békesség milyen fontos

mindenki úgy van el búcsúzta  tavalyi évet hányan vannak úgy  köszönnek el attól évétől aki neki

épen közel ál szívéhez pezsgőt bontanak kicsikét mértékkel  ne hogy gond legyen .úgy is lehet évet

 

búcsúztatni részt  vessünk éves haladó misén én már nekem minden évbe  elmegyek haladó  misén

 

úgy  vagyok vele embernek eltelt egy évért igenis meg kel köszöni hál lát kel adni égiknek  eltelt

 

évekért az ember  JÉZUS aki közben jár értünk ő segít nekünk mindenbe  dolgunkat végezzük el

 

illik meg köszöni neki eltelt egy évért .sok ember úgy van ha már évet zárnak nem foglakozik

 

semmivel  éli életét bulizik de  fontos  dologról   hálaadás sok ember el fejti nem köszöni meg

 

éli életét igenis meg kel köszöni istenek   eltelt napokat én minden nap meg köszönöm

 

meg  tartott  engem IT  én  tegnapi  hálaadó misén  részt vettem meg köszöntem el telt éveket

 

így lehet évet zárni úgy  gondlom utána lehet embernek szabad programja amit szert ilyenkor évet

 

zárás kor én annyira fáradt voltam hogy nem mentem el most kivételesen szentség imádásra inkább

 

pihentem újult  erővel kezdjük  idei évet.   új  év napján mindig el határozás van emberekbe mit  fog

 

lemondani .de  félre  teszem ezt  mai napon egyház új év első napján mindig  békére inti az embereket

 

embereknek nagyon fontos  békébe  szeretetbe éljük le napokat hány ember szeretlen minden nap

 

nem jut  eszébe  ezzel nem old meg semmit csak ön körül és akivel éli napját fújt nem tud rá számolni

 

békétlenség van amit csak  békével helyre hozni ezen dolgozni kel mindenütt béke legyen világon.

Bor csorduljon poharunkba,
Oltsuk szomjunk’ hegy levével,
Lépten, nyomon kínáljanak
Dagadóval, derelyével!
Orvosságunk pezsgő legyen,
Gondos kezek bontsák rögtön

Újra, mikor fogyni látszik,
Jéghidegen ott gyöngyözzön!

Elsuhant lám, ez az év is,
Sose legyen búsabb nála!
Zúgjon harang, s azt hirdesse,
Tovatűnt az út sarába,
Elillant a szomorúság,
Nincs itt helye már a gondnak,
Decemberi vigasságunk’
Őrizzük hát tovább holnap,
Tervezzük a jövőt jobbnak

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

szilveszteri gondolat

Állok az ablaknál és nézem a tűzijátékok apró felröppenő fényeit. Előkelő, impozáns lendülettel törnek az ég felé, megvilágítva mindent maguk körül, majd fekete koromként tűnnek el a semmiben. Szép és talán egy kicsit szomorú is a látvány. Szép, mert a hideg téli estén, jólesik a fény és a remény érzése, a folytatás lendülete és szomorú, mert a látvány csak néhány percig tart. Olyan, akárcsak az élet, ahol a szürke hétköznapok között kevés a fény és a tündöklés.
Kicsi örömöket gyűjtögetünk lelkünk mélyén és óvjuk őket az életünk árán is. Tapossuk a feladatoktól, kihívásoktól és buktatóktól hemzsegő heteket, hónapokat és várunk. Várjuk az év végét, remélve, hogy a következő jobb, szebb, nyugodtabb lesz.

Néha jó lenne egy kicsit megállni, lelassítani a világ lüktetését. Nem törődni azzal, hogy mi lesz holnap, holnapután, vagy a jövő héten. Élni a mának, örülni egy apró pillanatnak, egy mosolynak, egy simogatásnak, a napsütésnek, vagy akár egy jó kávénak. Bárminek, ami szebbé, jobbá teheti az életünket.
Legtöbbször azt mondjuk és hirtelenjében azt is gondoljuk, hogy ezt nem lehet. Menni kell előre, hajtani, dolgozni, magunk alá gyűrni a feladatokat.
Sajnos ez is igaz, de nevezzünk ki magunknak naponta csak öt percet. Keressünk egy csendes kis zugot, ahol kedvünkre elemezgethetjük a napi eseményeket. Minden apróság fontos, hiszen a kis élmények, emlékek teszik szebbé az életünket. Ne feledkezzünk meg róluk. Éljünk nyitott szemmel és engedjük, hogy szeressenek és szeressünk mi is, hogy jövőre az ablaknál állva ne a csillogó fények haldoklása jusson az eszünkbe, hanem a boldog pillanatok, amiket szemünket becsukva a lélek mozija újra és újra levetít nekünk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek: Boldog Új Évet!

a család milyen fontos

ma Szent család napja van  arról elmélkedjünk egy kicsit  milyen  fontos dolog  az ember életbe

 

család ahol gyerekek szülök együtt élik le napjaikat hány olyan van néha   haza  ér munkába mindig

 

meg beszélik dolgokat mi is volt azon napon dolgozó helyén épen volt valakivel gondja  nem

 

beszélték   meg otthon családtagnak elmondja ami nem jóhoz vezet ez család azért család hogy

 

együtt  vannak békébe  szeredbe éljék le  napjaikat  .hányszor  van úgy  évekig élik le 2  ember életét

 

ők   család  alakítanak együtt  boldogan élik napjaikat  az előfordul életbe meg romlik kapcsolat

 

másik emberbe   találják meg szeret ők csak  már  élik életüket  így boldogok az illetők  van olyan

 

meg találkozhatnak és  boldogan beszélhetik dolgokat mit  szépi  rég időbe volt együtt  volt .valaki

 

házasságot kötnek  egy templomba az 2ember egy szer család lesz boldogan élik le napjaikat .

 

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték:

 

»Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.«” (Mt 2,1–2)

 

 

 

A bibliai napkeleti bölcsek a csillag vezetésével keletről Betlehembe érkeztek, hogy hódoljanak Jézusnak, a zsidók új királyának. Szokás őket három királyoknak is nevezni, ám a Biblia nem nevezi őket királyoknak, és nem beszél arról sem, hogy hárman volnának. A Biblia szóhasználata alapján helyesebb a napkeleti bölcsek elnevezés. A keresztény hagyomány névvel is illeti őket, magyar nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár

 

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából, ez az éltető gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, vagy hozzátartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz Máriával, szent Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal.

Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából: Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint.

Annak ellenére, hogy sokan kikezdik a házasságot, a család mégis a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és kiváltságos környezete és így Isten és ember találkozásának is a helye.

A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat.

A család a szeretet tűzhelye, amely világít, melegít, éltet, és egyben templomnak kell lennie, ahol  Isten lakozik. Tekintsük célnak saját családunk “szent családdá” alakítását, a boldogságos Szűz és Szent József példája nyomán!

Családomért

Segíts drága Jézus,

hogy követőd legyek

mit Te kívánsz tőlem,

olyat mondjak, tegyek.

 

Áld meg testvéremet

édesapát , anyát,

hű  követőd legyen

Mind az egész család.

 

változásról nincsen hírek bentről

egy hete elindult téli szünet bent  december17 én hétfőn meg december19 szerdán még volt

 

foglalkozások bent  hírek nem jutott  el azon napon mi volt foglakozáson vége téli szünetnek

 

január  elején pontos idő pontot nem tudom még de  meg tudom előre  fogom jelezni akkor meg

 

fogom  tudni tavalyi téli szünet  előtti 2 foglakozási napom  mi  is csináltak  .akkor  már életbe

 

fog lépni  reméljük   az illető elnök asszonynak  jobb keze dolgozni kezd hírek szerint  aki elfáradt

 

mard köztünk lesz neki segítsége januárba lesz foglakozás  de pontos idő pontot nem tudni , változás

 

épen december18án történt  meg milyen  változás történt bent arról  még nem tudok  bővebben

 

kati önkéntes segítő   nagyon kedves én meg szoktam pont mikulás ünnepségen találkoztam élőbe

 

egyszer kedves mindenkihez .hogy úgy  zárjuk évet ahogy régen be vezettük karácsony i szilveszteri

 

buli  szokott  leni  nálunk is  lesz  bent december30án vasárnap  lesz  karácsonyi  szilveszteri buli bent

 

holnap délután 2kor kezdők én  magam hivatalos vagyok én ere nemet mondtam időbe nem fér bele

 

meg lehet érteni  meg tudom  milyen volt év záró buli bent  meg fogom írni önöknek. érdemes velem

tartani  minden nap engem olvasni

 

 

 

családi gondolat

fourbaby:
Egy gyermek üzenete szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam! Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.
   Add nekem az idődet!
 Kérdezd meg, mi történt az iskolában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg feladataimat! Taníts engem a jóra és mondd el, mi a rossz! Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban! Dicsérj, ha megérdemlem!
    Terelj jó útra ha tévedtem!
 Higgy nekem és bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távoltartom magam az alkoholtól és a drogoktól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználatát és figyelmeztess a drog veszélyeire!
       SZERESS ÉS HAGYD? HOGY SZERESSELEK! SZERESS AKKOR IS HA ROSSZ VAGYOK!
Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!
  Bocsáss meg nekem! Légy megértő tévedéseimkor! Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre! Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget! Javíts ki, mondd el ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
     Büntess meg ha rosszat teszek! Ismerd el ha jót cselekszem!
 Ne parancsolj nekem, Kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamira, boldogan megteszem majd.
    Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám ha szeretnék megbeszélni valamit veled! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat!
  Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is! A részed vagyok. Valami különös dolog, a szerelem teremtett.
     Megígérem, hogy megtanulok viselkedni! Mondani fogom, hogy “Bocsáss meg!”, “Kérek szépen…” “Köszönöm.” “Sajnálom a történteket.! -szóval amit elképzeltél akkor, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok mást is, példáúl azt, hogy “SZERETLEK BENNETEKET!”

Mindenek előtt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, az országunk tiszteletére!

kel jó dologgal foglakozni

hányszor  van úgy ember életbe szeretünk minden dologba  bele szólni  törődni dolgokkal pedig

 

igazán nem kéne ha mégis bele avatkozunk dolgokba midig jó cél felé vigyük dolgokat  úgy gondlom

 

így jó fog kiszülni eredmény hányan vannak úgy ő neki van mondani valója amit hal meg mondja épen

 

mit hallót másiktól neki az véleménye  nem baj  nem igaz az amit  hallott  de az baj pont illetékes

 

szemébe mondja el  kezdik beszélgetni róla közli nem olyan ezt körbe rágják nem olyanok ugye

 

ilyenkor  nem kezdünk vitát nyitni ráhagyok van esünk .de  olyan van bele szólunk dolgokba  meg

 

tudunk valamit épen  egyik fiatal pár menyire rá szorult helyzetbe van  ez igaz történet el mondom

 

napokba hallottam tévébe ez fiatal pár nagyon rá szorult  helyzetbe van ezzel kezdek foglalkozni de

 

elmondom  jó felé beszélgetek róla emberek elkezdek neki  segíteni úgy olyan állapodba volt pár

 

nagyon szegények voltak   ez hírről kelt neki kezdek segíteni  az emberek segíteni jó felé szóltak bele

 

végeredménye ők dolgozni kezdtek jól érzik magukat környezetbe nagyon fontos ember számba  van

 

ugye  ez nagyon  ők is  örömmel számoltakba  annak illetőnek aki  szerette őt  ő így járt foglakoztak

 

vele  ugye néha jó felé vezet út néha másikkal foglalkozunk  ember számba van nézve ezt mesélte el.

 

ugye  néha jó dologgal lehet foglakozni.

 

 

 

 

karácsony 2napja

karácsony  napját  nem rég  ünnepeltük amikor Urunk jézus  meg születet betlehembe ilyenkor

 

nagy öröm van égbe meg születet  Meg váltó betlehembe oda nagy fényesség vezetet oda vesztő

 

útra  ahol JÉZUS  meg születet hogy meg váltson minket  majd világon  mi hegyekre halmozzuk

 

bűneinket és nem  gondolunk olyankor  őt jézust bántjuk ezzel  meg amikor követjük el bűnöket

 

folyamatosan  őt  ostort csapunk  vele de  ő minket  akkor   szeret minket   csak bennünk van hiba

 

azt gondolatot  helyre rakni tisztán kel gondolkozni  mindig  nekünk  meg szülessen lelkünkbe jézus

 

azzal helyet  csinálni  nálunk rend legyen benne oda  be költözhessen hozzánk Jézus lelkünkbe ilyenkor

 

karácsonykor  el határozást hozni . minél többet legyen Jézus velünk lelkünkbe. MA karácsony2napján

 

vértanúság  ünneplét  üli egyház  SZENT ISTVÁN királyról emlékezünk meg fiatalon nagyon szerette

 

világot   érte  adta világot meg mentse világot győzött de  meg halt fiatalon világért.

 

„A kereszténység felvétele már magában véve is nemcsak vallási, nemcsak politikai és erkölcsi, hanem társadalmi forradalom is. A kereszténység az emberek együttélését a szeretetre, istenszeretetre, emberszeretetre akarja felépíteni. Ez természetesen eszmény, mely talán sohasem fog teljesen megvalósulni, de amely felé az egyén, a társadalom törekedhetik. Oly harcias nemzet, mint a magyar, mely haditetteivel egész Európát megrázkódtatta és félelemben tartotta, nem vált egyszerre báránnyá. De Szent Istvánnak és munkatársainak nemes példája mutatta az emberszeretet útját. Példás élettel tanították az emberszeretetnek, az emberek Isten előtt való egyenlőségének, a jótékonyságnak, a szegények, az özvegyek, az árvák köteles támogatásának, a zarándokok istápolásának, az érdemesek jutalmazásának, a bűnösök megfenyítésének, az önmegtartóztatásnak, a jámborságnak, a szent életnek tanát, mely egyúttal a társadalomerkölcsnek tana. A kereszténység szellemében rendelt intézmények okvetlenül szelídítették a vad ösztönöket és megváltoztatták a társadalmi élet jellegét. Az embertársak iránt köteles jóindulat hirdetése az emberek gondolkodását, érzelmeit, cselekedeteit mindinkább befolyásolta, ha nem lett is a nemzet minden tagjából assisi Szent Ferenc.

A munka nagyobb megbecsülése, a gyengék gondozása, a törzs- és nemzetiségi szervezet fölé helyezett egységes központi apostoli királyság, a szellemi és erkölcsi tényezők elismerése, a jócselekedetek ajánlása és az igazságosságnak, önzetlenségnek kormányzati elvvé emelése mindmegannyi új társadalomerkölcsi és társadalompolitikai mozzanat. A pogányság materializmusát felváltja a keresztény tan idealizmusa.

Szent István intézkedései alapján a nemzet az ázsiai nomád jelleg főbb vonásait letette, felvéve a középkori keresztény Európa germán–román jellegének döntő vonásait. De bölcs konzervatív szelleme nem nyúlt oly intézményekhez, melyek életképesek voltak és nem utánzott oly idegen intézményeket, melyek a nemzeti géniusznak és jellemnek nem feleltek meg. Tisztában volt az állam társadalomalakító szerepével. Szent István mint katolikus államférfi nagy nevelőintézetnek nézi, melyben érvényesüljenek a naturális és supernaturalis lelki szempontok, az individualis és szociális szempontok.”

 

egy karácsonyi napom

pár éve  szokott  leni karácsonyi meg szokott  ütemei és dolgaim  pár éve  már nem úgy alakultak

 

jött össze  tervek meg  oldották  már úgy csinálták mást fel kértek állítsa  fel színpadot pásztor játékra

 

nálunk  ez karácsonykor  templomba évek óta  hagyománya vált pásztor játéki  darab most se keltem

 

fel  állítani  már  mondja valaki  nekem ő annyit  tud nem meg szokott színpad lesz .meg másik meg

 

szokott  dolgom el hagytam már  atyának közbe más jött meg kérte más segítsen  neki nekem meg

 

épen akkor  még  azon napon  napközbe dolgoztam azért hagytam dolgokat .de  pásztor játékra

 

Urunk  születési meg ünneplésre Ott  voltam elő adáson amikor gyerekek előadták pásztor játékot

 

én mondom  nekem nagyon csodálatos volt  gyerek előadták dolgot egyik gyereket idézem  jó mindig

 

szokott  győzni ,jézus  meg születet  jászolba nagy öröm volt akkor égbe .de ilyenkor úgy mondva

 

ördög  is kísérte  embert ő fog  győzni de ezt ördögi játékot  olyan valakik adták elő igazán hűn

 

eltudták  játszani  pásztor  játékot  nagyon szép volt érdemes ezeket néni sokat  tanulhat  ember

 

belőle  én évek óta  ott  vagyok ezeken meg nézem fiatalokat milyen ügyesek .most utána sin padot

 

szedtük  szét  ami tényleg  nagyon korszerű  volt sin pad pár perc alatt  szét volt szedve    színpad

 

ének pásztor  játkon  fel nagy  örömre  úgy gondlom emberi lelket igen csak  meg tudja hatni .én

 

lelkmet nagyon át járta ének .

fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
aki után a föld epedett;
Mária karján égi a lény:
isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
bársonyos ágya nincs neki itt;
csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
mert ez az égi s földi Király!

a szeretet ünnepe

Szeretet. Persze, létezik. Sőt! Mindenkiben megvan, ha akarja, ha nem. Ami nem mindegy az az, hogy mennyire irányítja, vezérli a szeretet az adott ember cselekedeteit. Sajnos, a mai világban viszont az tapasztalható, hogy minden üzletté válik. Ennek az „adok-kapok” kapcsolatnak a megnyilvánulásai az érzelmeinkre is rányomja a bélyegét. A szeretet és az ünnepeink viszonya is egyféle sztereotípiába ment át. Szerintem ma már az sem meglepő, ha egy 2-3 éves kisgyerek egy margarin vagy mosópor reklámból tudja meg, hogy Karácsonykor az emberek „szeretik” egymást. Egész évben alig látni hasonló célzatú reklámokat. Puszta logikával és tárgyilagossággal ebből mi következik? Szóval máskor nem szeretjük, és ne is szeressük egymást? Máskor ne figyeljünk oda egymásra? Ne próbáljunk örömet okozni, akár ajándékkal (pl. bon-bon, csokoládé, stb. lásd reklámok) Ha egyszer csak közénk csöppenne egy lény, akinek a mi világunk teljesen idegen, nem tudom, milyen következtetést tudna levonni rólunk, ha mondjuk csak a „mindennapi” életünket látná kívülről…(Megjegyzem: azért hozom fel a reklámokat, mert az ún. „mindennapi” életben mindenhová „betették a lábukat”. Akár azt is mondhatnánk, hogy az ember valószínűleg a születésétől a haláláig folyamatosan reklámokkal van bombázva. Kérem, itt új fogalmak születnek: reklám-szeretet, reklám-ember, reklám-ünnep) De mit is lehet erre mondani, aki eddig úgy gondolta (vagy legalábbis úgy hitte), hogy nem fontos neki az igaz szeretet, annak a mai világban már nincs is sok esélye a feleszmélésre. SZERETET=FELESZMÉLÉS”

„ A mai gyerekek többsége csak annyit tud az ünnepekről, hogy kapnak ajándékot, meg jót esznek, vagy feldíszítenek egy fenyőfát. Legtöbben ebben látják a Karácsony értelmét. Pedig egyáltalán nem erről szól. A Karácsony a szeretet ünnepe, ekkor együtt van a család és örülnek annak, hogy együtt lehetnek. Nem ajándékot várnak egymástól. Számomra már az is nagy boldogság lenne, ha Karácsonykor a távol élő barátaimat akár csak egy napra is, de újra láthatnám. Együtt beszélgetnénk az elmúlt idők szép emlékeiről. Szóval a szeretetről és a családról szól, de sajnos a mai világban ezt nagyon sok ember elfelejtette. Felszínessé váltak az ünnepeink. Régen az emberek tudták mi az, hogy szeretet, tisztelték az ünnepeket. Oh, ma sajnos ennek az ellenkezője a jellemző. A legtöbb ember önző, és az ünnepeket megpróbálja saját hasznára fordítani. Így a mai világban az ünnepek eredeti jelentése, és misztikus mondanivalója elvész. Szerintem a mai világban ez a sajnálatos helyzet áll fenn. Remélem ez meg fog változni.”

„Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz az kell, hogy szeretni tudjuk egymást, mert hiába jön össze az egész család, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az egész ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk „kohézió”: és ez a szeretet. Emlékszem, amikor kisebb voltam, az ajándékozást tartottam fontosabbnak – mint minden kisgyerek – előre vártam… most csak azt várom, hogy azokkal ünnepelhessek, akiket szeretek, mert az ajándékaimmal is ezt fejezem ki.”

„Sokan tökéletesen félreértik a szeretet fogalmát: először mindenkinek a szerelem jut az eszébe, és pl. egy fiú-lány baráti kapcsolatnál ez elég kínos. Pont azért látják így az emberek, mert mintha valami kismanó irigyen súgná a fülükbe: biztosan „járnak”, vagy valami hasonló hülyeséget, mert nem hiszik el, hogy a szeretet mennyivel többet jelent annál az unalmas pletykálkodásnál, hogy ki-kivel jár. Kevesen értik a szeretet titkát. Van még olyan ember a Földön, aki megérti ezt!? Bizonyára csak nekem nincs olyan mákom, hogy találkozzak vele. Lassan könyvet írhatnék az emberek „blődségéről”. És a barátság? Na az is egy szép dolog, ma már az is olyan, mint az érdekházasság, pozíciókért való küzdelem! Hajrá kétszínűek!”

„A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Mindenkit örömmel tölt el, boldoggá tesz. A készülődés, ajándék vásárlás izgalma csodálatos. Ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt töltünk. Maga a várakozás is jó érzést vált ki az emberből, a készülődés, a koszorú készítése. Szép a Karácsony, csak mindenkinek hinni kell benne, és úgy kell alakítanunk, hogy élvezzük minden pillanatát.”

„A Karácsony a szeretet ünnepe én úgy vagyok vele, hogy ezt a mondatot már legalább százszor hallottam. És akárhányszor meghallottam, annyiszor csalódtam is. Hogy miért? Pontosan azért, mert sokak számára a karácsony már nem erről szól. A legtöbb ember úgy van vele, hogy az ajándékának a „drágaságával” igyekszik kifejezni szeretetét. Mindenki meglátogatja a Plaza-kat, a butikokat, márkaboltokat, és igyekeznek méregdrága cuccokat venni. Ez számomra körülbelül olyan, mintha a másik ember szeretetét akarná megvásárolni. Pedig az igazi szeretet nem arról szól, hogy ki milyen mélyen nyúl a pénztárcájába. A szeretet a szívünk legmélyéről kell, hogy a felszínre törjön! Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal közelebb kerülhetünk a másikhoz, mintha ajándékokkal halmoznánk el. A szeretet a legfontosabb dolog az életben. Nem lehet holmi pulóverrel összehasonlítani. Az ünnepek úgy a legszebbek, legyünk bárhol, ha mindent a szeretet vesz körül. Ugyanis az idézet is azt mondja: „Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress TE is!””

„Úgy vagyok a karácsonnyal, hogy szeretem is, meg nem is! Mivel ez a szeretet ünnepe, együtt van a család. De nekem nehéz egy kicsit ez az időszak, mert egy nagyon fontos személy nem lehet velem, nem ünnepelhetek vele, nem adhatok neki ajándékot, és nem élhetjük át együtt ezt a csodálatos ünnepet. És ő az apukám. Így nagyon nehéz ez az ünnep. Egy részem hiányzik. A családfő hiányzik, pont ő. De másrészt jó a karácsonyom, mert a család többi tagja velem van. És ez a legfontosabb számomra. A szeretet. Annyira szeretem, mikor bent a meleg lakásban ül az egész család, jókedv uralkodik, és ha kinézek az ablakon, mindenhol csak fehérséget látni. Ez gyönyörű. Mindent beborít a hó! Mikor a párommal kimegyünk sétálni gyönyörűen fehérlik a holdfényben a hó. Minden fehér.”

„Azért halt ki a mai világból az igazi ünnep hangulata, mert üzlet lett belőle. Arra próbálnak ösztönözni minket, hogy minél több és drágább ajándékot vegyünk egymásnak. A szeretet nem egy érzés, talán inkább érzelem, de még inkább állapot. A Karácsony szerintem azért a szeretet ünnepe, mert 2003 éve testet öltött közöttünk Krisztus. Ő az állandó szeretet állapotában volt képes azokra a csodákra, amikről sokat hallottunk, de keveset tudunk. A szeretet egy különös tudatállapot. Egy magas rendű tudatállapot. Ebben a tudatállapotban válik képessé az ember, pl. a gyógyításra. Valahogy olyan, mintha megtelne az ember élettel. Nem életenergiával, hanem élettel, a szó legrejtett értelmében. Jézus ezt az életet átadva gyógyított, vagy támasztott fel halottakat. Igazából nem tudom megmagyarázni, mi is az ünnep (vagy minek kéne lennie). Ez is olyan, mint sok más: sejtem és rejtelem. Annak a titkos megtapasztalása, hogy a létünknek van valami hatalmas jelentősége. Régen mindig nagyon vártam a Karácsonyt, igazán átérzem az adventet. Karácsony napján pedig mindenben valami misztikusat éreztem és kerestem. A fák mögött, a Balatonban, a hóban, a felhőkben. Éreztem valamit. Egyszer (talán a felfokozott várakozás vagy a túl élénk fantáziám miatt) kint voltam a szabadban, épp alkonyodott, aznap ”jött a Jézuska”, már nagyon vártam. Egyszer csak valami fénylő piros jelenségre lettem figyelmes tőlem 3 méterre, kb. szemmagasságban, a levegőben. Olyan volt, mint egy marék parázs. „Angyalok”! – gondoltam. Lassan lebegett felém, majd épp, mikor az orrom előtt volt, eltűnt. A mai napig nem tudok rá érthető magyarázatot, de talán nem is baj. Jobb hinni, hogy van valami körülöttünk, ami többet sejtet a világból, mint aminek manapság próbálják láttatni előttünk.”

„Szerintem már sokan elfelejtették, hogy valójában mit is jelent a karácsony. A szeretet ünnepe, Jézus születésének az ünnepe. Sokan csak az ajándékkal, az ebéddel és a vacsorával foglalkoznak. Ki érti, hogy mi is a jelentősége az adventnek, a karácsonynak, a vízkersztnek. Sokféle régi hagyomány van, amit fel kellene éleszteni. Például mi szent este mindig halat szoktunk enni. A halnak is fontos szimbolikus jelentése van. De a mai emberek már nagyon elfeledkeztek a karácsony eredeti üzenetéről.”

„Régen máshogy ünnepelték a karácsonyt. Nem voltak ezek a modern dolgok. Gondolok itt a világító, meg zenélő égőkre. Felérhet-e ez a gyertyákkal, almával és dióval díszített fa meghitt hangulatával? Ma már minden a divat szerint működik. „

„Miért csak adventkor „várakozunk”? Tudja-e még az ember, hogy egyáltalán mire vár ilyenkor? A szeretetre, az ajándékra vagy az ünnepre? Vagy valami egészen másra? Ez nem mindegy. Emlékszem arra a karácsonyra, amikor rengeteg ajándék volt a fa alatt, de szentestén nem tudtam mást csinálni, mint sírni. Úgy gondolom, hogy ezek az ajándékok az árukon kívül semmit sem értek, mivel a szívemben nem volt boldogság és béke, hanem inkább összeszorult a gyomrom. A legrosszabb szerintem az, ha a szeretet ünnepe előtt esik szét egy család, ráadásul nem a szülők hibájából. Az ajándékokkal próbálunk talán békét teremteni? Nagyon rossz megoldásnak tartom. De mi lesz az ünnepek után?? Minden marad a régiben.”

engedelmesség milyen fontos

mai elmélkedésünket így karácsony előtt az enged elmeségről elmélkedünk igenis van olyan néha

elkezdünk lázadni tini lány elkezd dolgokon lázadni ami őt igazán bántja lehet igaza van azért

kezd lázadozni védeni dolgokat de ne mér vele célt azért szokták mondani tegyünk fel komprítt

vízbe főni meg nézzük idő után Sét fog főni ,tojást rakjuk fel tűzre ő is t nézzük meg kis idő után

ő is Sét fog főni ,rakjuk föl tűzre kávét nézzük meg ő izét nem veszíti el amikor le jött íze is meg

mard .mer ő engedelmeskedet ilyenek kéne leni embernek mint kávénak nem szabadnak ízét

vesztenünk életbe mindenkinek engedelmesnek kel leni meg kel felelni neki amit kér másik ember

van embereknek főnöke hányszor van biztos lehet nincsen igaza de mi akkor engedelmesnek kel

leni meg kel tenni amit kér a főnökünk tőlünk .olyankor engedelmesnek kel leni mondjuk van olyan

ember akivel nem igazán szeretünk vele leni lehet ő nem akar dolgozni de másikat igen csak szólni

tud másiknak ez van kér ő is de néha nem úgy hangzik tőle mondjuk de nekünk akkor

engedelmesnek kel leni rá hagyni szólni illetékes embernek ő így áll dolgokhoz de nekünk igazunk

van engedelmesek voltunk minden ember társunkhoz az meg nagy só mai világba engedelmesnek

leni aki engedelmes az meg állja életbe helyét ők igazán nagy próba tételnek kitéve meg éri ők

meg tanulták dolgokat amit kel engedelmeskedek mindenkinek .

 

Most minden út
Tebenned összefut.
Most minden cél
Tebenned összeér.
Az egész világ körötted forog,
s Te a nagy mindenséget
vezérlő erővel igazgatod.
Igazgass engem is!
Hadd legyek egy parányi csillagod,
melynek fényét észre se venni,
de melynek fénye Tefeléd ragyog.
Igazgass engem is!
Arra megyek, amerre akarod.
Hadd legyek egy parányi csillagod.
És hogyha jő az est,
ha feketére fest
mindent az éjszaka,
hadd legyek én is
az éjnek világító csillaga.
És sok ezredmagammal
Teremtsek ragyogást…
Terólad ragyogást.

Uram, ki a világot
vezérlő erővel igazgatod,
igazgass engem is!
Hadd legyek egy parányi csillagod!

nem igazi szeret

így  karácsonyi nagy  készülődésbe  emberekbe meg van  hányszor úgy  mindent elkezdünk   fel

 

vásárolni hogy  meg lepjük másikat  valamilyen  csekély  ajándékkal itt is az  baj  készülődünk

 

másik  ember társunkat meg lepjük  egy kis serény  ajándékkal mi meg vásárolhatjuk  külön féle

 

ajándékot  másik társamnak úgy  mondva nincsen bennem  az  szeret amit  másik  ember társunknak

 

felé  nyújtani  kéne  hogy  szertetel vagyok iránta  ez  szeret  ajándéka igenis nagy értékű ajándék

 

az amit  szertetel kap másik ember ahhoz  nem kel  különféle nagy értékű  ajándék  másikat  meg

 

lepem  mondjuk  egy kisebb ajándékkal ami igenis  szívből  jött másik társam felé kapott  valamit

 

ez   neki igenis  nagy értéke  van ő   szertetel kapott  valamit másiktól nagy értéke van  .milyen

 

ajándék  lehet az  fancsalodót képpel  adok  neki  valamit  másik társamnak ilyenkor könnyen észre

 

veszi  hogy  nem  igazán kapja  szertetel  csak kap  egy olyan képet  ami szertetel  kapott  volna

 

azt álarcba  meg kapja  hogy  öt  igazán  szerették kap valamit életbe valakitől de nem kapja

 

azt  szertetel másiktól  ezt  könnyen észre  veszik nem  szertetel kap valamit ember társától

 

úgy mondva  álarcba bujtom  azt   szer tetet amit kapok másiktól  nem igazi   szeretnek mondják

 

hozzá képzelik  szertetel kap valamit  ami  nem igazi szeret hozzá képzeljük azt illetőt szeretjük .

 

nem szép dolog minden fogalkozni

kicsit  térjünk rá arra dologra panaszkodik az illető hogy ő menyi dolga van ő menyi időt  le dolgozott

 

most úgy van  vele  meg érdemelt idő utáni  pihenést  tölti az még  ha gyám úgy van ember vele de

 

ott  is ember  töltené meg érdemelt pihenés  ő csak azt mondja .de itt is van az ő neki kezd minden

 

dologgal fogalakozni de  ő jár agya  nagyon hogy  minden dolgon kezd   gondolkozni ami meg lát

 

valamit  életbe  mondjuk  valaki jobba van illetővel elkezd  agya  járni az illető igenis  jó ember de

 

én  mai nap  jobba vagyok  vele  ő igenis rá értébe neki kezd foglalkozni vele  milyen  az ember igenis

 

jó ember én meg tapasztaltam ennyi  év idő után amikor úgy mondva nagyon  beteg voltam ő kezdet

 

intézkedni  dolgokba ami  úgy mondva  egyértelmű az  csak közös dolgunk menyire szeretjük

 

egy mást  akkor  ugye  egyértelmű dolog magán ügyünk többi nem tartozik emberekre  úgy gondolom

 

én  ,más többire  nem tartozik ő milyen amikor meg ismertem hozzám  fordul bizalommal mert szeret

 

és is mer többi úgy  mondva magány ügyünk ere kezd gondolkozni fűzni  dologhoz amit  gondolt

 

világába  mindegy nem  igaz  magány dolgunk .ő fele te jó ember  de én tudom meg tapasztaltam

 

ez  magány ügy  másnak  nem kéne  foglakozni úgy gondlom meg amikor mondja valaki ők nem

 

beszélik nagyon dolgokat néha hozzá tesznek dolgokhoz ami nem igaz azért ember igenis mérges

 

nem szép dolog mindennel foglalkozni úgy gondlom bocs ezzel meg bántottam valakit

 

 

 

 

gyerekek kedvencét csináltuk

tervek szerint úgy tudtam volna  elvállalni ha  össze vont  ünnepséget  szettem volna így legyen de

 

akkor még akkor  együtt  tudtam velük  volna ünnepelni a alapítvánnyal   de  akkor azon napon épen

 

volt  velem meg beszélés akkor   ők meg tárgyalták akkor benti EK ők  csak mikulás  ünnepséget

 

akartak  azon napon ami mikulás ünnepség volt akkor  már ők bent meg beszélték hogy így lesz

 

az  ünnepségek  külön seték  az ünnepséget ahogy  volt régi  időbe  külön  volt  ünnepségek amikor

 

még  én is segítetem  ünnepségekbe  most  úgy  van ők döntik el  bent az alapítvány úgy értesítenek

 

engem hogy  ünnepségek akartam volna egy dolgot de nem jött össze ők már meg beszélték dolgokat

 

igazat  adok  .  tervek  szerint  ide  karácsony ünnepség most  értesültem  lesz 2karácsonyi ünnepség

 

egy  műv házba  lesz fellépése a Kodály háryi János  darabot  adtak  elő az alapítvány ők már ezzel

 

léptek  fel  megint  elő  adják aki  nem látta    volna  december22én meg tekinthetik műv házba

 

mindenkit  szertetel várják a alapítványba lesz  karácsonyi ünnepség  ami most értesültem hogy

 

karácsonyi szilveszteri   ünnepség  december 30 vasárnap lesz az alapítványba én  arra nem tudok

 

elmenni  dolgaim  meg lehet érteni  legközelebb be pótoljuk  december 14pénteki  foglalkozást

 

pedagógus  Judit  Mancika néni tartották  foglakozást

2018.december.14.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Csörgi Katalin,Barnáné Sümegi Judit. Mai napon megnéztük a Háry János előadást a számítógépen.Előkészítettük az előadáshoz szükséges jelmezeket.Elkezdtük a karácsonyi készülődést,kidekoráltuk a termet.Bagó Zoli szőtt Tomi furulyázott.A konyhában kakaós gombóc készült,Horváth Zoli és Erzsike segítségével.

 

 • 1 kg krumpli
 • 1 db tojás
 • 1 kanál zsír (vagy olaj)
 • 35 dkg liszt
 • kakaópor
 • cukor
 • zsemlemorzsa

 

 1. A krumplit meghámozunk, apró kockára vágjuk és sós vízben megfőzzük. Ha megpuhult, krumplitörővel összetörjük és hagyjuk kihűlni.
 2. Ha kihűlt a krumpli, akkor tojáss, egy kanál zsíradékkal (lehet olaj is) és a liszttel összekeverjük. Ha nagyon ragadós a tészta, akkor adunk még hozzá lisztet.
 3. A tésztát kinyújtjuk (ne túl vékonyra) és négyzetekre vágjuk fel. A kakaóport kevés vízzel és cukorral összekeverjük, majd megtöltjük a tésztát és gombócokat formázunk. Forró vízbe megfőzzük, amikor feljön a víz tetejére néhány percig hagyjuk a víz tetején.Végül pirított zsemlemorzsában megforgatjuk.

kel káposztát főztünk

nem olyan  rég volt vége  pár  héttel ezelőtt  ünnepségnek mikulásnak ami   nagyon jó

 

sikerült  épen egy ünnepség  volt  vége nagyon jó érezte magát épen egyik helyen olvassa

 

egyik illető  reméljük  hamarosan vissza tér  az illető aki épen mikulást volt abba

 

alapítványban  az  ember nem is  ment el  nagyon csak  kicsit elvan foglalva azért tud

 

egy kicsit  ünnepségre  benéz  közéjük van  idője  meg   akartuk volna 2heteni össze

 

jövetelt ez sajnos  ez terv  nem jött  össze egyenlőre .meg változás lett volna december18

 

nappal  a bent   az  alapítványba aki jobb kezelne elnöknek egyenlőre mindenki nagyon

 

hétérbe  van senki  nem akar nagyon dolgozni végezni csak alapokat így  egyenlőre  nincsen

 

változás mard  régi kerékvágásba december19ei nappal vége  tért  ide nappali  foglakozás

 

utána  csak januárba kezdjük újra  nappali foglalkozást  mikor is kezdődik foglakozás előre

 

jelezni fogom  önöknek .december22én lesz  műv házba  karácsonyi  fellépés az

 

alapítványnak amire  úgy mondva  mindenkit szertetel várnak engem hívtak én

 

kis  időm  miatt  nem tudom elfogadni meg hívást legközebb elfogadom   meg hívást

 

december 10ei  hétfői foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották  foglalkozást

 

az  ifjoncoknak jól érezték magukat  foglakozás  idejébe . 2018.december.10.hétfő. Bagó Zoltán,Sára Edina,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon összeállítottuk a biliárd asztalt.Horváth Zoli és Tamás szerelte össze,Horváth Zoli elmagyarázta nekünk a szabályokat.Tomival be is mutatták a játékot.Edina befejezte a szőnyeget.Erzsike és Lencsi elkészítette a hópelyheket.A konyhában kelkáposztafőzelék készült,Edina segített a tálalásban.

 • Hozzávalók:
 • 1 kg kelkáposzta
 • 1 evőkanál olvía olaj
 • 30 dkg burgonya
 • köménymag
 • 1-2 gerezd fokhagyma
 • bors
 • pirospaprika
 • 1 tejföl vagy kefir
 • 2-3 evőkanál liszt
 • pici víz

) A megmosott, megtisztított, kockákra vágott kelkáposztaleveleket és burgonyákat köménnyel ízesítve annyi forró sós vízbe tesszük, ami épp ellepi. Beleteszünk egy kanál olívát, és takarék lángon puhára főzzük.
2.) Közben elkészítjük a habarékot. Egy bögrében kevés vízzel összekeverjük a lisztet és a pirospaprikát, majd habverővel hozzákeverjük a kefirt/tejfölt is. Hozzámerünk egy keveset a kelkáposztás léből, és simára keverjük. Hozzáadjuk a főzelékhez, belenyomjuk a megpucolt fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, rottyantunk egyet rajta és már kész is. Fasírttal, sült hússal, de magában is kiváló.

 

 

finomat föztünk

meg történt   nagy  mikulás  ünnepség ami nagyon  jó sikerült  december10ei foglalkozásba

 

az  ünnepség  élményéről  számoltakba az  ifjoncok nagyon jó érezte  magát mindenki azon

 

ünnepségen ahogy  ért sültek róla hogy  már csak  meg fordulok bent  ilyenkor  ünnepség kor

 

nagyon örülnek  nekem hogy  benézek közéjük néha  van olyan   érzéke  amikor  be látogatok

 

közéjük kicsit olyanak érezem magam mint kicsit  olyan érzés van be nem mint hacsak  vendének

 

érzem magam  olyan érzés van olyankor be nem pedig  ott vagyok közel13éve velük mégis néha

 

nem igazán otthon magam csak rossz  érzés de idő után eltávozik  ember gondolat világából épen

 

beszéltem erről egy emberel ő is meg fordul ilyen estbe  ő is néha  egy helyen nem igazán érzi otthon

 

magát kis  idő után rendbe  jön emberi gondolkodás eltávozik emberből rossz  gondolat ilyenkor

 

elmondom ördög  kísérti meg  ember neki higgyünk ne érezzük otthon magukat  ez csak idő után

 

ez érzés  elmúlik  mindig jó érzem magam bemegyek közéjük egy kis  időre .december19ei szerdia

 

foglalkozás idei év utolsó foglakozás bent után már csak januárba kezdjük újra foglalkozást idő pont

 

meg tudom előre  jelezni fogom kezdést karcosnyi ünnepség  lesz közös karácsonyi ünnepség amit

 

műv  házba lépnek fel az alapítványosok decembert 22én szombaton délután többet tudok előre

 

jelezni fogom önöknek .december12szerdai  foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni

 

tartották az  ifjoncoknak . jól érezték magukat

2018.december.12.szerda. Sára Edina,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Horváth Zoltán,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Tóthné Julika. A mai napon meglátogatott bennünket Julika néni.Edina segített levágni,és elcsomózni a szőnyeget amit befejezett.Nagyon szép lett.Folytattuk a biliárd partit,és Julikával is megismertettük a játékszabályokat.A konyhában zöldségpörkölt készült rizzsel.Edina segített a tálalásban,Horváth Zoli a zöldségpörkölt elkészítésében.

 • 1 közepes db patisszon
 • 1 dl tejföl (20%-os)
 • 1 evőkanál finomliszt (én kölesliszttel sűrítek)
 • 1 közepes fej vöröshagyma
 • majoranna ízlés szerint
 •  ízlés szerint
 • bors ízlés szerint
 • fűszerpaprika ízlés szerint
 • 2 gerezd fokhagyma
 • 1 kis db paradicsom
 • 0.5 db zöldpaprika
 • 2 ek olívaolaj
 • A hagymát apróra darabolva megfonnyasztjuk az olívaolajon.
 • Megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a megpucolt, kimagvazott, felkockázott patiszont. Ízlés szerint sózzuk, lassú tűzön fonnyasztani kezdjük.
 • Ha már egy kis levet eresztett, hozzáadjuk a majorannát, a paradicsomot és zöldpaprikát (lehet csípőset is), majd még egy kis vízzel felöntjük, és fedő alatt rotyogtatjuk, amíg megpuhul.
 • Amikor megpuhult a patiszon, belepréseljük a fokhagymákat, kevés őrölt borsot adunk hozzá, végül a tejfölben elkevert kevés (köles)liszttel behabarjuk.
 • Még egy rottyantás és kész is.
 • A hagymát apróra darabolva megfonnyasztjuk az olívaolajon.
 • Megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a megpucolt, kimagvazott, felkockázott patiszont. Ízlés szerint sózzuk, lassú tűzön fonnyasztani kezdjük.
 • Ha már egy kis levet eresztett, hozzáadjuk a majorannát, a paradicsomot és zöldpaprikát (lehet csípőset is), majd még egy kis vízzel felöntjük, és fedő alatt rotyogtatjuk, amíg megpuhul.
 • Amikor megpuhult a patiszon, belepréseljük a fokhagymákat, kevés őrölt borsot adunk hozzá, végül a tejfölben elkevert kevés (köles)liszttel behabarjuk.
 • Még egy rottyantás és kész is.

finomat fűztünk

azon  héten volt épen mikulás ünnepség így  ők még bent  nagy készülődés folyt  még utolsó  napokba

 

utolsó  ilyen nagy  készülődés épen december 5 szerdai foglakozás volt leg utolsó készülődés mikulás

 

ünnepségre  azon napon volt december 7ei  pénteki foglakozás elmaradt  dolguk akadt épen azon

 

napon mindenkinek így  tudták be ütemezni következő foglakozás december 10én pont  mikulás

 

ünnepség után lesz  akkor  nagy élménykel lesznek ifjoncok milyen re sikerült nekik mikulás

 

ünnepség  így  még mikulás ünnepség előtti napokba nagy készülődés  folyt  Kati néni aki ideje

 

engedi  egy énekkarba van  benne így  ő rengeteg  énekeket meg tanul  így ifjoncoknak tovább

 

adja  meg  ő valamikor ő fiatalabb ifjoncokat kezelt így van  vérébe dolgok meg abba korosztályba

 

meg tanítottak énekeket  annak fiataloknak most mi ifjoncainknak tanítja  meg mikulás   Dalokat

 

mi  ifjoncaink nagy örömmel fogadják tőle az ifjoncaink nagyon  szertik őt  ő is  szeret az alapítványba

 

leni  ifjoncok jól érzik  magukat vele többi pedagógusokkal jól érzik ifjoncok . december 5ei szerdai

 

foglakozást  pedagógus  Judit  Mancika  néni tartotta  nagyon jó érezték magukat  .épen egy

 

beszélgetés  volt épen mikulás ünnepségkor hogy december 19ei szerda i foglalkozáson lesz idei
utolsó  foglakozás ifjoncoknak utána már  csak  január el lején lesz majd foglakozás meg tudom

 

mikor indul  majd  januárba foglalkozás bent előre jelezni fogom december5ei szerdai

 

foglakozást  pedagógus Judit  Mancika néni tartotta az ifjoncoknak .

2018.december.5.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Csörgi Katalin. Mai napon Bagó Zoli és Edina folytatta a szövést.Lenke fölragasztotta az ajándék szarvasokra a szaloncukrokat.Horváth Zoli leírta a receptet a füzetbe.Énekeltünk munka közben a tanult Mikulás dalokat.A konyhában karfiolleves készült,Horváth Zoli segített.

 1. A vöröshagymát finomra vágjuk, a fokhagymát lereszeljük. A répákat megpucoljuk és felkarikázzuk. A karfiolt rózsáira szedjük.
 2. Az olajat felforrósítjuk, hozzáadjuk a vöröshagymát, és 1-2 percig pároljuk. Mehet mellé fokhagyma, 1-2 percig pirítgassuk azzal is. Hozzáadjuk a fűszerpaprikát, átkeverjük, és azonnal rádobjuk a répákat. Egyet keverünk rajta, majd felöntjük annyi vízzel, ami pont ellepi.
 3. 10 percig főzzük, majd hozzáadjuk a rózsáira szedett karfiolt, és felöntjük annyi vízzel, ami ellepi. Sózzuk, borsozzuk.
 4. Kb. még harminc percig főzzük, de közben figyeljük, mikorra puhul meg a karfiol.
 5. Közben a tejfölt kikeverjük a liszttel, és hozzáadunk 2 ek. levet. Csomómentesre keverjük, és visszaöntjük a levesbe. Még öt percig forraljuk, majd hozzáadjuk a finomra vágott petrezselymet, egyet rottyantunk rajta, és elzárjuk alatta a gázt.

 

öröm vasárnapja van

ma  advent 3vasárnapja van az öröm vasárnapjának  hívják  kicsit  elmélkedjünk el öröm dolgairól

 

arról nem igazán elmélkedtünk el nagyon sok fajta öröme  van ember életbe ember annak  örül

 

ha   másik  ember társa   örömet szerezet neki azon napon épen  az öröm neki életébe mondjuk

 

legyen embernek jó kedve másik társa  igenis nagyobb örömet  szeretne látni  tőle fel virágosítsa

 

neki jó kedvét  még jobban .ma ezen  napon vasárnap  annak  örül emberiség hogy  hamarosan

 

meg születik MI urunk Jézus ő  egy olyan helyen született meg ahol csak nagy fénnyel jelezték meg

 

meg  született  most  ezen vasárnap  lelkileg készülődjünk rá nagyon tisztának  tartsuk lelkünket

 

hogy  oda  haza  érkezhessen   URUNK HA  bennük létezik az neki nagy öröm ilyenkor be tudjuk

 

fogadni  lelkünkbe ez neki  nagy öröm minél többen engedni kel lelkünket tisztára takarítani hogy

 

Jézus meg születik lelkedbe  neki öröme legyen benned  jó érezze  magát  nálad de  ez öröm csak addig

 

van  meg  bántod öt  valamivel igyekezni kel   meg tiszti tani  lelkünket ismét  örömet találja bennünk

 

ami nagyon fontos éljen  bennünk  Urunk  akkor ö is boldog lelkünkbe költözhet tisztának tartsunk.

 

másik örömről még  nem  beszéltem ugye  valakit  meg lepünk valamivel kisebb fajta ajándékkal

 

az neki öröm  ,neki . mi vehetjük lephetjük  meg azt  embert akit  szertetel az neki öröm de  hiányzik

 

életünkbe  szeret akkor nem nagyon  tudunk örömet szerezni  másiknak vehetünk bármit értékeset

 

hiányzik   szeret  bennünk   így tudnunk neki nagy  örömet  szerezni neki  örömmel vagyok másik

 

felé szertetel  vagyok iránta milyen nagy öröm neki ez gondoljunk bele.

 

a szerelem néha meg téveszti az embert

folytatjuk elmélkedésünket a  szerelemről ami néha embert   igen vakká   teszi hányszor

 

úgy  belé  vagyunk esve illetőbe mondjuk  meg is bízunk benne illetőbe  közel van úgy érzi

 

magát az illető   ilyenkor  közel van ember szívéhez az illető ugye ilyenkor ember meg bízik

 

benne  kezd ember el  beszéledni vele érezze tőrödnek vele az illető akit szereti ugye  meg

 

történik ez  egyszer nem vagy csak  közösségi oldalon valahogy szóba  ál veled  elkezd

 

dolgokat mondani úgy  mintha  abba  illetőbe  fülig szerelmes lenne  ahogy  te csevegtél

 

vele  úgy érezted  szikráznak   fények úgy érezte fülig szerelmes  beléd lényege az az  illető

 

aki beszélt veled  nem ő volt  lehet  éreztette veled ő nagyon szerelmes beléd mondjuk

 

eltelik  pár szó valami  miatt  eltéríti a felé szöveget csevegésbe csúnya ugye ezért szokták

 

mondani  hálózati beszélgetésen ha  nincsen szemedbe  az illető sokszor van meg tévesztik

 

azt  illetőt  elfordulhat az nem szereti az ember másikat  érezteti azt nem ismeri szerelmes

 

de  másik   ismerő nevén belépve de  meg tévesztette   azt ő belé szerelmes de idő után

 

mást illető  másiknak nagyon csúnya  lehet ugye képesek vagyunk  nem beszélni jó   tesszük

 

amikor  le tisztázni dolgokat mi neved ezt  csinálta ott  addigra mindent  meg tud az  illető az

 

volt  el hite  neki aki ő nevébe volt beszéltem vele illetővel mindent rossznak lehet képes

 

az  illető  ilyen beszélgetéssel végezni volt szeret az  illető pedig ilyen más néven beszélgetés

 

sok sor  meg téveszti lehet illetőket tönkreteheti  baráti  kapcsolatokat is vigyázni ilyenre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szép gondolat

Ha van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább !

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segíHa van valamid, ami jó,
Ami barátaHa van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább !

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább !

Ne feledd a másik fájdalmát !
De kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó, vagy egy kedves mosóly,
Áldás lehet a másikon.
Add tovább !

Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket.
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább !iddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább !

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább !

Ne feledd a másik fájdalmát !
De kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó, vagy egy kedves mosóly,
Áldás lehet a másikon.
Add tovább !

Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket.
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább !t megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább !

Ne feledd a másik fájdalmát !
De kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó, vagy egy kedves mosóly,
Áldás lehet a másikon.
Add tovább !

Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket.
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább !

finomat készítetünk

Így ünnepek előtt sok helyen nagy lázba vannak az emberek főleg egy ünnepségekbe sok

tenni való van a november 30ai foglakozás nem tudok semmit arról napról így decembe3ai

foglakozásról számolókba önieknek azon héten volt épen mikulás ünnepség nálunk így

azon hét elején még rengeteg dolguk volt Mikulás ünnepségre épen azon héten még

dekorálták ki termet meg azon héten beszéltük meg hogy mit legyen az ünnepség mert

úgy mondva az ifjoncok is meg pedagógusok meg a Judit gyereke is készülnek

majd az ünnepségre ö egyik furulyázik majd ünnepségen nekünk ő nagyon szorgalmas ehhez

fiatal de furulyázik ami szép tőle 2ifnc is részt vesz ünnepségen majd . Meg arról beszéltük

hogy ne legyen nagyon hosszú ezt tárgyaltuk meg így legyen így állítottuk össze de

végeredmény mindig jó nekem most nehezebb az ifjoncokról kel jót mondanom, amit

le írnak nekem azt fogom fel olvasni ünnepségen ki mit fejlődött ez ünnepségen derül-ki

decembe3ai foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották az ifjoncoknak

2018.december.3.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Csörgi Katalin,Tóthné Julika. Mai napon Edina folytatta a szövést.Követően előkészítettük a karácsonyi vásárba szánt dolgokat.Julika néni karácsonyi dekorációval diszítette a fali újságot,Lenke befejezte a Mikulás ajándékokat.A konyhában krumplis tarhonya készült,Horváth Zoli segített a főzésben.Erzsike segített a tálalásban. krumplis tarhonya

 

 • Hozzávalók:
 • krumpli
 • tarhonya
 • paprika
 • füstölt szalonna

Készítsünk füstölt szalonna alátéttel egy szabvány krumplipaprikást. Hosszú lére engedjük fel. Amikor a krumpli félig megfőtt, akkor rakjunk bele egy marék tarhonyát. Főzés közben tehetünk bele füstölt kolbászkarikákat is. Addig főzzük, amíg jó sűrű lesz. Uborkasalátával talásba