idö  után  neki  vágok az utnak.  6elött  pár  percel  .

Láttom  hogy,  fekete  kutya  ,aki  már  napok ota  bejár  mamámhoz  kicsalya  keritésen.  Kutyámat  amit   egyszerbektak hozám  hajnalba.

Ahogy  Indulnék  utamra  6elött  párpercel  láttom   ,hogy fekete kutya  meg  én  kutyám  megy  ki , keritésen.

Nem volt  idöm  utána meni  mert   menem .  Kellet  itthonrol el,  ahogy  elintéztem  dolgom   jövök  haza,  tolombe,

bicsiglit  ,A   helyére  láttom ott van  kutya  helyén  leis  sitam hogy   mit  kerestél  kint  uton  ö  játszota  azt  nem  volt

kint az  uton  de  tudom kint  volt . láttam   meg  szittam hogy  ez  necsináld még   egyszer  ö azért  fogta ,magát.

és  Kiment ,  Ujra  fekete  kutyával  petig  montuk  neki nem nyenel  másik kutyával   az  utra  mert féltyük  hogy,

Történik  vele  uton  pársol még  kiment látta  lesidgyok  meg  gondolta  magát nem  szabad  kijárkálnija  mert,

mert  lesidgyák a gazdáji  mostánba  meg van kötve  nagyon  nehezen  viszeli  meg  kötést  de  rájön hogy,
gazdjim  jott  akarnak  azért vagyok  meg  köttve 

A HÁZVEZETÖ.

Ebereknek ,  Sok   házköridolgok .  hogy  tartsa,rendbe   Házat  hogy   visze seki  gázt   ,vilanyt,  Vanak    olyan,

Eberek  . aki    gépek   meg  mecs  érdekli   és  azok   emberek  nem  isgasamagát   életbe   menyi  sok .házi-

körülidolgok .   Vanak.ezt  egyes  embereket,Ezt    nem   érdekli ,igy  minden nök    ,  csinályák  meg     házkörüli,

dolgokat , ezen  Nök    Kiakadnak  minden  nyakuba  szakad ház  kürili  dolgok  akor,  nök   betig  csak  föztakarit,

csinálya  enivalot.  akor vanak   balyba   asszonyok  ,  ha  nicskire támaszkodgyon   életbe,  ha  elmegy, áram

akor    kéne  szegitökéz  aki  kicsit ,   konyit  áramhoz ez  ilyen .esetbe  csak  féfiak ,ra  tudnak   támaskodni,   ez

is  házkörili dolog  csak   ezt  férfi  tugya  elátni  ezt,  dolgot  ,evel  zárom  gondolatomat,

Az elsö dolog   a  barátszág,  mert  atól  fogadok  el  tanácsot ,  akit  én  szeretni  is  tudok   .hiba   van 220v  a falon,

lévödogaszban ,  ha  nics  egy  vezetö  lyen  esetbe  jo jön  barátszág  akire  támaskodhat,  ember,

szegitcsön házköri  dolgok  ban   minden kinek  mindenkinek meg van  házköridologba  egy  árant .

EGY REGGEL NÁLAM

mindig  korán  kellek  hajnali  harangszoval  kellek    utána   végzem  dolgomat  máshol   egy kis  idö után
visza  jövök  haza  látok egy kis  kutya  van  virág  mellet   lépcsön     össze  volt    gömbölyödve   virág
melet  soltam  szüleimnek   nézék  meg mivan  az  virágnál láták  kis  kutya  nem volt  szivünk   utra
teni   utána elkeztük eteni   ö egyre   jobban bujt   hozánk  amikor  kimegyünk  az  udvara  ö bulyik  hozánk
álandoan  örömel jönn felénk  azota  hozánk   telnek   mulnak  idök  kis  kutya  nagyobblet  ürzsi házat
nálam   de  van  még azon   kivül  egy  másik   kutyám  aki  már  idösebb  azis örzsi   házat  egyszer
szépre  gelen amig  nem teték   be  mostani  kis kutyát  hozánk  elötte  pár  honapal  hozot valiki
be kisz kutyát  de   öregebb kutya   ezt  nem  törte meg   elkelet   küldeni   másik  kutyát  igy ö nem marat
meg nekünk  mert nem türte meg kutya  ezt  a  kutyát  akit    valamelyik   reggel  be  helyték  hozánk
azt meg türte  azotais  örzsik  a  házunkat     és  már  betig  5honapja nálunk  van kutya  akit be raktak
hozánk  reggel   ha  vallaki  megy másik  oldalon   akor  már elkezd   jelezni  nekem idegen  betig
másik  oldalon   van   lasan  meg  fog  mindenkit  szeretni lakásunkba   az idegent  nagy  ivebe  meg
ugatya   postás is   fél  felénk   jöni mi betig csitityuk   kutyát halgatránk.

MOSTÁNÁBA MIVEL FOGLALKOZOK

már  4éve  foglalkozok  beteg   sérült  gyerekel  4ével  ezelült   azt  nem  gondoltam  hogy  beteg  sérült  emberekel
foglalkozok  én  ugy   éreztem  leg elején  ehez  nem  lesz  türelmem   ehez  beteg  gyerekehez  egy szép  nap amikor  elmentem  meg  ismerkedni  velük  nagyon   örömel  fogatak  azt   gondoltam  nehéz  lesz  velük   küzremüködni   nem  lesz   türelmem   betegekel foglalkozni  és nálam ,fordolta  kocska  életembe  ahogy meg
ismerketek  velem  beteg ,sérült  gyerekek  egyböl  elkeztetek velem  közremüködni és pár  hét mulva  nagyon
szeretek  enegem  gyerekek  ahogy   meg  voltam  ilyedve  ,hogy  nem lesz türelmem  ezekel  betegekel  foglalkozni
mégisz  .volt  türelmem  betegekel  foglalkozni  .valahogy    azt  érezetem   ez  nekem  hivatásom    és jol  is  érezetem   meg   meg mondom ,   maguknak   nehéz  hivatás  ,de  nagyon  jo  érzsés   velük  foglalkozni  mert  
igazán  ők  tudnak  szeretni  .megyek   haza  midig  örömel  megyek  haza  látyák  rajtam otthon  menyire szeretnek
engem  gyerekek   ahogy elmegyek   beteghez  ujra  meg halgatom  mi  bajuk  elkezdenek meg  szeretni  ,és
másnak jo   érzés meg halgatod őket  elkezdenek szertnitéged. benem  van  EVagálium idézet  bármit  tesztek
én  nevembe  tegyétek  nagy lezs  jotalmatok  kezdgyünk  embereken  szegiteni figyiljék meg  foglyák  szeretni
magukat  emberek.

A MÉDIA HOGY ROMBOL EMBER BECSÜLETÉT

vanak   emberek  aki  azt  gondolja  médiábol  tudgyák  meg  a   hireket    van  olyan  eset  amikor   emeberek  azt   látyák   hogy  média   milyen   az  emberek  azt  gondolják   jol  monda  média   nem gondolja   végig  ember
hogy jott  e  tanit  média  hány  eset  van  gyülik  embert  ezt  médiátol  tanulják  nem  ez  ál  10parancsolatba
ha nem  az  ál  szeresd  fele  barátod  mint   ö  magadad  ezt  média  kifordittya  azt   modgya  gyüld  embereket
petig  ez  nem  igy   van  szeresd  fele  barátodat  mint  ön  magadat és  est  média  nem  tanitya    ha  nem midia
szeretlen  szégröl  és sok  szemetlen  szégröl  tanitya  emereket  igy nem  tudnak ISTNEL  TALÁL  KOZNI
amig  ezt  tanitya   média  helyete  imátkoznak  sokat  hogy  midia amit  müvel  lelki  ismeretükel  az  nem  igazán
jot  csinál  mert  midig  szeretlen  ségrül  gyülületet  modlya  petig  nem jotanit  média  hány   embert  terel  get
rossz otra  és  azt  gondolják  jot  mond  média   igazavan  tévedés  nics  igaza  helyte  ember  tegyen  lelkébe
rendet  és  ne  médi butaságára  halgason  mert  néhány  házaság is  igy   menet tünkere    hogy   milyen
butaságokat tanit  médi  helyete sokat  imátkozon és  télyünk meg  higyünk istenbe  jobban   járunk
higyékel  mint  média bataságát  amit  tanit  imát  kozunk  szokat   hogy akit  eltéritet  média  visza  találya  nak 
helyes  utra 

te gyözöd le jóval a rosszat

-anyukám  ,teljesen  rám   szált  rózsa  néni !    kedd   óta mindig  én vagyok   napos,  pedig    eddig   
igazságosan   váltottuk  egymást a  napköziben  a  teritésnél .  megtudhatta  ,  hogy  utálok   ott   enni?
-   amig  ezt   látja  rajtad  ,föleg  a  viszelgetésben,    addig    továbbra  is   téged  oszt  majd   be    .  de  hát  fogj ki
rajta  úgy  ,hogy  teritsél    jókedv vel   ,   söt  ,kérd   a  pénteki  beosztást is

-képzeld  anyu  ,bejött  dolog  !   megfeletkeztem   az   alagsori   szagokról  és   zajokról.  csak   a  jókedvü   teritésre
figyeltem   és  közben  rózsa   nénit   lestem  .  péteken   már  nem  is  terithetek  .
most  már   sajnálod ? végül   is   élvezted  .  nem  ,         magamon  fogtam   ki      önmagadat  is  le tudad  gyözni!
  idézet  egy  ujság  bol