aki meg akart gyogyúlni

Pár kilométerre a várostól, a dombon, a nagy lepratelepet magas kőfal vette körül, s tetején az őrszemek fel-alá járkáltak. Akadt köztük fennhéjázó, goromba, de többnyire megértőek voltak. Szürkületkor a leprások összeverődtek a bástya aljánál, és kérdezgették a barátságosabb katonákat.

– Gaspare – mondták például –, mit látsz ma este? Van valami az úton? Azt mondod, szekér? És milyen az a szekér? És a királyi palota ki van világítva? Meggyújtották a fáklyákat a toronyban? A herceg visszajött? – Ez így ment órákig, soha nem fáradtak bele, s bár a szabályzat tiltotta, a jólelkű örök válaszoltak, gyakran nem létező dolgokat találtak ki, elhaladó embereket, ünnepi kivilágítást, tüzeket, még az Ermac vulkán kitörését is, mert tudták, hogy minden hír kellemes szórakozást jelent ezeknek a bezártságra ítélt embereknek. A súlyos betegek, a haldoklók is részt vettek az ilyen összejöveteleken, a még jó erőben levő leprások hozták ide őket hordágyon.

Csak egyvalaki nem jött, egy fiatalember, nemes lovag, aki két hónapja került a leprakórházba. Nagyon szép férfi lehetett, már amennyire ki lehetett venni, mert a lepra elképesztő gyorsasággal fertőzte meg, rövid idő alatt teljesen elcsúfította az arcát. Mseridonnak hívták. – Miért nem jössz? – kérdezték, mikor elmentek a kunyhója előtt.

– Miért nem jössz te is hallgatni a híreket? Ma este biztosan tűzijáték lesz, és Gaspare megígérte, hogy leírja nekünk. Nagyon szép lesz, meglátod.

– Barátaim – válaszolta szelíden, egy fehér ruhával eltakarta oroszlánarcát, és kihajolt az ajtón –, megértem, hogy nektek vigasztalást jelentenek az őr hírei. Ez az egyetlen szál maradt számotokra, ami a külvilághoz, az élők birodalmához fűz benneteket. Igaz, vagy nem?

– Hát persze hogy igaz.

– Ez azt jelenti, ti már beletörődtetek, hogy soha nem kerültök ki innét. Én pedig…

– Te?

– Én pedig meg fogok gyógyulni, nem mondtam le, én olyan… értsétek meg, olyan akarok lenni, mint régen.

Ott ment el a többiekkel együtt Mseridon kunyhója előtt a bölcs, öreg Giacomo, a telep patriarchája. Legalább száztíz éves volt, és majdnem egy évszázada emésztette a lepra. Nem volt már felismerhető testrésze, nem lehetett megkülönböztetni rajta sem a fejet, sem a karokat, sem a lábakat, a teste egy három-négy centiméter átmérőjű póznává alakult, amit nem lehet tudni, hogyan egyensúlyozott; a tetején levő fehér hajcsomóval olyan volt nagyban, mint azok a légycsapók, amiket az abesszin nemesek használnak. Talány, hogy hogyan látott, beszélt, táplálkozott, mert az arca teljesen szétmállott, nyílások sem látszottak a fehér, nyírfakéreghez hasonló varon, ami borította. De ezek a leprások rejtélyei. Ami a járását illeti, mivel ízületei sem voltak, egyetlen lábon ugrálva vonszolta magát, az is olyan volt, mint egy bot, aminek lekopott a vége. De nemhogy borzalmas nem volt, hanem egészében véve kedves jelenség volt. Tulajdonképpen növénnyé változott ember. És jóságáért, okosságáért mindenki tisztelte.

Mikor az öreg Giacomo meghallotta Mseridon szavait, megállt, s ezt mondta:

– Mseridon, szegény fiú, én már majdnem száz év óta vagyok itt, és azok közül, akiket itt találtam, vagy később jöttek ide, senki sem került ki soha. Ilyen a mi betegségünk. De meglátod, itt is lehet élni. Van, aki dolgozik, van, aki szeret, van, aki verset ír, van szabónk, van borbélyunk. Boldog is lehet az ember, legalábbis nem sokkal boldogtalanabb, mint a kint élők. Minden azon múlik, hogy beletörődjünk. De jaj akkor, Mseridon, ha a lélek lázadozik, és nem nyugszik bele sorsába, ha a lehetetlen gyógyulásra vágyik, akkor az megmérgezi a szívet. – Mikor ezt elmondta az öreg, megrázta szép fehér bóbitáját.

– De nekem – vágta rá Mseridon –, nekem meg kell gyógyulnom, én gazdag vagyok, ha felmásznál a falakra, láthatnád a palotámat, két csillogó ezüsttornya van. Lent várnak rám a lovaim, a kutyáim, a vadászaim, és a fiatal kis rabszolgalányok is várják visszatérésemet. Érted, kedves bölcs pózna, én meg akarok gyógyulni.

– Ha a gyógyulás csak az akaráson múlna, nagyon egyszerű lenne a dolog – nevette el magát jóságosan Giacomo –, többé-kevésbé mindenki meggyógyult volna.

– De én ismerem a gyógyulás módját, amit a többiek nem – makacskodott a fiatalember.

– Ó, gondolom – mondta Giacomo –, mindig akad egykét csirkefogó, aki drága pénzért titkos és csodálatos kenőcsöket ajánl az újonnan érkezőknek. Én is beleestem a csapdába, mikor fiatal voltam.

– Nem, én semmiféle kenőcsöt nem használok, csupán imádkozom.

– Te Istenhez könyörögsz, hogy gyógyítson meg? És meg vagy győződve, hogy meg fogsz gyógyulni? De mit képzelsz? Mi mindannyian imádkozunk; nem múlik el egyetlen este sem anélkül, hogy ne fohászkodnánk Istenhez. Mégis, aki…

– Mind imádkoztok, ez igaz, de nem úgy, mint én. Ti esténként kimentek, hogy meghallgassátok az őr híreit, én azalatt imádkozom. Ti dolgoztok, tanultok, kártyáztok, ti úgy éltek körülbelül, mint a többi ember, én meg mindig imádkozom, kivéve azt az időt, ami feltétlenül szükséges az evéshez, egyébként még evés közben is, még alvás közben is; olyan nagy az akaraterőm, hogy egy idő óta azt álmodom, hogy térdelek és imádkozom. A ti imátok csak játék. Az igazi ima mérhetetlen erőfeszítés, és én estére teljesen kimerült vagyok. És milyen kínszenvedés hajnalban, alighogy felébredek, rögtön imába kezdeni; ilyenkor még a halál is elviselhetőbbnek tűnik. De aztán erőt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg és bölcs vagy, tudhatnád ezt.

Ekkor Giacomo imbolyogni kezdett, mintha elveszítené az egyensúlyát, és forró könnyek futottak végig a hamuszínű varon.

– Igaz, igaz – zokogta az öreg –, a te korodban én is… én is az imába menekültem, és hét hónapig kitartottam, a sebek már összeforrtak, a bőröm kezdett kisimulni… már-már meggyógyultam… de egyszer csak nem bírtam tovább, és az egész fáradság kárba veszett… látod, milyen állapotba kerültem.

– Tehát – mondta Mseridon – te nem hiszed, hogy én…

– Isten segítsen, nem tudok mást mondani, mint hogy a Mindenható adjon erőt neked – suttogta az öreg, és apró ugrásokkal elindult a falak felé, ahol már egybegyűlt a tömeg.

Mseridon bezárkózott kunyhójába, és imádkozott; érzéketlen maradt a leprások hívására. Összeszorított fogakkal, Istenre összpontosított elmével, az erőlködéstől átizzadva harcolt a betegség ellen, és lassan-lassan a piszkos var hámlani kezdett, aztán lehullott, a helyén egészséges hús nőtt. Közben elterjedt a híre, a kunyhó körül kíváncsi csoportok verődtek össze. Mseridon már szent hírében állt.

Győzni fog, vagy semmit sem ér a sok fáradozás? Két párt alakult, a kitartó fiatalember mellett és ellen. Mígnem aztán majdnem kétéves elzárkózás után Mseridon egyszer előjött a kunyhóból. A nap végre megvilágította az arcát, melyen már nem látszott a lepra nyoma, nem hasonlított az oroszlán képéhez, hanem szépségtől ragyogott.

– Meggyógyult, meggyógyult! – kiabálták mind, és nem tudták, hogy sírjanak-e örömükben, vagy irigyeljék. Mseridon tényleg meggyógyult, de ahhoz, hogy elhagyhassa a leprakórházat, igazolást kellett szereznie. Elment az orvoshoz, aki minden héten felülvizsgálta a betegeket, levetkőzött, és megvizsgáltatta magát. – Fiam, szerencsésnek mondhatod magad – volt a válasz –, meg kell vallanom, hogy majdnem meggyógyultál.

– Majdnem? Miért? – kérdezte a fiatalember keserű csalódással.

– Nézd, nézd ezt a csúnya kis vart – s hogy ne kelljen megérintenie, pálcájával mutatott rá az egyik lába kisujján levő hamuszínű pici pontra; nem volt nagyobb egy tetűnél.

– Ezt is el kell távolítanod, ha azt akarod, hogy kiengedjelek. Mseridon visszament a kunyhójába, és maga sem tudja, hogyan volt képes leküzdeni csüggedését. Azt hitte, hogy már egészséges, erejét ellazította, felkészült a jutalomra, és most elölről kezdődött a szenvedés.

– Föl a fejjel – buzdította az öreg Giacomo –, még egy kis erőfeszítés, a nagyja már megvan, örültség lenne éppen most lemondani.

Egy parányi ránc volt a kisujján, de mintha nem akarta volna megadni magát. Egy hónap, aztán két hónap megszakítás nélküli, kitartó imádkozás. Semmi. Harmadik, negyedik, ötödik hónap. Semmi.

Mseridon már-már fel akarta adni, mikor egy éjszaka, ahogy megszokta, a kezét gépiesen beteg lábára tette, s nem találta ott a kis vart

várva várt zarándok napom

Másik napom amire nagyon vártam aki emlékszik az tudja hogy október első vasárnap ami

épen közel van Mária nagyasszony ünnepe van hétköznapra esik vasárnap meg ünnepelik

Mátra Verebély szentkúton most hétfőre est az ünnep így előtte nap október7én volt ott az

búcsú turaiaknak úgy mondva fogadalmi nap ez ilyenkor elszoktunk zarándokolni oda

meg szervezi egyik ember aki akar eltud menni vele busszal most úgy voltam fizetek

el megyek velük erre zarándok útra meg olyan van manapság aki kikapcsolódásra vágyódik

azok velünk tárhatnak oda kocsival manapság meg figyeltem sok helyre igen is elemnek

kocsival arra zarándok helyre neki egy kikapcsolódás én busszal mentem turárol évek óta úgy

indultunk reggel 8kor fel vették azokat az embereket meg beszélt helyen most idén már úgy

volt szervező hogy át tesi reggel fél9kor busz indulást szentkútra többi turaikal meg

beszélték ott találkozást úgy volt eddig őre vártunk mindig most ők vártak miinket egy kicsit

oda felé vezető úton imádkoztunk énekeltünk .szentkútra reggel 3/410kior érkeztünk meg

aki úgy volt az eltudta végezni lelki dolgát meg aki búcsú ajándékot akart meg vehette mert

délelőtt 11kor volt ünnepi szent mise annak fél1 kor vége mindenki azt amit akart én fel

mentem forrás vízhez az én évek oda fel megyek mise után egy kicsit és délután 2kor volt

ünnepi litánia meg áldották meg vásárolt kegy tárgyat utána aki oda zarándokoltak reggeli

órakor litánia után búcsúztak el utaztak vissza ahonnan el zarándokoltak .nagyon szép

hely érdemes el zarándokolni szentkútra én 4kor itthon voltam képet hoztam maguknak .

 

még mindig nincsen változás

Meg volt tartva a szociális otthonba macska darab ami nagyon jó sikerült ez szeptember27én

volt ez macska darab elő adás szociális otthonba ami nagyon jó sikerült. de ezzel még nem

fejeztük be kirándulást most a csapat szeptember30ánépen Domony völgybe mennek majd

csapat de mi tervük elvileg strandolni akarnak de többi részletes programot nem hallatom

engem hívtak erre kirándulási napra ami szeptember30ábn lesz vasárnap de hogy vasárnap

az meg ünnep nap meg azon napon megyek templomba délelőtt mert este nincsen nálunk

mise vasárnap est délelőtt így azért is nem tudok velük merni kirándulási napra Domony

völgybe de olyan lesz valami meg próbálok időt szánok rájuk ki kapcsolódok velük egy

kicsit .változás még mindig 3 ifjonc nincsen úgy van vissza várjuk őket szeretettel. meg

másikról aki elmegy arról nincsenek annyi fejlemény van egyelőre ő is mard az alapítvány

körébe ez nekünk nagyon meg nyugtató érzés .szeptember 28ai pénteki foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak .2018.szeptember.28.péntek. Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma ellátogatott hozzánk Kati néni,segített vágni az anyagot,ismerkedett a gyerekekkel.Lencsi folytatta a keresztszemes hímzést.Horváth Zoli elkezdte felvetni a nagy szövő keretet.Bagó Zoli folytatta a szövést,Erzsike folytatta a kötést.Megnéztük a Kodály Zoltán Háry János című előadást a számítógépen.A konyhában pásztortarhonya készült Manci nénivel,Horváth Zoli pirította a tarhonyát.

Hozzávalók:

 • 3-4 ek olaj
 • 2 csésze tarhonya (ez kb. 40 dkg)
 • 4 csésze víz
 • 1 tk házi ételízesítő (esetleg 1 leveskocka)
 • 1 csapott kk só
 • 1 nagy csipet bors

Az olajat felforrósítjuk, majd a 2 csésze tarhonyát rászórjuk és néha megkavarva kedvünk szerinti barnaságig pirítjuk (én nem szeretem túl barnára, inkább olyan közepesnek mondanám). A csésze mérete tulajdonképpen mindegy, csak az arányok a fontosak, de általában 2,5 dl-et használok.

Felengedjük a 4 csésze vízzel, de óvatosan, mert ekkor felszálló forró gőz nagyon könnyen megégetheti a kezünket. Jól átkavarjuk.

Ízesítjük sóval, borssal, ételízesítővel (vagy leveskockával).

Lefedve, néha megkavarva mérsékelt lángon hagyjuk puhára főni. Kb. 20 perc alatt készre is puhul és felszívja az összes vizet. (Én többször kóstolással ellenőrzöm a puhaságát.) Érdemes többször megkavarni, hogy le ne ragadjon és ne álljon össze

eljött várva várt nap

Amire várakoztam egyik napra az egyik nap meg volt tegnap nagy marosi találkozó ami úgy

mondom nekem már hagyománnyá vált oda elmegyek ara helyre le tisztám hogy föl regitáltam

magam biztos legyen helyem de egyik meg tette nekem küldte imélt fel regisztrálva ,de valéaki

azt mondja hogy 2busz ment 2ember szervesével mind2helyre szeretek volna megyek egyik le

mondtam úgy voltam úgy illik regisztrálva van azzal megy így illő úgy gondlom de erre mondja

aki várt nem szoktunk regisztrálni gyereket kel regisztrálni ilyenre nem indítottam

nem megyek vele majd legközelebb úgy gondlom meg lehet érteni így regisztrál helyen utaztam

Nagymarosra az társaság nagyon jó volt innen reggel 7kor indultunk el plébánia előtt kicsi

kerülővel mentünk Nagymarosra fől vetők Vácszentlászlóról akik Nagymaros voltak jelentkezve

mentünk tovább valókra ot is fel vetünk pár utast mennek Nagymarosra így 30 személy

busz meg telt oda felé Nagymarosra imádsággal mentünk oda reggel 9kor értünk oda ott

csoportba le tettük fiatalokat aki már20éven fül volt azoknak külön -féle fakultáció várja majd

őket előtte reggel 9kor reggeli imádság azt követe egy tanúság tétel egy olyan embertől aki

álladó diákunús mellette nő párja aki ő is tanúságot tett azt követe egy Szentség imádás

azt követe fakultáció több helyen minden üt szép gondolatok voltak én sokkot helyre mentem

Nagymarosra templomba ott egy atya beszélt aki már igen szép korba van tudja életről

mondni a mit mondott ne legyünk olyanok mit lekváregyes embert sajnos olyanok semmit

nem igazán tesznek azért olyanok lekvár .de tegnapi beszédek mindenütt keresztség bérmálás

hitről beszéltek fakultáción nagyon szép volt azt követe délután 2kor személyes találkozó

lehet meg ehetünk zsíros kenyeret délután 2től fél4ig sokan kimentek Duna partra ki

kapcsolódni én duna vízébe ástam lában de az nekem nyugitó és jó érzés lelkem nekem

ezt évek óta lemegyek oda jól érem magam Duna parton délután 4kor ünnepi mise sok ember részt

vetek az legszebb miatyánk imádság kezedtől béke és jelig kezdet fogunk egymással .másik

legszebb amikor fiatalok gyerek behozták áldozás után csoportot be hoznák fiatalokat ez

nagyon szép .mise útán 6kor dicsütés fiatalok kicsit kikapcsolódnak és jól érik magukat

elmondom én részt ezen jól érezem magam onnan estefél7kor indultunk haza este fél9kor

értünk haza mindenki jól érzete magát.

örömmel szolgálok

És most, drága Anyám, mit mondjak még? Ó, azt hittem, befejeztem s még semmit sem mondtam arról, hogy milyen boldogság volt a mi Szent Genovéva Anyánkat ismernem … Felbecsülhetetlen kegyelem ez; nos, a Jó Isten, aki már annyi kegyelmet adott, azt is akarta, hogy egy olyan Szenttel éljek együtt, aki nem utánozhatatlan, akit rejtett és mindennapi erények szentelnek meg … Nem egyszer kaptam tőle nagy vigasztalásokat, az egyik vasárnapon különösen. – Bementem hozzá, mint rendesen, hogy meglátogassam egy kicsit és két Nővért találtam Genovéva Anya mellett; mosolyogva néztem rá s kifelé indultam, mert hárman nem lehetnek egy beteg mellett, de ő, átszellemült arccal nézve rám, ezt mondta: „Várjon, kislányom, csak egy pár szót fogok mondani. Ahányszor csak jön, mindig lelki virágcsokrot kér tőlem, ma tehát ezt adom: békével és Örömmelszolgálja az Istent, emlékezzen rá, gyermekem, hogy a mi Istenünk a béke Istene[1]. Egyszerűen megköszöntem és a könnyekig meghatva jöttem el tőle, meg voltam győződve arról, hogy a Jó Isten kinyilatkoztatta neki lelkiállapotomat; ezen a napon a végsőkig próbára voltam téve, csaknem a búskomorságig, egy olyan éjszakában, hogy már azt sem tudtam: szeret e még a Jó Isten, s ezért, kitalálhatja, drága Anyám, hogy milyen örömet és vigasztalást éreztem én ekkor! …
      A rákövetkező Vasárnapon meg akartam tudni, hogy milyen kinyilatkoztatásban részesült Genovéva Anya; biztosított arról, hogy semmilyenben sem, s akkor még jobban megnőtt a csodálatom, látva, hogy mennyire él benne Jézus, mennyire cselekszik és beszél általa. Ó, énelőttem ez az életszentség a legigazibb, a legszentebb, ez után vágyom, mert ebben azután nincs öncsalás …
      Fogadalomtételem napján is nagyon vigasztaló volt Genovéva Anya szájából hallanom, hogy mielőtt szent fogadalmát letette volna, ugyanazon a megpróbáltatáson ment át, mint én … Ugye emlékszik rá, drága Anyám, hogy gyötrelmeink idején micsoda vigasztalást találtunk nála? Egyszóval: balzsamos az az emlék, amelyet Genovéva Anya a szívemben hagyott. Azon a napon, mikor az Égbe ment,[2] különösen meg voltam hatva, első eset volt, hogy végignéztem valakinek a halálát s valóban magával ragadott ez a látvány … Pontosan a szent haldokló ágya lábánál voltam, a legkisebb mozdulatát is tökéletesen láttam. Azt hittem, az alatt a két óra alatt, amelyet ott töltöttem, hogy a lelkem bizonyára telve lesz forró áhítattal s ellenkezőleg, egyfajta érzéketlenség vett rajtam erőt, de abban a pillanatban, mikor a mi Szent Genovéva Anyánk lelke megszületett az Ég számára, megváltozott a lelkiállapotom, egy szempillantás alatt úgy éreztem, hogy kimondhatatlan öröm és odaadás hatalmasodik el rajtam, mintha Genovéva Anya nekem adta volna annak a boldogságnak egy részét, amelyet élvezett, mert mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy egyenesen az Égbe ment … Életében egyszer ezt mondtam neki: „Ó, Anyám! ön nem fog tisztítótűzbe kerülni! …” – „Remélem”, felelte szelíden … Ó, egészen bizonyosan nem engedte a Jó Isten, hogy egy ennyire alázattal teli reménység meghiúsuljon, bizonysága ennek az a sok kegyelem, amit általa kaptunk … Mindegyik nővér azon igyekezett, hogy valamilyen ereklyéje legyen tőle, ön tudja, drága Anyám, hogy – boldogságomra – mi jutott nekem … Genovéva Anya haldoklása alatt észrevettem, hogy egy könnycsepp csillog a szempilláján, mint valami gyémánt; ez a könny, elsírt könnyeinek legeslegutolsó cseppje nem hullt el, ott láttam fényleni még a kórusban is, senki sem gondolt rá, hogy fölfogja. S akkor vettem egy kis finom vászondarabot; este, mikor nem vették észre, titokban odamerészkedtem s ereklyéül elvittem egy Szent utolsó könnyét … Azóta is mindig magamnál hordom abban a kis táskában, amelyben fogadalmamat őrzöm.

át kel gondolni dolgokat

Volt egy meg beszelés még kialakulás és az alapítvány össze jövetelkor úgy hoztuk meg

döntést hogy kicsi légyszám estén nem igazán lesz meg tartva foglalkozás nagyon kevesen

vannak olyan elő fordulni betegség miatt elmaradnak foglalkozás de hogy úgy idén szeptember

től változás állt be sajnos 3ifjoncal kevesebben vannak így csak 7fő létszám lett körülbelül

az alapítvány csapata de hogy három ifjoncnak dolga akadt meg érteni úgy gondlom ha

úgy engedi idő akkor majd vissza várjuk szerette el az alapítványba így most még jobban

előfordulnak olyan hogy kevesebben lesznek foglalkozáson .most is egy héttel ezelőtt

szeptember 26án most nagyon kevesen jöttek össze de meg beszéltük az elnök asszonnyal

dolgokat ez ügybe milyen kevesen voltak akkor de hogy kevesen voltak de az foglalkozást

meg tartottuk mert másnap szempember27én szociális otthonba adtuk elő macska darabot

ami nagy sikere volt mindenki jól érzete magát meg tartsuk kapcsolattatot szociális otthonnal

jó műsor után ..

2018.szeptember.26.szerda. Sára Edina,Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma a macskák produkciót próbáltuk el újra a művelődési házban.Kicsit át kellett gondolnunk,mert többen hiányoznak belőle.Utána könyvesboltos Marikához is benéztünk.A konyhában zsíroskenyér készült hagymával,paradicsommal paprikával.

gondolat barátságról

“Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
Akik mosolyogva körül hízelegnek.
A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
De a lélek tükre nem csal meg Téged.
S mivel a szem a lélek tükre,
Benne csillog meg a szeretet fénye.
Ki könnyes szemmel, némán néz rád,
Öleld szívedre, mert az igazi Barát!”

“A barátok olyanok mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod hogy vannak.”

“Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.”

“A jó ember sose marad egyedül.Mindig akadnak,akik társul szegődnek hozzá.”
(Gorkij)

“Barát az akire akkor is vágyodsz,amikor egyedül szeretnél lenni.”

“Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! Jöjj ide, mellém, és legyünk csak barátok”

egy össze fogás mire vezet

Egy 2hétel ezelőtt volt szeptember 21én én egy rendkívüli meg beszelés volt az alapítványba

ahol kizárólag csak alapítvány tagok voltak jelen egy ember nagyon fontos többet tett az

alapítványba most egy kicsit lehet el fáradt érez valamit de közködünk és minden jó meg mard

háttérbe ami jót jelen más fel merült ugye hány ember van úgy jobban és olyan abba is

együtt ki tarnak ez nem csak barátság van ilyen el mondom munkába elő fordul ilyen el

mondom mondjuk egy helyen leteszünk valamit az asztalra másik elmenne lehet másik

elmegy így gondolkozik sok ember én háttérbe vagyok az alapítványba de én kitartok

mellettük leszek úgy gondlom én is tettem annyit az alapítványért és azért jutunk el

eddig egy közösség tagja mindig ki kel tartani együtt szeredbe mi alapítványunk is13éve

együtt éljük le napjaikat szeredbe egy fontos dolog egy közösségbe ez úgy gondlom

azért kel mindig meg beszélni dolgokat. Szeptember24ei hétfői foglakozást pedagógus

Judit Mancika néni tartotta az ifjoncoknak .

2018.szeptember.24.hétfő. Gerhát Lenke,Sára Edina,Gergely Dávid,Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma meglátogatott bennünket Julika néni,együtt vágtuk az anyagokat,tanultuk a népdalokat.Vendég is érkezett hozzánk,Csörgi Katalin aki nyugdíjas óvónő,és szeretett volna bennünket megismerni.Nagyon szimpatikus volt.A konyhában lebbencsleves készült Mancikával,Horváth Zoltán pírította a lebbec tészta

 

hozzávalók / 4 adag

 1. Egy nagyobb lábasban hevítsük meg a zsírt/olajat, majd tegyük bele a lebbencstésztát, folyamatos kavargatás mellett, és addig pirítsuk, míg a lebbencs szép közepes-barna, vagy legalább zsemleszínt kap. (Vigyázat, könnyen megéghet!)
 2. Tegyük hozzá a felkockázott krumplit, 1-2 percig pirítsuk együtt, de folymatosan kevergetve.
 3. Adjuk hozzá az aprított vöröshagymát (a sorrend fontos, különben a lebbencs nem tud pirulni), ekkor sisteregni fog.
 4. Pár kavarás után emeljük le a gázról, és óvatosan öntsük fel annyi langyos vízzel, hogy jócskán ellepje. Tegyük vissza, és mehet a hőforrás erős fokozaton.
 5. Jön a fűszerezés: az aprított fokhagyma, a kömény, a bors, a pirosarany, a vegeta, a pirospaprika – ez mind mehet bele. Tegyük hozzá a (felezett, csumázott) paprikát, és az egészben hagyott paradicsomokat is.
 6. Amint forr az étel, vegyük takarékra, és fedő alatt főzzük, de időnként kavargassuk meg. Ahogy issza magába a vizet, pótoljuk 1-1 dl vízzel, hogy mindig maradjon alatta kicsi lé. Az utolsó percekben tegyünk bele paradicsomlevet. Szükség esetén még sózzuk meg.
 1. amint megfőtt, zárjuk el, és tálalás előtt hagyjuk az edényben még 10 percig pihenni.

féltékenység nem vezet jóra

Emberekbe van olyan dolog amit meg lát másiknak látja hogy kap valamit másik illetőtől

érdekli őt nagyon honnan van ez dolog mondjuk az illető kap egyik ismerőstől sapkát

szeretetből kapja mástól ilyenkor adja neki azt bizonyos sapkát ugye az illető nagyon örül neki

annak az ajándéknak de meg figyelik egyik ember aki meg látja mit is kapott másiktól elkezd

lehet féltékeny leni mért kaptad tőle honnan van ez ugye ebe van olyan est kicsit féltékenység

egy kicsi van másik felé mit is kapott egyik embertől aki ilyenbe féltekeíny legtöbb emberi

kapcsolatot féltékenység tesi tönkre .mondjuk terve van érdekli őt az kerékpár látja milyen

állapodva annak embernek ki nézte lehet terve van és meg csináltja magának ugye helyre

hozottja nagyon örül neki manapság egy javítani valamit lehet hogy sokba kerül de egyszer

kel áldozni rá és téged kifog szolgálni egy darabig ki fog téged szolgálni .mondjuk meg

látja régi ismerős aki beszélget veled meg látja nálad kerékpárt gyorsan nagyon kezdi

érdekli őt hogy honnan van ez neki valaki azt el tudja humorizálni aki nem költi

feleslegesen annak lesz ilyenre úgy gondlom de ebbe egy kicsi féltékenység van de irigység

van kicsi benne érdekli honnan kaphat ezt dolgot de ez dolog nem igazán vezet jóra a

féltékenység és irigység ember felé nem vezet jóra tönkre tesi másik ember felé kapcsolatot

irigység erre n képes .irigység mire képes nézzük mássz sökból meg aki szerelmes legtöbb

ember arra képes meg nézi másikat ugye nem csalja meg szereti őt meg látja gyorsan

féltekeíny lesz de meg beszélik dolgokat helyre jön leggtöbb emberi kapcsolatot igen

csak féltékenység tesi tönkre egyes kapcsolatot ami soha nem vezet jóra ez irigység

és féltékenység az emberke ezt féltékenységet le kel győzni sokat imádkozni ne jöjjön

elő az emberke féltékenység .

 

nagy meg beszélés

Egy két hete sikerült el dönteni hogy ,mikor lesz a szociális otthonba az darab macskák

elő adás sok helyen elő adták ezt darabot sok embernek tetszett ez darab tavaszon akarták

elő adni darabot macskák darabját szociális otthonba de ott akkor egy betegség közbe jött

azon helyen így úgy voltak nem engednek senkit be hogy ellne kapják betegséget szeptember

19ei foglalkozás azon héten el döntötték hogy szeptember27én lesz meg tartva szociális

otthonba az macska darab szociális otthon lakónak mindenki nagyon várta darabot mikor

adjuk elő szociális otthonba erről is be fogok számolni önöknek épen beszélgetem az alapítvány

egyik tagjával ápolni és tartani fogjuk szociális otthonnal kapcsolatot itt ha az alapítvány

meg Szociális otthon össze fognak .nálunk egyenlőre nincsen nagyobb változás dolgozunk

rajta amit el marad össze jövetelek bent azokat vissza tudjuk állítani legyen meg beszelés

az alapítványba idő engedi .szeptember21 pénteki foglalkozás pedagógus Judit Mancika

néni tartották .

2018.szeptember.21.péntek. Orosz Tamás,Gerhát Lenke,Sára Edina,Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma kitakarítottuk a hátsószobát,elvittük a szelektívgyűjtő telephelyre a selejt ruhákat.BagóZoli,Tamás,Horváth Zoli segített pakolni.Rendetraktunk a polcon.Molycsapdákat üzemeltünk be 4 helyen.Tomi és Lencsi folytatta a keresztszemes hímzést.A konyhában virslistészta készült Mancikával,Horváth Zoli dínsztelte a hagymát,Edina segített a tálalásban.

várakozás1

Ugye minden ember szokott várakozni az életébe dolgokra ,amikor épen műtét előtt lévő

beteg is várja az pillanatot mikor műtik meg meg sikerül e az ember ha bizalommal fordul

égiekhez segítsenek neki épen műtét előtt van ebbe segítenek és közben járnak érte műtét után

beteg meg gyógyul ezt várja legtöbb ember egészsége jó legyen neki akkor tudja minden rendbe

van nála életébe ezt minden ember szereti életébe minden jó alakuljon ezt is nagyon várja az

az ember .én hogy tavaly ősszel így szeptember vége felé október elején műtöttek engem

így október elején ahova elszoktam menni kikapcsolódni az nagymarosi ifjúság találkozó

meg másnap szentkút ez tavaly ilyenkor nem sikerült eljutni műtétem miatt sehova de

így nekem nagyon fúra volt de elkelt fogadni műtét utáni napokba nem tudtam eljutni,de

úgy mondva alig vártam akkor tavaly hogy eljussak Nagymarosra az őszi ifjúsági találkozóra

de műtét és betegség közbe szólt így tavaly nem jutottam el arra helyekre se Nagymaros se

szentkútra nem tudtam el jutni de el is fogattam ezt nem jutottam el ezekre helyekre ,de

idén amikor meg hallatom szervezik ere nagyon meg örültem egy év után el tudok

jutni ezekre helyekre ugye ez is öröm az embernek és nagyon várja azt napokat mikor

jut el úgye aki várakozik ilyen dolgokra számolgatja napokat mikor jön as napal én

így vagyok ezzel egy év után mikor jutok el nagymarosi szentkútra oktober6án

nagymarosi készülök el jutni másnap épen szentkútra megyek alig várom ezt napokat.

mi vel bántja meg másikat

Hányszor van úgy emberel igen is jó kedvel megy haza és nem lehajtott fejel menne haza ugye

ilyenkor egyértelmű aki felemet fejel megy haza úgy gondlom annak igenis jó napja volt neki

azon napon erről van gondlatom megyek haza valaki ép beáll helyre ő is intézni akarja ott

dolgát meg lát engem megyek haza közli, hogy nem szóltam semmit hogy én nagyon büszke

vagyok főn hordom fejemet amikor megyek haza nem vetem észre azért nem válaszoltam

köszönéssel de feledte felém ingen főn hordom fejemet amikor mentem haza .nem akartam

leállni meg vitázni szóltam neki én nem hordom fent fejem akik büszkék azok csinálják

ilyet úgy gondlom én de én fől emelt fejel mentem jó kedvel örömmel mentem ez azt is

jelenti azok meg nem hordják fent fejüket ő meg felette következő fent hordod fejd úgy

mentél haza nem vitatkoztam nem hordom fent fejem meg vétem magam .de ez olyan

mondta aki mindenről meg tudnak valamit azt gyorsan meg tárgyalják dolgokat nem

igaz de ők tudják ő azt hallotta valakitől az igaz úgy gondolja más pontosan tudja úgy

gondlom az nem szép dolog halott dolgokat meg beszélni úgy beszélik igenis pletyka

alakulhat ki és az meg másikat azzal meg tudja bántani ugyanolyan aki meg mondta másik neki

fen hordja fejét azért haza jó kedvel azzal még nem hordja fent fejét meg mondjuk

neki dolgokat hogy meg mondta nem tetszett ez ugye ezzel másikat meg tudja

bántani azzal hogy fen fejéét fölég nem igaz utána kérhetjük bocsánatot tőle..neki

meg kel bocsátani amitől épen meg bántotta őt azzal mondtál

részlet ábrahám

»Nem úgy, uram. Hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat!«
Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói előtt,
és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében: »Igen, ha te… De mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tőlem, hogy eltemethessem ott halottaimat.«
Efron ezt válaszolta Ábrahámnak:
»Hallgass meg engem, uram. Négyszáz ezüst sékel egy telekért: mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat!«
Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett: négyszáz ezüst sékel, ahogy az a kereskedők körében járja.
Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levő barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levő fákkal
az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába.
Ezután Ábrahám eltemette a feleségét, Sárát a barlangban, a machpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén.
Így a telek a rajta levő barlanggal a hetitáktól jogszerűen Ábrahámra szállt, temetőhelyül.”

Az ember egy ilyen sírvásárlás hallatára vagy semmi különöset nem gondol, vagy arra gondol, hogy milyen tipikus keleti szertartásos alkuról van szó. Kijönnek a város kapujába, ott szinte gyűlést tartanak a jogi ügylet lebonyolítására. Viszont ha a Szentírás szakembereinek a segítségével egy kicsit közelebb kerülünk a dologhoz, nagyszerű valami rejlik itt az egész sírvásárlásnál.

Önmagában az is érdekes, hogy milyen nagy terjedelemben számol be a sírvásárlásról az Írás. Később, a Teremtés könyvének 25. fejezetében Ábrahám halálát sem írja le ilyen részletesen. Még Isten Ábrahámnak tett első ígérete sem kapott ilyen sok helyet.

Szóval tipikus keleti alkudozásról van szó. Ravaszkodásról: egész másról van szó, mint amit a szavak mondanak. Majd lassan kiderül, hogy akkor még jobban föltűnne, hogy mi az érdemleges oka ennek, az indító oka, hogy ez az alku így bekerült ide a Szentírásba.

Mi a sírvásárlás előzménye? Sára 127 évesen meghal, és Ábrahám elsiratja őt idegen földön. Még nem az övé a föld. Isten neki ígérte, meg is mutatta neki – de még nem adta neki.

Nézzük a jelenet kezdetét: „Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok.” Ez lényeges mozzanat. Ábrahámban ott dolgozik a törekvés, hogy megvesse a lábát az ígért földön. Az ottani fölfogás szerint: akinek sírja van, az már odavalósi.

Tehát Ábrahámban ott dolgozik ez a törekvés, hogy sírhelyet szerezzen. A kérésében ez ott is van: nemcsak meghajol, hanem leborul előttük. A hettiták előtt, a város kapuja előtt leborul a földre, ő, Ábrahám, akit uruknak mondanak, és Isten fejedelmének hívnak. Megalázza magát, és kezd előrukkolni a szándékával. Ők azt felelik, akármennyire is Isten fejedelme vagy köztünk, nem adunk neked sírhelyet. Ez az első válasz. Udvarias keletiek: bármelyikünknek a sírhelyére temetkezhetsz, megengedjük… de sírhelyet nem adunk neked. Vagyis: nem fogadunk be, hogy megvesd a lábadat itt.

Erre Ábrahám megint leborul. Kéri a közbenjárásukat egy olyan embernél, aki ott van a hallgatóság között. Nem direkt fordul ehhez az Efronhoz, hanem a többi hettitához fordul, hogy járjanak közben érte. Ott van Efron az orra előtt, de nem direkt hozzá fordul, hanem ott, előtte kéri a közbenjárásukat. Vagyis ő már kinézte, hogy mit szeretne temetkezési helyül.

Képzeljük el, Efron mennyire meglepődik, hogy így egyszerre nekiszegeződik a kérés. De ő sem megy a szomszédba egy kis ravaszságért. Megint csak keleti módon: ingyen fölajánlom neked. Úgyis tudja, hogy nem ingyen akarja. Temesd; jószívű vagyok.

Erre Ábrahám Efron elé megy és leborul a földre előtte. Megint keleti forma. És akkor: ne ingyen, inkább légy szíves, fogadd el az árát. Efron erre mond egy abnormálisan nagy summát. Gondolja, hogy gazdag ez az Ábrahám, mindene van, miért ne vágjam meg… 400 sékel ezüst egy kis barlangos, vacak, terméketlen helyért, meg néhány fáért körülötte… embertelenül nagy összeg érte.

De Ábrahámnak nem számít semmi. Az isteni ígéret birtokában ő már elszakadt a pénztől – s megadja az árát. Ott, a hettiták előtt. És magában biztos örül és ujjong: enyém és az utódaimé lesz a föld; ezt a sírhelyet megvettem már rajta, és az már nagyon sokat jelent.

Én Solymáron vettem sírhelyet az édesanyám mellett. Valahogy különös szállal kötődöm Solymárhoz. Hogy aztán ott temetnek-e el, az már tulajdonképpen mindegy. Az már engem nem érint.

Ábrahámnak ennyi elég; megvigasztalódik – aztán később elmondja a Szentírás, hogy újra nősül, hat fia lesz, unokái, dédunokái, és mindenét Izsákra hagyja, a hat fiát pedig kifizette és elküldte keletre; minél messzebb Izsáktól.

Izsák neve annyit jelent, mint ‘nevetésre okot adó’. Izsák a vigasztalódás fia. Ábrahámnak Izsák léte és ez a kis temetőhely elég: megnyugodott, életét nyugodtan fejezi már be. Aki az életét föltette Isten szavára, az jelnek tekinti a sírhelyet, az Isten iránti bizalma jelének, a hite jelének. Rendben van, eddig eljutott. És hiszi, hogy ha Isten ennyit beteljesített, akkor a többit is be fogja teljesíteni. Az viszont már az utódait, az emberiséget érinti: az utódai között lesz, aki az egész emberi világot megáldja. Ez jelentette hitének a koronáját.

9.2. Az Újszövetségben is találni néhány ilyen helyet.

2Kor 1,20–21: Krisztusban Istennek minden ígérete ilyen lesz; megpecsételte ígéreteit a Szentlélek szívünkbe áradásával, már itt van bennünk.

Róm 5,5: a remény nem csal, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe. Tehát az előlege valami nagynak itt van bennünk. Nekünk ajándékozott Lelke által a remény itt van bennünk, nem csal, a szívünkben van.

Róm 8,11: annak lelke lakik bennetek, aki föltámasztotta Krisztust; titeket is vele támaszt föl. Életet ad halandó testeteknek lelke itt lakása által.

Kol 1,2: Krisztus bennetek az örök élet reménye, már ott vagytok ti is Krisztussal Istennél, mindenben gazdagok lettünk, mindennel elárasztott bennünket.

Keresztény életünkben, hitünkben valami hallatlan nagy dolog van itt érintve: mi a forrása egy keresztény ember biztonságának, reményének; miért jelent nekünk a hitünk olyan hallatlan nagy vigasztalást lényegében bármilyen körülmények között?

Ábrahámnak az a jel nemcsak egyszerű jel volt: egy sír volt a jel. Ugye már sejtjük, milyen összefüggés van Ábrahám sírja – amit megvett –, és az Úr Jézus sírja között? Csak egy üres sír. Egy talpalatnyi hely, de nemcsak egy akármilyen hely abból a földből, amit megvett. Sír: ennek óriási jelentősége van a kinyilatkoztatás egészében – miután mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus sírja, a nyitott sír, az üres sír milyen jelentős számunkra. A keresztség által már eltemetkeztünk Krisztussal (vö. Róm 4,6). Ő az ígéret földje, beléje oltattunk, hogy amint Ő föltámadt, mi is új életet élhessünk.

Ábrahám tehát megvigasztalódott azon a talpalatnyi kis földön. Beteljesülőben van az ígéret.

9.3. Merjünk bátran elmélkedni a mi vigasztalódásunkról is. Krisztus bennetek az örök élet reménye, elküldte lelkét zálogul, a föltámadástok zálogául… Szent Pál ezt észrevette, kiemelte, de az Úr Jézus is ezt akarta. Az övéinek a lelkébe valami hallatlan vigasztalást ültetett, amelyet nem lehet legyőzni. Ez a mi erőnk, örömünk; a kereszténységet ez a remény táplálja. Egy sír és ami hozzá kapcsolódik: az Úr Jézus föltámadása, és hogy mink is el vagyunk temetve vele, de mink is egyszer üres sírt hagyunk magunk után.

Az Úr Jézus a mi vigasztalónk. Ábrahámot is az ígéret vigasztalta meg, az ígéret pedig őnála egy sírhoz kapcsolódott, és Izsák volt a beteljesülése.

 

Isten gondoskodott róla, hogy a képe is meglegyen annak, amit a mi vezérünk megszerzett: átment a halálon, biztosan meghalt és biztosan föltámadt. Mert azon a leplen a föltámadás is tagadhatatlanul rajta van. Ha emberi erővel bontották volna le a leplet a testről, az a vérnyomon látszana. De ez nem olyan vérnyom, hanem olyan, amelyből eltűnt a test. János futott, látta a kendőket és félt. Mert látta összeomolva a kendőket úgy, ahogy voltak, test nélkül. Mi is látjuk, tudományos vizsgálattal látjuk: oda van vetítődve a teste, és nincs ott. Eltűnt belőle.

Ez a lényege ennek az elmélkedésnek: ugyanaz a vigasztalódásunk nekünk is, mint Ábrahámnak, de még fontosabb. A mienk is egy sírhoz kapcsolódik, meg az övé is, de mi már sokkal többet tudunk arról a sírról, és tudjuk, hogy ez a sír nálunk is csak jel, és hogy a látható jelen túl mink az ígéret földjéből kaptunk valamit, amit hordozunk magunkban. A hit, a remény és a Szentlélek Úristenben való részesedés. És ez konkrét dolog, hogy részesedünk a Szentlélekben: egy keresztény itt is, Alaszkában, bárhol ugyanazt a hitet vallja, éli, látja, ugyanolyan lélek lakik benne, mint bennem, és megértjük egymást, bármilyen messziről jön. Megvan a közösségünk.

Kettős jelentéssel bír a melna a Szentírásban. Jelenti Isten személyes Szentlelkét, és jelenti azt, amit én birtokolok a Szentlélek erejéből. Az én hitem, reményem, szeretetem világát jelenti. Azt, amit kaptunk a Szentlélektől, fölgyújtott bennünk.

Most aztán próbáljuk levonni ebből a következtetéseket a keresztényi életünkre vonatkozóan. Hogy mint egy erőforrásból bátran merítsünk. Hogy több legyen bennünk az öröm, a nyugalom, a béke. Krisztus öröme és békéje, mint Ábrahámnál. Ez is közös Ábrahámmal. Ezen megnyugodott.

Mit csináljon szegény öreg? Feleségül vett valaki mást. Élte az életét az emberi élet törvényei szerint, de ott hordta a lelkében ezt a vigasztalást, az örömet: mink is hasonlóan vagyunk. Nem köll rendkívüliségeket cselekednünk, várnunk az életünkben.

 

készülődünk nagy meg beszlésre

Aki értesült hogy változás lesz nálunk egy kicsi meg történt meg aki úgy mondva elfáradt

valamibe de győztetni akarja sok ember igen is nagyon fontos munkája amit edig tett

közösségért nagyon szép volt ezért kel érezze kel asz nekünk ő ..hány ember van úgy életbe

meg fárad kicsit győzködjük dolgokon kedve lesz erőt vesz egy kicsit. Ami elkeserítette

erőt majd lehet másik embert meg teszi azért fontos az ember egymásra számolni tudjon..

élő példa valaki kereset meg beszéltük dolgokat ami kicsit alapítványos ügy meg tárgyaltuk

múltkori meg beszélés múlt pénteken volt jó sikerült ezen csak alapítvány tagok voltak ezen

zárt körüli volt .mondja nekem, el gondolkozott hogy amit régen mondtam igazam volt

közli együtt tudunk gondolkozni ,ez olyankor jön együtt gondolkozás aki több éve van

egy közösségbe tisztán látja dolgokat meg tapaszt is dolgokat akkor már lehet együtt tudnak

gondolkozni olyan est akkor egymáson segítenek ugye mire képes közösség ösze tudunk

tartani mindig .múlt hét közepén sikerült kitűzni elmaradt macska színdarabot amit elmaradt

pár hónapja darab betegség miatt az szeptember27 lesz meg tartva szociális otthonba

ezt mindenki nagyon várja eseményt .múlt hét szerdai foglakozást pedagógus Judit mancika

néni tartották foglakozást ifjoncoknak .

2018.szeptember 19.szerda. Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Sára Edina,Gerhát Lenke,Bagó Zoltán,Orosz Tamás,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Átvittük az iskolába,a papírgyűjtésre az összekészített papírokat,az erősebb alapítványosokkal.Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Orosz Tamás segített.Turai népdalokat tanultunk,folytattuk a szövést és a hímzést,kötést.Ma madártej készült,Horváth Zoltán verte a habot,nagyon jól sikerült.Finom lett,most először csináltunk.Edina segített tálalni.

 

 1. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjékből kemény habot verünk, a végén a porcukrot is hozzáadva.
 2. 700 ml tejet felforralunk és a kemény habot evőkanállal beleszaggatjuk, egyszerre csak négyet-ötöt, hogy elférjenek. A galuskákat 1 percig főzzük, majd óvatosan megfordítjuk és a még egy percig főzzük. Lyukacsos kanállal tányérra szedjük. Ily módon az összes habból galuskát készítünk.
 3. A tojások sárgáját kikeverjük a kristálycukorral és a liszttel, hozzáadjuk a vanília kivonatot és fölengedjük a maradék, 500 ml tejjel, valamint rászűrjük a galuskák főzéséhez használt tejet is. Lassú tűzön kevergetve krémmé főzzük.
 4. Megvárjuk míg a krém kihűl, ekkor egy nagyobb üvegtálba öntjük és a tetejére rakosgatjuk a habgaluskákat. Fogyasztás előtt néhány órára hűtőbe tesszük.

gondolat életről

A hétköznapok gyakran szembesítenek emberpróbáló nehézségekkel? Talán nem vigasztal, de nem vagy ezzel egyedül. Ha nehezen birkózol meg a problémákkal, vagy könnyen magadba zárkózol, ha baj van, jóleshet egy kis feltöltődés. Az alábbiakban néhány gondolatot olvashatsz az élet szépségeiről, amelytől garantáltan könnyebbé válnak majd a napról napra válladon cipelt terhek, és a motivációdat is megtalálhatod a soraikban. Mutatjuk azt is, hogy kinek köszönheted mindezt.            	"Amikor a dolgok igazán jól mennek, mondta, nagyon figyeljünk oda, hogy észre is vegyük. Nem nagy diadalokról beszélt, hanem egyszerű alkalmakról: olyasmiről, mondjuk, mint limonádét inni az árnyékban egy forró délután, vagy egy közeli pékség illatát beszívni, vagy horgászni, de ügyet se vetni rá, fogunk-e valamit, vagy sem, vagy hallani, amint valaki csak úgy magában gyönyörűen zongorázik a szomszéd házban. Alex bácsikám biztatott, hogy az efféle jeles alkalmakkor kurjantsuk el magunkat: Ha ez nem kellemes, akkor ugyan micsoda?".
            	Kurt Vonnegut - Időomlás

“Amikor a dolgok igazán jól mennek, mondta, nagyon figyeljünk oda, hogy észre is vegyük. Nem nagy diadalokról beszélt, hanem egyszerű alkalmakról: olyasmiről, mondjuk, mint limonádét inni az árnyékban egy forró délután, vagy egy közeli pékség illatát beszívni, vagy horgászni, de ügyet se vetni rá, fogunk-e valamit, vagy sem, vagy hallani, amint valaki csak úgy magában gyönyörűen zongorázik a szomszéd házban. Alex bácsikám biztatott, hogy az efféle jeles alkalmakkor kurjantsuk el magunkat: Ha ez nem kellemes, akkor ugyan micsoda?”.

 

az igazság milyen fontos

Kicsit olyan dologról szettnék elmélkedést tartani ugye hányan vannak úgy életbe ők totum meg

faktum és nekik van igaza és senki másnak nem lehet igaz úgy gondolja lehet hogy darabig

mindenki úgy igazodik hozzá ahhoz illetőhöz el legyen fogadva és érezze hogy ő is oda

tartózik és meg mondja véleményt de ugye az is csak tűrés határig megy úgy gondlom mondjuk

azt valaki elképzeli magának hogy ő hozzá igazodjon mindenki ez is darabig fog menni .néha

van olyan emberbe amikor ő úgy gondolja magába igen csak úgy mondva kedves másikhoz

de lehet hogy nem igaz kicsit igen csak ellenkező dolgot szűrte le másik illető ugye ezt

legtöbben úgy vannak elnézi neki amikor olyat tesz lehet hogy fény derül Mindenre ami

elvolt titkolva . És amikor olyat csinál az ember meg mondja dolgokat ugye lehet

hogy igaza van de az is hogy nem csak idő után lehet hogy azt veszi észre nincsen senki

mellette de gondolkozik hogy mért is nem tudja az okát ő azt gondolja mindet meg

tesz hogy kedves legyen másikhoz de nem úgy jött le ezt is könnyen észre veszi másik

ember levonja következményt . Abból legtöbben adnak rá nem voltál olyan amien más is

megmondja véleményt ugye fény derül utána meg magyarázhatja és mondhatja

ő milyen másikhoz és nem tudja hogy mért nem szerei őt igen kedves mindenkihez

de nem úgy jött le ezt észre veszi másik .az után meg igen is meg válogatja embert

akihez fordul hat és kedves mindig másikhoz nem magyarázza meg dolgokat ami

nem igaz lehet igenis nem volttál kedves és ilyenkor emberek igenis elmennek

az ember másikhoz aki kedves hinni lehet neki és nem magyarázza meg ellenkezőt ..

állatkerti nap

Aki emlékszik az tudja hogy évente meg szokták rendezni az szeptember közepén szokot

kitűzve leni az állatkerti kirándulás de ilyenkor ez olyan hogy ingyenesen tekinthetik meg az

állatokat mert ezen napon szokott leni a fogyatékkal élő beteggegnek van ilyenkor meg rendezve

egy állatkerti kirándulás ilyenkor előre kel jelezni csoportnak hányan mennek el állatkerti

kiábrándulása ami múlt héten hétfőn volt ez nap állatkertbe megrendezve most is

nagyon sokan voltak ezen állatkerti kiránduláson pár éve elmondom én voltam velük

csapattal aki emlékszik-az tudja készült ilyenkor kép rólam állat szájba vagyok játékból ez

nem volt igazi ,de már pár éve mindig valami közbe jön és nem tudok valami és nem tudok

elmenni ere állatkerti napokra én nagyon kedveltem hogy csoporttal voltam ott segítettem sokat.

Ebbe az évbe amit meg rendeztek állatkertbe kirándulás most olvastam róla eszembe jutott

hogy évente meg rendezett ingyenes állatkerti nap amire sokan részt vesznek minden honnan

ilyenkor állatkertbe nagyon sokan vannak és ilyenkor nagyon kel ilyenkor figyelni. mert ezen

napon több program várja az állatkerti érdeklődőket arra mennek amit nagyon szeretnének.

Mi is elindultunk arra állatkertbe de mi estünkbe igen csak nehézséges közeledés mert

ezen vonalon ahol mi vagyunk épen vágány zár van sokat késnek vonatok most azt sikerült

kifogni azon napon épen 20percel késet vonat .utána pesti vonalon van fel forgások oda

busszal tudtuk meg tenni állatkertbe sokan voltak állatkertbe mint mindig ezen napon

sok programok voltak .képet hoztam önöknek állatkerti napunkról érdemes nézegetni.

Állatkerti kirándulásról délután értünk haza.

2018.szeptember.17.hétfő. Állatkerti kirándulás. Gergely Dávid,Sára Erzsébet,Bagó Zoltán és anyukája,Horváth Zoltán és családja,Sára Edina,Búzás Ildikó,Orosz Tamás,Barnáné Sümegi Judit. Csodálatos nyári idő volt ezen a napon,igazi kirándulóidő.A vonatunk késéssel indult,de eszt már megszoktuk,ha Horváth Zoli is velünk van.Az elkészült képek magukért beszélnek.Természetesen az egész állatkertet nem sikerült bejárnunk,de így is nagyon elfáradtunk.Az állatkertbe 79 trolival mentünk,és visszafelé 20e busszal mentünk a keleti pályaudvara.Visszafelé szintén késett a vonatunk.

 

Kalandtúra az állatkertben 2018.09.17 -én
Részlet Zoli írásából – ” Csodálatos nyári idő volt ezen a napon,igazi kirándulóidő.A vonatunk késéssel indult,de eszt már megszoktuk,ha Horváth Zoli is velünk van.Az elkészült képek magukért beszélnek.Természetesen az egész állatkertet nem sikerült bejárnunk,de így is nagyon elfáradtunk.Az állatkertbe 79 trolival mentünk,és visszafelé 20e busszal mentünk a keleti pályaudvara.Visszafelé szintén késett a vonatunk.”

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és túra/szabadtéri

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, ülő emberek

 

A képen a következők lehetnek: 5 ember, túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és túra/szabadtéri

 

A képen a következők lehetnek: 6 ember, álló emberek, fa, égbolt, túra/szabadtéri és természet

 

A képen a következők lehetnek: 6 ember, álló emberek, fa, cipők és túra/szabadtéri

A képen a következők lehetnek: növény, fa, túra/szabadtéri és természet

hazugság nem vezet jó utra

Kicsit elmélkedjünk el azon mai napon hazugságról ami sok ember fejébe biztos előfordul

ez néha az baj meg lépi és elkezd dolgozni hogy életébe ne igazán hazudjon másiknak sok

ember van olyan elnézi tévét van olyan 2emebr szereti másikat fél kimondani dolgokat ugye

ez darabig működik amíg észre nem veszik másik illető hogy ő igazán csak hazudik de amikor

addig csinálja mondjuk az ember amíg sok hazugság sajnos egy egyszer minden fény derül

aki mondjuk házas ugye ilyenkor ember le-van kötve életbe és nem igazán csinálhatja rosszat

előbb vagy utóbb ilyen estbe is meg próbálnak mondjuk hazudni ami egy darbig mondjuk

egyik fél elnézi és meg bocsátja neki dolgokat de akkor időbe kel meg lépni azt hogy nem

hazudok tovább és elkel határozni annak embernek hogy nem csinálja ezt hazugságot mert

időbe abba hagyja illető hazugságot akkor még helyre hozhatja dolgokat amit sok

hazugsággal el játszott az ember mondjuk házas ember legyen nem kel mindjárt rosszra gondolni

valamibe elkezd hazudni meg tudja párja olyan magyarázhatja dolgokat amit hazudott ilyenkor

van elnézi dolgokat vagy épen elnézi neki meg bocsát neki amit hazudott vagy olyan pár napig

nem beszélgetnek vele ez miatt de meg bocsátott ami történt akkor meg bocsát neki másiknak

ami történt hazugságba elnézte neki akkor azt jelenti szeret van még köztük és meg bocsát mindent.

Sok hazugság igen csak sok mindent tönkre is tud tenni ha nem hagyja időbe az ember .ugye

házasság is legtöbbje úgy meg tönkre hazudnak nem tisztázzák le dolgokat tönkre teszi ami

élet egy házasságba .mondjuk hazudunk nem hagytuk el nagy bajba kerül az illető adig csinálja

mondjuk hogy oda vész másik iránti bizalom hazugság ezt tönkre tudja teni dolgozhatunk

utána ezerrel vissza kapjuk bizalmat ami tönkre ment ez miatt lehet ezért nem szabad

hazugság őszfényen menni rá visz minket bűnre .

 

Lehetséges egy embernek leélni az életét a bölcsőtől a sírig úgy, hogy az teljességgel őszintétlen. Sose vallja be kilétét, legmélyebb vágyait és sóvárgásait még a család és barátok legszűkebb körének sem; soha senkinek nem mondja el az igazat. A papok és a pszichoterapeuták talán azt hiszik, hogy a gyóntatószék és az analízis feltárja az igazat, de te is tudod, én is tudom, és mindenki tudja, hogy mindenki mindenhol hazudik. A hazugság annyira hozzánk tartozik, mint a ruhánk.

zarándok lásom 2 rése

Folytassuk a zarándok út második rése .túráról indultunk nagyon pontosan és Galgahévízére

is nagyon pontosan érkeztünk volt 2 olyan szent előtti tisztelt ú gy gondlom ez se mindennapi

esemény egy embernek ilyen előtt rohadhatja le tisztelt és meg érint hetijük ,meg Galgahévízen

le tettük tisztelt utána vendégül láttak minket minden nagyon finom volt köszönjük nekik vendég

látást Galgahévízről reggel 9óra után perccel eltudunk indulni imádkozva énekelve hévrézgyök

re oda nagyon pontosan érkeztünk meg annyira jó időbe érkeztetünk meg jó vezetem zarándok

csoportot elől kereszttel időbe érkeztünk oda eddig minden évbe másik zarándok csoport

minket mi vártunk rájuk egy kicsit templomba volt közös éneklés kicsit én hangommal át vetem

irányítást ének hangommal volt utána meg trésről élmény egy embernek azt mesélte el nekünk

vendégül láttak minket ott is nagyon finom volt minden köszönjünk nekik vendég látást

Hévízgyörknek megint kaptunk egy dicséretet szervezőtől mert nagyon pontosan sikerül indulás

el .Hévízgyörkről ahogy földes úton mentünk nagyon sok erőt kivet most azon résen csinálják

utat most kicsit könnyebb de azért zarándoklásunkba is volt kis nehézség földes úton vagy

konbány akadályozta kicsit zarándoklást meg másik kocsi de lehúzódtunk tudtunk indulni tovább

Kartal felé de idővel itt egy kicsit ingen csak meg csúsztunk pár percet de behúztuk le maradást

fél1kor kartalon voltunk de azért ot is meg kaptuk dicséretet nagyon jó mentünk tartotuk

időt ottani atya nagyon humoros és kedves .vendégül láttak kartaliak zsíros kenyér sütemények

voltak zsíros kenyér ilyenkor nagy hagyománnyá vált kartalon zarándok csoportnak köszönjük

nekik is vendég látást onnan is nagyon pontosan el tudtunk indulni aszodra Szent kereszthez

ott rövid litánia .indultunk tovább gyalog most ez rövid szakas aszódra mentünk egy csodálatos

templomot láthatunk az amikor ott templomba meg szólal orgona te vagy földi éltünk vezér

csillaga ének ember ilyenkor kicsit meg hatodik ezen énnek. Engem át járta ének szívemet.

Vendégül láttak minket aszodon köszönjünk nekik vendég látást .indultunk cél állomáshoz

Bagra oda is énekelve imádkozva értünk Bagra de oda korában érkeztünk meg dicsérték

egész zarándok csoport milyen jó jöttünk egész úton részt vetünk este 6kor misén utána

vendégül láttak minket köszönjünk nekik is nagyon finom volt m inden este 8kor március

mindenki otthon volt családjánál.

 

Te vagy földi éltünk
Vezércsillaga,
Édes reménységünk,
Kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak
Az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve,
Ó, Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy
Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak
Egész folyamán.
Téged rendelt…

Te reménycsillag vagy
Éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú
És baj fellegén.
Téged rendelt…

Te mint reménycsillag
Mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben
Bízva szenvedénk.
Téged rendelt…

És ha elközelget
Éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes
Esti csillaga.
Téged rendelt…

összefogás milyen fontos egy közöségbe

Héten kedden délután be ütemezték a pakolást és rend csinálás bent az alapítványba kicsi

érdekesség történt előtte úgy voltam kicsit pihenek ugye ilyenkor legtöbb ember úgy van

ilyenkor nem igazán válaszol senkinek magán kívül van pihen úgy volt írtak nekem üzenet

hogy pakolás van 4órátol bent az alapítvány ezt meg nagyon szeretem volna be merni hozzájuk

hogy találkozhatunk egy kicsit meg riadtam 4órakor olvastam smst meg csináltam gyorsan

dolgom eljötte amikor indultam le hozzájuk hogy segítek pakolni össze szedtem ruhámat táskába

hogy onnan majd megyek tovább templomba ott egy helyen át fogok öltözni. Úgy volt.

Alapítványi pakolásra fél5kor érkeztem meg nagyon meg örültek nekem amikor meg látak

engem hogy milyen jó nézek ki előtte meg láttak azt gondolták polgár mestertől jött valaki

hivatalos szép szál ember erre magam állítódtam be kis idő elteltével meg ismertek beszélgetünk

meg pakolásztunk terembe össze ruhákat ami nem igazán jó tovább adjuk rászorultabbnak

azzal ökörködtünk ami szeret erős foka mondjuk életbe milyen fontos humor különben be

lenék fásulva aki nem humorral él rádöbbent egyik illető ezek legtöbbje orvoshoz rohangál

jobban érezze magát ezért fontos ember életébe humor egybe orvosság is ember számára humor

olyan jött rá meg érzete és meg gyógyult humorral él azóta .sokat segítem pakolásba azon

napon nekik szülőknek nagy volt az öröm meg láttak újból ennyi idő után . Úgy voltam

ezzel hogy 13évig velük vagyok illő egy kicsit benézni segíteni nekik is úgy vélem úgy

történt beszélgetünk dolgokról utána nagyon nehezen tudunk össze jönni meg beszélni dolgokat

dolgozunk rajta most már változás történt hogy többször legyen meg beszelés az alapítványba.

Meg beszelés este fél7ig tartott mentünk haza örültek láthattak engem nagyon fontos egy

közösségbe a meg beszelés dolgokat úgy tudjuk meg dolgokat úgy érződik ha együtt vagyunk

az közösség ahol össze tartunk mindig szeretetbe ez közösség úgy gondlom én mi és így éltük

le 13évet együtt szeretetbe és békébe az alapítvány.